:

Hur bokföra jag en Leverantörsfaktura med omvänd moms?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra jag en Leverantörsfaktura med omvänd moms?
 2. Hur bokföra omvänd skattskyldighet Fortnox?
 3. Hur redovisar man omvänd moms?
 4. När används konto 2645?
 5. Vad menas med momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet?
 6. Vad ska det stå på fakturan Vid omvänd moms?
 7. Vad gäller vid omvänd skattskyldighet?
 8. Hur bokför man en försäljning?
 9. Vem betalar moms vid omvänd moms?
 10. När används konto 2440?
 11. När används konto 6990?
 12. När används konto 4545?
 13. Måste omvänd skattskyldighet stå på fakturan?
 14. Vilket konto bokförs försäljning?
 15. Kan man bokföra i efterhand?

Hur bokföra jag en Leverantörsfaktura med omvänd moms?

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Konteringshjälp med omvänd skattskyldighet.

Jag har ett AB och har använt mig av en tjänst av ett byggföretag till min kund. Kunden är min så det är jag som fakturera den. Så jag har köpt in tjänsten av byggföretaget. De använder sig av omvänd skattskyldighet, så fakturan är utan moms. Hur gör jag när jag konterar denna faktura i mitt ekonomiprogram, och hur gör jag när jag sen matchar med bankhändelser när fakturan är betald? 

Hur bokföra omvänd skattskyldighet Fortnox?

Det finns fem olika momstyper som du har möjlighet att koppla till en kund i ditt kundregister. Vilken momstyp du väljer påverkar i sin tur hur momsen konteras på fakturorna och således även hur värdena i din momsrapport specificeras. De olika momstyperna är: SE, SE omvänd skattskyldighet, EU omvänd skattskyldighet, EU momspliktig försäljning och Export.

Skatteverket skriver utförligt om vad som gäller för de olika momstyperna här:  Moms - Skatteverket

Du väljer vilken momstyp du vill koppla till en kund genom att gå in på kunden i ditt kundregister och sedan öppna fliken Faktureringsuppgifter. 

Hur redovisar man omvänd moms?

Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

När används konto 2645?

Vid inköp av varor från en momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige tillämpas reglerna om omvänd skattskyldighet för en momsregistrerad redovisningsenhet som lämnar sitt VAT-nummer till säljaren.

Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte lägger på någon utgående moms på sin faktura till köparen och att det är köparen som i stället skall redovisa utgående moms och ingående moms på inköpsvärdet omräknat till redovisningsvalutan.

Vad menas med momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet?

Regeringens förslag innebär att omvänd skattskyldighet ska tillämpas vid försäljning av vissa varor när fakturabeloppet för dessa varor exklusive moms överstiger 100 000 kr. Om fakturabeloppet avseende den föreslagna typen av varor är lägre än gränsbeloppet på 100 000 kr ska säljaren istället fakturera med moms, 25 procent. I det ursprungliga förslaget föreslogs gränsbeloppet till 50 000 kr men detta har alltså höjts i det nya förslaget. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 april 2021.

Läs bakgrunden till förslaget: Omvänd skattskyldighet för moms på mobiler och bärbara datorer – allt om det nya förslaget

Vad ska det stå på fakturan Vid omvänd moms?

Med hjälp av Faktum Faktura är det enkelt att skriva fakturor vid försäljning som omfattas av den omvända byggmomsen.

En faktura med omvänd byggmoms är en vanlig faktura där ingen moms inkluderas. Fakturan märks också med köparens momsnummer samt en text för att visar att omvänd byggmoms gäller.

Information om hur du skapar en vanlig faktura finns i kapitlet “Skapa en ny faktura” i handboken. Börja med att läsa det kapitlet om du inte redan vet hur man skapar en vanlig faktura med hjälp av Faktum Faktura.

Vad gäller vid omvänd skattskyldighet?

Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

Hur bokför man en försäljning?

Knappen Ladda upp hittar du alltid högst uppe i vänstermenyn. Genom att klicka på pilen bredvid får du upp flera alternativ. Välj Ladda upp underlag om du vill ladda upp kvittot, fakturan eller annat underlag som du vill bokföra. Bokio stödjer uppladdning av både PDF- och bildfiler. Du kan också välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt. 

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilapp. Det går även att bokföra utan kvitto om du skulle vilja lägga till underlaget vid senare tillfälle.

När du laddar upp ett underlag kan du välja att bokföra direkt, alternativt vänta till senare tillfälle. Allt uppladdat material som ännu inte blivit bokfört hittar du på sidan Saker att göra i vänstermenyn.

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ; Kvitto eller utgift, inkomst, leverantörsfaktura och annat.

Vem betalar moms vid omvänd moms?

Som säljare är du skyldig att följa reglerna om omvänd skattskyldighet, du kan således inte själv avgöra när omvänd skattskyldighet ska tillämpas eller inte. Det är således säljare som måste veta när köparen och inte säljaren ska redovisa momsen. Köparen måste vid omvänd skattskyldighet redovisa momsen.

I Sverige gäller omvänd skattskyldighet i följande fall:

 • Vid omsättning av de flesta byggtjänster till företag inom byggsektorn
 • Vid omsättning av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med minst 325 tusendelars finhalt
 • Vid omsättning av investeringsguld när du som säljare är frivilligt skattskyldig för omsättningen. Trots att du som säljare är frivilligt skattskyldig ska köparen redovisa och betala momsen
 • Vid omsättning av avfall och skrot av vissa metaller
 • Vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser
 • Utländska företagares omsättning vid försäljning av el, gas, värme och kyla till momsregistrerade köpare i Sverige
 • Utländska företagares omsättning vid försäljning av varor eller av tjänster som avser fastighet i Sverige till momsregistrerade köpare i Sverige. Detta gäller endast om den utländske företagaren inte har begärt att vara skattskyldig för försäljningen. För byggtjänster som omsätts till företag inom byggsektorn ska alltid omvänd skattskyldighet tillämpas.
 • Vid försäljning av en tjänst enligt huvudregeln till en beskattningsbar person i ett annat EU-land (då anses tjänsten omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad).

Inom EU:s momsområde gäller omvänd skattskyldighet i följande fall:

 • när en vara transporteras mellan två länder och under förutsättning att köparen åberopar ett giltigt VAT-nummer (momsregistreringsnummer) i sitt land
 • vid försäljning av en tjänst enligt huvudregeln till en beskattningsbar person i ett annat EU-land (då anses tjänsten omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad).

När används konto 2440?

En leverantörsfaktura bokförs enligt faktureringsmetoden vid två tillfällen: när företaget tar emot fakturan och när företaget betalar fakturan. I bokföringen används vanligtvis konto 2440 Leverantörsskulder.

När ett företag köper en vara på faktura av en leverantör uppstår en leverantörsskuld. Skulden är lika stor som beloppet på fakturan och finns kvar tills fakturan är betald. Det räknas som en kortfristig skuld. Den normala momssatsen på varor är 25 procent, men momssats på tolv procent, sex procent och noll procent förekommer också. Den ingående momsen är avdragsgill för momspliktiga företag. 

När används konto 6990?

Utgifter för avdragsgilla inköp av mindre belopp kan debiteras konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Utgifter för icke avdragsgilla inköp debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

När används konto 4545?

Redan vid fakturering och bokföring måste momsen hanteras korrekt för att momsdeklarationerna i slutänden ska bli korrekta. Ska moms läggas på eller inte, vilken momssats ska användas, får den ingående momsen lyftas eller inte, vilken redovisningsperiod hör transaktionen till, vilka rader i momsdeklarationen ska användas – man ställs hela tiden inför dessa och liknande frågor. Att göra fel kan bli kostsamt i form av kostnadsränta, förseningsavgifter och skattetillägg.

Momsdeklarationen är uppdelad i nio avsnitt:A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms – ruta 05–08B. Utgående moms (moms på inkomster) på försäljning eller uttag (i ruta 05–08) – ruta 10–12C. Momspliktiga inköp där köparen är momsskyldig (omvänd skattskyldighet) – ruta 20–24D. Utgående moms (moms på utgifter) på inköp (i ruta 20–24) – ruta 30–32E. Försäljning mm som är undantagen från moms – ruta 35–42F. Ingående moms – ruta 48G. Moms att betala eller få tillbaka – ruta 49H Beskattningsunderlag vid importI Utgående moms på import i ruta 50

Måste omvänd skattskyldighet stå på fakturan?

Omvänd moms innebär att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet.

Omvänd moms kallas även för omvänd skattskyldighet och är något som förekommer inom byggbranschen. Normalt är det företaget som skickar ut fakturan som lägger på momsen, men inom byggbranschen finns det alltså undantag. Det här undantaget gäller endast vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Försäljningen är fortfarande momspliktig men momsredovisningsskyldigheten förs över till köparen istället för säljaren. Syftet med omvänd moms är att motverka skattefusk, enligt Skatteverket.

Vilket konto bokförs försäljning?

Försäljning av tjänster är ett komplicerat område mycket på grund av hur man ska hantera bokföring och momsredovisning beroende på om det är inrikesförsäljning, EU-försäljning eller export av tjänst utanför EU. Dessutom måste man skilja på om man säljer till företag eller privatpersoner. Därför har jag skapat den här guiden för tjänsteförsäljning som tar upp alla olika situationer med konteringsexempel och konkreta bildexempel på hur man fyller i momsdeklarationen.

Kan man bokföra i efterhand?

Hej! Jag har ett AB och ska nu bokföra i e Ekonomi i efterhand, jag har haft en del utgifter. Nu har jag faktureringsmetoden, hur ska jag bokföra då i efterhand? Ex en faktura som kom in för 5 månader sen och betalades några dagar efter. Måste jag bokföra när fakturan kom och när jag betalade eller bara när jag betalade? Vänligen Yvonne