:

Vad kostar import från Storbritannien?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar import från Storbritannien?
 2. Hur stor är Importmomsen?
 3. Vad gäller vid import från England?
 4. Hur mycket betalar man i tull från England?
 5. Måste man betala moms från Storbritannien?
 6. Får man tillbaka moms från England?
 7. När ska man betala Importmoms?
 8. Kan man få tillbaka Importmoms?
 9. Är det moms på varor från Storbritannien?
 10. Måste man betala Importmoms?
 11. Vad händer om man inte betalar Importmoms?
 12. Får man tillbaka Importmoms?

Vad kostar import från Storbritannien?

Bilar Numera är Storbritannien bortsett från Nordirland ”att anse som tredje land vid tillämpningen av de inom EU harmoniserade punktskatterna” enligt Skatteverket. Alltså måste den som importerar en bil från Storbritannien betala både tull och moms. När du passerar gränsen anmälas bilen på närmaste tullklareringsexpedition.Utifrån inköpsfakturan, köpehandlingen, det utländska registreringsbeviset samt kvittot eller annan dokumentation som styrker fordonens värde kan Tullverket räkna ut avgifterna och förtulla bilen. Tullavgiften på personbilar är 10 procent och beräknas på varans inköpspris, fraktkostnad samt eventuell transportförsäkring. Sedan tillkommer moms på 25 procent på hela summan.

ExempelDu köper en begagnad bil för 10 000 pund (115 236 kronor) inkl. frakt med ev. försäkring

Hur stor är Importmomsen?

Beskattningsunderlaget utgörs av det tullvärde för varan som fastställs av Tullverket vid importen, med tillägg av tull och andra statliga skatter eller avgifter utom mervärdesskatt. Tillägg ska inte göras om tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde (7 kap. 8 § första stycket).

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya bestämmelser om beskattningsunderlag vid så kallad centraliserad klarering. Om en tulldeklaration för en import av varor till Sverige ges in i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd till centraliserad klarering uppkommer och fastställs tullskulden i det andra EU-landet i stället för i Sverige. Skattskyldighet för mervärdesskatt för importen uppkommer dock i Sverige (1 kap. 2 § första stycket 6 e och d ML). I dessa fall utgörs beskattningsunderlaget av det tullvärde för varan som fastställs av det andra EU-landets tullmyndighet med tillägg av tull och andra avgifter som tas ut av det andra EU-landets tullmyndighet eller Tullverket med anledning av införseln. Tillägg ska inte göras om tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde (7 kap. 8 § andra stycket ML).

I beskattningsunderlaget ska även ingå bikostnader som provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som uppkommer fram till första bestämmelseorten här i landet. Är det vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde känt att varan ska transporteras till någon annan bestämmelseort här i landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EU-land, ska också bikostnaderna fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget (7 kap. 8 § tredje stycket).

Vad gäller vid import från England?

EU och Storbritannien har ett handels- och samarbetsavtal som innebär att om du har en ursprungsförsäkran för dina varor kan du slippa betala att tull.

Det gäller varor som har ett sammanlagt värde över 1 700 kronor. Observera att varan endast kan bli tullfri men aldrig momsfri.

Så gör du för att få din vara tullfri när du handlar på nätet från Storbritannien

Hur mycket betalar man i tull från England?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Måste man betala moms från Storbritannien?

EU och Storbritannien har ett handels- och samarbetsavtal som innebär att om du har en ursprungsförsäkran för dina varor kan du slippa betala att tull.

Det gäller varor som har ett sammanlagt värde över 1 700 kronor. Observera att varan endast kan bli tullfri men aldrig momsfri.

Så gör du för att få din vara tullfri när du handlar på nätet från Storbritannien

Får man tillbaka moms från England?

Klicka på länken till e-tjänsten "Momsåterbetalning inom EU". Fyll i och skicka in ansökan enligt instruktionerna. Du kan inte komplettera ansökan med nya uppgifter i efterhand, utan endast ändra vissa uppgifter som till exempel bankuppgifter, e-postadress eller detaljer i fakturaraderna. 

Vi vidarebefordrar din ansökan till det andra landet och du får en elektronisk bekräftelse på att Skatteverket har tagit emot den. Om ditt företag inte var momsregistrerat under den aktuella tiden kan du inte lämna någon ansökan.

Det andra landet handlägger din ansökan och skickar dig en bekräftelse via e-post på att din ansökan tagits emot. Du kan också få frågor från det andra landet via e-post om ansökan eller bli ombedd att skicka kopior eller i undantagsfall original av handlingar.

Utöver allmänna uppgifter ska du i ansökningen även lämna en specifikation över de fakturor eller motsvarande som du ansöker om återbetalning av. Det kan du registrera i e-tjänsten.

Om du vill lämna flera olika fakturauppgifter kan du i förväg registrera dessa uppgifter i en fil som sedan kan läsas in i e-tjänsten. En närmare beskrivning av filens innehåll finns på sidan Momsåterbetalning inom EU.

När ska man betala Importmoms?

USA är utanför EU, vilket betyder att import från USA ska tullhanteras innan den ankommer till Sverige. Tull från USA kan låta komplicerat, men det är det inte, I denna artikel, vill vi gärna ge dig en guidning när det gäller import, tullavgift och importmoms från USA.  

När du gör inköp i USA, ska du istället för att frakta ditt gods direkt till Sverige, frakta det till din personliga adress hos ShopUSA. Då sparar du pengar på frakten och besvär med tullavgift och importmoms från USA. Du kan lagerhålla ditt gods på ShopUSA terminalen i upp till 2 månader som premium-kund. 

Få en egen adress hos ShopUSA – skapa profil för ditt företag

Oavsett volym och mängd, kan du samla alla dina inköp från en eller flera leverantörer/butiker hos ShopUSA i Pennsylvania. När du så önskar att frakta hem dina varor till Sverige loggar du in på din profil och registrerar en leverans till Sverige. Här kan du be om att ditt gods sammanpackas. Så enkelt är det.

Alla varor som importeras utanför EU ska förtullas, se de svenska importreglerna. Det betyder att man betalar tull från USA på de varor som, som det är tull på och importmoms. Som företagare inbetalar du inte importmomsen i förskott om du ska sälja produkten vidare, när produkten säljs då lägger du på momsen. Man bokar en tull och momsspecifikation vid din fraktregistrering till Sverige där det framgår vad momsen är och att den inte är inbetald, den använder du till din bokföring.   

Kan man få tillbaka Importmoms?

Nu kommer nya regler som förenklar för dig som importerar varor. Från 2015 ska du redovisa och betala moms direkt till Skatteverket. På så sätt slipper du ligga ute med pengar.

Är du momsregistrerad och importerar varor? Då ska du från och med den 1 januari 2015 redovisa och betala moms på din import direkt till Skatteverket, istället för som idag till Tullverket. – Syftet med förändringen är att företagen ska slippa ligga ute med pengar i onödan samt att förenkla hanteringen av importmomsen, säger Stina Färje, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Är det moms på varor från Storbritannien?

Inköp av varor från företag i Storbritannien ska efter Brexit normalt hanteras som import i Sverige. Det innebär att tulldeklaration ska lämnas till Tullverket som beslutar om ett monetärt tullvärde. Det monetära tullvärdet utgör tillsammans med tull och andra skatter (förutom moms) samt bikostnader för transport från införselplatsen beskattningsunderlaget för att räkna fram moms. Beskattningsunderlaget och momsen ska redovisas till Skatteverket i den vanliga momsdeklarationen. Under förutsättning att man har full avdragsrätt görs också motsvarande avdrag för ingående moms i samma momsdeklaration.

- De ekonomiska momskonsekvenserna blir inte nödvändigtvis särskilt annorlunda jämfört med tidigare då det istället rörde sig om så kallat unionsinternt förvärv där köparen i Sverige redovisade både utgående och ingående moms för inköpet. Den stora skillnaden är att inköpen även medför att tulldeklaration ska lämnas till Tullverket och att det i vissa fall kan bli fråga om att tull på vissa varor beroende på var varorna har sitt ursprung, förklarar Jens Widén.

Måste man betala Importmoms?

Om priset på en produkt är högre än det tillåtna värdet måste du betala importmoms på hela summan, inte endast på 4700 SEK. Det betyder oftast att du måste betala en importmoms på 20% och eventuellt andra avgifter på vissa produkter.

Vad händer om man inte betalar Importmoms?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Får man tillbaka Importmoms?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.