:

Hur mycket lön får man när man är permitterad?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket lön får man när man är permitterad?
 2. Vad gäller när man är permitterad?
 3. Får man jobba under permittering?
 4. Vem betalar vid permittering?
 5. Hur mycket är en vanlig lön?
 6. Vad är den vanligaste lönen?
 7. När får en arbetsgivare permittera en arbetstagare?
 8. Hur lång tid innan måste man varsla?
 9. Får man lön för att provjobba?
 10. Hur mycket är lagligt att jobba?
 11. När kan man få permission från jobbet?
 12. Måste man betala Löneskuld?
 13. Vad är en låg lön?
 14. Är en lön på 40000 bra?
 15. Hur länge kan man permittera?

Hur mycket lön får man när man är permitterad?

Permittering är ett alternativ till uppsägning när en arbetsgivare inte kan tillhandahålla lika mycket arbete till en anställd under en tid. Som anställd kan du då bli tillfälligt arbetsbefriad tills arbetsgivaren kan ge dig arbetsuppgifter igen.

Din anställning upphör inte om du blir permitterad. I regel är det enda som skiljer att du inte måste vara på din arbetsplats lika mycket som tidigare.

Permittering kan innebära att arbetsgivaren drar ner på din arbetstid, så att du jobbar mindre än du gör i vanliga fall. Det kan också innebära att du blir helt arbetsbefriad under en tid.

Vad gäller när man är permitterad?

Permittering innebär att en anställd får gå ner i tid eller inte får något arbete alls av sin arbetsgivare under en period, men ändå har kvar sin anställning. En arbetsgivare kan genom att permittera tillfälligt befria en arbetstagare från arbetet, exempelvis om ett tillverkande företag producerat för mycket i förhållande till efterfrågan. I detta fall kan det löna sig att göra ett uppehåll i produktionen, genom att man sparar på produktionskostnader.

Vanligtvis behåller de anställda dock sin lön under permitteringen, men villkoren i varje enskilt fall beror på vad som är avtalat och vilka anledningar som finns för permitteringen.

 Nu finns ett omsättningsstöd som är ett direktstöd till företag som haft ett stort omsättningstapp i samband med coronakrisen.

När ditt företag har mindre att göra och du under en tid inte kan erbjuda dina anställda jobb i samma utsträckning som tidigare har du som arbetsgivare alltså möjlighet att permittera. Efter förhandling med facket kan du ta ett beslut om att den anställde ska jobba mindre än tidigare. Det kan vara så att den anställde inte jobbar alls eller går ner i arbetstid under en period.

En viktig sak att betona när det gäller permittering är att anställningen inte upphör utan finns kvar på samma sätt som tidigare. Permittering är alltså inte detsamma som uppsägning utan det som händer är att den som är anställd inte behöver vara på jobbet och arbeta lika mycket som vanligt. Vid arbetsbrist har permitteringen fördelar för både arbetsgivaren och den anställde. Den anställde slipper bli uppsagd och du som arbetsgivare har möjlighet att kalla tillbaka den anställde till arbete när behovet uppstår igen.

Får man jobba under permittering?

Arbetstagaren har rätt att förtjäna sitt uppehälle även under permitteringen. Eftersom arbetsgivaren inte betalar ut lön för den tid arbetstagaren är permitterad, kan arbetstagaren vara tvungen att söka arbete på annat håll under permitteringen.

Arbetstagaren kan ganska fritt arbeta hos andra arbetsgivare under permitteringen, men i vissa undantagsfall kan arbete hos en direkt konkurrerande arbetsgivare utgöra en konkurrenshandling som strider mot god sed och därmed är förbjuden.

Vem betalar vid permittering?

Permittering innebär att den anställde efter beslut av arbetsgivaren inte behöver vara på sin arbetsplats. Trots detta får han eller hon behålla sin lön. Anställningen upphör inte, och den anställde är skyldig att återgå i arbete med kort varsel.

Orsaken till att arbetsgivaren permitterar folk kan vara arbetsbrist, maskinhaveri, facklig konflikt, mm. Arbetsgivaren kan permittera under någon enstaka dag eller längre period. Det vanligaste är attpermittering sker i form av att arbetsveckan kortas ned med en eller några dagar.

Hur mycket är en vanlig lön?

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare, Kriminolog, Skadereglerare, Redovisningsekonom, Arbetsförmedlare,

Vad är den vanligaste lönen?

Den svenska arbetskraften har under de senaste 20 åren fått en allt högre utbildningsnivå, vilket innebär att humankapitalet i ekonomin stärks. Baserat på nationalekonomisk teori, så ska det medföra att lönerna i Sverige bör vara höga, eftersom stigande utbildning korrelerar med bättre marginalproduktivitet. Så, vad är medellönen i Sverige?

Enligt publikationen från SCB, Medellöner i Sverige, finns det stora skillnader mellan olika yrkesgrupper. Mer om det senare.

Historiskt, likväl som idag, skiljer sig medellönen i Sverige mellan kvinnor och män. Enligt den data som SCB har publicerat ser det ut så här:

 • Medellön i Sverige för män: 39 000 SEK (1 900 SEK högre än medellönen i Sverige)
 • Genomsnittslön för kvinnor i Sverige: 35 100 SEK ( 2 000 SEK lägre än den svenska medellönen)

Det är alltså en skillnad på lite drygt 3 900 SEK i genomsnitt per månad. Över ett år blir det mer än en månadslön, 46 800 SEK. Anledningarna till att så är fallet är flera.

När får en arbetsgivare permittera en arbetstagare?

En permittering betyder, att arbetet och lönebetalningen tillfälligt avbryts, men arbetsförhållandet är annars fortfarande i kraft. Vanligtvis är grunden till permitteringen som ger rätt till arbetslöshetsskydd en ekonomisk eller produktionsmässig orsak enligt arbetsavtalslagen.

Enligt arbetsavtalsdagen får arbetsgivaren ensidigt permittera en arbetstagare på två grunder:

Hur lång tid innan måste man varsla?

Långtifrån alla varsel leder till uppsägning – under förra varselvågen 2008-2009 var det bara en fjärdedel av varslen inom den privata sektorn som resulterade i arbetslöshet, eftersom arbetsgivarna gärna tar i i överkant. Dessutom sker det oftast viss så kallad naturlig avgång – de som kan väljer att byta jobb självmant när företaget är i gungning.

Får man lön för att provjobba?

Fråga:Min dotter har fått möjlighet att prova att jobba två dagar på ett företag som har kollektivavtal. I mejlet skrev dock chefen att det var en provanställning och att hon inte skulle få betalt under dessa två dagar. Detta känns inte helt okej. Visst ska hon ha betalt?

Mamma

Hur mycket är lagligt att jobba?

Den högsta arbetstiden är 40 timmar per vecka, enligt arbetstidslagen. I många branscher finns kollektivavtal om kortare arbetstider än så.

Enligt EU:s minimikrav får den totala arbetstiden under en fyramånadersperiod inte överstiga 48 timmar per vecka. Till den totala arbetstiden räknas även jourtid, övertid, semesterledighet och sjukledighet EU:s minimikrav går inte att frångå med kollektivavtal.

Enligt arbetstidslagen ska du ha minst 11 timmars sammanhållen ledighet per 24-timmarsperiod. Det kallas för dygnsvila. 24-timmarsperioden kan börja räknas vilken tid som helst på dygnet, så länge det är samma klockslag hela schemaperioden. Dygnsvilan kan förläggas när som helst under respektive dygn.

När kan man få permission från jobbet?

Permission innebär en kort ledighet med lön. Det finns inte några lagbestämmelser om permission, utan permission regleras uteslutande i kollektivavtal eller i enskilda anställningsavtal.

För arbetare brukar kollektivavtalen innehålla detaljerade föreskrifter för permission, medan det är mera sällsynt med sådana bestämmelser i kollektivavtal på tjänstemannasidan. Det är alltså möjligt för ett företag utan kollektivavtal att göra upp egna bestämmelser. Om en arbetsgivare har avtalat i enskilda anställningsavtal om permission måste sådan ledighet beviljas med lön. Finns det inga regler om permission i enskilda anställningsavtal är det upp till arbetsgivaren att avgöra om en ansökan om permission ska beviljas.

Måste man betala Löneskuld?

Fråga från läsare: Jag var deltidstjänstledig från mitt jobb 2020. Nu visar det sig att min arbetsgivare felaktigt betalat full lön till mig under hela denna tid. Det är inget jag har märkt då det inte handlar om något större belopp i månaden, men sammanlagt är det mycket pengar. Måste jag verkligen betala tillbaka allt till arbetsgivaren?

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

Vad är en låg lön?

Du som är ny på arbetsmarknaden kan använda de här löneintervallen med ingångslöner när du ska begära lön, till exempel för ditt första jobb. Läs gärna mer om att förhandla lön vid ny anställning.

Lönerna är olika inom olika verksamhetsområden, men med hjälp av intervallen och en "plus- och minuslista" kan du tänka kring vilken lön du vill begära.

Om det finns på den arbetsplats där du söker jobb, så finns det också en fastställd lägsta lön (minimilön) som arbetsgivaren inte får gå under.

Är en lön på 40000 bra?

En lön på 40 000 kr per månad är högre än genomsnittet i Sverige. Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) var medianlönen i Sverige 35 000 kr per månad 2020, vilket innebär att 50% av arbetstagarna tjänade mindre än så, medan de andra 50% tjänade mer. En lön på 40 000 kr per månad är därför högre än vad majoriteten av arbetstagarna tjänar i Sverige.

De vanligaste yrkena med en lön på 40 000 kr per månad i Sverige är oftast yrken som kräver hög utbildning eller specialkompetens. Exempel på sådana yrken är:

Det beror på personliga preferenser och levnadssätt, men generellt sett är en lön på 40 000 kr per månad tillräcklig för att leva ett bra liv i Sverige. Men vad innebär ett ”bra liv” egentligen?

Hur länge kan man permittera?

Permittering kan bli aktuellt om en arbetsgivare under en period inte kan erbjuda lika mycket arbete som tidigare. Efter förhandling med facket kan arbetsgivaren besluta att den anställda inte längre är skyldig att närvara på jobbet i lika hög grad som tidigare. Permittering kan till exempel innebära att den anställda går ner i arbetstid under en viss period.

Anställningen upphör dock inte vid permittering. Anställningen finns kvar i samma form som tidigare, men den anställda är inte skyldig att vara på jobbet och arbeta lika mycket som i vanliga fall. Permittering är alltså inte en form av uppsägning.

Vid permittering ska den anställda dock vara tillgänglig för arbete om behovet uppstår igen. Om arbetsgivaren beordrar den anställda att komma till jobbet, ska personen alltså göra det.