:

När är det biltullar i Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. När är det biltullar i Stockholm?
 2. Vad kostar biltullarna i Stockholm?
 3. Var är vägtullarna i Stockholm?
 4. Hur betala trängselskatt i Stockholm?
 5. När är det mest trafik i Stockholm?
 6. Hur många gånger betalar man trängselskatt?
 7. Hur betalar turister trängselskatt?
 8. Hur betalar man broavgift?
 9. Vart betalar man vägtullar?
 10. Var finns det vägtullar?
 11. Vad händer om man inte betalar trängselskatt?
 12. Hur lång tid har man på sig att betala trängselskatt?
 13. Är det svårt att köra bil i Stockholm?
 14. Vilka dagar är det minst trafik?
 15. Kan man slippa trängselskatt?

När är det biltullar i Stockholm?

 • Från och med 1 januari 2020 har Transportstyrelsen gjort följande ändringar av trängselskatt i Stockholm innerstad och Essingeleden.
 • Nya tider: Ny tidsperiod 06.00-06.29 har blivit tillagd. Tidigare började trängselskatt först vid kl. 06.30 men nu börjar trängselskatt kl. 06.00. Inga tidsförändringar på övriga tider.
 • Nya belopp: Trängselskatten har blivit dyrare, upp till 33 % dyrare. Trängselskatten är som dyrast vid kl. 07.00-08.29 och 16.00-17.29. I Stockholm innerstad kostar det 45 kr och Essingeleden 40 kr per passering.
 • Trängselskatten anpassas efter säsong: Tidigare var det samma trängselskatt oavsett tid på året. Nu inför man lågsäsong och högsäsong. Högsäsong är 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid.
 • Trängselskatt även de fem första vardagarna i juli: Innan var juli månad fri från trängselskatt.
 • Trängselskatt gäller också vissa dagar före helgdag: dagen före långfredagen, dagen före Kristi himmelsfärdsdag, dagen före alla helgons dag, dagen före den 1 maj och dagen före nationaldagen (om de infaller på en vardag utom lördag).

Vad kostar biltullarna i Stockholm?

Beroende på vilken tidpunkt på dagen du passerar Essingeleden eller infarten/utfarten till Stockholm innerstad kostar det olika mycket. Avgiften för trängselskatt beror även på om det är låg- eller högsäsong. 

Högsäsong råder mellan 1 mars till dagen före midsommarafton, samt mellan 15 augusti till 30 november. Övriga datum räknas som lågsäsong och innebär alltså lägre avgifter. 

Vilka avgifter och kostnader som gäller för respektive tidpunkt kan du se här i vår lista nedan.

Var är vägtullarna i Stockholm?

Infrastrukturavgift är en avgift som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro eller tunnel. Det innebär att den som använder bron eller tunneln är med och betalar för den. När infrastrukturen är färdigbetald tas avgiften bort. Broavgift kallas här den infrastrukturavgift som tas ut för färd över en bro.

Systemet med trängselskatt används i Stockholm och Göteborg. Syftet med trängselskatt är att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.

Trängselskatt tas ut enligt lagen om trängselskatt. Lagen anger betalstationers placering, storlek på trängselskatt och när trängselskatt ska tas ut. Riksdagen beslutar om trängselskatt.

När du kör ditt fordon genom en betalstation tas en bild av fordonets registreringsskylt av ett automatiserat system. Bilden skickas till Transportstyrelsen där fordonet identifieras.

Hur betala trängselskatt i Stockholm?

Den 15 augusti 2023 började högsäsongen för trängselskatten i Stockholm. Lågsäsong börjar igen den 1 december 2023.

Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid betalstationer. Beloppet varierar beroende på vilken tidpunkt en betalstation passeras samt om det är hög- eller lågsäsong.

När är det mest trafik i Stockholm?

Varje år sammanställer TomTom trafikläget i 390 städer fördelade över 48 olika länder och presenterar resultatet i rapporten TomTom Traffic Index. Årets rapport som återger trafiksituationen under 2016 har nyss släppts och i den kan vi läsa att trafiken i Stockholm har blivit något mindre stillastående än vad den var under 2015.

Enligt rapporten har stockholmarna i genomsnitt 30 minuters enkel resväg till arbetet och sitter fast i bilköer i genomsnitt 33 minuter per dag. Jämfört med året innan är det en minskning med två minuter.

Hur många gånger betalar man trängselskatt?

Tabell med tider och belopp för trängselskatt i Stockholms innerstad.

Om du färdas på Essingeleden E4 och passerar områdena Fredhäll och Kristineberg, kommer du att debiteras för en (1) ny passage på Essingeleden. Samma regel gäller om du kör på eller av Essingeleden vid Tranebergsbron.

Hur betalar turister trängselskatt?

Trängselskatt gäller endast inom och runt Stockholm och Göteborg. Bilister behöver inte stanna för att betala trängselskatten. de får en faktura för att använda vägtullarna i dessa områden varje månad.

Bilar, lastbilar och bussar är alla ansvariga för trängselskatten. Nödfordon, EG-mobilkranar och bussar med en totalvikt på minst 14 ton, motorcyklar och mopeder är dock undantagna från trängselskatt.

Infrastrukturavgiften gäller för korsningar till följande fyra broar för både Sverigeregistrerade fordon och utlandsregistrerade fordon:

Hur betalar man broavgift?

Oavsett om du passerar Sundsvallsbron från norr eller söder, på en helt vanlig tisdag, på julafton eller klockan 12 på natten tas en broavgift ut. Det som är väldigt skönt och smidigt är dock att föraren själv inte behöver stanna och betala på plats, och inte heller någon annanstans för den delen. 

Utan betalningen sker genom att Transportstyrelsen identifierar fordonet via kameror när du kör över bron. Sen skickar den hem ett inbetalningskort till dig där du får alla instruktioner och information om vad som gäller och hur du går tillväga. 

Vart betalar man vägtullar?

I vilka länder ska man ha en vinjett i vindrutan? Om du är osäker kan du få svaret här..

Bilen är packad och du är redo att åka. Oavsett om resmålet är de franska Alperna, de norska fjällen eller något helt annat, så är den efterlängtade semestern du har sett fram emot på väg att börja. Men på vägen till gränsen blir du plötsligt tveksam: Behöver jag en vinjett för att köra på motorvägen i Österrike? Och hur är det med Tyskland? Kan man köra genom Danmark utan att betala motorvägsavgift?

Var finns det vägtullar?

De svenska motorvägarna är fria för motorcyklar, bilar och andra fordon upp till 12 ton. Det är bara passagen av vissa sträckor och infarten till Stockholm och Göteborg som är avgiftsbelagda.

Fordon som väger mer än 12 ton betalar vägtullar genom det elektroniska systemet Eurovignette. Eurovinjett är giltig under en begränsad tid, i likhet med en vinjett, dvs. en dag, en vecka, en månad eller ett år.

Avgiften ska inte betalas vid inresa eller utresa, utan betalas i efterhand på grundval av den faktura som skickats. Fordonen registreras automatiskt vid de elektroniska kontrollstationerna och behöver inte stanna vid respektive station. Svenskarna debiteras av Transportstyrelsen och fakturorna skickas till utlandet via Epass24.

Om fakturan inte betalas i tid kommer en förseningsavgift på 300 kr att tas ut. Om fakturan fortfarande inte är betald kommer en straffavgift på 500 kr att läggas till.

Vad händer om man inte betalar trängselskatt?

I vilka länder ska man ha en vinjett i vindrutan? Om du är osäker kan du få svaret här..

Bilen är packad och du är redo att åka. Oavsett om resmålet är de franska Alperna, de norska fjällen eller något helt annat, så är den efterlängtade semestern du har sett fram emot på väg att börja. Men på vägen till gränsen blir du plötsligt tveksam: Behöver jag en vinjett för att köra på motorvägen i Österrike? Och hur är det med Tyskland? Kan man köra genom Danmark utan att betala motorvägsavgift?

Hur lång tid har man på sig att betala trängselskatt?

Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, läggs en tilläggsavgift på. Tilläggsavgiften är 500 kronor.

Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som debiterar 600 kronor i grundavgift.

Är det svårt att köra bil i Stockholm?

Du kan parkera i parkeringsgarage, på gatuparkeringar eller på infartsparkeringar när du kommer med bil till Stockholm. Att hitta en parkeringsplats på gatan kan vara svårt, speciellt i stadens centrum, så vår rekommendation är att i första hand satsa på ett parkeringsgarage.

Vilka dagar är det minst trafik?

EU har gemensamma regler om kör- och vilotider för vägtransporter med fordon eller fordonskombinationer som har en totalvikt över 3,5 ton. Reglerna gäller också vägtransporter med bussar oavsett totalvikt. De gäller i alla medlemsländer och tillämpas även i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge. I övriga Europa och i delar av Asien tillämpas de så kallade AETR-reglerna. De överensstämmer till största delen med de regelverk som finns inom EU.

Förordning (EG) nr 561/2006 fastställer nivåerna för maximal daglig körtid, körtid per vecka, tvåveckorskörtid och minsta period för dygns- och veckovila, med förbehåll för vissa specifika undantag, läs mer om undantag från kör- och vilotider. Reglerna gäller för flera olika typer av transportverksamheter, det vill säga person- och godstransporter, internationella och nationella transporter, långa och korta transporter med inhyrda förare, anställda förare eller egenföretagare. Syftet med regelverket är att harmonisera konkurrensvillkoren, förbättra arbetsförhållandena och trafiksäkerheten inom EU.

Kan man slippa trängselskatt?

Har du tröttnat på att betala trängselskatt i Göteborg och Stockholm finns en ny app som kan vara till hjälp. Vi har testat!

Sedan 2007 får alla som vill åka bil in till centrala Stockholm betala trängselskatt, och det har debatterats om den dessutom ska utökas till Essingeleden. Sedan den 1 januari får även göteborgarna betala trängselskatt, något som retat upp Thomas Berggren.