:

Hur mycket får jag ut i pension efter skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får jag ut i pension efter skatt?
 2. Hur mycket betalar jag i skatt på min pension?
 3. Hur mycket får jag i pension räkna ut?
 4. Hur mycket skatt på pension 2023?
 5. Hur mycket ska man ha att leva på som pensionär?
 6. Hur länge ska man jobba för att få full pension?
 7. Hur många procent av lönen sätts av till pension?
 8. När är det bäst att ta ut pension?
 9. Vilken är den lägsta pensionen man kan få?
 10. Hur mycket är allmän pension per månad?
 11. Hur mycket blir min pension 2023?
 12. Hur blir skatten för pensionärer 2024?
 13. Hur mycket höjs pensionen med 2023?
 14. Vad är normalt att ha i tjänstepension?
 15. Varför sjunker pensionen vid 70?

Hur mycket får jag ut i pension efter skatt?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Hur mycket betalar jag i skatt på min pension?

Vi på SPF Seniorerna tyckte det var viktigt att alla pensionärer fick reda på hur mycket mer de betalade i skatt. Här på Pensionärsskattekalkylatorn.se byggde vi en räknesnurra där man kunde räkna ut skillnaden. Vår kampanj fick en fantastisk start, och ryktet om sajten bara växte. Under tiden som kalkylatorn var igång – från 2014 till 2019 – räknade 458 000 personer ut sin pensionärsskatt!

Här på sajten kunde man skicka ett mail till politikerna och visa sitt missnöje, och skriva under ett upprop för att de skulle förstå hur många vi var. Tillsammans var vi nästan 25 000 personer som skrev under uppropet!

Hur mycket får jag i pension räkna ut?

Få bättre koll med vår pensionskalkylator som tar hänsyn till hela din pension. Förstå hur mycket du bör spara och vilken sparform som passar dina behov bäst.

Vi räknar ut hur mycket du borde spara för en bättre pension. Du får svaret direkt och behöver inte logga in förrän du ska förfina uppgifterna. 

Hur mycket skatt på pension 2023?

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Skattefri bilersättningEgen bil: 25 kronor per milFörmånsbil: 12 kronor per mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kronor per mil.

För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil.

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021.

Exempel. En ny bil med nybilspris 200 000 kronor har extrautrustning värderad till 22 000 kronor. Bilförmånen ska då beräknas utifrån att bilens nybilspris 222 000 kronor (200 000+22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kronor.

15 225 kronor (0,29 × prisbasbeloppet 52 500 kronor)5 234 kronor (2,358 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)28 860 kronor (13 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)4 050 kronor (Fordonsskatt)= 53 369 kronor (Förmånsvärde)

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det till exempel är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

I inkomstdeklarationen ska värdet av bostadsförmån för den anställde istället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet). Det innebär att den anställde kan behöva ändra det förtryckta beloppet vid lön, förmåner med mera.

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

Brytpunkten är 613 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.Brytpunkten är 683 200 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Avdrag för måltider den första månaden, 78 kronor per dag.Utgifter för logi, faktisk kostnad för boendet.

Hur mycket ska man ha att leva på som pensionär?

Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg. Du ansöker alltså om båda förmånerna samtidigt. Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan. Ansök om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Du som har rätt till allmän pension men inte har ansökt om den behöver göra det samtidigt som du ansöker om äldreförsörjningsstöd. Ansök om allmän pension

Du som redan har allmän pension kan ansöka om äldreförsörjningsstöd direkt. Du som inte har rätt till någon allmän pension kan också ansöka om äldreförsörjningsstöd direkt.

En skälig levnadsnivå innebär att du ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att du har betalat för ditt boende. Som skälig levnadsnivå räknas 6 719 kronor per månad (2023) för dig som är ensamstående och 5 404 kronor per månad (2023) för dig som är gift, sambo eller registrerad partner. 

Är din totala inkomst efter avdrag för skatt och skälig bostadskostnad lägre än skälig levnadsnivå, får du äldreförsörjningsstöd så att du kommer upp i denna nivå.  Är ni gifta räknas era inkomster ihop och delas sedan lika mellan er. I vissa fall kan gifta personer räknas som ogifta. Det kan till exempel gälla om den ena maken eller makan bor på ett äldreboende.

När du söker äldreförsörjningsstöd får du räkna med skälig bostadskostnad, det vill säga upp till 7 500 kronor i månaden för ogifta och 3 750 kronor i månaden för gifta, registrerad partner eller sambo. 

Hur länge ska man jobba för att få full pension?

 • Skaffa dig överblick Börja med att skaffa dig en överblick över din pension med hjälp av verktyget Minpension. Kanske kommer du att få pengar från olika håll och kan ta ut delar av pensionen vid olika tidpunkter.

 • Räkna på vad pengarna räcker till Fundera på vad du vill att pensionen i första hand ska räcka till. Gör gärna en budget och se hur långt pengarna kan räcka. Tänk efter om du behöver skydd till efterlevande eller inte.

 • Bestäm när du vill gå i pension Fatta beslut om när du vill gå i pension och hur utbetalningarna ska göras över tiden.

 • Hur många procent av lönen sätts av till pension?

  Den sammanlagda pensionsrätten är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, varav 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.

  Pensionsgrundande inkomster är inkomster av arbete och ersättningar från socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Mer om pensionsgrundande inkomst

  När är det bäst att ta ut pension?

  Att pensionera sig i januari tycks vara en populär idé bland svenskarna. Men för din privatekonomi kan det innebära en förlustaffär. Vilken månad du väljer att gå i pension kan komma att påverka din inkomst.

  – Om man ser till skatter och jobbskatteavdrag så kan det faktiskt spela en roll, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension, och fortsätter:– De skatter du betalar räknas på hela kalenderåret med brytpunkt vid årsskiftet. Väljer du att gå i pension mitt under ett kalenderår, exempelvis under sommarmånaderna, kommer du kommande år deklarera för både pension och inkomst. Det innebär att du då både kan utnyttja jobbskatteavdraget på inkomstdelen, samtidigt som du inte behöver skatta på lika mycket pension – som ju kan beskattas högre än din vanliga inkomst.

  Vilken är den lägsta pensionen man kan få?

  NL: Pensionsåldern höjs med 3 månader om året under åren 2021-2023 tills den är 67 år. Från och med år 2025 höjs pensionsåldern enligt den förväntade livslängden.

  BE: Pensionsåldern höjs till 66 år i februari 2025 och till 67 år i februari 2030. Man får pension vid 60 års ålder efter att ha arbetat 44 år och vid 63 års ålder efter att ha arbetat 43 år. Om man uppfyller vissa kriterier kan man gå i pension redan vid 63 års ålder.

  Hur mycket är allmän pension per månad?

  Om du är ung ger raknapension.se en bra bild av hur hög pension du kan förvänta dig givet de antaganden du anger.

  Om du har arbetat i några decennier är prognosen mer osäker, eftersom denna sida inte har tillgång till information om hur mycket du tidigare har tjänat in till pensionen och hur hög avkastning du fått. Den officiella tjänsten minpension.se har tillgång till sådan information och kan på så sätt ge en bättre prognos – men räknar samtidigt inte med framtida ekonomisk tillväxt.

  Hur mycket blir min pension 2023?

  • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 3 (2,5) procent, i genomsnitt 220–560 (180–460) kronor före skatt. Höjningen med 3 procent motsvarar inkomstutvecklingen (4,6 procent) minus förskottsräntan (1,6 procent).
  • Personer födda 1938 eller senare omfattas även av premiepensionen. Premiepensionen förändras med -17,6–0,7 (6–31) procent, vilket motsvarar -240–5 (10–380) kronor i månaden.
  • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 8,7 (1,5) procent.
  • Den genomsnittliga totala pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension**, ökar med 500–1 090 (360–840) kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 480–1 280 (220–890) kronor per månad före skatt.

  *) Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer födda 1957 eller tidigare som är bosatta i Sverige och tar ut full pension.

  Hur blir skatten för pensionärer 2024?

  Du kan enkelt ansöka om jämkning i vår e-tjänst om du har e-legitimation (till exempel mobilt bank-id). Annars kan du använda blanketten:

  Som pensionär får du ofta pension från flera olika utbetalare. Du kanske även jobbar och får både lön och pension. Om du får inkomster från flera utbetalare riskerar du att få kvarskatt eftersom skatteavdragen på dina inkomster då kan bli för låga.

  Det beror på att den som betalar ut din huvudinkomst, alltså den högsta pensionen eller lönen, drar skatt enligt skattetabell utifrån bara den inkomsten. Dina övriga utbetalare ska göra skatteavdrag med 30 procent.

  Hur mycket höjs pensionen med 2023?

  • Pensionsåldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år (personer födda 1961 eller senare).
  • Pensionsåldern för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare).
  • Sjukersättning och arbetslöshetsersättning betalas ut fram till månaden innan man fyller 66 år, till skillnad från tidigare 65 år (personer födda 1958 eller senare).
  • Förhöjt grundavdrag gäller från januari det år man ska fylla 67 år, till skillnad från tidigare 66 år.
  • Jobbskatteavdrag gäller fortsatt från januari det år man ska fylla 66 år.
  • Åldersgränsen för omställningspension och garantipension till änkepension höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare).
  • Rätten till garantipension för utlandsboende upphör.
  • Rätten att tillgodoräkna sig hemlandstid som bosättningstid för garantipension upphör (gäller för framtida pensionärer).

  Vad är normalt att ha i tjänstepension?

  Ja, om det är en  fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring, oavsett när den är tecknad. Men om det rör sig om en äldre försäkring måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten.

  Däremot är det inte säkert att du får flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum.

  Varför sjunker pensionen vid 70?

  Det stämmer inte. Du tjänar själv in till din pension genom att du betalar skatt på dina inkomster.

  Så länge det finns människor som arbetar i Sverige kommer det att kunna betalas ut allmän pension. De som arbetar idag betalar in avgifter som betalas ut som pension till dagens pensionärer. Ju fler personer som arbetar, desto mer pengar kommer det in i pensionssystemet.

  Dessutom är pensionssystemet utformat så att pengarna ska räcka. Förenklat kan man säga att inkomstpensionen sänks när Sveriges ekonomi går dåligt och höjs när det går bra för Sverige. Det är för att pensionssystemet ska vara hållbart både nu och i framtiden.

  Det mesta av det du betalar i pensionsavgift går till inkomstpensionen, den större delen av den allmänna pensionen.

  Värdeförändringen på de pengarna bestäms av inkomsternas utveckling i Sverige. Det är bara cirka 12 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar som finns i de så kallade AP-fonderna.

  En mindre del av din pensionsavgift går till premiepensionen som är placerad i fonder.

  I grund och botten är det här med pensioner inte så svårt.

  Du tjänar in till den allmänna pensionen genom att du arbetar och betalar skatt. Ju fler år du jobbar och ju högre lön du har desto högre pension får du.

  Om du arbetar kan du dessutom ha tjänstepension genom din arbetsgivare.