:

Kan man välja namn på enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man välja namn på enskild firma?
 2. Vad kostar det att byta namn på enskild firma?
 3. Hur byter jag namn på mitt företag?
 4. Måste en enskild firma ha ett namn?
 5. Kan man vara två personer i enskild firma?
 6. Kan man byta ägare på enskild firma?
 7. Vad är nackdelen med enskild firma?
 8. Vad kostar det att byta företagsnamn?
 9. Hur gör man för att byta namn?
 10. Vad är risken med enskild firma?
 11. Kan man anställa familjemedlem i enskild firma?
 12. Kan man skriva över enskild firma?
 13. Varför kan inte en ägare få lön i en enskild firma?
 14. När lönar det sig med enskild firma?
 15. Får man ta ut pengar från enskild firma?

Kan man välja namn på enskild firma?

Här hittar du information som kan hjälpa dig när du ska fundera ut ett namn till ditt företag och formulera en verksamhetsbeskrivning.

Skyddet för ditt företagsnamn gäller inom den bransch du är verksam. Verksamheten behöver därför vara tydligt beskriven. Det räcker till exempel inte att skriva att du bara ska bedriva handel eller konsultverksamhet, utan du behöver förtydliga vad du ska handla med eller vad för slags konsultverksamhet du ska bedriva.

Vad kostar det att byta namn på enskild firma?

Valet av företagsform står ofta mellan enskild firma, även kallat enskild näringsverksamhet, eller aktiebolag. Många väljer att starta sitt företag i form av en enskild firma för att senare, när företaget växer, byta företagsform till ett aktiebolag. Nedan går vi först igenom några centrala skillnader mellan att driva företag som enskild firma jämfört med aktiebolag. Sedan tittar vi närmare på hur det går till att byta från enskild firma till aktiebolag och vad som kan vara viktigt att tänka på vid en ombildning.

Det finns många fördelar med att driva företag i form av en enskild firma, framför allt att det är väldigt enkelt och billigt att starta enskild firma. Det finns inga krav på att du ska ha ett visst startkapital, i princip krävs bara en registrering hos Skatteverket. Dessutom är det enklare att avveckla en enskild firma som inte längre används jämfört med motsvarande process för ett aktiebolag.

Hur byter jag namn på mitt företag?

8 april, 2015

Kort sagt är det 3 punkter som måste genomföras för att byta namn på sitt företag.

Måste en enskild firma ha ett namn?

Varför i hela fridens namn ska man registrera sitt företagsnamn om man kan starta en enskild näringsverksamhet helt gratis? Det enda som krävs är ju momsregistrering, att man registrerar sig som arbetsgivare (om det är aktuellt med anställda) och att man ansöker och blir godkänd för att ha F-skatt.

Förvisso sant, men det betyder inte att man har ett skyddat företag. Vad menar vi då med ett skyddat företag? Förklaringen kommer här.

Kan man vara två personer i enskild firma?

 • 1 När får man starta företag?
 • 2 Enskild firma
 • 3 Handelsbolag (HB)
 • 4 Kommanditbolag (KB)
 • 5 Aktiebolag (AB)
 • 6 Källa

Du kan starta företag från det att du fyllt 16 år. Men du måste ha dina föräldrars eller din förmyndares tillstånd, liksom tillstånd från en ”överförmyndare” (det finns en i varje kommun – ring till växeln på ditt kommunkontor). Från 18 års ålder är du myndig och har eget ansvar för företaget.

Kan man byta ägare på enskild firma?

Valet av företagsform står ofta mellan enskild firma, även kallat enskild näringsverksamhet, eller aktiebolag. Många väljer att starta sitt företag i form av en enskild firma för att senare, när företaget växer, byta företagsform till ett aktiebolag. Nedan går vi först igenom några centrala skillnader mellan att driva företag som enskild firma jämfört med aktiebolag. Sedan tittar vi närmare på hur det går till att byta från enskild firma till aktiebolag och vad som kan vara viktigt att tänka på vid en ombildning.

Det finns många fördelar med att driva företag i form av en enskild firma, framför allt att det är väldigt enkelt och billigt att starta enskild firma. Det finns inga krav på att du ska ha ett visst startkapital, i princip krävs bara en registrering hos Skatteverket. Dessutom är det enklare att avveckla en enskild firma som inte längre används jämfört med motsvarande process för ett aktiebolag.

Vad är nackdelen med enskild firma?

Att starta en enskild firma är förmodligen det enklaste och snabbaste sättet att starta företag. För att komma igång behöver du bara gå till Skatteverket och ansöka om F- eller FA-skattesedel. Du behöver inget startkapital för att starta bolaget.

En viktig sak som du bör veta om innan du startar enskild firma är att ditt företags ekonomi ses som en förlängning av din privata ekonomi, Skatteverket betraktar således det du tjänar i ditt företag som inkomst av tjänst.  

Enskild firma anses inte vara en egen juridisk person. Detta innebär att det är ditt egna personnummer som kommer agera organisationsnummer för ditt företag. Du är således personligt ansvarig för företaget.

Vad kostar det att byta företagsnamn?

Hem > V > Vad Kostar Det Att Skydda Ett Företagsnamn?

Det kostar ingenting att starta enskild firma och ansöka om F/FA-skatt hos Skatteverket. Men om du vill skydda ditt företagsnamn hos Bolagsverket kostar det 1200 kronor om du gör anmälan via deras e-tjänst. Om du väljer att lämna in en blankett istället kostar det 1500 kronor.

Hur gör man för att byta namn?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

Vad är risken med enskild firma?

Du har säkert hört det flera gånger, men det kan aldrig betonas nog ofta. Den som driver en enskild firma är personligt ansvarig för alla företagets eventuella skulder. Om firman skulle krascha, med skulder som följd, kan dessa förfölja dig resten av livet och i värsta fall försätta dig i personlig konkurs.

Ett aktiebolag räknas däremot som en juridisk person, vilken per definition är skild från dig. Därför har du som ägare inget ansvar att betala företagets eventuella skulder utan riskerar bara att på sin höjd förlora ditt satsade aktiekapital och eventuella egna insättningar i bolaget (såvida bolaget inte låter bli att betala sina skatter – då kan du som vd eller styrelseledamot bli personligt betalningsskyldig).

Ansvarsfrågan kan vara extra viktig att ta hänsyn till om du till exempel ska binda upp dig på långvariga hyresavtal för kontorslokaler eller om du behöver göra stora inköp för lagervaror eller liknande, vilket innebär att du ligger ute med mycket pengar innan eventuella inkomster. Då är det alltid säkrare att driva aktiebolag.‍

Kan man anställa familjemedlem i enskild firma?

Jag har en dotter som är 15 år och en son som är 19 år. De kommer att arbeta och få lön från mitt aktiebolag i sommar. Min make arbetar inte i företaget. Jag har hört att det finns särskilda skatteregler när jag betalar ut lön till mina barn. Vad gäller?

Kan man skriva över enskild firma?

Hej, jag driver en enskild firma och fick höra från en kompis att om jag skiljer mig, har min fru rätt till hälften av mitt företag. Är det verkligen rätt? Det är ju en enskild firma och inte ett aktiebolag. Om det är rätt som min kompis säger, finns det något som jag kan göra så att min fru inte har rätt till mitt företag? Kan jag skriva ett äktenskapsförord även om det endast är en enskild firma? Tack på förhand/Henrik

Varför kan inte en ägare få lön i en enskild firma?

 är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring. 

 kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

När lönar det sig med enskild firma?

För att starta ett aktiebolag krävs att du kan lägga in ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Aktiekapitalet kan du betala kontant eller genom att låta företaget äga egendomar som bilar, fastigheter, patent, maskiner eller varulager till ett motsvarande värde. Om du startar enskild firma behöver du inte någon kapitalinsats.

Får man ta ut pengar från enskild firma?

Som enskild näringsidkare är du inte anställd i din egen näringsverksamhet och kan därför inte ta ut någon lön i vanlig mening. Därför ska kontanta uttag för ”lön”, pensionssparande och liknande inte redo­visas som kostnader, utan som egna uttag. Egna uttag av varor och tjänster från verksamheten ska redovisas som om en försäljning gjorts till mark­nadsvärdet.

Vill du få full koll på skattereglerna för enskild firma och tips på hur du kan minska din skatt rekommenderas boken Enskild firma.