:

Vad är en konkursbouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en konkursbouppteckning?
 2. Kan dödsboet sättas i konkurs?
 3. Vad händer när ett dödsbo försätts i konkurs?
 4. Måste man försätta dödsbo i konkurs?
 5. Vad händer efter Konkursbouppteckning?
 6. Är konkurser offentliga?
 7. Vem betalar skulder i ett dödsbo?
 8. Kan dödsbo ärva skulder?
 9. Hur länge kan ett dödsbo har skulder?
 10. Vad händer om det finns skulder i ett dödsbo?
 11. Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 12. Hur får man reda på konkurser?
 13. Var kan jag se konkurser?
 14. Kan ett dödsbo ärva skulder?
 15. Kan man ärva skulder i ett dödsbo?

Vad är en konkursbouppteckning?

Ibland kan konkurs inte undvikas. Men även då är det viktigt att på bästa sätt minimera fordringsägarnas förluster och andra negativa effekter. Amber Advokater är en av de större aktörerna inom konkursförvaltning; vår obeståndsavdelning har tio erfarna konkursförvaltare och ett stort antal engagerade biträdande jurister och administratörer.

Vi har gedigen erfarenhet av konkurser inom de flesta branscher och av verksamheter i olika storlekekar, allt från det lilla företaget till den internationella koncernen. Våra konkursförvaltare är affärsmässiga och vana att fatta beslut i pressade situationer. Tillsammans med övriga experter inom Amber Advokater kan vi erbjuda en heltäckande juridisk rådgivning i komplexa obeståndsfrågor. 

Kan dödsboet sättas i konkurs?

Ibland kan konkurs inte undvikas. Men även då är det viktigt att på bästa sätt minimera fordringsägarnas förluster och andra negativa effekter. Amber Advokater är en av de större aktörerna inom konkursförvaltning; vår obeståndsavdelning har tio erfarna konkursförvaltare och ett stort antal engagerade biträdande jurister och administratörer.

Vi har gedigen erfarenhet av konkurser inom de flesta branscher och av verksamheter i olika storlekekar, allt från det lilla företaget till den internationella koncernen. Våra konkursförvaltare är affärsmässiga och vana att fatta beslut i pressade situationer. Tillsammans med övriga experter inom Amber Advokater kan vi erbjuda en heltäckande juridisk rådgivning i komplexa obeståndsfrågor. 

Vad händer när ett dödsbo försätts i konkurs?

Denna tidslinje visar hur processen ut med sex till nio steg som varje ansökan om konkurs alltid går igenom.

Måste man försätta dödsbo i konkurs?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

jag uppfattar din fråga som att det saknas behållning i din mors dödsbo för att betala tillbaka hennes skulder och du vill veta vilka förutsättningarna är för att ansöka om konkurs.

Vad händer efter Konkursbouppteckning?

 kan själv ansöka om konkurs. Någon som aktiebolaget är skyldig pengar (borgenär) kan också ansöka. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i företaget. Det är också konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om företagets egendomar ska säljas direkt. 

När tingsrätten har beslutat om att företaget har gått i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket som registrerar att konkursen är inledd. Därefter kan man inte ändra vissa uppgifter för aktiebolaget hos Bolagsverket, till exempel företagets namn. 

Skatteverket får information från tingsrätten om konkursen. Skatteverket registrerar att företaget inte längre har F-skatt

Är konkurser offentliga?

Fråga: Jag undrar vad som egentligen händer vid en konkurs, rent konkret och hur lång tid själva processen brukar ta?

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs.

Vem betalar skulder i ett dödsbo?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Kan dödsbo ärva skulder?

Det är inte ovanligt att man har gemensamma skulder tillsammans med sin make, maka eller sambo. Det kan exempelvis vara skulder hos sin bank. Vid gemensamma skulder gäller så kallat solidariskt betalningsansvar, vilket innebär att banken kan kräva båda innehavarna på hela skulden. Om medlåntagaren, i detta fall den avlidne, inte kan betala är alltså den efterlevande skyldig att återbetala hela lånet.

– Jag råder alla att se över sitt testamente och försäkringsskydd, särskilt i situationer där man har större och kanske gemensamma skulder, till exempel på bostaden. Ta hjälp av din bank för att se över vilka försäkringar du kan behöva teckna, och se till att ta aktiva beslut gällande vem som är förmånstagare, alltså vem som får utfallande belopp ur dina försäkringar. Med hjälp av beloppet har efterlevande möjlighet att betala av hela eller delar av skulderna, säger Caroline Törnquist.

Hur länge kan ett dödsbo har skulder?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Vad händer om det finns skulder i ett dödsbo?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?

Alla företrädare för ett bolag, som antingen har ansökt om konkurs eller om en borgenär har ansökt om konkurs, kan ålägga sett personligt ansvar för betalning av bolagets skatter och avgifter till Skatteverket och för bolagets andra skulder. Detta innebär att – även om ett aktiebolag själv ansvarar för betalning av borgenärers fordringar – kan företrädaransvaret ändå läggas på enskilda styrelsemedlemmar för bolagetsskatter och andra skulder. För skatter gäller skattebetalningslagen och för andra skulder gäller aktiebolagslagens borgenärsskyddsregler. Det är viktigt att avveckla verksamheten i tid och på rätt sätt. 7WISE Advokatbyrå kan hjälpa dig! 

Ett personligt ansvar kan undgås om styrelsen för bolaget vidtar nödvändiga åtgärder för avveckling av verksamheten. Fråndagen som företrädarna för bolaget ser att företaget får svårt att betala sinaskatter, bör de säkerställa att tillräcklig likviditet finns tillgänglig förbetalning av skatter och avgifter. I de fallen bör de kalla till en (eller flera) extra bolagsstämma, för att frigöra resurser till bolagetsskattebetalning.

Hur får man reda på konkurser?

En konkurs kommer sällan plötsligt. Oftast finns tidiga varningssignaler. Den vanligaste är likviditetsproblem, det vill säga att det saknas pengar på banken, vilket gör det svårare att betala räkningar och lönsamheten går ner.

Niklas Emthén tycker att man ska se upp med kunder som inte längre betalar sina räkningar i tid, eller leverantörer som inte kan få fram varor.

– Om du misstänker ekonomiska svårigheter bör du försöka ha en nära dialog med din kund. Dennes obestånd kan drabba även dig hårt. Kräv förskottsbetalning eller säkerhet för dina leveranser. Du kan kolla upp kunden genom att till exempel ta en kreditupplysning, eller vända dig till domstolen där företaget har sitt säte och ta reda på om det finns några pågående tvister.

Var kan jag se konkurser?

Vem är konkursförvaltare i ett pågående ärende?

När tingsrätten beslutar om konkurs meddelas det i Post- och Inrikes tidningar. Där står också vem som är utsedd till konkursförvaltare.

Kan ett dödsbo ärva skulder?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du har flera frågor delar jag upp dessa, så att du ska kunna få tydliga svar på alla delar du är fundersam kring. För att besvara dina frågor har jag använt regler från både Ärvdabalken, Föräldrabalken och Konkurslagen.

Kan man ärva skulder i ett dödsbo?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.