:

Kan man ha medborgarskap i flera länder?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ha medborgarskap i flera länder?
 2. Hur många medborgarskap kan man ha i världen?
 3. Kan man ha 3 medborgarskap i Norge?
 4. Kan man ha trippel medborgarskap?
 5. Kan en svensk ha 3 medborgarskap?
 6. Kan man ha två pass i Sverige?
 7. Hur många pass får man ha i Sverige?
 8. Kan man vara medborgare i 3 länder?
 9. Hur många har dubbla medborgarskap i Sverige?
 10. När kan man förlora sitt svenska medborgarskap?
 11. Hur många svenskar har dubbelt medborgarskap?
 12. Är det olagligt att ha två pass?
 13. Vilket pass är värt mest?
 14. Kan man ha två svenska pass?
 15. Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?
 16. Vad är det svenska medborgarskapet?
 17. Vad är medborgarskapet och medborgarrätten?
 18. Vad innebär dubbelt medborgarskap?

Kan man ha medborgarskap i flera länder?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Sverige tillåter sedan många år svenska medborgare att också ha andra medborgarskap. Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp på ett konsekvent och rättssäkert sätt i enlighet med gällande regler. Även om Sverige behandlar alla svenska medborgare utifrån samma regelverk kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter kan göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. 

Hur många medborgarskap kan man ha i världen?

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands, även du som har dubbelt medborgarskap. Dock kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter får göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. Det kan i vissa fall leda till att det kan vara svårt att få hjälp av svenska myndigheter om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland.

Många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i ett land med obligatorisk militärtjänst kan du vara tvungen att göra militärtjänst i det landet, även om du är bosatt i Sverige. Du kan alltså bli inkallad, till exempel i samband med ett besök i ditt andra medborgarskapsland.

Har du dubbelt medborgarskap bör du tar reda på vad som gäller i ditt andra medborgarskapsland, innan du reser dit.

Kan man ha 3 medborgarskap i Norge?

Sverige tillåter sedan 1 juli 2001 dubbelt medborgarskap. I och med 2001 års medborgarskapslag blev det, enligt svensk rätt,  fullt möjligt att ha två eller flera medborgarskap. Det krävs inte av den som söker svenskt medborgarskap att han eller hon avsäger sig sitt tidigare medborgarskap. Inte heller ska en svensk medborgare som söker och förvärvar ett annat medborgarskap därmed förlora det svenska medborgarskapet.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats Vad innebär svenskt medborgarskap?  Medborgarskap för vuxnaSvenskt medborgarskap för barnInformation på regeringens webbplats om dubbelt medborgarskap

Kan man ha trippel medborgarskap?

Fra 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk. Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

Du trenger ikke å gi beskjed til norske myndigheter om at du ønsker å beholde det tidligere statsborgerskapet ditt.

Kan en svensk ha 3 medborgarskap?

Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt, efter en anmälan eller en ansökan. Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass. En svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Det är Migrationsverket som ansvarar för medborgarskapsfrågor.

Svensk medborgare kan man bli genom:

Kan man ha två pass i Sverige?

Att inneha dubbelt medborgarskap har inte alltid varit en självklarhet för svenskarna, utan det blev verklighet så sent som 2001. Bakom beslutet ligger ett långt och gediget påverkansarbete av utlandssvenskar som själva upplevde det som ett problem och ville se en förändring. En av initiativtagarna och som var drivande ända in i mål är Annette Minards. Vi har träffat henne över en kaffe för att få höra hennes berättelse.

Det hela började med att Annette Minards under 70-talets början ville upptäcka världen tillsammans med sin dåvarande brittiska pojkvän Richard och köpte biljetter till Australien. De två gifte sig senare eftersom den australiska lagen på den tiden inte tillät sammanboende par som var ogifta. Paret fastnade för landet och valde att bosätta sig där.

Hur många pass får man ha i Sverige?

Du som redan har en pågående ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket kan inte beviljas två uppehållstillstånd samtidigt. Du kommer enbart att få beslut i den ansökan som anses vara mest fördelaktigt för dig, vilket oftast är ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd då den ger dig rätt att bosätta dig i Sverige. Om ansökan om uppehållstillstånd för besök görs i Sverige riskerar du att få avslag på din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. Om du befinner dig utanför Sverige får du vänta tills beslut tas i den ansökan som är mest fördelaktig för dig. Det kan innebära att de datum som du ansöker om uppehållstillstånd för besök för kan ha passerat när beslutet tas. Migrationsverket rekommenderar dig därför att inte ansöka om ett uppehållstillstånd för besök i dessa fall.

För att få uppehållstillstånd för besök ska du

 • kunna försörja dig under den tid du ska vara i Sverige
 • ha ett giltigt pass (passet ska vara giltigt minst tre månader efter besökets slutdatum)
 • ha en returbiljett eller pengar för att köpa en biljett.

Kan man vara medborgare i 3 länder?

Sverige tillåter sedan 1 juli 2001 dubbelt medborgarskap. I och med 2001 års medborgarskapslag blev det, enligt svensk rätt,  fullt möjligt att ha två eller flera medborgarskap. Det krävs inte av den som söker svenskt medborgarskap att han eller hon avsäger sig sitt tidigare medborgarskap. Inte heller ska en svensk medborgare som söker och förvärvar ett annat medborgarskap därmed förlora det svenska medborgarskapet.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats Vad innebär svenskt medborgarskap?  Medborgarskap för vuxnaSvenskt medborgarskap för barnInformation på regeringens webbplats om dubbelt medborgarskap

Hur många har dubbla medborgarskap i Sverige?

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. Medborgarskapet stärker din samhörighet med Sverige och förenar svenska folket. Det är det formella medlemskapet i samhället och är en grund för demokratin i Sverige.

Medborgarskap brukar i juridisk mening definieras som det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter.

När kan man förlora sitt svenska medborgarskap?

Nej, det är inte möjligt att återkalla en persons svenska medborgarskap om personen erhållit medborgarskapet genom att lämna felaktiga uppgifter. Endast uppehållstillstånd kan återkallas om någon lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit information av betydelse. 

Det stiftas i svensk grundlag, 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen, att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. I lagen föreskrivs att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

Hur många svenskar har dubbelt medborgarskap?

Att inneha dubbelt medborgarskap har inte alltid varit en självklarhet för svenskarna, utan det blev verklighet så sent som 2001. Bakom beslutet ligger ett långt och gediget påverkansarbete av utlandssvenskar som själva upplevde det som ett problem och ville se en förändring. En av initiativtagarna och som var drivande ända in i mål är Annette Minards. Vi har träffat henne över en kaffe för att få höra hennes berättelse.

Det hela började med att Annette Minards under 70-talets början ville upptäcka världen tillsammans med sin dåvarande brittiska pojkvän Richard och köpte biljetter till Australien. De två gifte sig senare eftersom den australiska lagen på den tiden inte tillät sammanboende par som var ogifta. Paret fastnade för landet och valde att bosätta sig där.

Är det olagligt att ha två pass?

SFS nr: 1978:302 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4 Utfärdad: 1978-05-25 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:414 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller i fråga om pass för svensk medborgare, där annat ej anges.

Vilket pass är värt mest?

I årets lista hamnar Sverige på en femteplats med 187 poäng tillsammans med Portugal, Nederländerna, Irland och Frankrike. I topp hittas Singapore och Japan vars pass får 192 poäng.

I botten på listan finns Syrien med 29 poäng, Irak med 28 poäng och längst ner Afghanistan med 26 poäng.

Företaget har sammanställt ett pass-index årligen sedan 2006. Med årets lista släpptes också en analys där man bland annat skriver att pandemin bidragit till det största poäng-gapet mellan de länderna som placerar sig högst på listan och de som placerar sig i botten på 16 år. De med pass från Singapore eller Japan har möjlighet att resa till 166 fler länder, utan att skaffa visum i förväg, än vad de med pass från Afghanistan har.

Kan man ha två svenska pass?

En svensk medborgare bosatt i utlandet kan ansöka om ett nytt pass eller id-kort på olika sätt:

Senast uppdaterad 10 nov 2022, 11.07

Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?

För att kunna få studiemedel för utlandsstudier måste du ha bott i Sverige under minst två år i följd de senaste fem åren. Det räcker inte med att du endast varit folkbokförd i Sverige, du måste ha bott här.

Det finns dock undantag. I vissa fall kan vi anse att du har bott i Sverige även om du bor utomlands, till exempel om du är anställd av svenska staten. I vissa fall kan du också ha rätt till studiemedel för utlandsstudier enligt EU-rätten trots att du inte uppfyller kravet på bosättning. I vissa fall kan du också ha rätt till studiemedel för utlandsstudier enligt EU-rätten trots att du inte uppfyller kravet på bosättning.

Vad är det svenska medborgarskapet?

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. Medborgarskapet stärker din samhörighet med Sverige och förenar svenska folket. Det är det formella medlemskapet i samhället och är en grund för demokratin i Sverige.

Vad är medborgarskapet och medborgarrätten?

Medborgarskapet eller medborgarrätten (latin "ius civitatis"), innebär i vidsträckt bemärkelse att en person har rättslig samhörighet med en stat och dess befolkning eftersom han är en del av den. Den rättsliga samhörigheten har två sidor, en yttre, folkrättslig, och en inre, statsrättslig.

Vad innebär dubbelt medborgarskap?

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Om du blir svensk medborgare kan du behålla ditt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det. En svensk medborgare som blir medborgare i ett annat land kan få behålla sitt svenska medborgarskap. Vissa länders lagstiftning tillåter inte dubbelt medborgarskap.