:

Hur bokför man kostförmån?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man kostförmån?
 2. Vad är skillnaden på Kostavdrag och kostförmån?
 3. Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?
 4. Hur funkar kostförmån?
 5. När är kostförmån skattefri?
 6. Är kostförmån skattepliktigt?
 7. Hur beskattas kostförmån?
 8. Är kostförmån pensionsgrundande?
 9. När ska det vara kostförmån?
 10. Vilka förmåner är pensionsgrundande?
 11. Får man pension på förmånsvärde?
 12. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 13. Är förmåner pensionsgrundande?
 14. Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?
 15. När lönar det sig att ha förmånsbil?

Hur bokför man kostförmån?

Tjänsteresa är resa som anställd gjort i sitt arbete och som är ett annat ställe än där arbetsuppgifterna vanligtvis utförs.

Utlägg för mat och dryck vid tjänsteresa som ej faller under representation, ska antingen bokföras under kost och logi (kontogrupp 58XX) eller som kostnadsersättning för traktamente till anställda.

Vad är skillnaden på Kostavdrag och kostförmån?

En anställd har alltid egna kostnader – så kallade privata levnadskostnader – för måltider. Detta både hemma och under tjänsteresor.

Det skattefria traktamentet ska dock inte täcka de faktiska måltidskostnaderna, utan endast den fördyring som uppkommer när den anställde är på tjänsteresa. Om arbetsgivaren därför – utöver traktamentet – bjuder den anställde på en måltid har den anställde ingen ökad kostnad för den aktuella måltiden.

Det skattefria traktamentet måste därför alltså reduceras med den del som skulle täcka ökningen för just den måltiden. Att inte göra detta måltidsavdrag, det vill säga reducera det skattefria traktamentet, skulle innebära att den anställde blir överkompenserad. Den delen av traktamentet som skulle ha gjorts avdrag för utgör då vanlig lön.

Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?

 • Läs om skattefria/skattepliktiga resor på Skatteverkets webbplats
 • Läs om tjänsteresa och tjänsteställe på Skatteverkets webbplats
 • Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten, rättslig vägledning (Skatteverket)

Om du har behövt köra med egen bil vid resa i tjänsten kan du få resekostnadsersättning i form av milersättning.

Du får också ersättning för utlägg av andra transporter vid tjänsteresan, som till exempel lokalbuss eller taxi som inte gick att boka i förväg via resebyrån.

Hur funkar kostförmån?

När en arbetsgivare ger en anställd fri eller subventionerad kost är detta normalt en skattepliktig kostförmån. En anställd som får fri kost ska beskattas för kostförmån oavsett om denne får förmånen vid enstaka tillfällen eller varje dag. Kost som en anställd får på grund av sin anställning ska alltid beskattas, oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som betalar. Det finns vissa undantag då förmån av fri kost kan vara skattefri, exempelvis kost vid representation.

Skatteverket har till och med år 2020 med hjälp av SCB varje år fastställt schablonmässiga kostförmånsvärden. Från och med 1 januari 2021 ska kostförmånen för en hel dag motsvara 0,52% av prisbasbeloppet, avrundat till närmast femtal kronor. För en måltid (lunch eller middag) blir kostförmånen 40% av beloppet för en hel dag. För frukost är kostförmånen 20% av beloppet för en hel dag. För 2023 motsvaras detta av 55 kr för frukost, 110 kr för måltid och 275 kr för hel dag (minst tre måltider). 

När är kostförmån skattefri?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Är kostförmån skattepliktigt?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

Hur beskattas kostförmån?

Kost som en anställd får tack vare sin anställning ska alltid beskattas, oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som betalar.

Det finns dock vissa undantag då förmån av fri kost kan vara skattefri. Det gäller:

Är kostförmån pensionsgrundande?

 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • måltider som nyttjas av FN-personal.

Du beskattas inte heller för kostförmån om du får en måltid från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på en motprestation från dig.

När ska det vara kostförmån?

Kost som en anställd får tack vare sin anställning ska alltid beskattas, oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som betalar.

Det finns dock vissa undantag då förmån av fri kost kan vara skattefri. Det gäller:

Vilka förmåner är pensionsgrundande?

Pensionsgrundande inkomst beräknas av Skatteverket. Inkomster som är pensionsgrundande är sådana du fått av anställning eller arbete i t ex eget företag. Förmåner som sjukpenning och föräldrapenning är också pensionsgrundande.

Får man pension på förmånsvärde?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel:

Är förmåner pensionsgrundande?

Pensionsgrundande inkomst beräknas av Skatteverket. Inkomster som är pensionsgrundande är sådana du fått av anställning eller arbete i t ex eget företag. Förmåner som sjukpenning och föräldrapenning är också pensionsgrundande.

Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

Förmåner värderas i regel enligt sitt marknadsvärde, alltså till det pris som den anställda skulle fått betala på orten om denne köpt varan eller tjänsten för egna pengar.

Det finns vissa förmåner som värderas schablonmässigt, till exempel bilförmån och kostförmån, och andra som är skattefria, till exempel friskvårdsförmån.

När lönar det sig att ha förmånsbil?

Blev erbjuden ett jobb idag som skulle innebära en löneökning med ungefär 7000:- i månaden samt en förmånsbil, jobbet är som utesäljare så kommer köra mycket och långt. Jag räknar inte med att använda bilen privat annat än att lämna barnen på dagis kanske. Behöver detta redovisas då om dagis i princip ligger på utmed vägen? Kan ni snillen som har koll på det mesta bara förklara det här med förmånsbil för mig, blir det en kostnad på flera tusen varje månad så kanske jag inte ens tjänar på att byta jobb?

dec '21