:

Vad räknas som biyta i lägenhet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som biyta i lägenhet?
 2. Vad räknas som biyta?
 3. Vad räknas som boyta och biyta?
 4. Hur värderar man biyta?
 5. Är Loft biyta?
 6. Hur många får bo i en lägenhet Boverket?
 7. Får man hyra ut biyta?
 8. Är förråd biyta?
 9. Hur räknar man ut Bya?
 10. Får man bo 4 personer i en tvåa?
 11. Hur många personer får bo i en 3a?
 12. Hur mycket får man hyra ut sin bostad utan att skatta?
 13. Hur mycket får man hyra ut utan att betala skatt?
 14. Är Attefallshus en biyta?
 15. Vad ingår i Bya?

Vad räknas som biyta i lägenhet?

I takt med ökande bostadspriser har det blivit allt viktigare att lägenhetens eller husets boyta är korrekt uppmätt. Kontrollmät därför inför en bostadsaffär, något du även kan köpa in experthjälp för att göra.

Vad räknas som biyta?

Det finns undantagsregler för exempelvis våningsplan med snedtak och souterrängvåningsplan. Läs mer om dessa längre ner i artikeln.

Artikelns innehåll:1. Vanligt våningsplan ovan mark2. Våningsplan med snedtak3. Souterrängvåning4. Vad gäller för bostadsrätt & lägenhet?5. Trappa inomhus6. Källare7. Gäststuga & Attefallshus som är inrett som en bostad8. Utrymmen med takhöjd som understiger 190 cm överallt9. Hur mäter man?10. Felaktig area vid bostadsaffär – vad gäller?11. Ordlista – definition av ord inom ämnetKlicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

I ett helt vanligt våningsplan ovan mark klassas all golvyta som boarea med några undantag:

Ett inrett våningsplan med snedtak måste först och främst ha en yta som är minst 60 cm bred och är minst 190 cm från golv till tak för att du överhuvudtaget skall få räkna något som boarea. Har våningsplanet ingen sådan yta får det alltså inte räknas med alls i boarean.

Om det har en yta som är minst 60 cm x 190 cm så får man räkna enligt följande:

All yta som har 190 cm högt till tak är boarea. Utöver den ytan får du mäta 60 cm extra in på ytan där det är mindre än 190 cm högt och räkna den ytan som boarea. Resterande yta blir biyta.

Vad räknas som boyta och biyta?

När det kommer till olika bostäder och bostadsalternativ kan det i vissa fall kännas något komplicerad då man talar om boendets storlek och dess boyta. Vi alla är medvetna om att det finns olika storlekar på olika bostadstyper, såsom lägenhet, hus och småhus. Men sen kommer den verkliga frågan, vilken storlek och vilka mått är det egentligen som gäller då man mäter bostadens boyta? Det här kan såklart vara avgörande för dess pris och värde, så oavsett varför man är intresserad av att veta svaret kan det vara gynnsamt att göra det!

Vi har redan konstaterat att det i vissa fall kan vara något svårt att hålla reda på de olika bostadstyperna och dess storlek, framförallt om man är intresserad av att veta de exakta detaljerna om boytan. Oavsett om man ska köpa, sälja, hyra, renovera eller bygga till en bostad så måste man veta hur just boytan räknas ut. 

Hur värderar man biyta?

Rent krasst skulle jag börja med att designa huset efter hur ni helst vill bo. Dvs, hur vill ni att huset ska fungera, med dörrar, rum och annat.

Sen är frågan om ni kan finansiera bygget. Kan ni få rimliga lån (eller annan finansiering) på er idealbild av boendet, strålande, kör! Sedan, när huset väl är byggt, kan ni göra en värdering med en mäklare för att se om det går att få bättre lånevilkor och lägre kostnad.

Är Loft biyta?

Först mäter man byggnadens invändiga mått i varje våningsplan (källare, plan 1 och så vidare). Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delar man sedan upp den uppmätta ytan i boyta och biyta (i svensk standard betecknad boarea och biarea).

Alla typer av våningsplan, utom våning med snedtak, ska mätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln. Allt som ligger innanför ytterväggarna – även innerväggar – ska räknas med. Man ska också räkna med skåp, fläktkanaler, öppen spis etc. Se bild 1.

Hur många får bo i en lägenhet Boverket?

 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera och utreda ändringar i stödsystemen för att förebygga trångboddhet och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera fastighetsägarnas inkomstkrav för att förebygga trångboddhet och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bostadsbidragets konstruktion både vad gäller utformningen och tillämpningen av trångboddhetsnormen samt förtydliga syftet med trångboddhetsnormen och tillkännager detta för regeringen.
 • Får man hyra ut biyta?

  Hyra ut villan under semestern! Låna ut en bit av trädgården som odlingslott eller hyra ut uthuset som festlokal?

  Om du hyr ut kontorsrum till ett företag eller magasinerar möbler åt kompisar i garaget – vad säger försäkringsbolaget? Det finns många olika sätt att tjäna lite extra på sin villa utan att det inkräktar alltför mycket på vardagslivet. Läs Villalivs praktiska råd och tips på hur du kan utnyttja villans egna resurser på ett kreativt sätt.

  Är förråd biyta?

  Det finns undantagsregler för exempelvis våningsplan med snedtak och souterrängvåningsplan. Läs mer om dessa längre ner i artikeln.

  Artikelns innehåll:1. Vanligt våningsplan ovan mark2. Våningsplan med snedtak3. Souterrängvåning4. Vad gäller för bostadsrätt & lägenhet?5. Trappa inomhus6. Källare7. Gäststuga & Attefallshus som är inrett som en bostad8. Utrymmen med takhöjd som understiger 190 cm överallt9. Hur mäter man?10. Felaktig area vid bostadsaffär – vad gäller?11. Ordlista – definition av ord inom ämnetKlicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

  I ett helt vanligt våningsplan ovan mark klassas all golvyta som boarea med några undantag:

  Ett inrett våningsplan med snedtak måste först och främst ha en yta som är minst 60 cm bred och är minst 190 cm från golv till tak för att du överhuvudtaget skall få räkna något som boarea. Har våningsplanet ingen sådan yta får det alltså inte räknas med alls i boarean.

  Om det har en yta som är minst 60 cm x 190 cm så får man räkna enligt följande:

  All yta som har 190 cm högt till tak är boarea. Utöver den ytan får du mäta 60 cm extra in på ytan där det är mindre än 190 cm högt och räkna den ytan som boarea. Resterande yta blir biyta.

  Hur räknar man ut Bya?

  Den area i ett hus som är användningsbar för boende. Boytan utgör tillsammans med biytor byggnadens totalyta.

  Får man bo 4 personer i en tvåa?

  Den area i ett hus som är användningsbar för boende. Boytan utgör tillsammans med biytor byggnadens totalyta.

  Hur många personer får bo i en 3a?

  Vill du hyra lägenhet hos oss på Rikshem? De här generella och specifika kraven måste du uppfylla.

  Rikshems lediga lägenheter annonseras här, under Ledigt just. Lediga lägenheter annonseras också ut hos de lokala och regionala bostadsförmedlingarnas bostadsköer som Rikshem samarbetar med. 

  Vi på Rikshem värnar om långsiktiga kundrelationer och nöjda hyresgäster. Rikshem eftersträvar att en majoritet av våra bostadshyresgäster ska vara förvärvsarbetande. Vidare eftersträvar vi en variation i ålder och familjekonstellationer. Rikshem förbehåller sig därför att fritt kunna välja bland de sökande. Vid uthyrning får inte olaga diskriminering förekomma.

  Rikshem vill kunna tillgodose kundernas skiftande bostadsbehov över tid. För hyresgäst som bott minst fyra år i sin nuvarande lägenhet hos Rikshem finns ett lojalitetsprogram.

  Rikshem samarbetar med de kommuner där vi är etablerade, och tillhandahåller lägenheter som kommunerna i sin tur kan upplåta för bostadssociala ändamål.

  Hur mycket får man hyra ut sin bostad utan att skatta?

  Om du hyr ut din bostad skall du ta upp hyresintäkterna i din deklaration och betala skatt på en del av dem. I denna artikel går vi igenom hur man räknar ut sin skatt och erbjuder enkla kalkylatorer som räknar ut skatten åt dig.

  Hur mycket får man hyra ut utan att betala skatt?

  Skatteregler för uthyrning varierar beroende på bostadsform. Det finns olika skatteregler som påverkar din uthyrning beroende om det är ett privatbostad, en bostadsrätt eller hyreslägenhet. Du kan dock göra ett schablonavdrag på alla typer av boenden vid uthyrning när du deklarerar. På denna sida förklarar vi vad skatteregler innebär för din bostadsuthyrning. Har du en bostad som du vill hyra ut? Hos oss är det gratis att annonsera din bostad.

  Är Attefallshus en biyta?

  • Boyta och biyta
  • Skillnaden mellan boyta och boarea
  • Byggyta
  • Vanliga frågor och svar

  Boyta, även kallad boarea, är den yta i en bostad som används av de boende. Tillsammans med biytor utgör boytan byggnadens totala yta. För att ta reda på hur stor boytan är behöver man mäta byggnadens invändiga storlek (varje våningsplan). Eftersom alla utrymmen i en bostad inte kan användas till fullo delar man upp boyta och biyta. Enligt svensk standard kallas ytorna för boarea och biarea. På alla våningsplan mäter man ytterväggarnas insidor, precis innanför golvsockeln. Allt som finns innanför ytterväggarna, inklusive innerväggarna, räknas med i boytan. Det betyder att man även räknar med skåp och fläktkaneler. Vissa saker ska inte räknas med i totalytan:

  • Rum med takhöjd lägre än 1,9 meter.
  • Rum som inte kan nås via en dörr, trappa eller permanent stege.

  Våningsplan ska också räknas med i totalytan om takhöjden är minst 1,9 meter. Det finns olika regler för hur man delar upp boytan från biytan på olika våningsplan. Ligger våningsplanet ovan mark, eller i marknivå, är allt boyta, förutom:

  Vad ingår i Bya?

  Byggnadsarean är den area som byggnaden upptar på marken. I byggnadsarean ingår utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av marken under utbyggnaden, till exempel en farstukvist. En carport ingår också i byggnadsarean.