:

Vad krävs för att få skyddade uppgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få skyddade uppgifter?
 2. Vad krävs för att få sekretessmarkering?
 3. Vem beslutar om skyddad identitet?
 4. Hur länge har man skyddade personuppgifter?
 5. Kan vem som helst få skyddad identitet?
 6. Vem beviljar skyddad identitet?
 7. Vad kan man inte göra med skyddad identitet?
 8. Kan man ha BankID om man har skyddad identitet?
 9. Får man nytt personnummer vid skyddad identitet?
 10. Hur får man skyddad identitet på Swish?
 11. Kan man ha Swish om man har skyddad identitet?
 12. Hur svårt är det att få skyddad identitet?
 13. Hur lätt är det att få skyddad identitet?

Vad krävs för att få skyddade uppgifter?

Hur ser verksamheten ut och vilka inkomster har du i övrigt som privatperson? Det är faktorer som påverkar valet av företagsform när du vill starta eget.

Som egen företagare har företagsformen en stor påverkan på hur ekonomin ska struktureras – både för bolaget och privat. Därför är det bra att känna till vad som gäller och hur verksamheten i bolaget ska bedrivas innan du gör ditt val.

Vad krävs för att få sekretessmarkering?

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp inom folkbokföringen för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter. Därutöver finns även bestämmelser om sekretess som kan komma att bli aktuella för hotade och förföljda personer.[3]

Folkbokföringssekretessen regleras i 22 kap. 1 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400), OSL. Av bestämmelsen följer bland annat att sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i verksamhet som avser folkbokföringen eller annan liknande registrering av befolkningen. Det innebär att folkbokföringssekretessen är försedd med ett rakt kvalificerat skaderekvisit som innebär en stark presumtion för att uppgifterna är offentliga. Av förarbetena till den gamla sekretesslagen (1980:100) framgår att namn, adress, personnummer, civilstånd, och nationalitet ska vara offentliga.[4] I vissa undantagsfall kan det dock vara påkallat att hindra att uppgift som regelmässigt antecknas i folkbokföringen lämnas ut. Skatteverket har då möjlighet att införa en så kallad sekretessmarkering i folkbokföringsdatabasen.[5]

Vem beslutar om skyddad identitet?

En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkering innebär att Skatteverket för in en markering vid dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Den anger att ingen får lämna ut uppgifterna utan tillstånd och säkerhetskontroll. Sekretessmarkeringen förs över till andra myndigheters register.

Hur länge har man skyddade personuppgifter?

Hej och tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!

I Sverige kan man leva under skyddad identitet på tre olika nivåer och därmed blir "skyddad identitet" ett samlingsnamn för åtgärder att skydda personer som av någon anledning inte ska kunna hittas av personer som hotar dem. Här nedan kommer därför en presentation av de tre typer av skyddade personuppgifter som finns och som sedan tillämpas utifrån vad som anses bäst för dig, utifrån just ditt fall.

Kan vem som helst få skyddad identitet?

Du kan till exempel behöva skyddade personuppgifter om du är hotad och därför inte vill att andra ska veta var du bor.

Vem beviljar skyddad identitet?

Hej och tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!

I Sverige kan man leva under skyddad identitet på tre olika nivåer och därmed blir "skyddad identitet" ett samlingsnamn för åtgärder att skydda personer som av någon anledning inte ska kunna hittas av personer som hotar dem. Här nedan kommer därför en presentation av de tre typer av skyddade personuppgifter som finns och som sedan tillämpas utifrån vad som anses bäst för dig, utifrån just ditt fall.

Vad kan man inte göra med skyddad identitet?

Om du har en sekretessmarkering är dina personliga uppgifter i databasen hos Skatteverket och andra myndigheter markerade med sekretess vilket innebär att de ska vara försiktiga med att lämna ut uppgifterna. Det är som en hemlighetsstämpel på dina papper. Vanligtvis är allas personuppgifter, så som namn, personnummer och adress offentliga (öppna för allmänheten) och alla har tillgång till dem, men inte om man har en sekretessmarkering. Vid en sekretessmarkering ska Skatteverket och andra myndigheter pröva om uppgifterna kan lämnas ut utan att du riskerar att råka illa ut.

Sekretessmarkering kan du ansöka om hos Skatteverket och det brukar omprövas en gång om året. Exempel på när man kan få sekretessmarkering är om man är utsatt för våld eller hot. Det brukar krävas intyg från socialtjänst eller polis.

Kan man ha BankID om man har skyddad identitet?

Följ nedan steg för att spärra ditt BankID:

1. Logga in i internetbanken. 2. Gå till Övriga tjänster - BankID på kort och fil - Översikt och spärr - Spärra BankID 3. Välj vilket BankID du vill spärra.

Får man nytt personnummer vid skyddad identitet?

Personer som är utsatta för hot kan i vissa fall få skyddad identitet – eller skyddade personuppgifter som är den officiella benämningen. Här berättar vi vad det betyder att ha skyddad identitet.

Skyddad identitet kan behövas när en person är utsatt för allvarliga hot och det är enkelt att ta reda på var du bor. Det kan handla om hot från familj eller släkt, en partner, kriminella element som ett gäng eller en eller flera personer som den hotade personen har vittnat mot i rätten.

Hur får man skyddad identitet på Swish?

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

En kaka är en liten textfil som består av bokstäver och siffror som den webbplats du besöker sparar på din enhet. Kakan fungerar som ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av webbplatsen. Kakorna på vår webbplats skickas från SEB, eller tredje parter och sparas på olika sätt beroende på vad det är för typ av kaka. Du kan ange dina inställningar för kakor nedan eller ta reda på hur du kan ändra dem via länken nedan.

Kan man ha Swish om man har skyddad identitet?

Om du har en sekretessmarkering är dina personliga uppgifter i databasen hos Skatteverket och andra myndigheter markerade med sekretess vilket innebär att de ska vara försiktiga med att lämna ut uppgifterna. Det är som en hemlighetsstämpel på dina papper. Vanligtvis är allas personuppgifter, så som namn, personnummer och adress offentliga (öppna för allmänheten) och alla har tillgång till dem, men inte om man har en sekretessmarkering. Vid en sekretessmarkering ska Skatteverket och andra myndigheter pröva om uppgifterna kan lämnas ut utan att du riskerar att råka illa ut.

Sekretessmarkering kan du ansöka om hos Skatteverket och det brukar omprövas en gång om året. Exempel på när man kan få sekretessmarkering är om man är utsatt för våld eller hot. Det brukar krävas intyg från socialtjänst eller polis.

Hur svårt är det att få skyddad identitet?

Jenny var 18 år när hon träffade en man som hon snart flyttade ihop med. Egentligen var det ett sätt för henne att bli mer självständig och komma hemifrån.

– Jag ville bli tandtekniker och hade kommit in på en utbildning i Holland. Men min pappa sa nej. Han var polis och rädd för droger och livsstilen i Holland. ”Den dagen du flyttar hemifrån kan du göra vad du vill”, sa han. Det var en kulturkrock. Och så träffade jag den här mannen och tänkte att det skulle bli möjligt för mig att leva ett annat liv om vi blev ihop, berättar Jenny.

Den som är utsatt för våld och hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. Det innebär att namn och adress i folkbokföringsregistret inte längre är offentliga och kan ses av allmänheten.

Hur lätt är det att få skyddad identitet?

Vad krävs för att få skyddade personuppgifter? Och hur gör jag för att få det? 

Du kan få skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som det också kallas, om du eller någon i din familj är utsatt för ett allvarligt hot. Du kan till exempel få det om du är hotad av en partner, någon i familjen eller släkten, ett kriminellt gäng eller av någon du vittnat mot i en rättegång.