:

När kommer utdelningen från ABB?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer utdelningen från ABB?
 2. Vad har hänt med ABB aktier?
 3. När kommer utdelningarna 2023?
 4. När betalas utdelningen ut?
 5. Hur länge måste man äga en aktie för att ta del av utdelningen?
 6. Vilken bank ger högst utdelning?
 7. Varför faller ABB?
 8. Vad är bäst A eller B-aktier?
 9. Hur mycket utdelning får man ta ut 2023?
 10. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 11. Kan man köpa en aktie dagen innan utdelning?
 12. Hur mycket sjunker en aktie efter utdelning?
 13. Är utdelning bättre än lön?
 14. Vilka bolag delar ut mest 2023?
 15. Vem äger ABB?

När kommer utdelningen från ABB?

Aktieägare som representerar 199 378 269 aktier deltar i ABB Ltds Dividend Access Facility (DAF; särskilt utdelningsförfarande), vilket motsvarar 42 procent av de aktier hos ABB Ltd som är registrerade hos Euroclear Sweden.

Aktieägare som deltar i DAF registreras temporärt som aktieägare utan rätt till utdelning från ABB Ltd. Dessa aktieägare kommer istället att få sin utdelning från ABB Ltds svenska dotterbolag ABB Norden Holding AB. De deltagande aktieägarna kommer för varje ABB Ltd-aktie att erhålla en ABB Ltd-aktie utan utdelningsrättighet (ABB Ltd U) och en utdelningsrättighet från ABB Norden Holding AB som är separat från aktien (SR1). De ordinarie ABB Ltd-aktierna kommer att omregistreras på aktieägarnas konton den 31 mars 2022. Förutsatt att aktieägarna godkänner utdelningsförslaget vid ABB Ltds årsstämma den 24 mars 2022 planeras utbetalningen av utdelningen för de aktieägare som deltar i DAF att ske den 1 april 2022.

Vad har hänt med ABB aktier?

Eftersom ABB Ltd har skattesäte i Schweiz så beskattas utdelningar från bolaget med utländsk källskatt från Schweiz, vilket uppgår till 35%. Om aktierna förvaras i en aktie- och fonddepå så tillkommer även inhemsk källskatt, vilket uppgår till 15%.*

Det särskilda utdelningsförfarandet möjliggör utdelning från ABBs svenska dotterbolag, ABB Norden Holding AB, för att utdelningen på så sätt kan ske i svenska kronor utan avdrag för utländsk källskatt.

När kommer utdelningarna 2023?

Det är stökiga tider på börsen just nu. Räntehöjningscykler, hög inflation och höga energipriser är tre exempel på klart påverkande faktorer för företagsverksamheter framgent. Detta är faktorer som kan göra det svårt för bolagen att prognostisera för framtiden. Sedan kan just påverkan från energipriserna vara något avtagande redan.

Börsen har varit volatil, men haft en stark period sedan lägstanoteringen i slutet på september förra året. I perioder av räntehöjningar så har exempelvis fastighetsbolagsaktier haft det särskilt tufft, där direktavkastningen i många fall kommit upp en hel del. I fallet kring fastighetsbolagen blir det klart intressant att se om bolagen kan behålla direktavkastningen i situationen där kostnaderna för exempelvis obligationer går uppåt.

Några saker som kan vara värt att tänka på är att i osäkra tider som nu, kan kursen i bolagens aktier röra sig mycket och direktavkastningsnivåerna därefter. Vidare kan utspel och reglementen från regelsättande aktörer påverka hur stor utdelning bolagen får lämna, exempelvis bankernas regler för utdelningar i relation till pandemistöd. En ytterligare sak som kan vara värt att ha i åtankte är att ett bolag exempelvis kan tycka att utsikterna för 2023 är osäkra. Bolaget kan därför välja att sänka eller helt dra in utdelningen för att behålla lite utrymme för exempelvis minskat kassaflöde i verksamheten.

När betalas utdelningen ut?

Att aldrig sänka den ordinarie utdelningen utgör en annan typ av utdelningsaktier, men det blir inte höjd ordinarie utdelning varje år. Det här är utdelningsbolagen som per räkenskapsåret 2022 undvikit att sänka sin ordinarie utdelning flest år i följd.

Atlas Copco – 39 år utan sänkt ordinarie utdelningIndustribolaget har haft höjd eller oförändrad ordinarie utdelning sedan räkenskapsåret 1984. Bolaget uppger i mejl till mig på hernhag.se att det inte sänkt den ordinarie utdelningen sedan 1983. Imponerande med tanke på att det är ett konjunkturkänsligt bolag som dessutom gett extrautdelningar vissa år och många år även höjt den ordinarie utdelningen. Trenden ovan gäller justerat för avknoppningen av Epiroc i juni 2018. Under 2020 sköt bolaget upp en del av utdelningen till hösten p.g.a. coronakrisen, men på helåret behölls trenden.

Atrium Ljungberg – 29 år utan sänkt utdelningFastighetsbolaget har sedan Ljungberggruppens börsintroduktion 1994 aldrig sänkt aktieutdelningen. Ljungberggruppen och Atrium gick samman 2006 och lägger vi ihop Ljungbergs historik innan fusionen med den efter får vi antalet år ovan.

Hur länge måste man äga en aktie för att ta del av utdelningen?

Det är stökiga tider på börsen just nu. Räntehöjningscykler, hög inflation och höga energipriser är tre exempel på klart påverkande faktorer för företagsverksamheter framgent. Detta är faktorer som kan göra det svårt för bolagen att prognostisera för framtiden. Sedan kan just påverkan från energipriserna vara något avtagande redan.

Börsen har varit volatil, men haft en stark period sedan lägstanoteringen i slutet på september förra året. I perioder av räntehöjningar så har exempelvis fastighetsbolagsaktier haft det särskilt tufft, där direktavkastningen i många fall kommit upp en hel del. I fallet kring fastighetsbolagen blir det klart intressant att se om bolagen kan behålla direktavkastningen i situationen där kostnaderna för exempelvis obligationer går uppåt.

Några saker som kan vara värt att tänka på är att i osäkra tider som nu, kan kursen i bolagens aktier röra sig mycket och direktavkastningsnivåerna därefter. Vidare kan utspel och reglementen från regelsättande aktörer påverka hur stor utdelning bolagen får lämna, exempelvis bankernas regler för utdelningar i relation till pandemistöd. En ytterligare sak som kan vara värt att ha i åtankte är att ett bolag exempelvis kan tycka att utsikterna för 2023 är osäkra. Bolaget kan därför välja att sänka eller helt dra in utdelningen för att behålla lite utrymme för exempelvis minskat kassaflöde i verksamheten.

Vilken bank ger högst utdelning?

Att aldrig sänka den ordinarie utdelningen utgör en annan typ av utdelningsaktier, men det blir inte höjd ordinarie utdelning varje år. Det här är utdelningsbolagen som per räkenskapsåret 2022 undvikit att sänka sin ordinarie utdelning flest år i följd.

Atlas Copco – 39 år utan sänkt ordinarie utdelningIndustribolaget har haft höjd eller oförändrad ordinarie utdelning sedan räkenskapsåret 1984. Bolaget uppger i mejl till mig på hernhag.se att det inte sänkt den ordinarie utdelningen sedan 1983. Imponerande med tanke på att det är ett konjunkturkänsligt bolag som dessutom gett extrautdelningar vissa år och många år även höjt den ordinarie utdelningen. Trenden ovan gäller justerat för avknoppningen av Epiroc i juni 2018. Under 2020 sköt bolaget upp en del av utdelningen till hösten p.g.a. coronakrisen, men på helåret behölls trenden.

Atrium Ljungberg – 29 år utan sänkt utdelningFastighetsbolaget har sedan Ljungberggruppens börsintroduktion 1994 aldrig sänkt aktieutdelningen. Ljungberggruppen och Atrium gick samman 2006 och lägger vi ihop Ljungbergs historik innan fusionen med den efter får vi antalet år ovan.

Varför faller ABB?

"Jämställdhet är inte en bara fråga för ledningen, utan för varje rekryterande chef.”

Så sa Ulf Hellström, chef för ABB:s affärsområde Motion i Sverige, i samband med gårdagens event Vera Roadshow som arrangerades på Mälardalens högskola.

Vad är bäst A eller B-aktier?

Dessa aktier har olika röstvärde på en årsstämma. I ett aktiebolag håller man vanligtvis en årsstämma där man beslutar om viktiga saker i företaget och går igenom hur det gick förra året. I många beslut genomförs en röstning där alla aktieägare har rätt rösta vad de tror är bäst.

I Hennes & Mauritz bolagsordning står det exempelvis följande text:

§ 5 Bolagets aktier skall vara dels aktier av serie A, dels aktier av serie B. Aktie av serie A är berättigad till tio röster och aktie av serie B till en röst. I övrigt skall aktierna av serie B vara likställda med aktierna av serie A.

Hur mycket utdelning får man ta ut 2023?

För en fåmansföretagsdelägare är det viktigt att ta ut rätt lön då det styr såväl inkomstskatten i företaget som den privata skatten och de sociala förmånerna. Löneuttaget har även betydelse för hur stor kapitalbeskattad utdelning som du kan ta ut nästa år på dina kvalificerade andelar.  

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Häromveckan bloggade min kollega Tobias kring den optimala lönen för dig som företagare.

Som ett komplement till lön är ofta utdelning skattemässigt fördelaktigt för dig som äger hela eller delar av ett aktiebolag. Enkelt uttryckt innebär utdelning att en del företagets vinst kan fördelas som utdelning till ägarna. Skatten på utdelning medför ofta en lägre skatt än för lön. Du behöver uppfylla vissa krav för att du skall kunna ta ut utdelning i ett fåmansbolag. Grundregeln är att du behöver äga minst 4 % av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen och att det är maximalt fyra delägare som kontrollerar minst hälften av rösterna i företaget.

Kan man köpa en aktie dagen innan utdelning?

Ser ett av dina innehav oväntat rött ut i portföljen – med ett fall som kommer från ingenstans? Oroa dig inte i onödan. Att en aktie faller i samband med utdelning är inte ovanligt.

Denna artikel framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats. Om du är för gammal för att bli medlem i Unga Aktiesparare kan du gå med i organisationen här. 

Hur mycket sjunker en aktie efter utdelning?

Att köpa och sälja aktier är ofta förknippat med transaktionskostnader. En aktiesparare som gärna vill ha utdelning för att spendera på annat tvingas sälja aktier om företaget inte ger någon utdelning. Att sälja aktier är vanligtvis förknippat med en kostnad i form av ett courtage. En sparare som vill få ut kontanter varje år väljer då hellre ett bolag med utdelning för att slippa denna transaktionskostnad.

Är utdelning bättre än lön?

Beskattningen av arbetsinkomst omnämns vanemässigt som hög medan kapitalinkomst som t.ex. utdelning ofta anses vara lågt beskattad. Fåmansföretagare har dessutom en uppsättning särskilda skattebestämmelser att ta hänsyn till där viss del av utdelningsinkomst inte beskattas som kapital utan som lön. Ur denna snårskog av bestämmelser för fåmansföretagare har det vuxit fram ett antal tumregler som inte sällan hanteras som absoluta sanningar. Jag ska försöka bena ut dessa ”sanningar” då det börjar närma sig bolagsstämma och beslut om utdelning för många företagare.

En vanlig ”sanning” är att ägaren istället för lön ska ta utdelning som ryms inom aktiens gränsbelopp* men inte mer. Ett sådant förfarande kan vara rationellt, men långt ifrån en absolut sanning. Om man tar sig tid och räkna på det kan resultatet bli en överraskning.

Vilka bolag delar ut mest 2023?

Det är stökiga tider på börsen just nu. Räntehöjningscykler, hög inflation och höga energipriser är tre exempel på klart påverkande faktorer för företagsverksamheter framgent. Detta är faktorer som kan göra det svårt för bolagen att prognostisera för framtiden. Sedan kan just påverkan från energipriserna vara något avtagande redan.

Börsen har varit volatil, men haft en stark period sedan lägstanoteringen i slutet på september förra året. I perioder av räntehöjningar så har exempelvis fastighetsbolagsaktier haft det särskilt tufft, där direktavkastningen i många fall kommit upp en hel del. I fallet kring fastighetsbolagen blir det klart intressant att se om bolagen kan behålla direktavkastningen i situationen där kostnaderna för exempelvis obligationer går uppåt.

Några saker som kan vara värt att tänka på är att i osäkra tider som nu, kan kursen i bolagens aktier röra sig mycket och direktavkastningsnivåerna därefter. Vidare kan utspel och reglementen från regelsättande aktörer påverka hur stor utdelning bolagen får lämna, exempelvis bankernas regler för utdelningar i relation till pandemistöd. En ytterligare sak som kan vara värt att ha i åtankte är att ett bolag exempelvis kan tycka att utsikterna för 2023 är osäkra. Bolaget kan därför välja att sänka eller helt dra in utdelningen för att behålla lite utrymme för exempelvis minskat kassaflöde i verksamheten.

Vem äger ABB?

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Företagets aktier handlas på börserna i Zürich, Stockholm och New York. I Sverige har ABB ungefär 3 780 medarbetare och finns på cirka 25 orter. Det svenska huvudkontoret är beläget i Västerås.