:

Hur tar jag reda på vad mina kollegor tjänar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur tar jag reda på vad mina kollegor tjänar?
 2. Kan man kolla lön anonymt?
 3. Hur kan man se sin årsinkomst?
 4. Var kan man se sin lön?
 5. Kan man kolla andras lön?
 6. Hur många tjänar över 60000 i månaden?
 7. Är inkomstuppgifter offentliga?
 8. Hur begär man ut någons lön?
 9. Vad är en normal årsinkomst?
 10. Var kan jag se mina kontrolluppgifter?
 11. Vart kollar man lönebesked?
 12. Får man prata om sin lön med kollegor?
 13. När anses man vara högavlönad?
 14. Är 50 000 hög lön?
 15. Är personnummer en offentlig handling?

Hur tar jag reda på vad mina kollegor tjänar?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huruvida du har rätt att begära ut en lönelista från din arbetsplats beror på om löneuppgifterna är en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen som hittas i tryckfrihetsförordningen och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Arbetsgivare är skyldiga att lämna ut sådana handlingar direkt på begäran, enligt 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Löneuppgifterna för de som jobbar inom kommun, stat eller landsting är som utgångspunkt allmänna handlingar.

Kan man kolla lön anonymt?

 • Sök upp personen du vill Lönekolla
 • Klicka på ”Kolla lön anonymt”
 • Följ instruktionerna och betala smidigt med Klarna Checkout
 • Se lönen direkt på skärmen. Dina Lönekollar sparas under Mina sidor.

Hur kan man se sin årsinkomst?

I Sverige har uppgifter om inkomst alltid varit känsligt, det är få som öppet vill berätta vad de har i lön för sin omgivning. Mycket kan vara kopplat till det svenska talesättet ”lagom är bäst” och Jantelagens ” Du skall inte tro att du är något.”. I andra länder är det tvärt om och folk kämpar för att komma in på inkomsttopplistor som Forbes 500 och allt för att visa hur mycket de tjänar.

Dock är allas inkomster och många andra uppgifter offentliga i Sverige och det är bara att lyfta luren och ringa till skatteverket så kan man gratis ta reda på någons inkomst.

Var kan man se sin lön?

I självservice P kan du se den lön som finns registrerad för dig. Denna information skickas vidare till banken. Här gör banken de avdrag som du har meddelat som till exempel fackavgift. Därefter sätts slutgiltigt beloppet in på ditt konto.

Fler och fler arbetsgivare går över till e-lönespecifikation. Det innebär att du inte får någon lönespecifikation hem i brevlådan. E-lönespecifikationen hittar du på Swedbank e-dokument.

Kan man kolla andras lön?

 • Sök upp personen du vill Lönekolla
 • Klicka på ”Kolla lön anonymt”
 • Följ instruktionerna och betala smidigt med Klarna Checkout
 • Se lönen direkt på skärmen. Dina Lönekollar sparas under Mina sidor.

Hur många tjänar över 60000 i månaden?

 • Låga löner: mindre än 25 000 kr/mån
 • Mellanlöner: 25 000 – 50 000 kr/mån
 • Höga löner: över 50 000 kr/mån

Är inkomstuppgifter offentliga?

Fysiska personers samt samfunds och samfällda förmåners inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2021 blir offentliga 9.11.2022.

I 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999, nedan beskattningsuppgiftslagen) regleras uttömmande de inkomstbeskattningsuppgifter som är offentliga i den årligen verkställda beskattningen. Offentliga individualiseringsuppgifter är namn, födelseår och landskap (se L om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 851/2010, RP 72/2010 rd.). Personbeteckning och adress är inte offentliga inkomstbeskattningsuppgifter.

Med landskap avses i detta sammanhang det landskap inom vars område kunden har sin hemkommun enligt 5 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), dvs. beskattningskommunen (se Statsrådets beslut 100/2015). Beskattningskommunen bestäms på basis av hemkommunen på den sista dagen av skatteåret. Med andra ord avgörs beskattningskommunen och landskap för skatteåret 2021 enligt läget 31.12.2020.

Hur begär man ut någons lön?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att redogöra för både inkomstdeklarationer och löneuppgifter nedan.

Vad är en normal årsinkomst?

För att förstå statistiken över lönenivåerna i Sverige är det viktigt att först förstå skillnaden mellan median- och medellön.

Var kan jag se mina kontrolluppgifter?

Både KU18 och KU19 visar utbetalning från pensionsförsäkring och erlagd preliminär skatt under föregående år, men KU19 gäller för försäkrade som bor utomlands.

Näringsidkare, och personer som saknar pensionsrätt i sin anställning, kan göra avdrag för de premier som de betalar in till privat pensionsförsäkring. De får därför KU50, som visar hur mycket premier de har betalat in under föregående år.

Vart kollar man lönebesked?

Via lönespecifikationsverktyget hittar medarbetarna enkelt sin lönespecifikation i förmånsportalen. Dessutom får medarbetarna en notifikation i mobilen varje månad när den senaste lönespecifikationen har laddats upp, så att de snabbt kan logga in i mobilappen och titta.

I och med att löneutbetalningen är ett regelbundet moment för medarbetaren blir portalen också en naturlig kanal för medarbetarkommunikation varje månad. Arbetsgivare som använder Benifys lösning för digitala lönespecifikationer ser ett ökat engagemang i medarbetarportalen vilket bidrar till att fler anställda nås av information och annat innehåll som ni vill att medarbetarna tar del av.

Eftersom Benify-plattformen är kompatibel med de flesta svenska lönesystem är det smidigt att integrera tjänsten. Lönespecifikationen som visas i portalen baseras på en fil som ni tillhandahåller från befintligt lönesystem.

Får man prata om sin lön med kollegor?

Vill du höja din lön? Då finns det en rad saker du kan tänka på för att få arbetsgivarens uppmärksamhet. Det är viktigt att inte visa missnöje direkt, utan vara konstruktiv och ta reda på hur du kan förbättra dig.

Vision Direkt tar dagligen emot samtal från människor som vill ha tips om hur de kan höja sina löner. Den vanligaste funderingen är hur lönerna ligger till i yrket där de är verksamma, eller i en viss del av landet. En del ringer för att de har fel lön och undrar hur de kan göra för att höja den.

För dig som vill höja lönen kommer här fem tips att ta till när du förbereder en löneförhandling.

Mycket handlar om att du utför de uppgifter som du faktiskt är anställd för att göra. Många fokuserar ibland på saker som inte är lönegrundande. Då måste du i stället tänka på vad arbetsgivaren vill se för prestation och hur du kan gynna organisationen på bästa sätt.

När anses man vara högavlönad?

Vi kommer att gå igenom olika metoder man skulle kunna använda för att hitta en definition på höginkomsttagare. Det finns ingen officiell gräns varför man bör se på frågan från olika synvinklar.

Ett sätt att se på huruvida man är höginkomsttagare eller ej är att se på skatten. Har man hög lön, får man utöver kommunalskatten (som är runt 30% +/- några procentenheter beroende på kommun), betala statlig inkomstskatt (20%). Skatten tas ut på inkomster över brytpunkten.

För 2022 är brytpunkten 540 700 kr per år före grundavdrag, men vi kan också ta hänsyn till grundavdraget. Den som inte har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor (540 700 + 14 200) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut, vilket betyder att de som har en månadslön på drygt 46 000 kr eller mer måste betala statlig inkomstskatt.

Man skulle kunna säga att definition på höginkomsttagare alltså är en inkomst över 46 000 kr.

Är 50 000 hög lön?

Vad som räknas som en låg respektive medel eller hög inkomst beror på vilket lands befolkning man mäter eftersom lönenivåerna skiljer sig kraftigt mellan olika länder. En låg inkomst i Sverige innebär att personen inte tjänar mer än ca 10 000 kr efter skatt. En medelinkomst ligger någonstans mellan 20 000 - 40 000 kr och en hög inkomst räknas som allt över det, men det finns nivåer av hög inkomst också där skatten ökar ytterligare vid en viss gräns. Ju högre inkomst du har desto mer betalar du i skatt varje månad.

Har du en hög inkomst blir det ofta lättare att låna pengar från en bank - så länge din kreditvärdighet är intakt. Men det går även alldeles utmärkt att ansöka om ett litet lån med låg inkomst från oss på saldo. Vi gör en individuell bedömning på varje ansökan genom vårt automatiska ansökningssystem och ger dig ett besked direkt. Pengarna betalas ut samma dag du blivit beviljad.

Är personnummer en offentlig handling?

Företag, myndigheter och andra får som huvudregel bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.