:

Vad innebär ett stipendium?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär ett stipendium?
  2. Vad gör man med stipendium?
  3. Vem kan få stipendium?
  4. Hur mycket pengar får man av stipendium?
  5. Måste man betala tillbaka stipendium?
  6. Varför får man stipendium?
  7. Är stipendium skattefria?
  8. Hur vinner man stipendium?
  9. Är det skatt på stipendium?

Vad innebär ett stipendium?

Börja i god tid, gärna mer än ett år innan. En bra början är att ringa, mejla eller skriva till stipendieförvaltaren och ta reda på alla detaljer kring stipendiet. Fråga om det finns en speciell ansökningsblankett du ska fylla i eller om det räcker med det ansökningsbrev du skriver själv.

Kolla upp vilka bilagor och övriga handlingar som stipendieförvaltaren vill ha in. Kontrollera om det finns ett sista datum för att skicka ansökan. Lägg tid på att få ihop ett bra ansökningsbrev. Skräddarsy ansökan för det aktuella stipendiet.

Vad gör man med stipendium?

Ett stipendium är en gåva, oftast i form av pengar, som delas ut till en individ, grupp eller organisation för att stödja dennes eller deras gärningar. Till exempel kan en student få ett stipendium för att denne utbildar sig.

Stipendier delas oftast ut för att täcka framtida kostnader som mottagaren kan tänkas ha. Vissa stipendier delas också ut som pris för särskilda insatser som en individ eller grupp har gjort på ett visst område. En annan typ av stipendier är vistelsestipendier. Ett vistelestipendium är ett stipendium som ger mottagaren tillträde till en särskild plats under en begränsad tid.

Vem kan få stipendium?

Börja i god tid, gärna mer än ett år innan. En bra början är att ringa, mejla eller skriva till stipendieförvaltaren och ta reda på alla detaljer kring stipendiet. Fråga om det finns en speciell ansökningsblankett du ska fylla i eller om det räcker med det ansökningsbrev du skriver själv.

Kolla upp vilka bilagor och övriga handlingar som stipendieförvaltaren vill ha in. Kontrollera om det finns ett sista datum för att skicka ansökan. Lägg tid på att få ihop ett bra ansökningsbrev. Skräddarsy ansökan för det aktuella stipendiet.

Hur mycket pengar får man av stipendium?

Planerar du att åka utomlands för att studera eller behöver du hjälp att finansiera dina studier i Sverige? Funderar du då på att söka stipendium? Här kommer en enkel guide med allt du behöver veta för att söka stipendium.

Måste man betala tillbaka stipendium?

Då din ansökan beviljats får du ett mejlbesked till den adress som finns registrerad i din sökandeprofil.

Här kan du läsa allmänna villkor för våra bidrag. 

Varför får man stipendium?

Skulle du vilja ha lite extra pengar för att antingen finansiera dina studier eller ett spännande projekt? Då är ett tips att ansöka om ett stipendium! Här har vi samlat information om vad ett stipendium är, tips på vad du ska tänka på när du skriver en ansökan och hur du gör för att ansöka. För dig som går på högstadiet eller gymnasiet kan det ibland vara lika värdefullt och lönsamt att söka stipendier som att jobba extra! 

Ett stipendium består av pengar som delas ut till personer eller organisationer för att stödja ett bra ändamål. Stipendier delas oftast ut av stiftelser, föreningar, företag, banker eller branschorganisationer. För elever som går på högstadiet eller gymnasiet finns det ofta stipendier att söka som bidrag till er utbildning och kommande studier, eller ett projekt som ni brinner för. 

Är stipendium skattefria?

Vad som utgör ett stipendium är inte definierat i IL. Enligt allmänt språkbruk är ett stipendium ett bidrag som betalas ut till en fysisk person, och som har benefik karaktär, d.v.s. är vederlagsfritt i den meningen att det inte är ersättning för arbete eller prestation som mottagaren har utfört för utgivarens räkning eller en prestation som är av direkt nytta för denna. Om en ersättning kallas stipendium eller inte gör ingen skillnad för skatteplikten.

Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria (8 kap. 5 § IL). Utbildning i detta sammanhang är enligt praxis såväl grundutbildning som doktorandutbildning och annan forskarutbildning. Men liksom för andra stipendier måste man göra en bedömning om de utgör ersättning för arbete eller inte. Om bedömningen är att det är ersättning för arbete så är ersättningen skattepliktig för mottagaren. För utbildningsstipendier ställs inte krav på att de inte får betalas ut periodiskt. Det innebär att även om ett utbildningsstipendium betalas ut periodiskt är det skattefritt för mottagaren.

Ett utbildningsstipendium som anses som arbetsersättning är skattepliktigt (RÅ 1979 Aa 26). Ett stipendium från den egna arbetsgivaren anses ”smittat” av anställningen även om det betecknats som stipendium. Detta innebär att ett sådant stipendium räknas som ersättning för arbete, oavsett vad syftet med stipendiet är.

En person som efter sin disputation bedriver forskning vid universitet, s.k. postdok, kan inte jämställas med doktorander och liknande. Skattefriheten för stipendier till sådana personer får bedömas enligt reglerna för stipendier till andra ändamål.

Hur vinner man stipendium?

Om du inte har gjort ett grundligt förarbete finns det risk att all den tid du lägger på ansökningen är förgäves. Står det att stipendiet delas ut till personer verksamma inom en specifik bransch eller boende i en särskild kommun? Om du inte uppfyller de grundläggande kriterierna är det ingen idé att lägga ner tid på att skriva en stipendieansökan.

Innan du börjar skriva stipendieansökan bör du ha koll på om du är behörig, vilka bilagor som krävs och när sista ansökningsdag är. Sätt en deadline för dig själv några dagar innan sista ansökningsdag för att ha tid att korrekturläsa och bearbeta din stipendieansökan.

Det är alltid bättre att skräddarsy din stipendieansökan istället för att skriva en ansökan som du skickar till flera olika organisationer eller stiftelser. Detta tar lite längre tid, men det är nästan alltid värt det.

Är det skatt på stipendium?

Du kan göra vanliga avdrag – till exempel avdrag för inkomstens förvärvande, resekostnader, hushållsavdrag och vissa ränteutgifter. Till de avdragsgilla utgifterna hör också den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen som gäller dig som får ett stort personligt stipendium.