:

Måste man registrera sig hos Bolagsverket?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man registrera sig hos Bolagsverket?
 2. Hur registrerar jag ett bolag?
 3. Är mitt företag registrerat hos Bolagsverket?
 4. Hur mycket kostar det att registrera ett aktiebolag?
 5. Kan man registrera sitt företag via internet?
 6. Vad händer om man inte registrerar sitt företag?
 7. Hur lång tid tar det att registrera ett bolag?
 8. Måste man registrera sitt företag?
 9. Hur vet jag om mitt företag är registrerat?
 10. Vad betalar man till Bolagsverket?
 11. Hur mycket kostar det att registrera ett företag?
 12. Hur mycket kan man tjäna utan att registrera företag?
 13. Vad händer om man inte registrerar ett företag?
 14. Hur mycket kostar det att registrera företag?
 15. Vad kostar det att ha eget företag?

Måste man registrera sig hos Bolagsverket?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Hur registrerar jag ett bolag?

Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna. Här får du svar på några av de viktigaste!

I mitt jobb som revisor möter jag både erfarna företagsledare och nybakade företagare som är hungriga och vill framåt snabbt. När du står inför att starta aktiebolag finns många frågor att ta ställning till och regler att hålla reda på. Det allra bästa är förstås om du gör rätt redan från början – här ger jag dig några tips på vägen. 

Är mitt företag registrerat hos Bolagsverket?

Att driva företag innebär nya saker ekonomiskt och administrativt jämfört med att vara anställd. Förbered dig gärna inför registreringen genom att titta på filmen nedan och läsa vår samlade information om vad det innebär att vara företagare.

Hur mycket kostar det att registrera ett aktiebolag?

De flesta som vill driva egen verksamhet väljer att starta ett aktiebolag. Det är den vanligaste företagsformen av många anledningar, bland annat för att man som aktieägare inte är personligt ansvarig för företagets skulder. Det betyder att du som driver företaget inte behöver ta av dina egna besparingar för att betala tillbaka skulder om aktiebolaget skulle gå i konkurs. 

Med andra ord är det en stor trygghet att driva sin verksamhet i ett aktiebolag. För andra företagsformer ser det annorlunda ut. Om du driver din verksamhet i handelsbolag eller enskild firma är företagets ekonomi nära sammankopplad med din egen privatekonomi. Om du vill läsa mer om fördelar och nackdelar med andra bolagsformer kan du klicka här. 

Kan man registrera sitt företag via internet?

Det krävs inte mycket för att registrera företaget, en dator med internetuppkoppling så är saken biff. Registrera företaget på Bolagsverket, det gör man enkelt genom deras e-tjänst. Gör sedan samma sak på Skatteverket, också genom deras e-tjänst. Klart!

Var inte orolig för att råka göra fel. Alla uppgifter går att uppdatera i efterhand och det går alltid att ta kontakt med Bolagsverket eller Skatteverket för råd. I e-tjänsten finns det redan verktyg för att anmäla ändringar. Att registrera företaget via internet gör det enkelt att starta företag.

Tänk igenom företagsidén innan du registrerar och tecknar en affärsplan. Affärsplanen ska helst vara ganska enkel och det är ett levande dokument som följer företaget och uppdateras efter hand. Allt behöver inte vara perfekt från början.

Vad händer om man inte registrerar sitt företag?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat och finns inom hela kedjan från primärproducent, exempelvis  fiskare och lantbruk, till en restaurang eller en butik. Även dricksvatten och snus räknas till livsmedel. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstintresse.

För att räknas som livsmedelsföretag ska verksamheten ske regelbundet och inte enbart vid enstaka tillfällen. Det ska även finnas en viss organisation till exempel med anställd personal eller att vissa utrymmen ställs i ordning för verksamheten. Även mängden livsmedel som hanteras har betydelse.

Alla livsmedelsföretag ska registreras eller godkännas av en kontrollmyndighet för att kunna kontrolleras. Kontrollen är viktig för att vi ska kunna ha säkra livsmedel. Innan du startar ett livsmedelsföretag ska ditt företag registreras eller godkännas av den kontrollmyndighet som ska göra kontroll hos dig. Kontrollmyndigheter är kommuner, Länsstyrelsen och Livsmedelsverket och vilken kontrollmyndighet du ska kontakta beror på vilken typ av livsmedelsverksamhet du har.

I många fall räcker det registrera ditt företag och sedan starta, men om du hanterar livsmedel som medför större risker krävs först ett godkännande. Om verksamheten startar innan du gör en anmälan om registrering eller godkännandet är klart kan företaget behöva upphöra eller betala en sanktionsavgift, det vill säga en straffavgift. Nedan kan du läsa om vad som gäller för just ditt företag. 

Hur lång tid tar det att registrera ett bolag?

Det snabbaste sättet att starta aktiebolag är med ett så kallat lagerbolag. Genom att köpa ett lagerbolag, som är ett färdigt aktiebolag, får du direkt tillgång till ett bolag med organisationsnummer och vår hjälp med hela processen.

Måste man registrera sitt företag?

, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening måste registreras hos Bolagsverket. För enskild näringsverksamhet gäller att man kan registrera sig hos Bolagsverket om man vill skydda företagsnamnet. Registreringsavgiften ska alltid betalas till Bolagsverket samtidigt som anmälan skickas in. Avgiftens storlek beror på företagsformen.

Om ett ärende inte registreras på grund av att det avskrivs eller avslås är registreringsavgiften förbrukad. Registreringsavgiften återbetalas inte om du återkallar ditt ärende efter det att handläggningen har påbörjats. Du kan i dessa fall överklaga Bolagsverkets slutliga beslut till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Hur vet jag om mitt företag är registrerat?

 • Företagsregistret innehåller 1 674 052 företag och 1 324 079 arbetsställen. 
 • 42 procent av företagen bedrivs som enskild firma och 37 procent som aktiebolag.
 • 99,7 procent av företagen är privatägda.
 • 1 946 aktiebolag, av 617 710 aktiebolag totalt, ägs av kommuner.

Det är smart att vårda sitt register därför att varje år:

 • ändrar cirka 180 000 företag och arbetsställen adressuppgifter
 • byter cirka 15 000 företag namn
 • nyaktiveras cirka 100 000 företag (registrerade med moms, F-skatt eller som arbetsgivare)
 • avaktiveras cirka 76 000 företag (upphör med moms, F-skatt eller som arbetsgivare).

Vad betalar man till Bolagsverket?

En redovisningsenhet har utgifter för avgifter till bolagsverket vid nyregistrering av en firma och när uppgifter om en firma skall ändras i bolagsverkets register.

En eller flera person(er) som vill registrera ett nytt företag såsom en enskild firma, ett handelsbolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag eller en ekonomisk förening gör det hos bolagsverket via e-tjänst eller blankett. När ett nytt företag, en bifirma, en paralellfirma eller en filial registreras hos bolagsverket måste en registreringsavgift betalas.

Hur mycket kostar det att registrera ett företag?

En enskild firma – eller enskild näringsverksamhet – är en företagsform där en privatperson startar och driver ett företag på egen hand. Vem som helst kan starta en enskild firma så länge de har en giltig F- eller F/A-skattsedel, vilket är kostnadsfritt att ansöka om.

Det som skiljer en enskild firma från ett aktiebolag eller handelsbolag är att den enskilda näringsverksamheten inte är en juridisk person. Firmans organisationsnummer är detsamma som ditt personnummer, vilket innebär att du som företagare har ett personligt ansvar för bolagets skulder.

En enskild firma – eller enskild näringsverksamhet – är en företagsform där en privatperson startar och driver ett företag på egen hand. Vem som helst kan starta en enskild firma så länge de har en giltig F- eller F/A-skattsedel, vilket är kostnadsfritt att ansöka om.

Det som skiljer en enskild firma från ett aktiebolag eller handelsbolag är att den enskilda näringsverksamheten inte är en juridisk person. Firmans organisationsnummer är detsamma som ditt personnummer, vilket innebär att du som företagare har ett personligt ansvar för bolagets skulder.

Som enskild näringsidkare kan du ha anställda, men innan du anställer personal måste du registrera dig som arbetsgivare. Detta gör du hos Skatteverket. Du kan även driva flera olika verksamheter i samma företag och redovisa samt beskatta dessa separat.

Hur mycket kan man tjäna utan att registrera företag?

Om du bara säljer tjänster mot ersättning ett fåtal gånger per år ska du inte redovisa mervärdesskatt, moms. Om du regelbundet säljer tjänster mot ersättning kan du bli skyldig att redovisa moms om ersättningen exklusive moms överstiger 80 000 kronor.

Skattesatsen är oftast 25 procent. Då är momsen 20 procent av det pris som kunden betalar. Vissa branscher är undantagna från moms och vissa branscher har lägre skattesats.

Vad händer om man inte registrerar ett företag?

Anmälan till Bolagsverket ska göras elektroniskt av en behörig företrädare för bolaget och undertecknas med e-legitimation.

Om du saknar tillgång till e-legitimation kan någon som har en e-legitimation göra anmälan åt dig. Du ska då ge personen en fullmakt att anmäla. Fullmakten behöver inte skickas in till Bolagsverket utan den ska finnas kvar hos ombudet.

Om du vill göra din anmälan på papper måste du först söka dispens hos Bolagsverket. Avgiften blir då högre. Dispens lämnas alltid om du till exempel saknar svensk e-legitimation eller inte har tillgång till internet. Bolagsverket gör en bedömning i varje enskilt fall.

Det kostar 250 kronor att anmäla. Du betalar med kort eller via en faktura som Bolagsverket skickar ut. Kom ihåg att anmäla bolagets nya faktureringsadress om Bolagsverket ska fakturera kostnaden.

Guldkorn för företagaren - ladda ner guiden med värdefulla tips!

Hur mycket kostar det att registrera företag?

Hur fungerar det att registrera ett nytt bolag och vad är en firmatecknare? I denna artikel reder vi ut begreppen.

Det finns olika regler för huruvida du är tvungen att registrera ditt företag eller inte, beroende på vilken typ av företag du tänkt starta.

Vad kostar det att ha eget företag?

Nej, det är ganska lätt att starta ett företag i Sverige. Utmaningen är att kunna driva företaget långsiktigt och bli lönsam. Därför viktigt att göra ett noga genomtänkt underlag, affärsplan och budgetar.

Startar man ett aktiebolag är kostnaden ett par tusen kronor, och minsta aktiekapital är för närvarande 25 000 kr. Enskild firma kostar ingenting (om du vill registrera namn på bolaget, för att skydda namnet, kostar det en slant). Vilka kostnader du kan få i samband med starten hittar du till exempel på verksamt.se.