:

Hur fungerar moms inom EU?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar moms inom EU?
 2. Vilka är de olika momssatserna?
 3. Hur fakturerar man inom EU?
 4. Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?
 5. Hur mycket moms betalar man i Tyskland?
 6. Måste man betala moms inom EU?
 7. När är det 6% moms?
 8. Vilka momssatser finns det i Danmark?
 9. Är det moms på tjänster inom EU?
 10. När ska man fakturera utan moms?
 11. Hur bokföra moms inom EU?
 12. Vad är momsen i Danmark?
 13. Hur mycket är momsen i Italien?
 14. När är det 12 procent moms?
 15. När är det 25% moms?

Hur fungerar moms inom EU?

Om du säljer och skickar varor till en näringsidkare i ett annat EU-land, ska du inte ta ut någon moms – förutsatt att kunden har ett giltigt momsregistreringsnummer i EU.

Vid distansförsäljning till kunder i EU är tröskelvärdet för moms 10 000 euro. Försäljning av telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster samt distansförsäljning av varor i EU som säljs under detta belopp omfattas eventuellt av moms i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad.

Om du säljer varor eller tjänster på nätet, vilket även omfattar digitala plattformar och marknadsplatser, behöver du bara registrera dig i ett EU-land för att deklarera och betala moms för all distansförsäljning av varor och tjänster till kunder i andra EU-länder.

Vilka är de olika momssatserna?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Hur fakturerar man inom EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från andra EU-länder.

Hur mycket moms betalar man i Tyskland?

Näringsidkare betalar mervärdesskatt endast på den kostnad denne tillför en vara eller tjänst, genom att näringsidkaren får dra av betald moms på inköpta varor och tjänster. Om en näringsidkare köper virke för 50 kronor, gör en stol och säljer den för 200 kronor så betalar näringsidkaren moms på beloppet 150 kr – det vill säga det mervärde som har tillförts virket. Den som sålde virket till näringsidkaren betalar moms på 50 kronor, men drar först av sina utgifter.

Den moms som en näringsidkare lägger på varan som säljs till någon annan kallas utgående moms, medan den moms som näringsidkaren betalar (och får göra avdrag för) för den vara som köps in kallas ingående moms.

En momssats på 25 procent innebär att 100 kronor exklusive moms motsvarar 125 kronor inklusive moms (100 kronor till näringsidkaren och 25 kronor till staten). För att omvandla från exklusive moms (ofta uttalat "ex moms" och utskrivet "exkl. moms") till inklusive moms (ofta uttalat "ink moms" och utskrivet "inkl. moms") lägger man till 25 procent eller multiplicerar med 1,25. För att omvandla från inklusive moms till exklusive moms ska man dividera summan med 1,25. Eftersom 1/1,25 = 0,8 kan man i praktiken dra av 20 procent (detta kallas även baklängesmoms, jämför även begreppet marginalmoms).

Uthyrning av fastigheter är enligt huvudregeln inte momspliktig verksamhet inom EU. Detta innebär att moms inte skall tas ut på uthyrning av fastighet eller lägenhet i sådan.

Fastighetsbolag inom EU-länder får göra avdrag för moms endast om bolaget särskilt har anmält sig för registrering till så kallad frivillig skattskyldighet. Avdrag får bara göras för kostnader avseende de lokaler där fastighetsbolaget har momspliktiga hyresgäster. Moms skall i dessa fall läggas på den hyra som dessa hyresgäster betalar.

Beräkningsgrunden för momsavdraget skiljer sig mellan olika fastighetsbolag samt mellan fastigheter som bolaget äger, och kan exempelvis vara hyresgästens yta i förhållande till fastighetens totala yta, hyresgästens andel av intäkterna eller hyresgästens andel av fastighetens totala volym. Inom en fastighet får inte beräkningsgrunderna skilja sig mellan olika hyresgäster. Om hyresgästens andel av beräkningsgrunden utgör mer än 95 procent av fastigheten medges 100 procents avdrag. För fastighetsbolaget som helhet beräknas momsavdraget enligt samma princip men totalt för hela bolaget. Detta gäller samtliga kostnader, det vill säga även administrationskostnader.

Måste man betala moms inom EU?

Varumärken måste erhålla momsregistrering i EU-länder för B2B-transaktioner om minst ett av följande krav uppfylls:

 • Varumärket har en affärsenhet i ett av EU:s medlemsländer.
 • Varumärket har leveranslogistik inom ett av EU:s medlemsländer (dvs. lager eller leveranscenter som beställningar skickas från).
 • Varumärket tänker skicka produkter till sig själva inom EU innan de levereras till återförsäljare i EU.

Om du uppfyller minst ett av kraven ovan måste du registrera dig för moms i alla länder där du uppfyller kravet. Om inget av dessa krav uppfylls behöver du sannolikt inte vara momsregistrerad för B2B-transaktioner i de aktuella EU-länderna.*

När är det 6% moms?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Vilka momssatser finns det i Danmark?

Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms baklänges på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

När du skall göra en snabb & enkel momsberäkning, använd vår momskalkylator, välj momssats som du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart!

Är det moms på tjänster inom EU?

 • Varje EU-land fastställer sina egna momssatser av olika typer: normal sats, reducerad sats och särskild sats.
 • Normalt måste du betala moms för alla varor och tjänster, inklusive försäljningen till slutkunden.
 • Om du är en EU-baserad näringsidkare måste du i de flesta fall ta ut moms för din försäljning (utgående moms) och betala moms på dina inköp i EU (ingående moms).
 • För export till länder utanför EU ska du inte ta ut någon moms. I stället betalas momsen i importlandet. Du måste kunna visa att varan har exporterats till ett land utanför EU.
 • Läs mer: https://europa.eu/youreurope/vat_sv

När ska man fakturera utan moms?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Hur bokföra moms inom EU?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Vad är momsen i Danmark?

Moms er en statslig afgift, der opkræves af din virksomhed og beregnes på baggrund af prisen på din vare eller ydelse. I Danmark tillægges der som hovedregel 25 % moms på varer og ydelser, der sælges i Danmark. Din virksomhed skal derfor indberette din salgs- og købsmoms.

Salgsmoms (også kaldet udgående moms) er den moms, som du tillægger dine salg. Det er altså de 25 %, der kommer oveni prisen på din vare eller ydelse. Hvis du fx har en vare, der koster 1.000 kr. eksklusiv moms, så er din pris 1.250 kr. inklusiv moms. Momsen udgør altså 250 kr. af den pris, du opkræver fra dine kunder. Hvis du har solgt mere, end du har købt i en given periode, skal du betale den overskydende difference til SKAT.

Købsmoms (også kaldet indgående moms) er den moms, som pålægges dine køb. Det er altså den afgift, som sælger har lagt oveni deres pris. Hvis du fx har købt en ydelse til 1.500 kr., så har sælgers oprindelige pris eksklusiv moms været 1.200 kr. Momsen udgør altså 300 kr. af den pris, du bliver opkrævet. Hvis du har købt mere, end du har solgt i en given periode, så får du differencen udbetalt fra SKAT.

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du indberette din moms til SKAT. Dette kan en revisor også hjælpe dig med.

Hvor ofte du skal indberette moms, afhænger af din virksomheds omsætning. Jo mere din virksomhed omsætter for, jo oftere skal du indberette moms. Momsindberetning kan ske enten halvårligt, kvartalsvist eller månedligt. Du kan se, hvor grænserne går, samt hvad de forskellige frister er her:

Hur mycket är momsen i Italien?

Momsreglerna i Europa beror på var du befinner dig, vad du säljer, var din kund är baserad och om din kund är ett företag eller en individ. Även om reglerna skiljer sig i de olika länderna är följande steg för momsefterlevnad konsekventa om du säljer i EU.

När är det 12 procent moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

När är det 25% moms?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.