:

Vad händer med en kapitalförsäkring vid skilsmässa?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med en kapitalförsäkring vid skilsmässa?
 2. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 3. Vilka skulder ingår i bodelning?
 4. Vem äger aktierna i en kapitalförsäkring?
 5. Vilka försäkringar ingår i bodelning?
 6. Vad händer med sparade pengar vid skilsmässa?
 7. Hur värderar man möbler vid bodelning?
 8. Vad delas inte vid skilsmässa?
 9. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 10. Vad händer med lån vid bodelning?
 11. Kan jag sälja min kapitalförsäkring?
 12. Hur tar man ut pengar från kapitalförsäkring?
 13. Vem får pengarna om den försäkrade i en kapitalförsäkring avlider?
 14. Måste jag dela mina sparpengar vid skilsmässa?
 15. Hur gömmer jag pengar i skilsmässa?

Vad händer med en kapitalförsäkring vid skilsmässa?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om kapitalförsäkringen ska ingå i bodelningen beror på om bodelning sker på grund av äktenskapsskillnad eller på grund av dödsfall.

Vad ska inte ingå i en bodelning?

När gifta makar begär skilsmässa eller om en av makarna gått bort görs en bodelning för att dela upp makarnas egendom. Syftet är att lösa upp äktenskapet ekonomiskt. För att fastställa bodelningen skrivs ett bodelningsavtal. Avtalet beskriver vad parterna kommit överens om, och som ska undertecknas av båda makarna. 

Den egendom som ingår i bodelningen och delas lika mellan makar kallas för giftorättsgods. Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods så länge inga åtgärder har vidtagits för att göra egendomen enskild. 

Enskild egendom tillhör bara den ena maken, och ska till skillnad från giftorättsgodset inte ingå i en bodelning. En egendom kan aldrig bli enskild automatiskt. Antingen måste det vara ett arv eller en gåva som givits med villkor om att det ska vara just enskild egendom, eller så ska makarna bestämma om det i ett äktenskapsförord.

Vilka skulder ingår i bodelning?

En bodelning med sambo omfattar bostad och bohag som ni har anskaffat för gemensamt bruk, de tillgångarna kallas för samboegendom. Skulder som har koppling till samboegendomen får både du och din sambo räkna av innan ni delar på överskottet. Det gäller oavsett om ni är gemensamt betalningsansvariga eller står ensamma på lånet.

En skuld kan vara hänförlig till samboegenomen på två sätt, det vanligaste är att samboegendom står som säkerhet för lånet, hit hör t.ex. era bolån. Om er fastighet eller bostadsrätt är pantsatt för ett lån ingår det alltid i bodelningen, även om pengarna har använts till något helt annat.

Det andra sättet är om en skuld har uppstått för att köpa eller förbättra samboegenomen. Då spelar det ingen roll om samboegendomen inte är pantsatt. För att dessa skulder ska få tas med krävs dock att den som har skulden kan bevisa att pengarna har gått till samboegendom.

Vem äger aktierna i en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en form av sparande som kan tecknas av både privatpersoner och företag. Sparformen är liksom investeringssparkonto (ISK) ett ”skal” med sparande i aktier, fonder och andra värdepapper.

Kapitalet läggs i en försäkring som ett försäkringsföretag äger. Villkor och avgifter varierar mellan olika försäkringar. En del kapitalförsäkringar har inte någon bindningstid alls medan det finns andra som har en längre bindningstid på till exempel upp till 15 år. Det finns en möjlighet att ta ut kapitalet genom ett så kallat återköp. Om detta görs innan bindningstiden är slut kan avgifter förekomma.

Vilka försäkringar ingår i bodelning?

I grova drag kan man säga att alla tillgångar som fanns på den så kallade brytdagen (dagen er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten) ska ingå i bodelningen.

Vad händer med sparade pengar vid skilsmässa?

Innehåll från VerahillAnnons

Ett så kallat fuck off-kapital kan fungera som en fallskärm vid skilsmässa – men om besparingarna inte är skyddade genom ett äktenskapsförord måste de delas med expartnern. Familjejuridikbyrån Verahill reder ut vad som gäller.

Hur värderar man möbler vid bodelning?

Det finns inga lagar som reglerar värdering av det inre lösöret. Utgångspunkten för värdering brukar vara att förhålla sig till marknadsvärdet. Dvs. vad ni skulle kunna få vid en eventuell försäljning av lösöret (Vilket sker genom en objektiv bedömning). Dock när det gäller inre lösöre skulle värdet ibland kunna bli mycket lågt om man utgick ifrån marknadsvärdet. När det gäller lösöre brukar man istället, för att det ska bli rättvist, utgå ifrån uppskattat bruksvärdet. Alltså detta värde inriktar sig på det "upplevda" värdet lösöret har hos er personligen, dvs som betingas av hur ett lösöre uppfyller era behov. Bruksvärdet brukar oftast ge ett högre värde än marknadsvärdet, eftersom att andrahandsvärdet på begagnat lösöre exempelvis kan vara relativt lågt. Om en av er behåller bostaden med övertagande av bohag, kan den andre maken efter skilsmässan tvingas att inköpa nytt bohag. Denna nackdel kan då kompenseras genom att bohaget för den kvarsittande maken upptas till ett bruksvärde.

Regler om bodelningsvärdering är dispositiva vilket betyder att ni kan komma överens om att värderingen ska ske på ett visst sätt. Är ni överens kan ni i princip sätta vilka värden ni vill på den egendom ni ska bodela.

Vad delas inte vid skilsmässa?

Ja. En, eller båda makarna gemensamt, kan ansöka om skilsmässa genom att lämna in en ansökan till tingsrätten.

Ja. En, eller båda makarna gemensamt, kan ansöka om skilsmässa genom att lämna in en ansökan till tingsrätten.

Nej. Fördelen att ansöka gemensamt är dock att processen går snabbare i tingsrätten, eftersom den andra maken behöver delges ansökan om endast en av makarna inlämnar ansökan.

Nej. Betänketid uppstår endast om parterna har barn boende hos sig som är under 16 år eller om någon av parterna önskar det. Om man kan visa på särlevnad genom särlevnadsintyg behövs inte betänketid och skilsmässan kan gå snabbt.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

  Vad händer med lån vid bodelning?

  När ett äktenskap eller samboförhållande tar slut – antingen genom skilsmässa, separation eller dödsfall – ska det gemensamma bohaget fördelas mellan de bägge parterna i en så kallad bodelning. Här kan du läsa om vad en bodelning innebär, hur det går till samt vilka regler som gäller när man bodelar.‍

  Bodelning innebär att man delar upp gemensam egendom mellan två parter när ett äktenskap, registrerat partnerskap eller samboförhållande tar slut. Antingen för att man valt att gå skilda vägar, eller för att den ena parten har avlidit. Bodelning kan även göras inom ett äktenskap, utan att man ska skiljas. ‍

  Kan jag sälja min kapitalförsäkring?

  Kapitalförsäkringar, KF, har på samma sätt som investeringssparkonton ökat i popularitet senaste tiden. Smidigheten och skattefördelarna lockar många sparare till denna typ av sparform som kan tecknas av både företag och privatpersoner.

  Här kan du läsa om vad en kapitalförsäkring är, olika typer av kapitalförsäkringar samt fördelar, nackdelar, avgifter och hur beskattningen fungerar + mycket mer!

  Hur tar man ut pengar från kapitalförsäkring?

  En kapitalförsäkring kan hjälpa dig att planera för det otänkbara, att öka tryggheten för dig och din familj – ge en mer hållbar framtid. Det kan handla om ett enkelt sparande till barnen, dig själv eller din pension. I en kapitalförsäkring kombinerar du ett sparande i fonder och värdepapper med försäkringssparandets fördelaktiga skatteregler.

  • Du kan välja vem du sparar till
  • Bestäm när och hur pengarna ska betalas ut
  • Dina pengar är skattade och klara när de betalas ut - Schablonbeskattat sparande

  Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du investerat kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

  Vem får pengarna om den försäkrade i en kapitalförsäkring avlider?

  Juridik vid dödsfall

  Jag har en fråga gällande kapitalförsäkring och arv. Om båda föräldrarna går bort, och har en kapitalförsäkring där yngsta barnet är förmånstagare, betalas då kapitalförsäkringen ut "före" resten av arvet delas? Så att yngsta barnet får en större summa totalt sett?

  Måste jag dela mina sparpengar vid skilsmässa?

  Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

  Vid en skilsmässa kommer en bodelning ske där all giftorättsgods kommer delas mellan mannen och frun.

  Hur gömmer jag pengar i skilsmässa?

  Hej och tack för din fråga,

  Det är inte tillåtet att sälja saker i smyg för att sedan gömma pengarna inför en skilsmässa eftersom ni båda har redovisningsplikt.