:

Kan man bli struken ur SPAR?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man bli struken ur SPAR?
 2. Vad är SPAR register?
 3. Vilka uppgifter finns i SPAR?
 4. Vart kan jag se mina tidigare adresser?
 5. Hur hittar man någon med skyddad identitet?
 6. Hur får jag reda på var en person är folkbokförd?
 7. Finns SPAR i Sverige?
 8. Hur ofta uppdateras SPAR?
 9. Vad är SPAR Skatteverket?
 10. Hur kan man se vem som bor på en adress?
 11. Hur ser jag vem som är skriven på min adress?
 12. Kan man ha BankID om man har skyddad identitet?
 13. Vad kan man inte göra med skyddad identitet?
 14. Kan man vara folkbokförd på en adress utan att bo där?
 15. Kan man hitta personnummer på nätet?

Kan man bli struken ur SPAR?

Statens personadressregister (SPAR) är ett statligt register som omfattar alla som är folkbokförda i Sverige, och även dem som har tilldelats samordningsnummer om deras identitet är "styrkt".[1] Skatteverket är sedan 2009 huvudman för registret och har efter upphandling gett Evry AB (tidigare EDB Business Partner) uppgiften att sköta registret. Fram till 2009 var dåvarande myndigheten Sparregisternämnden huvudman för SPAR.

Vad är SPAR register?

Med funktionen för hämtning av personuppgifter från SPAR så har du möjlighet att prenumerera på ändrade adressuppgifter för personer som finns i HR-plus.

Notera att detta är en tilläggstjänst i HR-plus 8. Kontakta din AM för mer information.

Vilka uppgifter finns i SPAR?

Statens personadressregister, SPAR, innehåller folkbokförings-, beskattnings- och fastighetstaxeringsuppgifter. SPAR är en egen verksamhetsgren och därför gäller inte samma sekretess för uppgifterna som i folkbokförings- och beskattningsverksamheterna.

Vart kan jag se mina tidigare adresser?

På Min sida är det enklare för dig som privatperson att hitta rätt. Här kan du se en översikt på dina fastigheter, nå mer detaljerad information om dem eller gå direkt till våra e-tjänster för att göra en ansökan eller signera och komplettera pågående ärenden.

Hur hittar man någon med skyddad identitet?

Flera myndigheter och organisationer jobbar med frågor som rör skyddade personuppgifter, liksom annat stöd och skydd kopplat till detta. Här hittar du stödmaterial och information i ämnet. 

Skatteverket har även tagit fram åtta filmer om vad skyddad folkbokföring och sekretessmarkering innebär, hur du ansöker och vad du som lever med skyddade personuppgifter behöver tänka på. 

På Skatteverkets hemsida finns även en vägledning för offentliga aktörers hantering av skyddade personuppgifter

Även hos Polisen hittar du information om skyddade personuppgifter, inklusive hur ansökan om att få fingerade personuppgifter går till: Skyddade personuppgifter.

Ytterligare skydd som i vissa fall kan bli aktuellt är ett kontaktförbud mot en person som utsätter dig för hot och våld. Kontaktförbud ansöker du om hos Polisen: Kontaktförbud

Du kan kontakta Polisen om du eller någon i din närhet är utsatt för hot eller våld: Brott i nära relation. Det gäller även vid utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck: Hedersrelaterade brott.

Hur får jag reda på var en person är folkbokförd?

Med hjälp av e-legitimation kan du göra flera av dina ärenden digitalt. Det tar några minuter att fylla i din flyttanmälan i tjänsten Flyttanmälan. Se till att ha din nya adress och eventuellt lägenhetsnummer redo. Vi registrerar din flytt tidigast från och med inflyttningsdagen som du har angett.

Finns SPAR i Sverige?

Sparbankernas Service AB är ett bolag som jobbar med gemensamma servicelösningar för de flesta sparbanker i Sverige. 

Sparbankerna är en grupp av banker och tillsammans femte största bankaktören i landet. Sparbankerna är inte börsnoterade och har inga enskilda ägare med kortsiktigt vinstintresse.

Hur ofta uppdateras SPAR?

Gallringstiden i Statens personadressregister, SPAR, förlängs från 3 till 5 år, möjlighet till förlängd gallringstid införs och om uppgifterna sedan tidigare gallrats kan de läsas in i SPAR igen. Den 1 september 2023 ändras äntligen reglerna.

I Statens personadressregister, SPAR, finns uppgifter om alla som är folkbokförda i Sverige oavsett personens medborgarskap. När man avregistreras ur folkbokföringen finns idag uppgifterna kvar i SPAR i ytterligare tre år. De vanligaste orsakerna till avregistrering är att personen avlider eller utvandrar. Enligt Skatteverket utvandrar cirka 50 000 personer årligen.

Den vars uppgifter gallrats ur SPAR stöter snabbt på problem eftersom myndigheter, banker, försäkringsföretag, kreditupplysningsföretag och många andra företag uppdaterar sina kundregister via SPAR. Den vars uppgifter inte finns i SPAR kan därmed inte ta del av deras tjänster och information. Företagens e-tjänster bygger ofta på att en kontroll görs av personens uppgifter i SPAR.

Vad är SPAR Skatteverket?

Statens personadressregister, SPAR, innehåller folkbokförings-, beskattnings- och fastighetstaxeringsuppgifter. SPAR är en egen verksamhetsgren och därför gäller inte samma sekretess för uppgifterna som i folkbokförings- och beskattningsverksamheterna.

Hur kan man se vem som bor på en adress?

Att hitta information om boende och invånare kan vara användbart av flera anledningar. Det ger oss möjlighet att få en bättre förståelse för det område där vi bor eller som vi planerar att flytta till. Här är några syften med att hitta sådan information:

För att hitta information om boende och invånare kan man använda olika källor och metoder. Här är några sätt att söka efter sådan information:

Hur ser jag vem som är skriven på min adress?

Den som avsiktligt lämnar oriktig uppgift och skriver sig på någon annans adress, kan dömas för folkbokföringsbrott med påföljer som böter eller fängelse i högst sex månader. Tidigare gav detta bara böter på upp till 1 000 kronor, trots att det var väldigt obehagligt för den småhusägare som drabbades.

- Villaägarna har jobbat för att få till stånd en skärpning av lagstiftningen, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Kan man ha BankID om man har skyddad identitet?

Följ nedan steg för att spärra ditt BankID:

1. Logga in i internetbanken. 2. Gå till Övriga tjänster - BankID på kort och fil - Översikt och spärr - Spärra BankID 3. Välj vilket BankID du vill spärra.

Vad kan man inte göra med skyddad identitet?

Hej och tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!

I Sverige kan man leva under skyddad identitet på tre olika nivåer och därmed blir "skyddad identitet" ett samlingsnamn för åtgärder att skydda personer som av någon anledning inte ska kunna hittas av personer som hotar dem. Här nedan kommer därför en presentation av de tre typer av skyddade personuppgifter som finns och som sedan tillämpas utifrån vad som anses bäst för dig, utifrån just ditt fall.

Kan man vara folkbokförd på en adress utan att bo där?

Det kan ibland vara svårt att veta vilken adress du ska vara folkbokförd på. Vi har listat några olika exempel, men är du osäker eller har frågor kan du kontakta oss.

Om du flyttar hemifrån för att plugga på universitet eller högskola ska du göra en flyttanmälan. Det spelar ingen roll om du flyttar in hos en kompis, till ett studentrum eller till en egen lägenhet. Du ska meddela Skatteverket din nya adress oavsett om din nya bostad finns i din hemstad eller på en annan ort.

Kan man hitta personnummer på nätet?

Om du misstänker att någon kapat och använt ditt personnummer ska du polisanmäla händelsen. Dessutom bör du kontakta de stora kreditupplysningsföretagen och be dem spärra ditt personnummer.

En sajt med personuppgifter ägs ofta av ett företag som har erhållit ett utgivningsbevis. Det betyder att företaget har fått grundlagsskyddad rätt att publicera sin databas enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Många ser en sådan publicering som ett otillbörligt intrång i den enskilda integriteten.