:

Vad kostar tullavgift från England till Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar tullavgift från England till Sverige?
 2. Är det tull från England till Sverige?
 3. Vad får man ta med från Storbritannien till Sverige?
 4. Måste man betala moms från England?
 5. Hur ser man om man ska betala tull?
 6. Hur vet man om man ska betala tull?
 7. Vad ska man deklarera i tullen?
 8. Hur mycket ska jag betala i tull?
 9. Hur mycket kommer tullen kosta?
 10. Vad händer om man inte betalar tullen?
 11. Vad händer om man inte betalar tull på ett paket?
 12. Vad händer om ett paket fastnar i tullen?
 13. Vad händer om man inte deklarerar tull?
 14. Får tullen öppna paket?
 15. Hur vet man tullvärdet?

Vad kostar tullavgift från England till Sverige?

Ska du frakta från England till Sverige? På den här sidan kommer du att få läsa om hur du billigast och snabbast importerar från England, och vad som gäller med Brexit.

Kom igång

Är det tull från England till Sverige?

Förr – ett klick och bara en vanlig betalning. Nu efter brexit är nätshopping från brittiska sajter både dyrare och krångligare. Den som inte ser upp kan få oväntade kostnader för både moms och tull.

Vad får man ta med från Storbritannien till Sverige?

EU och Storbritannien har ett handels- och samarbetsavtal som innebär att om du har en ursprungsförsäkran för dina varor kan du slippa betala att tull.

Det gäller varor som har ett sammanlagt värde över 1 700 kronor. Observera att varan endast kan bli tullfri men aldrig momsfri.

Så gör du för att få din vara tullfri när du handlar på nätet från Storbritannien

Måste man betala moms från England?

Jag har som privatperson köpt en begagnad sak från en privatperson utanför EU (exempelvis USA). Vad gäller?

Det är ingen moms på varor som säljs av privatpersoner inom EU. Däremot måste du betala moms och andra avgifter om en vara skickas till dig av en privatperson i ett land utanför EU. Tullverket är beskattningsmyndighet. Läs mer på Tullverkets webbplats.

Hur ser man om man ska betala tull?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Hur vet man om man ska betala tull?

Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, läggs en tilläggsavgift på. Tilläggsavgiften är 500 kronor.

Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som debiterar 600 kronor i grundavgift.

Vad ska man deklarera i tullen?

En summarisk införseldeklaration ska inlämnas för varor som förs in till unionens tullområde direkt från länder utanför unionen. Alla varor ska deklareras, även unionsvaror, och t.ex. alla virkeslaster som periodförtullas (säkerhetsuppgifterna kan inte anges i perioddeklarationerna).

Deklarationen behöver dock inte inlämnas för varor som transporteras genom tullområdets territorialvatten eller luftrum utan att transporten gör uppehåll på unionsområdet. Därtill finns det varor som inte omfattas av föranmälningsplikten, till exempel:

Hur mycket ska jag betala i tull?

Jag vill köpa saker från ett land utanför EU (exempelvis USA). Hur mycket ska jag betala i tull och moms för dessa?

Med hjälp av Tullverkets tullvärdekalkylator kan du själv räkna ut ungefär hur mycket en vara kommer att kosta.

Hur mycket kommer tullen kosta?

Jag vill köpa saker från ett land utanför EU (exempelvis USA). Hur mycket ska jag betala i tull och moms för dessa?

Med hjälp av Tullverkets kalkylator kan du själv räkna ut ungefär hur mycket en vara kommer att kosta.

Vad händer om man inte betalar tullen?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Vad händer om man inte betalar tull på ett paket?

Om du behöver mera information om vad ditt paket innehåller eller var paketet finns kontakta Posten eller transportfirman.

Utländska försändelseuppföljningar informerar ofta om att  ”Lähetys on Tullissa” (Försändelsen finns hos Tullen) eller ”held by Customs”. Försändelserna finns dock inte hos Tullen utan i Postens eller någon annan transportfirmas lager. Om en försändelse ska förtullas skickar Posten eller en annan transportfirma i Finland ett meddelande om det. Meddelandet kan komma till Postens försändelseuppföljningLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik, till OmaPosti, per textmeddelande, per e-post eller per brev.

Vad händer om ett paket fastnar i tullen?

Om du behöver mera information om vad ditt paket innehåller eller var paketet finns kontakta Posten eller transportfirman.

Utländska försändelseuppföljningar informerar ofta om att  ”Lähetys on Tullissa” (Försändelsen finns hos Tullen) eller ”held by Customs”. Försändelserna finns dock inte hos Tullen utan i Postens eller någon annan transportfirmas lager. Om en försändelse ska förtullas skickar Posten eller en annan transportfirma i Finland ett meddelande om det. Meddelandet kan komma till Postens försändelseuppföljningLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik, till OmaPosti, per textmeddelande, per e-post eller per brev.

Vad händer om man inte deklarerar tull?

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Får tullen öppna paket?

När en försändelse är märkt med ”under importbehandling” eller "held by Customs" innebär det att försändelsen finns på Postnords egen avdelning för registrering av avgifter. Då kan inte Tullverket hjälpa dig. Under perioder med stor arbetsbelastning kan det ta flera veckor innan försändelsen når dig som kund.

För att kunna spåra din saknade försändelse behöver Postnord det inlämningsnummer som avsändaren fick när den skickade paketet.

Läs mer om paket och brevförsändelser på Postnords webbplats.

Hur vet man tullvärdet?När du importerar varor från Kina till Sverige måste du i de flesta fallen betala tullavgifter. Dessa beräknas oftast utifrån en procentsats som multipliceras med tullvärdet. I denna guide förklarar vi hur du kan beräkna tullvärdet för dina varor, samt när och hur du betalar tull och moms vid import från Kina.