:

Kan en svensk medborgare flytta till Tyskland?

Innehållsförteckning:

 1. Kan en svensk medborgare flytta till Tyskland?
 2. Är det svårt att flytta till Tyskland?
 3. Kan man köpa hus direkt?
 4. Hur funkar det med att köpa hus?
 5. Hur mycket betalar man i skatt i Tyskland?
 6. Hur länge får man bo i Tyskland?
 7. Vad kan gå fel när man köper ett hus?
 8. Hur mycket ska man betala kontant vid husköp?
 9. Har Tyskland högre skatt än Sverige?
 10. Har Sverige dubbelbeskattningsavtal med Tyskland?
 11. Vilka hus ska man undvika att köpa?
 12. Vad är ett dolt fel hus?
 13. Har inte råd med kontantinsatsen?
 14. Kan man köpa hus utan kontantinsats?
 15. Vilket land i Europa betalar minst skatt?

Kan en svensk medborgare flytta till Tyskland?

Talar du tyska eller är du villig att lära dig det? Vad är din akademiska bakgrund? Vad är din yrkesbakgrund?

Först måste vi skilja mellan europeiska och icke-europeiska medborgare som planerar att besöka Tyskland. Anledningen till detta är att regleringen kommer att skilja sig väsentligt mellan de två.

En nyttjanderätt kan maximalt vara bindande i 50 år. Men det finns ett par undantag. Ett exempel är tomträtt där denna regel inte gäller. Ett annat exempel är att nyttjanderätt maximalt får vara bindande i 25 år om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Detsamma gäller för samtliga jordbruksarrenden. Om inget annat är avtalet gäller dessa tidsbegränsningar. Tidsbegränsningen gäller däremot inte nyttjanderätter som ger staten rättigheter.   

Nyttjanderätten kan gälla för en hel fastighet (total nyttjanderätt) eller enbart en del av den (partiell nyttjanderätt). Detta behöver tydligt framgå i det avtal som skrivs mellan parterna.  

Är det svårt att flytta till Tyskland?

Att resa till Tyskland enkelt och går relativt snabbt. Du kan till exempel åka färja till Tyskland med utgångspunkt Helsingborg. Ta då färjan till Helsingör i Danmark, åk vidare till Rödby och hoppa på färjan över till Puttgarden. Det är en populär rutt om man vill besöka BoarderShop och fylla på förråden inför kommande fester och högtider. BoarderShop ligger precis vid färjeläget i Puttgarden och är Nordeuropas största gränshandel.

Att bila till Tyskland går också utmärkt. Räkna med att det tar ungefär 10 timmar från Stockholm till Hamburg.

Som EU-medlem krävs inget visum för att komma in i Tyskland, det räcker med pass eller nationellt ID-kort. Schengenavtalet berättigar svenskar att stanna i landet i upp till 90 dagar. Läs mer om Tyskland i landsguiden.

Kan man köpa hus direkt?

På tillträdesdagen träffas du och säljaren igen. Om du köper hus undertecknas köpebrevet, dina lån betalas ut och eventuellt handpenningslån löses samtidigt som banken även ser till att säljarens eventuella lån blir lösta.

När du har köpt din bostad kan vi hjälpa dig att se över din ekonomi och hur du kan göra för att få en tryggare vardag:

Hur funkar det med att köpa hus?

På tillträdesdagen träffas du och säljaren igen. Om du köper hus undertecknas köpebrevet, dina lån betalas ut och eventuellt handpenningslån löses samtidigt som banken även ser till att säljarens eventuella lån blir lösta.

När du har köpt din bostad kan vi hjälpa dig att se över din ekonomi och hur du kan göra för att få en tryggare vardag:

Hur mycket betalar man i skatt i Tyskland?

Senast kontrollerat: 27/04/2023

Ja – EU-länderna får fritt tillämpa skattereglerna och begära in skattedeklarationer förutsatt att reglerna inte är diskriminerande. Det är ovanligt, men det har hänt att länder kräver in inkomstdeklarationer från egna medborgare som bor utomlands.

Hur länge får man bo i Tyskland?

Senast kontrollerat: 21/09/2023

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som är EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du emellertid anmäla din närvaro vid ankomsten.

Vad kan gå fel när man köper ett hus?

För att något ska räknas som ett dolt fel måste det uppfylla dessa fyra kriterier:

 • felet måste ha funnits i bostaden redan vid köptillfället,
 • felet ska inte ha varit upptäckbart, trots en noggrann besiktning,
 • felet ska inte ha varit förväntat med hänsyn till bostadens ålder, skick och användning,
 • felet påverkar bostadens marknadsvärde.

Trots de fyra gemensamma kriterierna finns det också skillnader mellan dolda fel i hus och fel i bostadsrätt på grund av att det är olika lagar som reglerar köpen. Vid köp av bostadsrätt tillämpas köplagen, medan det vid husköp regleras av jordabalken. Framförallt handlar skillnaderna om köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt. Men köparen har en långtgående undersökningsplikt både när det gäller köp av hus och bostadsrätt. Det är dock vanligare att en bostadsrätt säljs i “befintligt skick”, något som innebär att det är svårare att få något klassat som fel i en bostadsrättsaffär.

Hur mycket ska man betala kontant vid husköp?

När du köper en bostad delas betalningen i de allra flesta fall upp i två delar. Den första inbetalningen du gör är den så kallade handpenningen. Den här betalningen fungerar som en slags försäkran både för säljaren och köparen om att affären kommer att genomföras.

Handpenningen betalas i anslutning till kontraktsskrivningen och är oftast 10 procent av köpeskillingen, alltså det slutgiltiga priset på bostaden. Dock kan handpenningen i vissa fall vara lägre, till exempel om köpeskillingen är väldigt stor. Det händer också att en affär går så fort att en handpenning inte är nödvändig. Oavsett kan du i de flesta fall procentuellt sett räkna med att handpenningen för hus är lika stor som handpenningen för lägenhet. Efter att du har betalat handpenningen har du 90 procent av slutlikviden, alltså det slutgiltiga priset, kvar att betala.

En sak som kan vara bra att tänka på är att inte betala handpenningen förrän du har fått ditt bolån godkänt av banken. Innan dess kan du nämligen inte vara säker på att du kommer att få det bostadslån du behöver. Detta gäller även om du har fått ett lånelöfte, eftersom lånelöftet inte är bindande. I vår guide hittar du mer information om vad som gäller när du ansöker om lånelöfte.

Har Tyskland högre skatt än Sverige?

Marginalskatten är skatten på den sist intjänade kronan. Den är relevant när man funderar över om man vill arbeta några extra timmar eller ta ett chefsjobb, till exempel. Nästan alla skattesystem är progressiva, det vill säga att höga inkomster beskattas mer i procent än lägre inkomster. Vanligtvis är den högsta marginalskatten den skatt som åläggs höga inkomster. Därför är den högsta marginalskatten en indikator på hur progressivt och snedvridande ett skattesystem är.

Men inkomstskatten är inte den enda skatt som påverkar hur mycket det lönar sig att arbeta. Arbetsgivaravgifter minskar löneutrymmet, och eftersom de i regel inte är kopplade till socialförsäkringsförmåner för höga inkomster är de också att betrakta som skatt. Även moms och andra konsumtionsskatter minskar människors köpkraft.

Ur ett samhällsperspektiv spelar det ingen roll om inkomsten beskattas när pengarna tjänas in eller när pengarna används, eftersom syftet med att arbeta är att kunna konsumera. För att få hela bilden av hur ett samhälle egentligen beskattar sina medborgare behöver man därför titta på den effektiva marginalskatten, där alla de här olika typerna av skatter ingår.

Den effektiva marginalskatten visar hur stor del av en persons produktion som tillfaller statskassan. Om den effektiva marginalskatten är 75 procent kommer en person som bidrar med 100 extra kronor till samhällsekonomin att få behålla 25 kronor medan 75 kronor går till staten. Man brukar säga att skatterna driver in en kil mellan hur mycket individen tjänar på att arbeta en extra timme och hur mycket samhället som helhet tjänar. Den effektiva marginalskatten kan därför också kallas skattekil.

1700-talsekonomen Adam Smith noterade med sin metafor om den osynliga handen att den som handlar i eget intresse också handlar i samhällets intresse. Höga marginalskatter sätter den osynliga handen ur spel genom att den enskildes avkastning på ekonomisk aktivitet inte motsvarar vinsten för samhället. Beskattning orsakar därmed snedvridningar och medför samhällsekonomiska kostnader.

Höga effektiva marginalskatter gör det också mindre lönsamt att arbeta vitt och mer lönsamt att ägna sig åt hemarbete, semester, svartjobb och skatteplanering. Höga effektiva marginalskatter motverkar att människor specialiserar sig på det de är bra på, vilket är grunden för en välfungerande ekonomi.

Har Sverige dubbelbeskattningsavtal med Tyskland?

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesidig handräckning vid beskattning som Sverige och Tyskland undertecknade den 14 juli 1992 skall gälla som lag här i landet.

Avtalet är intaget som bilaga till denna lag.

Vilka hus ska man undvika att köpa?

Det enklaste sättet att spara pengar är att ha ett automatiskt sparande med stående överföring. Dras ett belopp varje månad hinner du inte ens märka att du haft pengarna och missar aldrig att sätta av till sparandet.

Ju tidigare du börjar spara desto bättre så klart. Jämför olika sparkonton, överväg även fonder och andra sparformer då det är svårt att få en bra ränta i dag. Förutom sparade pengar är det vanligaste att kontantinsatsen kommer från arv, gåva eller vinst från annan bostadsförsäljning. Tänk på att man ofta behöver redovisa varifrån kontantinsatsen kommer. 

Det enklaste sättet att spara pengar är att ha ett automatiskt sparande med stående överföring. Dras ett belopp varje månad hinner du inte ens märka att du haft pengarna och missar aldrig att sätta av till sparandet.

Ju tidigare du börjar spara desto bättre så klart. Jämför olika sparkonton, överväg även fonder och andra sparformer då det är svårt att få en bra ränta i dag. Förutom sparade pengar är det vanligaste att kontantinsatsen kommer från arv, gåva eller vinst från annan bostadsförsäljning. Tänk på att man ofta behöver redovisa varifrån kontantinsatsen kommer. 

Vad är ett dolt fel hus?

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesidig handräckning vid beskattning som Sverige och Tyskland undertecknade den 14 juli 1992 skall gälla som lag här i landet.

Avtalet är intaget som bilaga till denna lag.

Har inte råd med kontantinsatsen?

Det enklaste sättet att spara pengar är att ha ett automatiskt sparande med stående överföring. Dras ett belopp varje månad hinner du inte ens märka att du haft pengarna och missar aldrig att sätta av till sparandet.

Ju tidigare du börjar spara desto bättre så klart. Jämför olika sparkonton, överväg även fonder och andra sparformer då det är svårt att få en bra ränta i dag. Förutom sparade pengar är det vanligaste att kontantinsatsen kommer från arv, gåva eller vinst från annan bostadsförsäljning. Tänk på att man ofta behöver redovisa varifrån kontantinsatsen kommer. 

Det enklaste sättet att spara pengar är att ha ett automatiskt sparande med stående överföring. Dras ett belopp varje månad hinner du inte ens märka att du haft pengarna och missar aldrig att sätta av till sparandet.

Ju tidigare du börjar spara desto bättre så klart. Jämför olika sparkonton, överväg även fonder och andra sparformer då det är svårt att få en bra ränta i dag. Förutom sparade pengar är det vanligaste att kontantinsatsen kommer från arv, gåva eller vinst från annan bostadsförsäljning. Tänk på att man ofta behöver redovisa varifrån kontantinsatsen kommer. 

Kan man köpa hus utan kontantinsats?

 • Kontantinsatsen är obligatorisk vid lägenhetsköp enligt svensk lag.
 • Kontantinsatsen består av minst 15 procent av bostaden pris.
 • Kontantinsats är inte samma sak som handpenning.
 • Det är möjligt att ansöka om lån till kontantinsats.
 • Boendekostnad och inkomst är viktigast vid lån till kontantinsats.
 • Använd gärna vinsten från tidigare försäljning till kontantinsatsen.

Kontantinsatsen är den del som du själv betalar när du ska köpa lägenhet, förutsatt att du lånar till resten av beloppet. Det innebär att kontantinsatsen inte ingår i det totala bostadslånet, vilket får följden att du måste hitta andra alternativ för att finansiera den delen av lägenhetsköpet.

Vilket land i Europa betalar minst skatt?

Betydelsen av konsumtionsskatter ökar, Sverige har i särklass högst marginalskatt i hela EU och trots sänkt bolagsskatt ökar skatteintäkterna. Detta är några intressanta fakta i ny skattestatistik från EU-kommissionen.

Varje år presenterar EU-kommissionens trender för skattenivåer och skatteintäkter för medlemsländerna samt Norge och Island. I den nya utgåvan Taxation Trends in the European Union 2018 redovisas aktuella skattenivåer samt skatteintäkter för 2016.