:

Får post till tidigare hyresgäst?

Innehållsförteckning:

 1. Får post till tidigare hyresgäst?
 2. Vad gör jag om jag har fått någon annans post?
 3. Får post till fel adress?
 4. Får man slänga andras post?
 5. Kan man säga upp hyresgäst utan anledning?
 6. Måste man eftersända post när man flyttar?
 7. Får någon annans brev?
 8. Har fått brev till dödsbo?
 9. Varför får jag post till min gamla adress?
 10. Får post till min gamla adress?
 11. Får ens föräldrar öppna ens brev?
 12. Får grannens post?
 13. Vad får man inte göra som hyresgäst?
 14. Kan en hyresvärd slänga ut en?
 15. Är det olagligt att skicka brev?

Får post till tidigare hyresgäst?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan man slänga post som är adresserad till annan än en själv?

Vad gör jag om jag har fått någon annans post?

Så här gör du med felutdelad post

Mottagaren bor inte på den här adressen Adressen stämmer men ingen med det namnet bor på adressen.

Får post till fel adress?

Spårbar försändelse (har ett spårbart försändelsenummer)

Har försändelsen skickats till fel adress, fel postnummer eller med fel mottagarnamn bör du i första hand kontakta avsändaren, de har oftast möjlighet att korrigera uppgifterna även om försändelsen redan har skickats från dem. Tänk på att en ändring kan medföra en extra kostnad som avsändaren kan välja att ta ut av dig som mottagare.

Får man slänga andras post?

Har en fd hyresgäst som fått post hit. Har meddelat det två gånger. Hyresgästen kommer nog aldrig hämta posten, det är nog lite pinsamt att komma hit, de är nämligen skyldiga oss en månadshyra som de inte tänker betala, någonsin.

Kan man säga upp hyresgäst utan anledning?

Det är alltid skäl att ingå ett skriftligt hyresavtal. Ett muntligt hyresavtal är giltigt, men därav följer att avtalet gäller tills vidare. Ett tidsbundet hyresavtal kan inte ingås muntligt, om det inte är fråga om till exempel uthyrning av en stuga eller en semesterlägenhet.

Ett avtal som gäller tills vidare kan sägas upp av både hyresvärden och hyresgästen med iakttagande av de lagstadgade uppsägningstiderna.

 • Om hyresvärden säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden sex månader, om hyresförhållandet för lägenheten omedelbart före uppsägningen har fortgått minst ett år utan avbrott, och i annat fall tre månader. Hyresvärdens uppsägningstid kan inte förkortas genom avtal.
 • Om hyresgästen säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden en månad. Hyresgästens uppsägningstid kan inte förlängas genom avtal.

Hyresgästen kan alltid säga upp ett hyresavtal som gäller tills vidare. Hyresgästen behöver inte redogöra för grunderna till uppsägningen.

Hyresvärden ska däremot uppge uppsägningsgrunden. I princip kan vilken som helst av hyresvärden framställd orsak utgöra grund för uppsägning, förutsatt att den framförda orsaken är verklig och inte kan anses strida mot god sed i hyresförhållanden.

Måste man eftersända post när man flyttar?

Vad är en flyttanmälan? Det innebär helt enkelt att du anmäler om att du har flyttat till en annan adress. Detta är en av de viktigaste sakerna du ska komma ihåg att göra då du flyttar.  Du måste göra en flyttanmälan så att myndigheterna får korrekta uppgifter om var du bor och så att din folkbokföring stämmer. För att underlätta din flytt och bespara dig tid samt huvudvärk har vi samlat ihop all information gällande en flyttanmälan på ett och samma ställe.

Den enda obligatoriska flyttanmälan som måste göras är till Skatteverket och det är du som ansvarar över att den blir gjord. Detta gör du för att få rätt folkbokföringsadress. Vad händer om man inte gör flyttanmälan? Om man bor på en adress över ett år och inte gör en flyttanmälan eller inte bor på den adress man har gjort flyttanmälan till, kan det ses som ett folkbokföringsbrott. Detta kan straffas med böter och i västa fall med fängelse.

Det är gratis att göra en flyttanmälan till Skatteverket. Du hittar blanketten för flyttanmälan på Skatteverkets hemsida. Flyttanmälan ska göras antingen före du flyttar eller senast en vecka efter flytten. Genom att göra det så gäller din nya adress från dagen du flyttar in. Ifall du gör flyttanmälan senare så kommer den nya adressen gälla från den dagen då anmälan kommit in till Skatteverket. När du anmäler flytten blir du även folkbokförd på den nya adressen. Korrekt adress i folkbokföringen innebär att andra myndigheter och aktörer i samhället har din rätta adress. Många undrar hur snabbt flyttanmälan registreras. Svaret på detta är att det varierar från fall till fall men att det kan upp till två veckor.

Flyttar du med barn? Ifall du har barn som också flyttar ska även deras flytt anmälas till Skatteverket.

Du kan också göra flyttanmälan via Adressändring, men då gäller det endast postförsändelser. Om du däremot har behov av att tillfälligt beställa eftersändning av din post, kan du enbart göra detta via Adressändring. Eftersändning innebär att all post som är adresserad till din gamla adress skickas till din nya adress.

Får någon annans brev?

Så här gör du med felutdelad post

Mottagaren bor inte på den här adressen Adressen stämmer men ingen med det namnet bor på adressen.

Har fått brev till dödsbo?

Den första adressändringen efter dödsfallet kan göras av:

 • Dödsbodelägare
 • Boutredningsman
 • Bouppteckningsförrättare
 • Begravningsbyrå
 • Annan behörig person förutsatt att den personen företräder dödsboet

Om dödsboet vill ändra adressen vid ett senare tillfälle måste anmälan vara undertecknad av:

Varför får jag post till min gamla adress?

En flyttanmälan ändrar din folkbokföringsadress, vilket påverkar myndighetsutskick. Det kan exempelvis vara från Pensionsmyndigheten, CSN eller Skatteverket. Din bostadsort påverkar ofta din skatt eftersom du betalar kommunalskatt i kommunen där du bor. Folkbokföringen påverkar också vilken vallokal du ska gå till för att rösta i allmänna val och kan också påverka bostadsbidrag, barnbidrag och liknande.

Får post till min gamla adress?

Ska du byta eller har du nyligen bytt bostad? Adressändring och eftersändning sker via Adressändring.

Med Eftersändning vid flytt får du möjlighet att eftersända din post under 12 månader. Vill du eftersända din post under en kortare period? Välj då istället Tillfällig eftersändning.

Du kan få all din post eftersänd, men det är inte möjligt att eftersända paket- och pallförsändelser.

Får ens föräldrar öppna ens brev?

I Sverige har vi en lag kring brytande av post- och telehemlighet som medför att det är olagligt att läsa meddelanden som skickats till någon annan, från det att det avsänts till att det nått mottagaren. Lagen omfattar såväl vanlig post som elektroniska meddelanden.

Som förälder och förmyndare till omyndiga barn är man van vid att öppna viktig post för dem men från den dagen de fyller 18 så begår man ett brott. Så när telningen blir myndig, lämna posten oöppnad till dem, hur viktig den än ser ut att vara. Man får inte heller, trots bästa välvilja, gå in och läsa den myndige sonens eller dotterns epost, chattmeddelanden eller SMS.

Får grannens post?

Go to swedishproblems

Det är tredje gången nu som jag får min gamla grannes post i min låda, Innan jag flyttade in i min lägenhet flyttade min dåvarande granne ut, ändå får jag hennes post fortfarande trots den är adresserad till henne, på en annan ort. Breven jag får som är hennes är Bank, CSN, Parkster och Region Skåne kallelser. Jag öppnar inte breven utan stryker bara över den lilla adress spalten i bottnen som har min nuvarande grannes adress och lägger breven i en postbox igen, men jag börjar bli lite less på att behöva leka brevterminal. Tycker det är lite illa av posten, om jag hade dåliga intentioner hade jag nog kunnat stjäla hennes identitet givet vad som står i alla dessa brev jag får.

Vad får man inte göra som hyresgäst?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag väljer att dela upp dina frågar i rubriker nedan så du kan följa vad som gäller.

Kan en hyresvärd slänga ut en?

13 december 2011 kl 11:17

I en artikel om andrahandsuthyrning skrev ni att man kan bli skyldig till hemfridsbrott om man slänger ut en andrahandshyresgäst som vägrar lämna lägenheten. Är det så även om man avtalat bort besittningsrätten? 

Är det olagligt att skicka brev?

Skickar du innehåll som inte är tillåtet kan det stoppas av PostNord eller av tullen om det skickas utanför EU.Försändelser som flygs kan ha särskilda begränsningar gällande vad som är tillåtet.

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har egenskaper som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Det finns olika regler som gäller beroende på om du skickar brev, paket och pall eftersom det, generellt sett, är det transportsättet som styr. Exempel på farligt gods är gasolbehållare till campingutrustning sprayburkar, litiumbatterier och utrustning som innehåller litiumbatterier såsom laptops, och mobiler.

Läs mer om vad som gäller när du ska skicka Farligt gods och Begränsad mängd med PostNord.