:

Vad innebär begreppet uppsåt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär begreppet uppsåt?
  2. Hur vet man om det är uppsåt?
  3. Vad betyder utan uppsåt?
  4. Vad menas med direkt uppsåt?
  5. Vilka brott kräver uppsåt?
  6. Kan man skada utan uppsåt?
  7. Kan man bli dömd utan uppsåt?
  8. Vad är uppsåtlig skadegörelse?
  9. Vad är skillnaden mellan uppsåt och oaktsamhet?
  10. Måste det finnas uppsåt vid brott?

Vad innebär begreppet uppsåt?

Vi använder Cookies för att hjälpa dig att navigera effektivt och utföra vissa funktioner. Du hittar detaljerad information om alla Cookies under varje samtyckeskategori nedan.

De Cookies som kategoriseras som "nödvändiga" lagras i din webbläsare eftersom de är nödvändiga för att möjliggöra webbplatsens grundläggande funktioner.... 

Hur vet man om det är uppsåt?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel krävs alltid ett visst uppsåt för att någon ska kunna dömas till straffansvar för ett brott som återfinns i brottsbalken. I vissa fall räcker det dock med att gärningsmannen har agerat oaktsamt, alt. att personen ifråga har haft en s.k garantställning, dvs en skyldighet att agera/se till så att ingen skada uppkommer. Nedan kommer jag förklara dessa krav och vad dem innebär.

Vad betyder utan uppsåt?

Uppsåt är ett begrepp som blir använt ofta inom juridiken och särskilt inom straffrätten. Uppsåt betyder att en person har agerat medvetet. För att en person ska bli dömd för att ha brutit mot en klausul i en lagstiftning, måste personen haft uppsåt till handlingen. Att en person gör något med uppsåt betyder att handlingen skett medvetet.

I vissa lagbestämmelser står det uttryckligen att personen måste ha handlat uppsåtligen eller med grov oaktsamhet, för att bli dömd. Detta innebär att handlingen skett medvetet eller att personen borde ha varit medveten om konsekvenserna.

Vad menas med direkt uppsåt?

Huvudregeln i brottsbalken är att uppsåt krävs för att en person ska kunna fällas till ansvar för brott. Av 1 kap 2 § BrB framgår att om inget annat är särskilt föreskrivet krävs uppsåt för att fällas till ansvar.

I Brottsbalken finns dock en hel del brott där det ”räcker” med oaktsamhet för att fällas till ansvar för brott. Ta till ex ”vållande till annans död” som är oaktsamhets- varianten till mord och dråp, eller brottet ”vållande till kroppsskada” som är oaktsamhets-varianten till misshandel.

Vilka brott kräver uppsåt?

Huvudregeln i brottsbalken är att uppsåt krävs för att en person ska kunna fällas till ansvar för brott. Av 1 kap 2 § BrB framgår att om inget annat är särskilt föreskrivet krävs uppsåt för att fällas till ansvar.

I Brottsbalken finns dock en hel del brott där det ”räcker” med oaktsamhet för att fällas till ansvar för brott. Ta till ex ”vållande till annans död” som är oaktsamhets- varianten till mord och dråp, eller brottet ”vållande till kroppsskada” som är oaktsamhets-varianten till misshandel.

Kan man skada utan uppsåt?

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att jag kommer kunna hjälpa dig med din fråga.

Kan man bli dömd utan uppsåt?

I allmänt tal definieras begreppet misshandel ofta såsom att någon medvetet orsakar skada på någon annan. När det kommer till hur misshandel ska definieras straffrättsligt är definitionen långt mer exakt. I brottsbalken 3 kap. 5 § går det således att läsa följande:

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vad är uppsåtlig skadegörelse?

Migrationsverket hyr lägenheter och kollektiva bostäder runt om i Sverige. Migrationsverkets tillfälliga bostäder används av de asylsökande som behöver boende under asylprocessen.

Enligt Migrationsverkets standard bor det i snitt två personer per rum i en lägenhet, vilket är fler än snittet för en lägenhet i Sverige. Eftersom boendet är kortsiktigt är omsättningen i exempelvis lägenheter högre än vad den skulle vara om en privatperson skulle hyra lägenheten. På grund av det slits de lägenheter Migrationsverket hyr ibland mer än vad som bedöms som normalt slitage inom branschen. Därför har Migrationsverket ett system för att utreda och ersätta ersättningsanspråk för slitage.

En hyresvärd/leverantör som vill ha ersättning för skador i ett boende gör det via ett ersättningsanspråk till Migrationsverket. Hyresvärden/leverantören fyller i en excel-blankett per adress/lägenhetsnummer och skickar den via mejl till [email protected].

Blankett för begäran om ersättning för slitage i anläggningsbostad Excel, 31.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Genom att använda blanketten och fylla i de uppgifter som Migrationsverket behöver kan handläggningen börja tidigare och det tar inte extra tid för kompletteringar. Skicka med underlag som ger mer information om skadan eller visar på gjorda åtgärder.

Vad är skillnaden mellan uppsåt och oaktsamhet?

Hur de subjektiva rekvisiten uppsåt och grov oaktsamhet bedöms vid en prövning har betydelse för om företrädaransvar kan dömas ut.

Måste det finnas uppsåt vid brott?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active