:

Vad kostar biltullarna i Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar biltullarna i Stockholm?
 2. Var är vägtullarna?
 3. Var är vägtullarna i Stockholm?
 4. Kan man se om man har trängselskatt?
 5. Hur betalar turister trängselskatt?
 6. Hur betalar man broavgift?
 7. Hur betalar man vägtullar i Sverige?
 8. Hur många vägtullar i Stockholm?
 9. Hur kan man undvika trängselskatt?
 10. Hur mycket får Stockholm in på trängselskatt?
 11. Vilka bilar behöver inte betala trängselskatt?
 12. När är trängselskatten gratis?
 13. Måste man ha AutoPASS?
 14. Kan man åka över Stora Bältbron med BroPass?
 15. Måste man ha BroPass?

Vad kostar biltullarna i Stockholm?

Trängselskatt tas ut på bestämda tider för fordon som körs in i och ut ur Stockholms innerstad samt på Essingeleden. Trängselskatt används för att minska trängseln och förbättra framkomligheten i trafiken. Visa hela svaret

Följande fordon är automatiskt undantagna från trängselskatt : utryckningsfordon. bussar med totalvikt av minst 14 ton. Visa hela svaret

Var är vägtullarna?

Observera att vissa betalstationer i översiktskartan i praktiken består av flera betalstationer. Längre ner på sidan finns mer detaljerade beskrivningar för varje betalstation.

Klicka på kartan för att få en större version.

Betalstationen, som avser båda trafikriktningarna, är belägen där Folkungagatan ansluter till Danviksbron. 

© Trafikverket 2005-09-30, rev: 2011-01-01 Detaljkarta för Danvikstull (PDF-dokument)

Betalstationen, som avser båda trafikriktningarna, är belägen där Folkungagatan ansluter till Danviksbron. 

© Trafikverket 2005-09-30, rev: 2011-01-01 Detaljkarta för Danvikstull (PDF-dokument)

Stationen vid Skansbron är belägen mellan själva bron och korsningen Skansbrogatan/Hammarby Slussväg (infart bland annat till Eriksdalsbadet).

Stationen på Skanstullsbron är belägen cirka 150 meter söder om Ringvägen.

Var är vägtullarna i Stockholm?

Förra finansborgarrådet i Stockholm, Annika Billström, s, lovade före valet 2002 att det inte skulle bli någon trängselskatt i Stockholm men tvingades efter valet att ändra sin åsikt sedan hennes eget parti, Socialdemokraterna, accepterat detta krav för att få Miljöpartiet att stödja en socialdemokratisk regering.

En anledning till att det just blev en trängselskatt är att vägavgifter endast får tas ut på nybyggda vägar och broar vilket var planerat att ändras med en lagändring. Anledningen till att det blev en statlig skatt och inte längre en kommunangelägenhet var att kommuner endast kan beskatta sina egna invånare. Därför tog Vägverket över projektet från Stockholms Stad under tiden som upphandlingen av det tekniska systemet pågick.

Kan man se om man har trängselskatt?

Det finns olika konton som man kan handla aktier i, så som vanliga depåer, investeringssparkonton eller kapitalförsäkringar. Du kan till exempel inte ha aktier i ett sparkonto utan du behöver ha ett speciellt handelskonto till din aktiehandel.

När du väljer konto att handla aktier i är det ett par saker du behöver tänka på. Du kan välja konto på ett flertal sätt. De två vanligaste tillvägagångssätten är att göra som alla andra, eller undersöka olika kontons egenskaper och ta ställning därefter. Alla konton passar inte alla, utan du bör välja ett konto som passar utifrån dina förutsättningar.

Generellt sett är investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring det mest gynnsamma om du tror att din avkastning kommer att bli högre än 2,94 % för 2023. Det är på grund av att skatten på ISK och kapitalförsäkring är 30 % av statslåneräntan (året innan), och på en vanlig depå (som aktie- och fondkonto) betalas 30 % kapitalvinstskatt på eventuella vinster. Se räkneexempel här nedanför!

Hur betalar turister trängselskatt?

Ungefär hälften av de utländska bilar, lastbilar och bussar som passerar betalstationerna i Stockholm och Göteborg kommer undan trängselskatten. Det konstaterar Riksrevisionen som i sin granskning av Transportstyrelsens årsredovisning har valt att titta närmare myndighetens hantering av de utländska fordringarna.

Orsaken till att så många inte behöver betala någon trängselskatt alls är att det företag som Transportstyrelsen har avtal med om att hantera faktureringen, i sin tur endast har avtal med tolv länder om att få åtgång till de uppgifter som krävs. Det här innebär att runt 2,5 miljoner passager av utländska fordon som kommer från andra länder aldrig faktureras överhuvudtaget.

Hur betalar man broavgift?

I vår e-tjänst ser du dina betalda och obetalda avgifter samt passagetillfällen som registrerats på ett visst fordon men ännu inte blivit ett avgiftsbeslut.

Hur betalar man vägtullar i Sverige?

När en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet.

Det är den som äger bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Som ägare anses den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen. För en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som har licensen. Som ägare anses även den som är upptagen i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

 • Läs om saluvagnslicens på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Samtliga passager som görs med en viss bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten.

Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen. Om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hur många vägtullar i Stockholm?

Betalstation för trängselskatt – Klara Strand. Foto: Mikael Ullén

Indikatorn visar medelvärden per dag (exkl juli) för antalet passager vid betalstationerna för trängselskatt till Stockholms innerstad under helgfria vardagar. Passager vid betalstationen på Essingeleden ingår inte. Från 2005 till augusti 2015 ingår alla passager mellan kl 06.00-19.00, därefter ingår endast passager mellan kl 06.30-18.30. Dessutom ersattes flera betalstationer av nya i anslutning till Norra länken så att det går att passera genom Norra länken utan att betala trängselskatt. Därför är statistiken uppdelad i en period före och en period efter Norra länken.

Hur kan man undvika trängselskatt?

Bara i år har Transportstyrelsen noterat över 15 000 passager med manipulerad registreringsskylt i Göteborg. Totalt under den tiden som trängelskatten funnits på Västkusten är den siffran uppe i omkring 70 000.

Det är – av naturliga skäl – vid de större vägarna som problemet är vanligast.

Allra flest fusk sker vid betalstationerna vid Ringömotet, tätt följt av den på Älvborgsbron och på E6/E20 Kungsbackaleden.

Hur mycket får Stockholm in på trängselskatt?

Den innebär att avgiften höjs under vissa tider med mellan fem och tio kronor, samt att maxbeloppet per dag stigit från 105 till 135 kronor.

Trots den minskade trafiken har inkomsterna från trängselskatterna i Stockholm gått upp från 148,3 miljoner kronor i mars i fjol till 177,2 miljoner kronor för motsvarande månad i år.

Nu höjs därför kraven på en pausad trängselskatt. Kritiker menar att sjukvårdspersonal inte ska "straffas" för att de tar bilen för att minska risken att bli smittade.

Vilka bilar behöver inte betala trängselskatt?

Skatten ska betalas för bilar som är registrerade i vägtrafikregistret, motsvarande utländskt register eller för fordon som används med stöd av saluvagnslicens. Alla skattepliktiga bilar som passerar en betalstation på de tidpunkter som är avgiftsbelagda, måste betala trängselskatt. Det är ägaren till bilen, vid tidpunkten då bilen passerar betalstationen, som ska betala trängselskatten.

När är trängselskatten gratis?

Det införs en låg- och högsäsong, där maxbeloppet för en infart blir 35, respektive 45 kronor. Högsäsong är 1 mars–dag före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Annan tid är lågsäsong.

Trängselavgift tas ut under de fem första vardagarna i juli, utom lördag.

Skatt kommer att tas ut dag före långfredagen, Kristi himmelsfärdsdag och dag före alla helgons dag. Skatten tas även ut dagen före 1 maj och nationaldagen om de infaller måndag–fredag.

Måste man ha AutoPASS?

Ja. Lov 18. juni 1965 nr.4 om vegtrafikk § 13, § 31 og § 31a og Forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3,5 tonn.

Brikken er obligatorisk for kjøretøy over 3,5 tonn som er registrert på eller leaset av foretak, stat, kommuner, fylkeskommuner og biler som er registrert på privatpersoner og brukes i næringsvirksomhet. Bombrikke er ikke obligatorisk for bobiler og andre kjøretøy som er registrert på personer og som kun brukes til private formål.

Med næring menes virksomhet som er egnet til å gi netto inntekt.

Kan man åka över Stora Bältbron med BroPass?

Om du planerar att åka över Stora Bält mer än en gång, så kan jag rekommendera att man beställer ett BroBizz. Man betalar då en deposition på 200 kronor, som betalas tillbaka om man säger upp avtalet. 

BroBizz ger 15% på din överfart över Stora Bält och en rad andra fördelar. Dessutom kan du använda körfältet för BroBizz där betalningen registreras automatiskt. 

Måste man ha BroPass?

En liten varning är nog på sin plats för er som har BroPass för Öresundsbron och bilar under 6 meter.

Av en ren tillfällighet upptäckte jag att man debiterat oss fel.