:

Vad är p för land?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är p för land?
 2. Vad står LV för land?
 3. Vilket land är IE?
 4. Vad har vi för landskod?
 5. Vilket land är ua?
 6. Vilket land är el?
 7. Vilka länder börjar på Z?
 8. Vilka länder börjar på F?
 9. Vilka länder är med iu?
 10. Är Sverige med IE?
 11. Vad är 44 för landskod?
 12. Vilket land är 21?
 13. Vilket land är GB?
 14. Vilket land har UK på bilen?
 15. I vilket land är elen dyrast?

Vad är p för land?

Personer som har bott i minst fem år i ett EU-land med uppehållstillstånd kan ansöka om att få ställning som varaktigt bosatt i det landet. Den som får ställning som varaktigt bosatt får ett särskilt EG/EU-uppehållstillstånd som innebär att personen har vissa rättigheter som liknar de som en EU-medborgare har. Det ger personen större möjligheter att flytta till ett annat EU-land för att till exempel arbeta, studera, starta eget företag eller leva på sin pension.

Om du har ställning som varaktigt bosatt i ett EU-land kan du flytta till Sverige för att arbeta, studera eller leva på egna medel som till exempel en pension från hemlandet. Om du vill stanna i Sverige längre tid än tre månader, måste du ansöka om uppehållstillstånd.

Läs mer om kraven för svenskt uppehållstillstånd

Vad står LV för land?

 • Kandidatländer
 • EU:s utvidgning
 • Europaparlamentet
 • Europeiska kommissionen
 • Europeiska unionens råd

Lettland ligger främst mellan latituderna 55° och 58° N med ett litet område norr om 58°, och longituderna 21° och 29° Ö med ett litet område väster om 21°.

Landet ligger på Östersjöns östra strand på den östeuropeiska slätten. Vegetationen är trots detta mycket olik resten av slättens och har många likheter med tajgans biom. Den består av fertila, låga slätter med stor utbredning av skog, främst tall, och landets högsta punkt, Gaiziņkalns, ligger 311,6 meter över havet. Totalt har Lettland 531 kilometer kustlinje.

Det finns över 1 000 större vattendrag i Lettland, varav 750 är längre än 10 kilometer. Den största och viktigaste är Daugava, följt av Gauja, Lielupe, Venta och Salaca. Lettland har omkring 5 000 sjöar. Den största är Lubāns (81 km²) och Rāzna (57,6 km²).

Vilket land är IE?

 • Kandidatländer
 • EU:s utvidgning
 • Europaparlamentet
 • Europeiska kommissionen
 • Europeiska unionens råd

Lettland ligger främst mellan latituderna 55° och 58° N med ett litet område norr om 58°, och longituderna 21° och 29° Ö med ett litet område väster om 21°.

Landet ligger på Östersjöns östra strand på den östeuropeiska slätten. Vegetationen är trots detta mycket olik resten av slättens och har många likheter med tajgans biom. Den består av fertila, låga slätter med stor utbredning av skog, främst tall, och landets högsta punkt, Gaiziņkalns, ligger 311,6 meter över havet. Totalt har Lettland 531 kilometer kustlinje.

Det finns över 1 000 större vattendrag i Lettland, varav 750 är längre än 10 kilometer. Den största och viktigaste är Daugava, följt av Gauja, Lielupe, Venta och Salaca. Lettland har omkring 5 000 sjöar. Den största är Lubāns (81 km²) och Rāzna (57,6 km²).

Vad har vi för landskod?

Det här är en lista över Natos landskoder. Tidigare använde Nato tvåbokstavsförkortningar för länder, men från och med 2004 har man gått över till trebokstavsförkortningar baserade på ISO 3166-1 alpha-2. Extra koder har lagts till för länder som ISO-koderna inte täcker, för geografiska områden som inte är länder (till exempel oceaner) och för fiktiva länder som används i övningsverksamhet.

De gamla förkortningarna kommer att fasas ut.

Vilket land är ua?

Landskoder består av två bokstäver (till exempel GB). De visar i vilket land eller vid vilken patentmyndighet en patentansökning har inlämnats eller publicerats.

Vilket land är el?

Hushållens totalkostnad för el består av flera delar. Först kostnaden för själva elen som förbrukats, därefter kostnaden för elnätet, och slutligen olika pålägg som staten gör i form av skatt, moms och olika avgifter som till exempel stöd för hållbar energi. Fördelningen av dessa kostnader skiljer sig mycket åt mellan olika länder. I Sverige, där en stor del av elen kommer från det billiga energislaget vattenkraft, är kostnaden för förbrukningen bland de lägsta i EU. Högst pris för själva energin finns på Irland, Cypern, Malta och Grekland.

Skillnaderna i kostnader gör att elanvändningen ser väldigt olika ut mellan olika delar av Europa, där Sverige hör till länder som använder förhållandevis mycket el per person och år.

–  I Sverige, Norge och Frankrike sker mycket uppvärmning med el, eftersom det har varit billigt. Det har gjort att man kunnat fasa ut oljeuppvärmning. Men naturgas står för större delen av uppvärmningen i Europa. Sedan är förstås uppvärmningsbehovet inte lika stort i södra Europa som i norra, säger Magnus Thorstensson, expert på Energiföretagen.

Vilka länder börjar på Z?

Afghanistan - Albanien - Algeriet - Andorra - Angola - Antigua och Barbuda - Argentina - Armenien - Australien - Azerbajdzjan

Bahamas - Bahrain - Bangladesh - Barbados - Belgien - Belize - Benin - Bhutan - Bolivia - Bosnien och Hercegovina - Botswana - Brasilien - Brunei - Bulgarien - Burkina Faso - Burundi

Centralafrikanska republiken - Chile - Colombia - Costa Rica - Cypern

Ecuador - Egypten - Ekvatorialguinea - Elfenbenskusten - El Salvador - Eritrea - Estland - Etiopien

Vilka länder börjar på F?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z Ö

Vilka länder är med iu?

Unionens och dess föregångares mål har varit att främja handel och fred inom Europa.[3] Varje medlemsstat har dock sitt eget konstitutionella system med olika politiska institutioner. Sex medlemsstater är konstitutionella monarkier (Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna, Spanien och Sverige), medan övriga är republiker. De flesta medlemsstater är enhetsstater, Belgien, Tyskland och Österrike är federala stater.

Är Sverige med IE?

Om du är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island kan du betraktas både som nordisk medborgare och som EU/EES-medborgare och använda dig av två olika regelsystem.

Vad är 44 för landskod?

Ange landets namn eller landsnummer:

+44 (0044) är landsnummer för Storbritannien. Om du befinner dig utanför Storbritannien och du vill ringa en person i Lydney, , behöver du, förutom riktnummer, även landsnummer för det land du vill ringa till. landsnummer för Storbritannien är +44 (0044), så om du är i Sverige och du vill ringa en person i Lydney, , måste du använda prefixet +44 1594 före denna persons telefonnummer. Nollan framför riktnummerkoden utelämnas i detta fall. För fiktiva telefonnummer 2715600 är riktnummer 01594 och landsnummer +44 numret att ringa +44 1594 2715600.

Vilket land är 21?

Foto: Ida K Jansson

En ny våg av underliga telefonsamtal från Storbritannien har det rapporterats de senaste dagarna. Därför rekommenderar polisen att man inte ska svara på utländska nummer om man inte väntar sig samtal.

Vilket land är GB?

Landskoder består av två bokstäver (till exempel GB). De visar i vilket land eller vid vilken patentmyndighet en patentansökning har inlämnats eller publicerats.

Vilket land har UK på bilen?

"Hur fungerar det brittiska systemet med regskyltar? En del har vit skylt fram och gul bak, andra har svart." Vi Bilägare svarar.

Vi Bilägare svarar varje vardag på en läsarfråga om bilar eller trafik.

FRÅGA: Hur fungerar det brittiska systemet med regskyltar? En del har vit skylt fram med en gul skylt bak och en del har en svart skylt med vita siffror fram och bak. Vad har de för funktion att fylla?

I vilket land är elen dyrast?

Skåne har haft Sveriges högsta priser, i snitt 1,52 kr/kWh, men även detta är lägre än alla andra EU-länder.

Vad hushåll i slutändan betalar för elen kan kan variera kraftigt beroende på vilka elleverantörer och avtal varje kund har. En del länder i EU har också subventionerat elpriserna eller gått in med ett elstöd till hushållen.