:

Hur mycket betalar jag i skatt till kyrkan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket betalar jag i skatt till kyrkan?
 2. Hur mycket betalar man till kyrkan varje år?
 3. Hur kan jag se om jag betalar kyrkoskatt?
 4. Hur mycket sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?
 5. Kan man slippa kyrkoavgift?
 6. Vad kostar kyrkan i månaden?
 7. Vad sparar jag på att gå ur kyrkan?
 8. Hur mycket betalar man i kyrkoskatt per månad?
 9. Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 10. Borde man gå ur Svenska kyrkan?
 11. Vad förlorar man på att gå ur kyrkan?
 12. Får man begravas i kyrkan om man inte är med i kyrkan?
 13. Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 14. Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 15. Får man gifta sig i kyrkan om man gått ur Svenska kyrkan?

Hur mycket betalar jag i skatt till kyrkan?

Ett stort skäl för att många vill lämna kyrkan är ekonomiskt. Hur mycket man måste betala varierar från församling till församling. Medlemmar betalade år 2017 i genomsnitt 1,23 kronor per intjänad hundralapp i kyrkoskatt, eller kyrkoavgift som det heter sedan 2000. I kyrkoavgiften ingår en begravningsavgift på i genomsnitt 23 öre som även icke-medlemmar måste betala. För varje 100 000 i årslön innebär det att man i genomsnitt sparar 1,000 kronor om året på att gå ur – pengar som kunde ha använts till mer angelägna saker, t.ex att få hushållsekonomin att gå ihop varje månad eller spara till barn eller pension.

Hur mycket betalar man till kyrkan varje år?

Ett stort skäl för att många vill lämna kyrkan är ekonomiskt. Hur mycket man måste betala varierar från församling till församling. Medlemmar betalade år 2017 i genomsnitt 1,23 kronor per intjänad hundralapp i kyrkoskatt, eller kyrkoavgift som det heter sedan 2000. I kyrkoavgiften ingår en begravningsavgift på i genomsnitt 23 öre som även icke-medlemmar måste betala. För varje 100 000 i årslön innebär det att man i genomsnitt sparar 1,000 kronor om året på att gå ur – pengar som kunde ha använts till mer angelägna saker, t.ex att få hushållsekonomin att gå ihop varje månad eller spara till barn eller pension.

Hur kan jag se om jag betalar kyrkoskatt?

Om du är medlem i Svenska kyrkan den 1 november året före inkomståret ska du betala kyrkoavgift.

Om du tillhör en icke territoriell församling ska du betala kyrkoavgiften till den församlingen.

Hur mycket sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?

Har du märkt i deklarationen att du betalar en kyrkoavgift varje år?

Som en medborgare född i Sverige blir du ett medlem automatiskt i Svenska kyrkan- vilket för de mesta betyder att du betalar avgiften. Men att vara ett medlem är helt frivilligt och därför är också kyrkoavgiften frivillig.

Kan man slippa kyrkoavgift?

 • Begravningsavgift och kyrkoavgift är olika avgifter. Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader som är kopplade till bland annat gravplats och kremering. Kyrkoavgiften har däremot en direkt koppling till Svenska kyrkans verksamhet.
 • I begravningsavgiften ingår följande: kostnaden för en eventuell kremering, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av den avlidne, ceremonilokal utan religiösa symboler, gravsättning (inklusive gravöppning och återställande av grav) samt en gravplats i 25 år.
 • Skötsel och omvårdnad av gravplats ingår inte. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravplatsen tas om hand och är i värdigt skick.
 • Vad kostar kyrkan i månaden?

  Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer öppna förskolor, gemenskapsträffar för äldre, arbete för människor i utsatta situationer och underhållet av våra kyrkobyggnader. Din kyrkoavgift styrs av din inkomst och var du bor, här kan du räkna ut hur just din kyrkoavgift ser ut.

  Vad sparar jag på att gå ur kyrkan?

  För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde.

  Vi berättar hur mycket pengar du kan spara, vad det innebär att begära utträde ur kyrkan och hur du går tillväga.

  Hur mycket betalar man i kyrkoskatt per månad?

  Betalar du kyrkoskatt? Att vara med i kyrkan kostar en hel del pengar. Ofta mer än vad många tror. Mer än 375000 stycken svenskar har gått ur svenska kyrkan redan och slipper därmed att betala kyrkoskatt. Detta är inget religiöst meddelande eller liknande för att uppmana folk att gå ur svenska kyrkan utan istället lite information till dig som kanske inte visste att det gick att gå ur eller kanske inte visste att det rörde sig om en förhållandevis stor summa pengar. Speciellt om man tänker på ränta på ränta effekten som ackumuleras år efter år och snabbare och snabbare.

  Gör så här. Räkna ut din lön efter skatt med och utan kyrkoskatten. Då kan du se skillnaden. {{CODE144}}

  Så här skriver Svenska kyrkan om utträde och att slippa denna skatt.

  Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

  Det finns gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett religionstillhörighet.

  Enskilda personer betalar inte för dessa gravplatser, utan de finansieras med begravningsavgiften som alla folkbokförda i Sverige betalar via skattsedeln. Däremot betalar den enskilde för eventuellt egna tillval, till exempel för skötsel och gravsten. 

  Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal som arbetar med begravningsverksamheten. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

  Borde man gå ur Svenska kyrkan?

  Utträdet är enkelt. Men kan bli dyrt. 

  Att gå ur Svenska kyrkan är inte svårt. Allt som krävs är din namnteckning på avsedd blankett och du är snart ute. Det finns dock anledning att tänka igenom beslutet en extra gång innan ditt utträde är satt på pränt. Allra helst med hänsyn till din framtida begravning.

  Vad förlorar man på att gå ur kyrkan?

  Utträdet är enkelt. Men kan bli dyrt. 

  Att gå ur Svenska kyrkan är inte svårt. Allt som krävs är din namnteckning på avsedd blankett och du är snart ute. Det finns dock anledning att tänka igenom beslutet en extra gång innan ditt utträde är satt på pränt. Allra helst med hänsyn till din framtida begravning.

  Får man begravas i kyrkan om man inte är med i kyrkan?

  Om den avlidne har gått ur Svenska Kyrkan eller aldrig tillhört den, har man ingen självklar rätt till en begravningsceremoni enligt Svenska Kyrkans ordning. Det innebär att man inte har någon rätt att få ha begravningsceremonin i kyrkan och ingen rätt till präst eller kyrkomusiker.

  Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

  Om den avlidna inte är med i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arrangera en borgerlig begravning. En borgerlig begravning följer ingen färdig rutin och kan utformas precis som ni själva önskar, eller som den avlidna skulle önskat. Läs mer om borgerlig begravning här.

  Även om den avlidna inte är medlem i Svenska kyrkan kan det finnas önskemål att ordna en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då kan vi på Fonus hjälpa till att kontakta kyrkoherden i den församling som den avlidna tillhörde.

  Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

  Läs mer

  Alla är med och betalar en avgift för begravningarna i vårt land via skattsedeln. Men sedan tillkommer kostnaden när man själv arrangerar en anhörigs begravning. Det kan kosta obetydligt men mycket lätt uppgå till enorma kostnader.

  Får man gifta sig i kyrkan om man gått ur Svenska kyrkan?

  Räcker det med att man hör till kyrkan för att få kyrklig vigsel, eller måste man vara konfirmerad också? Måste båda höra till den evangelisk-lutherska kyrkan för att paret ska få kyrklig vigsel? Kan en del av vigseln vara på ett annat språk? Hur lyder frågorna som prästen ställer brudparet? När ska vi knäböja? Vem deltar i nattvarden vid brudmässa?  Vad är en brudfrämma? När kan bruden ha slöja? Måste båda vara kristna för att äktenskapet ska kunna välsignas? Kan vi be den civila vigselförrättaren komma till kyrkan för att viga oss strax före välsignelsen av äktenskapet? Min blivande man är mest på resa. Räcker det om bara jag träffar prästen? Vi har båda varit gifta förut, så vi vet hur det är. Men borde vi ändå träffa prästen?

  Vi vill gifta oss utomlands, hur fungerar det?