:

Hur bokför jag leasing?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför jag leasing?
 2. Hur bokför man inköp av Leasingbil?
 3. Hur redovisar man leasing?
 4. Hur bokför man särskild leasingavgift?
 5. Är leasing avdragsgill?
 6. När får man dra hela momsen på Leasingbil?
 7. Får man dra hela momsen på Leasingbil?
 8. Är det värt att leasa bil på företaget?
 9. Hur mycket är momsen på Leasingbil?
 10. Hur bokför man finansiell leasing?
 11. När får man lyfta momsen på leasing?
 12. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 13. När lönar det sig att leasa?
 14. Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?
 15. Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?

Hur bokför jag leasing?

Hej Forumet. 

Nu har jag följt tråden som inte är helt klar för mig som grön i redovisningsdjungeln då den bollar runt med flera konton. Men jag har kunnat få fram att konteringen väl borde se ut enligt följande?

Hur bokför man inköp av Leasingbil?

Bilar och moms är ett av de områden vi får flest frågor om. Dels finns speciella undantagsbestämmelser för personbilar i momslagen, och dels kan det vara svårt att avgöra hur olika transaktioner som har med köp, avbetalning, leasing, försäljning och utlösen mm ska bedömas och redovisas. I den här artikeln försöker vi ge svar på bland annat följande frågor:

Ända sedan momslagen infördes 1969 har det funnits ett förbud mot att lyfta moms vid köp av personbilar. Det finns dock ett antal undantag då det är tillåtet att lyfta momsen. Undantaget gäller för följande branscher:

Hur redovisar man leasing?

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, främst i form av cookies. Den här informationen kan vara om dig, dina preferenser, eller din enhet och används mestadels för att webbplatsen ska fungerar som du förväntar dig. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din rätt till integritet, kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer och ändra våra standardinställningar. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi kan erbjuda. Mer information

Funktionella cookies

Hur bokför man särskild leasingavgift?

Ett leasingavtal innebär att någon får en rättighet att använda en tillgång som ägs av någon annan i utbyte mot betalning. Inom vissa branscher, t.ex. fastighetsbranschen, används i stället begreppet hyresavtal. Andra exempel på liknande nyttjanderätter är arrende och tomträtt. Nedan används begreppet leasingavtal för alla rättigheter att använda en tillgång utan att äganderätten till tillgången överförs. En annan persons användning av ett företags immateriella tillgångar som ger upphov till royalty omfattas inte av redogörelsen.

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett antal avgöranden rörande leasing och andra hyresavtal prövat frågor både vad gäller beskattningen av intäkter från leasing och andra hyresavtal samt rätten till avdrag för kostnader vid beskattningen. I flera av avgörandena har Bokföringsnämnden yttrat sig.

Ett leasingavtal är ett avtal där en leasegivare på vissa villkor ger en leasetagare rätt att under en viss avtalad tidsperiod använda en av leasegivarens tillgångar i utbyte mot betalningar. Man skiljer mellan finansiella och operationella leasingavtal.

I ÅRL finns inga särskilda regler om hur leasingavtal ska redovisas. Beroende på vilken normgivning företaget följer, behandlas leasingavtal på olika sätt i redovisningen.

Läs mer nedan om vilka specifika regler som gäller enligt respektive normgivning.

Är leasing avdragsgill?

Kostnaden för leasingbil bokförs normalt under konto 5615 Leasing av personbilar. Den första förhöjda leasingavgiften bokförs vanligen på konto 1720 Förutbetalda leasingavgifter.

När du leasar en personbil hyr du en bil under en avtalad period. Du betalar hyra i form av leasingavgifter. Fördelar med en leasingbil är bland annat att halva momsen är avdragsgill och att ditt företag inte binder upp kapital. Halva momsen får lyftas i de fall bilen används i ringa omfattning. Nackdelarna är att privata resor med en leasingbil är begränsade, och att det ofta är krångligt och dyrt att lösa ut ett avtal i förväg. Ett leasingavtal gäller normalt i 24 eller 36 månader. Leasingavgifterna betalas som en månadskostnad eller som en kvartalskostnad. Den första betalningen är ofta något högre, en så kallad förhöjd första avgift. Den ska bokföras som en tillgång, och fördelas (periodiseras) över hela leasingperioden för att kostnaden ska belasta rätt period. Halva momsen får lyftas även på den första förhöjda leasingavgiften.

När får man dra hela momsen på Leasingbil?

Glöm inte att du måste komma över 100 mil för att få rätt till avdrag av leasingavgifterna! Detta uppmanar Håkan Larsson, momsexpert på Simployer.

Det finns särskilda regler när det gäller momsavdrag för personbilar. En av dessa är att leasingbilar måste användas i mer än ringa omfattning i en momsskyldig verksamhet för att företagen överhuvudtaget ska få avdrag för hälften av leasingmomsen. Med detta menas normalt 100 mil/år enligt Skatteverket.

Får man dra hela momsen på Leasingbil?

Grundregeln är att bilar som i huvudsak är lämpade för personbefordran inte medges avdrag för moms, medan lastbilar medges momsavdrag.

Är det värt att leasa bil på företaget?

Eftersom vi inte är några experter på detta har vi fått ta hjälp av andra för att försöka förstå vad som är bäst för oss, bland annat har vår revisor hjälpt oss. Detta inlägg beskriver hur vi har tolkat reglerna, men det är mycket möjligt att vi har missförstått något och även att det finns fler parametrar att ta hänsyn till. Tipsa gärna oss om det i kommentarerna till detta inlägg om du har något att tillägga.

Köper du bilen privat gör du det med din lön. Har du eget företag är det intressant att notera vilka kostnader företaget får när du skall ta ut en lön för att finansiera bilköpet eller leasingkostnaden.

Om företaget äger bilen så kommer du förmånsbeskattas i din deklaration om använder bilen privat , det vill säga betala skatt för den förmån det innebär att ha tillgång en bil som du inte behövt köpa själv.

Hur mycket skatten kostar dig privat beror på vilken skattesats som du ligger på.

Företaget i sin tur får betala sociala avgifter för förmånsvärdet. Detta måste alltså tas med i kalkylen från företagets sida sett. 

Hur mycket är momsen på Leasingbil?

Den variant som vi får mest frågor på är när leasetagaren får ersättning för övervärdet på bilen av en annan än leasingföretaget. Att den avräkning leasetagaren har tagit emot kommer från t ex en bilhandlare indikerar detta. Det är denna variant som vållar mest huvudbry hos våra kunder. Handlingarna som den som ska bokföra är ofta direkt felaktiga eller i bästa fall bara svårbegripliga.

Vad som faktiskt sker i denna situation är att bilen säljs direkt från leasingföretaget till en tredje part – normalt en bilhandlare – för restvärdet/restskulden. Leasetagaren blir alltså aldrig ägare till bilen. Om bilens marknadsvärde är högre än restskulden blir leasetagaren kompenserad av bilhandlaren. 

Hur bokför man finansiell leasing?

Kostnaden för leasingbil bokförs normalt under konto 5615 Leasing av personbilar. Den första förhöjda leasingavgiften bokförs vanligen på konto 1720 Förutbetalda leasingavgifter.

När du leasar en personbil hyr du en bil under en avtalad period. Du betalar hyra i form av leasingavgifter. Fördelar med en leasingbil är bland annat att halva momsen är avdragsgill och att ditt företag inte binder upp kapital. Halva momsen får lyftas i de fall bilen används i ringa omfattning. Nackdelarna är att privata resor med en leasingbil är begränsade, och att det ofta är krångligt och dyrt att lösa ut ett avtal i förväg. Ett leasingavtal gäller normalt i 24 eller 36 månader. Leasingavgifterna betalas som en månadskostnad eller som en kvartalskostnad. Den första betalningen är ofta något högre, en så kallad förhöjd första avgift. Den ska bokföras som en tillgång, och fördelas (periodiseras) över hela leasingperioden för att kostnaden ska belasta rätt period. Halva momsen får lyftas även på den första förhöjda leasingavgiften.

När får man lyfta momsen på leasing?

Bilar och moms är ett av de områden vi får flest frågor om. Dels finns speciella undantagsbestämmelser för personbilar i momslagen, och dels kan det vara svårt att avgöra hur olika transaktioner som har med köp, avbetalning, leasing, försäljning och utlösen mm ska bedömas och redovisas. I den här artikeln försöker vi ge svar på bland annat följande frågor:

Ända sedan momslagen infördes 1969 har det funnits ett förbud mot att lyfta moms vid köp av personbilar. Det finns dock ett antal undantag då det är tillåtet att lyfta momsen. Undantaget gäller för följande branscher:

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel:

När lönar det sig att leasa?

Den största knäckfrågan är vad som anses vara normalt slitage. I dag finns ingen gemensam standard om hur stora stenskotten får vara eller vilka repor som är godkända vid leasingperiodens slut.

Här är några utdrag från några utvalda leasingkontrakt på vad som anses som normalt slitage och vad man måste följa som leasingtagare för att undvika straffavgifter. Observera att kraven skiljer sig från avtal till avtal. Detta är endast några exempel.

Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

Hej,Undrar hur jag skapar en lön i löneprogrammet när det det bara är bilförmån som ska vara med och deklareras och ingen vanlig kontant lön.

Mvh Paulin

Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!