:

Vad är ISO kod?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ISO kod?
 2. Vilka ISO finns?
 3. Vad gäller enligt ISO standard?
 4. Vad krävs för ISO?
 5. Hur ställer man in ISO?
 6. Vilka 7 principer baseras ISO 9001 på?
 7. Vad kostar det att ISO certifiera sig?
 8. Hur får man en ISO certifiering?
 9. Vilket ISO ska man använda?
 10. Vad gör ISO?
 11. Vad hette ISO tidigare?
 12. Vem utfärdar ISO certifikat?
 13. Hur högt ISO kan man ha?
 14. Vem äger ISO?
 15. Vad betyder ISO 400?

Vad är ISO kod?

Hjälpmedelsguiden baseras på Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning och är en beskrivning av vilka behov som Region Stockholm ska tillgodose utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Region Stockholm tillhandahåller hjälpmedel för dagliga livets aktiviteter i hemmet och närmiljön samt för vård och behandling. Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning reviderades 2018.

Hjälpmedelsguiden konkretiserar Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning och består av behovstrappor för Dagliga livets aktiviteter, Förflyttning, Kommunikation samt Vård och behandling.

Hjälpmedel är en integrerad del i habilitering, rehabilitering eller i vård och omsorg och vid all förskrivning av hjälpmedel görs en individuell behovsanalys.

Vilka ISO finns?

ISO är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer i 164 länder. Huvudkontoret ligger i Geneve. ISO:s uppgift är att utarbeta standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa. ISO tar bara upp frågor på sitt arbetsprogram där det finns en efterfrågan och är på det sättet i hög grad medlemsstyrt. Alla internationella standarder tillämpas på frivillig väg. Läs mer på ISO:s hemsida.

Det svenska standardiseringsorganet SIS, Swedish Standards Institute, är medlem i ISO. SWEDAC är det svenska kontrollorganet för att ackreditera certifieringsorgan i Sverige. RISE (Research Institute of Sweden) är ett certifieringsorgan som reviderar och utfärdar certifikat. SamCert är ett konsultföretag som bistår små och medelstora företag att bli certifierade och att utvecklas med sina certifieringar.

Vad gäller enligt ISO standard?

Du som vill beräkna klimatutsläpp för ett företag eller organisation inför rapportering enligt GHG Protocol eller ISO standard 14064-1.

Vad krävs för ISO?

Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg för ledningen att leda verksamheten och stötta medarbetarna i det arbete som görs. Det vill säga att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser – samtidigt som man aktivt arbetar med förbättringar och att uppföljning sker löpande. Med hjälp av ISO 9001 kan din organisation bygga upp en överenskommen struktur och arbetssätt med ledningen, de anställda och underkonsulter för hur ni arbetar – så att relevanta rutiner är uppsatta för verksamheten och väsentligheter finns dokumenterade.

Ett kvalitetsledningssystem kan innehålla skriftlig dokumentation i form av policyer, manualer, rutiner, riktlinjer och checklistor som skapas av organisationen för att säkerställa att produkter och tjänster behåller god kvalitet och att kunden blir nöjd. Din organisation kan själv välja vad och hur ni vill dokumentera arbetet, exempelvis i form av post-its, word-dokument eller filmer via intranät. Det viktigaste är att ledningssystemet löpande uppdateras och att förbättringsarbetet sker kontinuerligt.

Hur ställer man in ISO?

Enkelt förklarat anger ISO-talet hur pass ljuskänslig kameran ska vara. Ju lägre ISO-tal, desto mindre ljuskänslig är kameran, och ju högre siffra, desto mer ljuskänslig blir kameran.

Med ökad ljuskänslighet kan man ta bilder under mörkare ljusförhållanden utan att behöva använda blixt. ISO-talet börjar vanligtvis på 50 eller 100, beroende på vilken typ av kamera man har. På Nikon D7200 kan man exempelvis välja 25600 som högsta ISO-tal.

Men det är inte bara att ställa in högt ISO ifall det är mörkt runt omkring. Detta skapar nämligen brus i bilden. Har man ISO 100, så skapas inget brus i bilden, men ju mer man höjer ISO-talet, desto mer brus introduceras i bilden.

Låt säga att du ska fotografera en cykeltävling och att det objektiv som du använder tillåter F/3.5 som största bländare. Det är ganska molnigt ute och för att få en bra bild behöver du en längre slutartid på exempelvis 1/60 sek.

För det första är 1/60 sek lägre än den rekommenderade gränsen på 1/100 sek för att undvika kameraskakning när man håller kameran för hand. För det andra så vet du efter att ha läst nybörjarguiden om slutartid, att det krävs åtminstone 1/500 sek för att kunna frysa ett ögonblick ordentligt.

Du vet också att bländaren och slutartiden jobbar tillsammans, och du står nu inför ett problem. Eftersom att ditt objektiv endast tillåter F/3.5 som största bländare har du ingen möjlighet att sänka bländartalet för att få in mer ljus. Du kan heller inte fotografera med 1/60 sekund eftersom att du ska fotografera en cykeltävling där motivet rör på sig.

Vilka 7 principer baseras ISO 9001 på?

Under slutet av 2019 startade vi upp vårt nya affärsområde Brand och säkerhet.Vi kommer att certifiera inom de flesta områden inom branschen brand och säkerhet. Vi har lyckats rekrytera branschens vassaste kompetenser inom området och blir nu en spelare att räkna med inom certifiering mot just brand- och säkerhetscertifiering. Gå in och läs mer på sidan Brand och säkerhet.

Här har vi de traditionella verksamhetsområdena där kvalitetsstyrning utifrån ISO 9001 tidigt kom att utgöra ett krav från kunder och övriga intressenter. Vi inom Svensk Certifiering har här våra rötter och det var inom dessa branscher vi tidigt under 1990-talet genomförde våra första revisioner mot kvalitet och miljö med fokus över att skapa ett mervärde för kunden.

Vad kostar det att ISO certifiera sig?

Ska ni ta steget att genomgå en ISO Certifiering? För att bli certifierade måste ni som företag ha ett implementera ledningssystem och uppfylla de krav som behövs för den aktuella standarden. Vi har samlat Sveriges främsta utbildare och företag som både hjälper er inför och genom er certifiering. En utbildning i ISO Certifiering kostar från 3900 kr och kan genomföras via e-learning, i kurslokaler eller anpassas helt efter dig eller ditt företags behov. Priser för en ISO Certifiering varierar mellan upplägg ni har behov av.

Behöver ni hjälp med en ISO Certifiering? Fyll i formuläret så hjälper vi er att komma i kontakt med professionella företag för en ISO Certifiering utifrån ert behov och bransch. Vi samarbetar med företag som hjälper till med ISO Certifieringar i hela Sverige.

Hur får man en ISO certifiering?

Under slutet av 2019 startade vi upp vårt nya affärsområde Brand och säkerhet.Vi kommer att certifiera inom de flesta områden inom branschen brand och säkerhet. Vi har lyckats rekrytera branschens vassaste kompetenser inom området och blir nu en spelare att räkna med inom certifiering mot just brand- och säkerhetscertifiering. Gå in och läs mer på sidan Brand och säkerhet.

Här har vi de traditionella verksamhetsområdena där kvalitetsstyrning utifrån ISO 9001 tidigt kom att utgöra ett krav från kunder och övriga intressenter. Vi inom Svensk Certifiering har här våra rötter och det var inom dessa branscher vi tidigt under 1990-talet genomförde våra första revisioner mot kvalitet och miljö med fokus över att skapa ett mervärde för kunden.

Vilket ISO ska man använda?

ISO betyder ljuskänslighet på en kamera. Förr handlade det om vilken ljuskänslighet kamerafilmrullen hade, för en digitalkamera menar man istället kameransensorns ljuskänslighet. ISO anges med en siffra i en skala som sedan dubbleras för varje steg. Var skalan börjar och slutar är lite olika för olika kameramodeller. Tidigare var 100-3200 standard men idag är förekommer både lägre (exempelvis ISO 32 och ISO 64) och även betydligt högre ISO-värde (upp till 124 000 eller ännu mer).

Genom att öka ISO-värdet släpps mer ljus in till kamerasensorn och bilderna blir därmed ljusare, vilket är användbart i sämre belysning. Har du kameran inställd på ISO 800 så behöver den bara ta in hälften så mycket ljus (med hjälp av slutartiden och bländaren), som när den är inställd på ISO 400, för att få samma resultat. Med andra ord: högre ISO innebär ljusare bild och kortare slutartid.

Men vad bra, då höjer jag bara ISO för att få kortare slutartid då, kanske du tänker. Nja, det finns dock en baksida med höga ISO-tal: brus. Ju högre ISO, desto kornigare blir bilderna.

Vad gör ISO?

ISO betyder ljuskänslighet på en kamera. Förr handlade det om vilken ljuskänslighet kamerafilmrullen hade, för en digitalkamera menar man istället kameransensorns ljuskänslighet. ISO anges med en siffra i en skala som sedan dubbleras för varje steg. Var skalan börjar och slutar är lite olika för olika kameramodeller. Tidigare var 100-3200 standard men idag är förekommer både lägre (exempelvis ISO 32 och ISO 64) och även betydligt högre ISO-värde (upp till 124 000 eller ännu mer).

Genom att öka ISO-värdet släpps mer ljus in till kamerasensorn och bilderna blir därmed ljusare, vilket är användbart i sämre belysning. Har du kameran inställd på ISO 800 så behöver den bara ta in hälften så mycket ljus (med hjälp av slutartiden och bländaren), som när den är inställd på ISO 400, för att få samma resultat. Med andra ord: högre ISO innebär ljusare bild och kortare slutartid.

Men vad bra, då höjer jag bara ISO för att få kortare slutartid då, kanske du tänker. Nja, det finns dock en baksida med höga ISO-tal: brus. Ju högre ISO, desto kornigare blir bilderna.

Vad hette ISO tidigare?

En av världens mest kända standarder, och även en av de mest använda, är den som heter ISO 9000. Det är med stor sannolikhet det mest implementerade systemet för kvalitets­ledning, och är idag inne på sin femte version. Men vad innebär ISO 9000 egentligen, och varför har den fått så stort genomslag?

Vem utfärdar ISO certifikat?

 • Ackrediteringens öppna system
 • Varför ackreditering?
 • Vägledning för kravställare
 • Frivillig ackreditering
 • Vägen till ackreditering
 • Vad betyder ackrediteringssymbolen?
 • Internationella avtal om ackreditering
 • Skillnaden mellan ackreditering och certifiering
 • Kommunikéer
 • Skillnaden mellan ackreditering och GLP-godkännande
 • Ackreditering med flexibel omfattning
 • Standarder

Ackreditering är ett internationellt system med en gemensam lagstiftning inom EU. Enligt EU Förordning (EG) 765/2008 ska varje land ha ett nationellt ackrediteringsorgan som är utsett av landets regering.

I Sverige är det laboratorier, certifierings-, kontroll- validerings och verifieringsorgan som bedömer om varor och tjänster uppfyller lagstiftningens krav. För att kunna lita på att bedömningarna görs på ett oberoende och kompetent sätt utfärdar Swedac ackrediteringar och utövar tillsyn.

Tidigare fanns statliga provningsmonopol som utförde provning, men i dag utförs provning under ackreditering i ett öppet system. Det innebär att varje organ med en ackreditering kan utföra de specifika uppgifter som de ackrediterats för. Öppna system är idag huvudregeln för länderna inom EU.

Ackreditering är ett sätt att visa kvalitet och kompetens. Det ger positiva effekter för myndigheter, upphandlare, industri, tillverkare och konsumenter. Ackreditering:

 • ger större trygghet för kunder
 • innebär ökad konkurrenskraft
 • ger ordning och reda i verksamheten och minimerar risken för fel
 • kan vara nödvändigt för att komma ifråga för ett uppdrag
 • förenklar global handel.

Viss ackreditering är obligatorisk vilket innebär att en del kontroll- och besiktningsorgan måste vara ackrediterade för att få driva sin verksamhet. På fordonssidan måste till exempel företag som utför bilbesiktning, kontroll av färdskrivare eller hastighetsregulatorer vara ackrediterade.

Hur högt ISO kan man ha?

Till att börja med kan vi konstatera att det är helt avgörande att förstå sig på ISO om du vill ta så bra bilder som kameran klarar av.

ISO har nämligen stort inflytande på hur bilderna blir, i och med att ISO är en av de tre avgörande parametrarna hos kameran. De tre viktigaste inställningarna är nämligen slutartid, bländare och just ISO.

Till att börja med kan vi konstatera att det är helt avgörande att förstå sig på ISO om du vill ta så bra bilder som kameran klarar av.

ISO har nämligen stort inflytande på hur bilderna blir, i och med att ISO är en av de tre avgörande parametrarna hos kameran. De tre viktigaste inställningarna är nämligen slutartid, bländare och just ISO.

I den här artikeln går igenom allt som är värt att veta om ISO. Dessutom bidrar vi också med ett par knep som gör att du får ut så mesta möjliga av kameras ISO.

Vem äger ISO?

[aaa] Ghotuo, [aab] Alumu-Tesu, [aac] Ari, [aad] Amal language, [aae] Arbëreshë Albanian, [aaf] Aranadan, [aag] Ambrak, [aah] Abu' Arapesh, [aai] Arifama-Miniafia, [aak] Ankave, [aal] Afade, [aan] Anambé, [aao] Algerian Saharan Arabic, [aap] Pará Arára, [aaq] Eastern Abnaki, [aar] Afar, [aas] Aasáx, [aat] Arvanitika Albanian, [aau] Abau, [aaw] Solong, [aax] Mandobo Atas, [aaz] Amarasi, [aba] Abé, [abb] Bankon, [abc] Ambala Ayta, [abd] Manide, [abe] Western Abnaki, [abf] Abai Sungai, [abg] Abaga, [abh] Tajiki Arabic, [abi] Abidji, [abj] Aka-Bea, [abk] Abkhazian, [abl] Lampung Nyo, [abm] Abanyom, [abn] Abua, [abo] Abon, [abp] Abellen Ayta, [abq] Abaza, [abr] Abron, [abs] Ambonese Malay, [abt] Ambulas, [abu] Abure, [abv] Baharna Arabic, [abw] Pal, [abx] Inabaknon, [aby] Aneme Wake, [abz] Abui, [aca] Achagua, [acb] Áncá, [acd] Gikyode, [ace] Achinese, [acf] Saint Lucian Creole French, [ach] Acholi, [aci] Aka-Cari, [ack] Aka-Kora, [acl] Akar-Bale, [acm] Mesopotamian Arabic, [acn] Achang, [acp] Eastern Acipa, [acq] Ta'izzi-Adeni Arabic, [acr] Achi, [acs] Acroá, [act] Achterhoeks, [acu] Achuar-Shiwiar, [acv] Achumawi, [acw] Hijazi Arabic, [acx] Omani Arabic, [acy] Cypriot Arabic, [acz] Acheron, [ada] Adangme, [adb] Adabe, [add] Dzodinka, [add] Lidzonka, [ade] Adele, [adf] Dhofari Arabic, [adg] Andegerebinha, [adh] Adhola, [adi] Adi, [adj] Adioukrou, [adl] Galo, [adn] Adang, [ado] Abu, [adq] Adangbe, [adr] Adonara, [ads] Adamorobe Sign Language, [adt] Adnyamathanha, [adu] Aduge, [adw] Amundava, [adx] Amdo Tibetan, [ady] Adygei, [ady] Adyghe, [adz] Adzera, [aea] Areba, [aeb] Tunisian Arabic, [aec] Saidi Arabic, [aed] Argentine Sign Language, [aee] Northeast Pashai, [aee] Northeast Pashayi, [aek] Haeke, [ael] Ambele, [aem] Arem, [aen] Armenian Sign Language, [aeq] Aer, [aer] Eastern Arrernte, [aes] Alsea, [aeu] Akeu, [aew] Ambakich, [aey] Amele, [aez] Aeka, [afb] Gulf Arabic, [afd] Andai, [afe] Putukwam, [afg] Afghan Sign Language, [afh] Afrihili, [afi] Akrukay, [afi] Chini, [afk] Nanubae, [afn] Defaka, [afo] Eloyi, [afp] Tapei, [afr] Afrikaans, [afs] Afro-Seminole Creole, [aft] Afitti, [afu] Awutu, [afz] Obokuitai, [aga] Aguano, [agb] Legbo, [agc] Agatu, [agd] Agarabi, [age] Angal, [agf] Arguni, [agg] Angor, [agh] Ngelima, [agi] Agariya, [agj] Argobba, [agk] Isarog Agta, [agl] Fembe, [agm] Angaataha, [agn] Agutaynen, [ago] Tainae, [agq] Aghem, [agr] Aguaruna, [ags] Esimbi, [agt] Central Cagayan Agta, [agu] Aguacateco, [agv] Remontado Dumagat, [agw] Kahua, [agx] Aghul, [agy] Southern Alta, [agz] Mt. Iriga Agta, [aha] Ahanta, [ahb] Axamb, [ahg] Qimant, [ahh] Aghu, [ahi] Tiagbamrin Aizi, [ahk] Akha, [ahl] Igo, [ahm] Mobumrin Aizi, [ahn] Àhàn, [aho] Ahom, [ahp] Aproumu Aizi, [ahr] Ahirani, [ahs] Ashe, [aht] Ahtena, [aia] Arosi, [aib] Ainu (China), [aic] Ainbai, [aid] Alngith, [aie] Amara, [aif] Agi, [aig] Antigua and Barbuda Creole English, [aih] Ai-Cham, [aii] Assyrian Neo-Aramaic, [aij] Lishanid Noshan, [aik] Ake, [ail] Aimele, [aim] Aimol, [ain] Ainu (Japan), [aio] Aiton, [aip] Burumakok, [aiq] Aimaq, [air] Airoran, [ais] Nataoran Amis, [ait] Arikem, [aiw] Aari, [aix] Aighon, [aiy] Ali, [aja] Aja (South Sudan), [ajg] Aja (Benin), [aji] Ajië, [ajn] Andajin, [ajp] South Levantine Arabic, [ajt] Judeo-Tunisian Arabic, [aju] Judeo-Moroccan Arabic, [ajw] Ajawa, [ajz] Amri Karbi, [aka] Akan, [akb] Batak Angkola, [akc] Mpur, [akd] Ukpet-Ehom, [ake] Akawaio, [akf] Akpa, [akg] Anakalangu, [akh] Angal Heneng, [aki] Aiome, [akj] Aka-Jeru, [akk] Akkadian, [akl] Aklanon, [akm] Aka-Bo, [ako] Akurio, [akp] Siwu, [akq] Ak, [akr] Araki, [aks] Akaselem, [akt] Akolet, [aku] Akum, [akv] Akhvakh, [akw] Akwa, [akx] Aka-Kede, [aky] Aka-Kol, [akz] Alabama, [ala] Alago, [alc] Qawasqar, [ald] Alladian, [ale] Aleut, [alf] Alege, [alh] Alawa, [ali] Amaimon, [alj] Alangan, [alk] Alak, [all] Allar, [alm] Amblong, [aln] Gheg Albanian, [alo] Larike-Wakasihu, [alp] Alune, [alq] Algonquin, [alr] Alutor, [als] Tosk Albanian, [alt] Southern Altai, [alu] 'Are'are, [alw] Alaba-K’abeena, [alw] Wanbasana, [alx] Amol, [aly] Alyawarr, [alz] Alur, [ama] Amanayé, [amb] Ambo, [amc] Amahuaca, [ame] Yanesha', [amf] Hamer-Banna, [amg] Amurdak, [amh] Amharic, [ami] Amis, [amj] Amdang, [amk] Ambai, [aml] War-Jaintia, [amm] Ama (Papua New Guinea), [amn] Amanab, [amo] Amo, [amp] Alamblak, [amq] Amahai, [amr] Amarakaeri, [ams] Southern Amami-Oshima, [amt] Amto, [amu] Guerrero Amuzgo, [amv] Ambelau, [amw] Western Neo-Aramaic, [amx] Anmatyerre, [amy] Ami, [amz] Atampaya, [ana] Andaqui, [anb] Andoa, [anc] Ngas, [and] Ansus, [ane] Xârâcùù, [anf] Animere, [ang] Old English (ca. 450-1100), [anh] Nend, [ani] Andi, [anj] Anor, [ank] Goemai, [anl] Anu-Hkongso Chin, [anm] Anal, [ann] Obolo, [ano] Andoque, [anp] Angika, [anq] Jarawa (India), [anr] Andh, [ans] Anserma, [ant] Antakarinya, [anu] Anuak, [anv] Denya, [anw] Anaang, [anx] Andra-Hus, [any] Anyin, [anz] Anem, [aoa] Angolar, [aob] Abom, [aoc] Pemon, [aod] Andarum, [aoe] Angal Enen, [aof] Bragat, [aog] Angoram, [aoh] Arma, [aoi] Anindilyakwa, [aoj] Mufian, [aok] Arhö, [aol] Alor, [aom] Ömie, [aon] Bumbita Arapesh, [aor] Aore, [aos] Taikat, [aot] A'tong, [aot] Atong (India), [aou] A'ou, [aox] Atorada, [aoz] Uab Meto, [apb] Sa'a, [apc] North Levantine Arabic, [apd] Sudanese Arabic, [ape] Bukiyip, [apf] Pahanan Agta, [apg] Ampanang, [aph] Athpariya, [api] Apiaká, [apj] Jicarilla Apache, [apk] Kiowa Apache, [apl] Lipan Apache, [apm] Mescalero-Chiricahua Apache, [apn] Apinayé, [apo] Ambul, [app] Apma, [apq] A-Pucikwar, [apr] Arop-Lokep, [aps] Arop-Sissano, [apt] Apatani, [apu] Apurinã, [apv] Alapmunte, [apw] Western Apache, [apx] Aputai, [apy] Apalaí, [apz] Safeyoka, [aqc] Archi, [aqd] Ampari Dogon, [aqg] Arigidi, [aqm] Atohwaim, [aqn] Northern Alta, [aqp] Atakapa, [aqr] Arhâ, [aqt] Angaité, [aqz] Akuntsu, [ara] Arabic, [arb] Standard Arabic, [arc] Imperial Aramaic (700-300 BCE), [arc] Official Aramaic (700-300 BCE), [ard] Arabana, [are] Western Arrarnta, [arg] Aragonese, [arh] Arhuaco, [ari] Arikara, [arj] Arapaso, [ark] Arikapú, [arl] Arabela, [arn] Mapuche, [arn] Mapudungun, [aro] Araona, [arp] Arapaho, [arq] Algerian Arabic, [arr] Karo (Brazil), [ars] Najdi Arabic, [aru] Arawá, [aru] Aruá (Amazonas State), [arv] Arbore, [arw] Arawak, [arx] Aruá (Rodonia State), [ary] Moroccan Arabic, [arz] Egyptian Arabic, [asa] Asu (Tanzania), [asb] Assiniboine, [asc] Casuarina Coast Asmat, [asd] Asas, [ase] American Sign Language, [asf] Auslan, [asf] Australian Sign Language, [asg] Cishingini, [ash] Abishira, [asi] Buruwai, [asj] Sari, [ask] Ashkun, [asl] Asilulu, [asm] Assamese, [asn] Xingú Asuriní, [aso] Dano, [asp] Algerian Sign Language, [asq] Austrian Sign Language, [asr] Asuri, [ass] Ipulo, [ast] Asturian, [ast] Asturleonese, [ast] Bable, [ast] Leonese, [asu] Tocantins Asurini, [asv] Asoa, [asw] Australian Aborigines Sign Language, [asx] Muratayak, [asy] Yaosakor Asmat, [asz] As, [ata] Pele-Ata, [atb] Zaiwa, [atc] Atsahuaca, [atd] Ata Manobo, [ate] Atemble, [atg] Ivbie North-Okpela-Arhe, [ati] Attié, [atj] Atikamekw, [atk] Ati, [atl] Mt. Iraya Agta, [atm] Ata, [atn] Ashtiani, [ato] Atong (Cameroon), [atp] Pudtol Atta, [atq] Aralle-Tabulahan, [atr] Waimiri-Atroari, [ats] Gros Ventre, [att] Pamplona Atta, [atu] Reel, [atv] Northern Altai, [atw] Atsugewi, [atx] Arutani, [aty] Aneityum, [atz] Arta, [aua] Asumboa, [aub] Alugu, [auc] Waorani, [aud] Anuta, [aug] Aguna, [auh] Aushi, [aui] Anuki, [auj] Awjilah, [auk] Heyo, [aul] Aulua, [aum] Asu (Nigeria), [aun] Molmo One, [auo] Auyokawa, [aup] Makayam, [auq] Anus, [auq] Korur, [aur] Aruek, [aut] Austral, [auu] Auye, [auw] Awyi, [aux] Aurá, [auy] Awiyaana, [auz] Uzbeki Arabic, [ava] Avaric, [avb] Avau, [avd] Alviri-Vidari, [ave] Avestan, [avi] Avikam, [avk] Kotava, [avl] Eastern Egyptian Bedawi Arabic, [avm] Angkamuthi, [avn] Avatime, [avo] Agavotaguerra, [avs] Aushiri, [avt] Au, [avu] Avokaya, [avv] Avá-Canoeiro, [awa] Awadhi, [awb] Awa (Papua New Guinea), [awc] Cicipu, [awe] Awetí, [awg] Anguthimri, [awh] Awbono, [awi] Aekyom, [awk] Awabakal, [awm] Arawum, [awn] Awngi, [awo] Awak, [awr] Awera, [aws] South Awyu, [awt] Araweté, [awu] Central Awyu, [awv] Jair Awyu, [aww] Awun, [awx] Awara, [awy] Edera Awyu, [axb] Abipon, [axe] Ayerrerenge, [axg] Mato Grosso Arára, [axk] Yaka (Central African Republic), [axl] Lower Southern Aranda, [axm] Middle Armenian, [axx] Xârâgurè, [aya] Awar, [ayb] Ayizo Gbe, [ayc] Southern Aymara, [ayd] Ayabadhu, [aye] Ayere, [ayg] Ginyanga, [ayh] Hadrami Arabic, [ayi] Leyigha, [ayk] Akuku, [ayl] Libyan Arabic, [aym] Aymara, [ayn] Sanaani Arabic, [ayo] Ayoreo, [ayp] North Mesopotamian Arabic, [ayq] Ayi (Papua New Guinea), [ayr] Central Aymara, [ays] Sorsogon Ayta, [ayt] Magbukun Ayta, [ayu] Ayu, [ayy] Tayabas Ayta, [ayz] Mai Brat, [aza] Azha, [azb] South Azerbaijani, [azd] Eastern Durango Nahuatl, [aze] Azerbaijani, [azg] San Pedro Amuzgos Amuzgo, [azj] North Azerbaijani, [azm] Ipalapa Amuzgo, [azn] Western Durango Nahuatl, [azo] Awing, [azt] Faire Atta, [azz] Highland Puebla Nahuatl

[baa] Babatana, [bab] Bainouk-Gunyuño, [bac] Badui, [bae] Baré, [baf] Nubaca, [bag] Tuki, [bah] Bahamas Creole English, [baj] Barakai, [bak] Bashkir, [bal] Baluchi, [bam] Bambara, [ban] Balinese, [bao] Waimaha, [bap] Bantawa, [bar] Bavarian, [bas] Basa (Cameroon), [bau] Bada (Nigeria), [bav] Vengo, [baw] Bambili-Bambui, [bax] Bamun, [bay] Batuley, [bba] Baatonum, [bbb] Barai, [bbc] Batak Toba, [bbd] Bau, [bbe] Bangba, [bbf] Baibai, [bbg] Barama, [bbh] Bugan, [bbi] Barombi, [bbj] Ghomálá', [bbk] Babanki, [bbl] Bats, [bbm] Babango, [bbn] Uneapa, [bbo] Konabéré, [bbo] Northern Bobo Madaré, [bbp] West Central Banda, [bbq] Bamali, [bbr] Girawa, [bbs] Bakpinka, [bbt] Mburku, [bbu] Kulung (Nigeria), [bbv] Karnai, [bbw] Baba, [bbx] Bubia, [bby] Befang, [bbz] Babalia Creole Arabic, [bca] Central Bai, [bcb] Bainouk-Samik, [bcc] Southern Balochi, [bcd] North Babar, [bce] Bamenyam, [bcf] Bamu, [bcg] Baga Pokur, [bch] Bariai, [bci] Baoulé, [bcj] Bardi, [bck] Bunaba, [bcl] Central Bikol, [bcm] Bannoni, [bcn] Bali (Nigeria), [bco] Kaluli, [bcp] Bali (Democratic Republic of Congo), [bcq] Bench, [bcr] Babine, [bcs] Kohumono, [bct] Bendi, [bcu] Awad Bing, [bcv] Shoo-Minda-Nye, [bcw] Bana, [bcy] Bacama, [bcz] Bainouk-Gunyaamolo, [bda] Bayot, [bdb] Basap, [bdc] Emberá-Baudó, [bdd] Bunama, [bde] Bade, [bdf] Biage, [bdg] Bonggi, [bdh] Baka (South Sudan), [bdi] Burun, [bdj] Bai, [bdj] Bai (South Sudan), [bdk] Budukh, [bdl] Indonesian Bajau, [bdm] Buduma, [bdn] Baldemu, [bdo] Morom, [bdp] Bende, [bdq] Bahnar, [bdr] West Coast Bajau, [bds] Burunge, [bdt] Bokoto, [bdu] Oroko, [bdv] Bodo Parja, [bdw] Baham, [bdx] Budong-Budong, [bdy] Bandjalang, [bdz] Badeshi, [bea] Beaver, [beb] Bebele, [bec] Iceve-Maci, [bed] Bedoanas, [bee] Byangsi, [bef] Benabena, [beg] Belait, [beh] Biali, [bei] Bekati', [bej] Bedawiyet, [bej] Beja, [bek] Bebeli, [bel] Belarusian, [bem] Bemba (Zambia), [ben] Bengali, [beo] Beami, [bep] Besoa, [beq] Beembe, [bes] Besme, [bet] Guiberoua Béte, [beu] Blagar, [bev] Daloa Bété, [bew] Betawi, [bex] Jur Modo, [bey] Beli (Papua New Guinea), [bez] Bena (Tanzania), [bfa] Bari, [bfb] Pauri Bareli, [bfc] Northern Bai, [bfc] Panyi Bai, [bfd] Bafut, [bfe] Betaf, [bfe] Tena, [bff] Bofi, [bfg] Busang Kayan, [bfh] Blafe, [bfi] British Sign Language, [bfj] Bafanji, [bfk] Ban Khor Sign Language, [bfl] Banda-Ndélé, [bfm] Mmen, [bfn] Bunak, [bfo] Malba Birifor, [bfp] Beba, [bfq] Badaga, [bfr] Bazigar, [bfs] Southern Bai, [bft] Balti, [bfu] Gahri, [bfw] Bondo, [bfx] Bantayanon, [bfy] Bagheli, [bfz] Mahasu Pahari, [bga] Gwamhi-Wuri, [bgb] Bobongko, [bgc] Haryanvi, [bgd] Rathwi Bareli, [bge] Bauria, [bgf] Bangandu, [bgg] Bugun, [bgi] Giangan, [bgj] Bangolan, [bgk] Bit, [bgk] Buxinhua, [bgl] Bo (Laos), [bgn] Western Balochi, [bgo] Baga Koga, [bgp] Eastern Balochi, [bgq] Bagri, [bgr] Bawm Chin, [bgs] Tagabawa, [bgt] Bughotu, [bgu] Mbongno, [bgv] Warkay-Bipim, [bgw] Bhatri, [bgx] Balkan Gagauz Turkish, [bgy] Benggoi, [bgz] Banggai, [bha] Bharia, [bhb] Bhili, [bhc] Biga, [bhd] Bhadrawahi, [bhe] Bhaya, [bhf] Odiai, [bhg] Binandere, [bhh] Bukharic, [bhi] Bhilali, [bhj] Bahing, [bhl] Bimin, [bhm] Bathari, [bhn] Bohtan Neo-Aramaic, [bho] Bhojpuri, [bhp] Bima, [bhq] Tukang Besi South, [bhr] Bara Malagasy, [bhs] Buwal, [bht] Bhattiyali, [bhu] Bhunjia, [bhv] Bahau, [bhw] Biak, [bhx] Bhalay, [bhy] Bhele, [bhz] Bada (Indonesia), [bia] Badimaya, [bib] Bisa, [bib] Bissa, [bic] Bikaru, [bid] Bidiyo, [bie] Bepour, [bif] Biafada, [big] Biangai, [bij] Vaghat-Ya-Bijim-Legeri, [bik] Bikol, [bil] Bile, [bim] Bimoba, [bin] Bini, [bin] Edo, [bio] Nai, [bip] Bila, [biq] Bipi, [bir] Bisorio, [bis] Bislama, [bit] Berinomo, [biu] Biete, [biv] Southern Birifor, [biw] Kol (Cameroon), [bix] Bijori, [biy] Birhor, [biz] Baloi, [bja] Budza, [bjb] Banggarla, [bjc] Bariji, [bje] Biao-Jiao Mien, [bjf] Barzani Jewish Neo-Aramaic, [bjg] Bidyogo, [bjh] Bahinemo, [bji] Burji, [bjj] Kanauji, [bjk] Barok, [bjl] Bulu (Papua New Guinea), [bjm] Bajelani, [bjn] Banjar, [bjo] Mid-Southern Banda, [bjp] Fanamaket, [bjr] Binumarien, [bjs] Bajan, [bjt] Balanta-Ganja, [bju] Busuu, [bjv] Bedjond, [bjw] Bakwé, [bjx] Banao Itneg, [bjy] Bayali, [bjz] Baruga, [bka] Kyak, [bkc] Baka (Cameroon), [bkd] Binukid, [bkd] Talaandig, [bkf] Beeke, [bkg] Buraka, [bkh] Bakoko, [bki] Baki, [bkj] Pande, [bkk] Brokskat, [bkl] Berik, [bkm] Kom (Cameroon), [bkn] Bukitan, [bko] Kwa', [bkp] Boko (Democratic Republic of Congo), [bkq] Bakairí, [bkr] Bakumpai, [bks] Northern Sorsoganon, [bkt] Boloki, [bku] Buhid, [bkv] Bekwarra, [bkw] Bekwel, [bkx] Baikeno, [bky] Bokyi, [bkz] Bungku, [bla] Siksika, [blb] Bilua, [blc] Bella Coola, [bld] Bolango, [ble] Balanta-Kentohe, [blf] Buol, [blg] Balau, [blh] Kuwaa, [bli] Bolia, [blj] Bolongan, [blk] Pa'O, [blk] Pa'o Karen, [bll] Biloxi, [blm] Beli (South Sudan), [bln] Southern Catanduanes Bikol, [blo] Anii, [blp] Blablanga, [blq] Baluan-Pam, [blr] Blang, [bls] Balaesang, [blt] Tai Dam, [blv] Bolo, [blv] Kibala, [blw] Balangao, [blx] Mag-Indi Ayta, [bly] Notre, [blz] Balantak, [bma] Lame, [bmb] Bembe, [bmc] Biem, [bmd] Baga Manduri, [bme] Limassa, [bmf] Bom-Kim, [bmg] Bamwe, [bmh] Kein, [bmi] Bagirmi, [bmj] Bote-Majhi, [bmk] Ghayavi, [bml] Bomboli, [bmm] Northern Betsimisaraka Malagasy, [bmn] Bina (Papua New Guinea), [bmo] Bambalang, [bmp] Bulgebi, [bmq] Bomu, [bmr] Muinane, [bms] Bilma Kanuri, [bmt] Biao Mon, [bmu] Somba-Siawari, [bmv] Bum, [bmw] Bomwali, [bmx] Baimak, [bmz] Baramu, [bna] Bonerate, [bnb] Bookan, [bnc] Bontok, [bnd] Banda (Indonesia), [bne] Bintauna, [bnf] Masiwang, [bng] Benga, [bni] Bangi, [bnj] Eastern Tawbuid, [bnk] Bierebo, [bnl] Boon, [bnm] Batanga, [bnn] Bunun, [bno] Bantoanon, [bnp] Bola, [bnq] Bantik, [bnr] Butmas-Tur, [bns] Bundeli, [bnu] Bentong, [bnv] Beneraf, [bnv] Bonerif, [bnv] Edwas, [bnw] Bisis, [bnx] Bangubangu, [bny] Bintulu, [bnz] Beezen, [boa] Bora, [bob] Aweer, [bod] Tibetan, [boe] Mundabli, [bof] Bolon, [bog] Bamako Sign Language, [boh] Boma, [boi] Barbareño, [boj] Anjam, [bok] Bonjo, [bol] Bole, [bom] Berom, [bon] Bine, [boo] Tiemacèwè Bozo, [bop] Bonkiman, [boq] Bogaya, [bor] Borôro, [bos] Bosnian, [bot] Bongo, [bou] Bondei, [bov] Tuwuli, [bow] Rema, [box] Buamu, [boy] Bodo (Central African Republic), [boz] Tiéyaxo Bozo, [bpa] Daakaka, [bpb] Barbacoas, [bpd] Banda-Banda, [bpg] Bonggo, [bph] Botlikh, [bpi] Bagupi, [bpj] Binji, [bpk] 'Ôrôê, [bpk] Orowe, [bpl] Broome Pearling Lugger Pidgin, [bpm] Biyom, [bpn] Dzao Min, [bpo] Anasi, [bpp] Kaure, [bpq] Banda Malay, [bpr] Koronadal Blaan, [bps] Sarangani Blaan, [bpt] Barrow Point, [bpu] Bongu, [bpv] Bian Marind, [bpw] Bo (Papua New Guinea), [bpx] Palya Bareli, [bpy] Bishnupriya, [bpz] Bilba, [bqa] Tchumbuli, [bqb] Bagusa, [bqc] Boko (Benin), [bqc] Boo, [bqd] Bung, [bqf] Baga Kaloum, [bqg] Bago-Kusuntu, [bqh] Baima, [bqi] Bakhtiari, [bqj] Bandial, [bqk] Banda-Mbrès, [bql] Bilakura, [bqm] Wumboko, [bqn] Bulgarian Sign Language, [bqo] Balo, [bqp] Busa, [bqq] Biritai, [bqr] Burusu, [bqs] Bosngun, [bqt] Bamukumbit, [bqu] Boguru, [bqv] Begbere-Ejar, [bqv] Koro Wachi, [bqw] Buru (Nigeria), [bqx] Baangi, [bqy] Bengkala Sign Language, [bqz] Bakaka, [bra] Braj, [brb] Lave, [brc] Berbice Creole Dutch, [brd] Baraamu, [bre] Breton, [brf] Bera, [brg] Baure, [brh] Brahui, [bri] Mokpwe, [brj] Bieria, [brk] Birked, [brl] Birwa, [brm] Barambu, [brn] Boruca, [bro] Brokkat, [brp] Barapasi, [brq] Breri, [brr] Birao, [brs] Baras, [brt] Bitare, [bru] Eastern Bru, [brv] Western Bru, [brw] Bellari, [brx] Bodo (India), [bry] Burui, [brz] Bilbil, [bsa] Abinomn, [bsb] Brunei Bisaya, [bsc] Bassari, [bsc] Oniyan, [bse] Wushi, [bsf] Bauchi, [bsg] Bashkardi, [bsh] Kati, [bsi] Bassossi, [bsj] Bangwinji, [bsk] Burushaski, [bsl] Basa-Gumna, [bsm] Busami, [bsn] Barasana-Eduria, [bso] Buso, [bsp] Baga Sitemu, [bsq] Bassa, [bsr] Bassa-Kontagora, [bss] Akoose, [bst] Basketo, [bsu] Bahonsuai, [bsv] Baga Sobané, [bsw] Baiso, [bsx] Yangkam, [bsy] Sabah Bisaya, [bta] Bata, [btc] Bati (Cameroon), [btd] Batak Dairi, [bte] Gamo-Ningi, [btf] Birgit, [btg] Gagnoa Bété, [bth] Biatah Bidayuh, [bti] Burate, [btj] Bacanese Malay, [btm] Batak Mandailing, [btn] Ratagnon, [bto] Rinconada Bikol, [btp] Budibud, [btq] Batek, [btr] Baetora, [bts] Batak Simalungun, [btt] Bete-Bendi, [btu] Batu, [btv] Bateri, [btw] Butuanon, [btx] Batak Karo, [bty] Bobot, [btz] Batak Alas-Kluet, [bua] Buriat, [bub] Bua, [buc] Bushi, [bud] Ntcham, [bue] Beothuk, [buf] Bushoong, [bug] Buginese, [buh] Younuo Bunu, [bui] Bongili, [buj] Basa-Gurmana, [buk] Bugawac, [bul] Bulgarian, [bum] Bulu (Cameroon), [bun] Sherbro, [buo] Terei, [bup] Busoa, [buq] Brem, [bus] Bokobaru, [but] Bungain, [buu] Budu, [buv] Bun, [buw] Bubi, [bux] Boghom, [buy] Bullom So, [buz] Bukwen, [bva] Barein, [bvb] Bube, [bvc] Baelelea, [bvd] Baeggu, [bve] Berau Malay, [bvf] Boor, [bvg] Bonkeng, [bvh] Bure, [bvi] Belanda Viri, [bvj] Baan, [bvk] Bukat, [bvl] Bolivian Sign Language, [bvm] Bamunka, [bvn] Buna, [bvo] Bolgo, [bvp] Bumang, [bvq] Birri, [bvr] Burarra, [bvt] Bati (Indonesia), [bvu] Bukit Malay, [bvv] Baniva, [bvw] Boga, [bvx] Dibole, [bvy] Baybayanon, [bvz] Bauzi, [bwa] Bwatoo, [bwb] Namosi-Naitasiri-Serua, [bwc] Bwile, [bwd] Bwaidoka, [bwe] Bwe Karen, [bwf] Boselewa, [bwg] Barwe, [bwh] Bishuo, [bwi] Baniwa, [bwj] Láá Láá Bwamu, [bwk] Bauwaki, [bwl] Bwela, [bwm] Biwat, [bwn] Wunai Bunu, [bwo] Borna (Ethiopia), [bwo] Boro (Ethiopia), [bwp] Mandobo Bawah, [bwq] Southern Bobo Madaré, [bwr] Bura-Pabir, [bws] Bomboma, [bwt] Bafaw-Balong, [bwu] Buli (Ghana), [bww] Bwa, [bwx] Bu-Nao Bunu, [bwy] Cwi Bwamu, [bwz] Bwisi, [bxa] Tairaha, [bxb] Belanda Bor, [bxc] Molengue, [bxd] Pela, [bxe] Birale, [bxf] Bilur, [bxf] Minigir, [bxg] Bangala, [bxh] Buhutu, [bxi] Pirlatapa, [bxj] Bayungu, [bxk] Bukusu, [bxk] Lubukusu, [bxl] Jalkunan, [bxm] Mongolia Buriat, [bxn] Burduna, [bxo] Barikanchi, [bxp] Bebil, [bxq] Beele, [bxr] Russia Buriat, [bxs] Busam, [bxu] China Buriat, [bxv] Berakou, [bxw] Bankagooma, [bxz] Binahari, [bya] Batak, [byb] Bikya, [byc] Ubaghara, [byd] Benyadu', [bye] Pouye, [byf] Bete, [byg] Baygo, [byh] Bhujel, [byi] Buyu, [byj] Bina (Nigeria), [byk] Biao, [byl] Bayono, [bym] Bidyara, [byn] Bilin, [byn] Blin, [byo] Biyo, [byp] Bumaji, [byq] Basay, [byr] Baruya, [byr] Yipma, [bys] Burak, [byt] Berti, [byv] Medumba, [byw] Belhariya, [byx] Qaqet, [byz] Banaro, [bza] Bandi, [bzb] Andio, [bzc] Southern Betsimisaraka Malagasy, [bzd] Bribri, [bze] Jenaama Bozo, [bzf] Boikin, [bzg] Babuza, [bzh] Mapos Buang, [bzi] Bisu, [bzj] Belize Kriol English, [bzk] Nicaragua Creole English, [bzl] Boano (Sulawesi), [bzm] Bolondo, [bzn] Boano (Maluku), [bzo] Bozaba, [bzp] Kemberano, [bzq] Buli (Indonesia), [bzr] Biri, [bzs] Brazilian Sign Language, [bzt] Brithenig, [bzu] Burmeso, [bzv] Naami, [bzw] Basa (Nigeria), [bzx] Kɛlɛngaxo Bozo, [bzy] Obanliku, [bzz] Evant

[caa] Chortí, [cab] Garifuna, [cac] Chuj, [cad] Caddo, [cae] Laalaa, [cae] Lehar, [caf] Southern Carrier, [cag] Nivaclé, [cah] Cahuarano, [caj] Chané, [cak] Cakchiquel, [cak] Kaqchikel, [cal] Carolinian, [cam] Cemuhî, [can] Chambri, [cao] Chácobo, [cap] Chipaya, [caq] Car Nicobarese, [car] Galibi Carib, [cas] Tsimané, [cat] Catalan, [cat] Valencian, [cav] Cavineña, [caw] Callawalla, [cax] Chiquitano, [cay] Cayuga, [caz] Canichana, [cbb] Cabiyarí, [cbc] Carapana, [cbd] Carijona, [cbg] Chimila, [cbi] Chachi, [cbj] Ede Cabe, [cbk] Chavacano, [cbl] Bualkhaw Chin, [cbn] Nyahkur, [cbo] Izora, [cbq] Cuba, [cbq] Tsucuba, [cbr] Cashibo-Cacataibo, [cbs] Cashinahua, [cbt] Chayahuita, [cbu] Candoshi-Shapra, [cbv] Cacua, [cbw] Kinabalian, [cby] Carabayo, [cca] Cauca, [ccc] Chamicuro, [ccd] Cafundo Creole, [cce] Chopi, [ccg] Samba Daka, [cch] Atsam, [ccj] Kasanga, [ccl] Cutchi-Swahili, [ccm] Malaccan Creole Malay, [cco] Comaltepec Chinantec, [ccp] Chakma, [ccr] Cacaopera, [cda] Choni, [cde] Chenchu, [cdf] Chiru, [cdg] Chamari, [cdh] Chambeali, [cdi] Chodri, [cdj] Churahi, [cdm] Chepang, [cdn] Chaudangsi, [cdo] Min Dong Chinese, [cdr] Cinda-Regi-Tiyal, [cds] Chadian Sign Language, [cdy] Chadong, [cdz] Koda, [cea] Lower Chehalis, [ceb] Cebuano, [ceg] Chamacoco, [cek] Eastern Khumi Chin, [cen] Cen, [ces] Czech, [cet] Centúúm, [cfa] Dijim-Bwilim, [cfd] Cara, [cfg] Como Karim, [cfm] Falam Chin, [cga] Changriwa, [cgc] Kagayanen, [cgg] Chiga, [cgk] Chocangacakha, [cha] Chamorro, [chb] Chibcha, [chc] Catawba, [chd] Highland Oaxaca Chontal, [che] Chechen, [chf] Tabasco Chontal, [chg] Chagatai, [chh] Chinook, [chj] Ojitlán Chinantec, [chk] Chuukese, [chl] Cahuilla, [chm] Mari (Russia), [chn] Chinook jargon, [cho] Choctaw, [chp] Chipewyan, [chp] Dene Suline, [chq] Quiotepec Chinantec, [chr] Cherokee, [cht] Cholón, [chu] Church Slavic, [chu] Church Slavonic, [chu] Old Bulgarian, [chu] Old Church Slavonic, [chu] Old Slavonic, [chv] Chuvash, [chw] Chuwabu, [chx] Chantyal, [chy] Cheyenne, [chz] Ozumacín Chinantec, [cia] Cia-Cia, [cib] Ci Gbe, [cic] Chickasaw, [cid] Chimariko, [cie] Cineni, [cih] Chinali, [cik] Chitkuli Kinnauri, [cim] Cimbrian, [cin] Cinta Larga, [cip] Chiapanec, [cir] Haméa, [cir] Méa, [cir] Tiri, [ciw] Chippewa, [ciy] Chaima, [cja] Western Cham, [cje] Chru, [cjh] Upper Chehalis, [cji] Chamalal, [cjk] Chokwe, [cjm] Eastern Cham, [cjn] Chenapian, [cjo] Ashéninka Pajonal, [cjp] Cabécar, [cjs] Shor, [cjv] Chuave, [cjy] Jinyu Chinese, [ckb] Central Kurdish, [ckh] Chak, [ckl] Cibak, [ckn] Kaang Chin, [cko] Anufo, [ckq] Kajakse, [ckr] Kairak, [cks] Tayo, [ckt] Chukot, [cku] Koasati, [ckv] Kavalan, [ckx] Caka, [cky] Cakfem-Mushere, [ckz] Cakchiquel-Quiché Mixed Language, [cla] Ron, [clc] Chilcotin, [cld] Chaldean Neo-Aramaic, [cle] Lealao Chinantec, [clh] Chilisso, [cli] Chakali, [clj] Laitu Chin, [clk] Idu-Mishmi, [cll] Chala, [clm] Clallam, [clo] Lowland Oaxaca Chontal, [clt] Lautu Chin, [clu] Caluyanun, [clw] Chulym, [cly] Eastern Highland Chatino, [cma] Maa, [cme] Cerma, [cmg] Classical Mongolian, [cmi] Emberá-Chamí, [cml] Campalagian, [cmm] Michigamea, [cmn] Mandarin Chinese, [cmo] Central Mnong, [cmr] Mro-Khimi Chin, [cms] Messapic, [cmt] Camtho, [cna] Changthang, [cnb] Chinbon Chin, [cnc] Côông, [cng] Northern Qiang, [cnh] Haka Chin, [cnh] Hakha Chin, [cni] Asháninka, [cnk] Khumi Chin, [cnl] Lalana Chinantec, [cno] Con, [cnr] Montenegrin, [cns] Central Asmat, [cnt] Tepetotutla Chinantec, [cnu] Chenoua, [cnw] Ngawn Chin, [cnx] Middle Cornish, [coa] Cocos Islands Malay, [cob] Chicomuceltec, [coc] Cocopa, [cod] Cocama-Cocamilla, [coe] Koreguaje, [cof] Colorado, [cog] Chong, [coh] Chichonyi-Chidzihana-Chikauma, [coh] Chonyi-Dzihana-Kauma, [coj] Cochimi, [cok] Santa Teresa Cora, [col] Columbia-Wenatchi, [com] Comanche, [con] Cofán, [coo] Comox, [cop] Coptic, [coq] Coquille, [cor] Cornish, [cos] Corsican, [cot] Caquinte, [cou] Wamey, [cov] Cao Miao, [cow] Cowlitz, [cox] Nanti, [coz] Chochotec, [cpa] Palantla Chinantec, [cpb] Ucayali-Yurúa Ashéninka, [cpc] Ajyíninka Apurucayali, [cpg] Cappadocian Greek, [cpi] Chinese Pidgin English, [cpn] Cherepon, [cpo] Kpeego, [cps] Capiznon, [cpu] Pichis Ashéninka, [cpx] Pu-Xian Chinese, [cpy] South Ucayali Ashéninka, [cqd] Chuanqiandian Cluster Miao, [cra] Chara, [crb] Island Carib, [crc] Lonwolwol, [crd] Coeur d'Alene, [cre] Cree, [crf] Caramanta, [crg] Michif, [crh] Crimean Tatar, [crh] Crimean Turkish, [cri] Sãotomense, [crj] Southern East Cree, [crk] Plains Cree, [crl] Northern East Cree, [crm] Moose Cree, [crn] El Nayar Cora, [cro] Crow, [crq] Iyo'wujwa Chorote, [crr] Carolina Algonquian, [crs] Seselwa Creole French, [crt] Iyojwa'ja Chorote, [crv] Chaura, [crw] Chrau, [crx] Carrier, [cry] Cori, [crz] Cruzeño, [csa] Chiltepec Chinantec, [csb] Kashubian, [csc] Catalan Sign Language, [csc] Lengua de señas catalana, [csc] Llengua de Signes Catalana, [csd] Chiangmai Sign Language, [cse] Czech Sign Language, [csf] Cuba Sign Language, [csg] Chilean Sign Language, [csh] Asho Chin, [csi] Coast Miwok, [csj] Songlai Chin, [csk] Jola-Kasa, [csl] Chinese Sign Language, [csm] Central Sierra Miwok, [csn] Colombian Sign Language, [cso] Sochiapam Chinantec, [cso] Sochiapan Chinantec, [csq] Croatia Sign Language, [csr] Costa Rican Sign Language, [css] Southern Ohlone, [cst] Northern Ohlone, [csv] Sumtu Chin, [csw] Swampy Cree, [csy] Siyin Chin, [csz] Coos, [cta] Tataltepec Chatino, [ctc] Chetco, [ctd] Tedim Chin, [cte] Tepinapa Chinantec, [ctg] Chittagonian, [cth] Thaiphum Chin, [ctl] Tlacoatzintepec Chinantec, [ctm] Chitimacha, [ctn] Chhintange, [cto] Emberá-Catío, [ctp] Western Highland Chatino, [cts] Northern Catanduanes Bikol, [ctt] Wayanad Chetti, [ctu] Chol, [ctz] Zacatepec Chatino, [cua] Cua, [cub] Cubeo, [cuc] Usila Chinantec, [cug] Chungmboko, [cug] Cung, [cuh] Chuka, [cuh] Gichuka, [cui] Cuiba, [cuj] Mashco Piro, [cuk] San Blas Kuna, [cul] Culina, [cul] Kulina, [cuo] Cumanagoto, [cup] Cupeño, [cuq] Cun, [cur] Chhulung, [cut] Teutila Cuicatec, [cuu] Tai Ya, [cuv] Cuvok, [cuw] Chukwa, [cux] Tepeuxila Cuicatec, [cuy] Cuitlatec, [cvg] Chug, [cvn] Valle Nacional Chinantec, [cwa] Kabwa, [cwb] Maindo, [cwd] Woods Cree, [cwe] Kwere, [cwg] Cheq Wong, [cwg] Chewong, [cwt] Kuwaataay, [cya] Nopala Chatino, [cyb] Cayubaba, [cym] Welsh, [cyo] Cuyonon, [czh] Huizhou Chinese, [czk] Knaanic, [czn] Zenzontepec Chatino, [czo] Min Zhong Chinese, [czt] Zotung Chin

[daa] Dangaléat, [dac] Dambi, [dad] Marik, [dae] Duupa, [dag] Dagbani, [dah] Gwahatike, [dai] Day, [daj] Dar Fur Daju, [dak] Dakota, [dal] Dahalo, [dam] Damakawa, [dan] Danish, [dao] Daai Chin, [daq] Dandami Maria, [dar] Dargwa, [das] Daho-Doo, [dau] Dar Sila Daju, [dav] Dawida, [dav] Taita, [daw] Davawenyo, [dax] Dayi, [daz] Dao, [dba] Bangime, [dbb] Deno, [dbd] Dadiya, [dbe] Dabe, [dbf] Edopi, [dbg] Dogul Dom Dogon, [dbi] Doka, [dbj] Ida'an, [dbl] Dyirbal, [dbm] Duguri, [dbn] Duriankere, [dbo] Dulbu, [dbp] Duwai, [dbq] Daba, [dbr] Dabarre, [dbt] Ben Tey Dogon, [dbu] Bondum Dom Dogon, [dbv] Dungu, [dbw] Bankan Tey Dogon, [dby] Dibiyaso, [dcc] Deccan, [dcr] Negerhollands, [dda] Dadi Dadi, [ddd] Dongotono, [dde] Doondo, [ddg] Fataluku, [ddi] West Goodenough, [ddj] Jaru, [ddn] Dendi (Benin), [ddo] Dido, [ddr] Dhudhuroa, [dds] Donno So Dogon, [ddw] Dawera-Daweloor, [dec] Dagik, [ded] Dedua, [dee] Dewoin, [def] Dezfuli, [deg] Degema, [deh] Dehwari, [dei] Demisa, [dek] Dek, [del] Delaware, [dem] Dem, [den] Slave (Athapascan), [dep] Pidgin Delaware, [deq] Dendi (Central African Republic), [der] Deori, [des] Desano, [deu] German, [dev] Domung, [dez] Dengese, [dga] Southern Dagaare, [dgb] Bunoge Dogon, [dgc] Casiguran Dumagat Agta, [dgd] Dagaari Dioula, [dge] Degenan, [dgg] Doga, [dgh] Dghwede, [dgi] Northern Dagara, [dgk] Dagba, [dgl] Andaandi, [dgl] Dongolawi, [dgn] Dagoman, [dgo] Dogri (individual language), [dgr] Dogrib, [dgs] Dogoso, [dgt] Ndra'ngith, [dgu] Degaru, [dgw] Daungwurrung, [dgx] Doghoro, [dgz] Daga, [dhd] Dhundari, [dhg] Dhangu, [dhg] Dhangu-Djangu, [dhg] Djangu, [dhi] Dhimal, [dhl] Dhalandji, [dhm] Zemba, [dhn] Dhanki, [dho] Dhodia, [dhr] Dhargari, [dhs] Dhaiso, [dhu] Dhurga, [dhv] Dehu, [dhv] Drehu, [dhw] Dhanwar (Nepal), [dhx] Dhungaloo, [dia] Dia, [dib] South Central Dinka, [dic] Lakota Dida, [did] Didinga, [dif] Dieri, [dig] Chidigo, [dig] Digo, [dih] Kumiai, [dii] Dimbong, [dij] Dai, [dik] Southwestern Dinka, [dil] Dilling, [dim] Dime, [din] Dinka, [dio] Dibo, [dip] Northeastern Dinka, [diq] Dimli (individual language), [dir] Dirim, [dis] Dimasa, [dit] Dirari, [diu] Diriku, [div] Dhivehi, [div] Divehi, [div] Maldivian, [diw] Northwestern Dinka, [dix] Dixon Reef, [diy] Diuwe, [diz] Ding, [dja] Djadjawurrung, [djb] Djinba, [djc] Dar Daju Daju, [djd] Djamindjung, [dje] Zarma, [djf] Djangun, [dji] Djinang, [djj] Djeebbana, [djk] Businenge Tongo, [djk] Eastern Maroon Creole, [djk] Nenge, [djm] Jamsay Dogon, [djn] Djauan, [djo] Jangkang, [djr] Djambarrpuyngu, [dju] Kapriman, [djw] Djawi, [dka] Dakpakha, [dkk] Dakka, [dkr] Kuijau, [dks] Southeastern Dinka, [dkx] Mazagway, [dlg] Dolgan, [dlk] Dahalik, [dlm] Dalmatian, [dln] Darlong, [dma] Duma, [dmb] Mombo Dogon, [dmc] Gavak, [dmd] Madhi Madhi, [dme] Dugwor, [dmg] Upper Kinabatangan, [dmk] Domaaki, [dml] Dameli, [dmm] Dama, [dmo] Kemedzung, [dmr] East Damar, [dms] Dampelas, [dmu] Dubu, [dmu] Tebi, [dmv] Dumpas, [dmw] Mudburra, [dmx] Dema, [dmy] Demta, [dmy] Sowari, [dna] Upper Grand Valley Dani, [dnd] Daonda, [dne] Ndendeule, [dng] Dungan, [dni] Lower Grand Valley Dani, [dnj] Dan, [dnk] Dengka, [dnn] Dzùùngoo, [dno] Ndrulo, [dno] Northern Lendu, [dnr] Danaru, [dnt] Mid Grand Valley Dani, [dnu] Danau, [dnv] Danu, [dnw] Western Dani, [dny] Dení, [doa] Dom, [dob] Dobu, [doc] Northern Dong, [doe] Doe, [dof] Domu, [doh] Dong, [doi] Dogri (macrolanguage), [dok] Dondo, [dol] Doso, [don] Toura (Papua New Guinea), [doo] Dongo, [dop] Lukpa, [doq] Dominican Sign Language, [dor] Dori'o, [dos] Dogosé, [dot] Dass, [dov] Dombe, [dow] Doyayo, [dox] Bussa, [doy] Dompo, [doz] Dorze, [dpp] Papar, [drb] Dair, [drc] Minderico, [drd] Darmiya, [dre] Dolpo, [drg] Rungus, [dri] C'Lela, [drl] Paakantyi, [drn] West Damar, [dro] Daro-Matu Melanau, [drq] Dura, [drr] Dororo, [drs] Gedeo, [drt] Drents, [dru] Rukai, [dry] Darai, [dsb] Lower Sorbian, [dse] Dutch Sign Language, [dsh] Daasanach, [dsi] Disa, [dsl] Danish Sign Language, [dsn] Dusner, [dso] Desiya, [dsq] Tadaksahak, [dta] Daur, [dtb] Labuk-Kinabatangan Kadazan, [dtd] Ditidaht, [dth] Adithinngithigh, [dti] Ana Tinga Dogon, [dtk] Tene Kan Dogon, [dtm] Tomo Kan Dogon, [dtn] Daatsʼíin, [dto] Tommo So Dogon, [dtp] Central Dusun, [dtp] Kadazan Dusun, [dtr] Lotud, [dts] Toro So Dogon, [dtt] Toro Tegu Dogon, [dtu] Tebul Ure Dogon, [dty] Dotyali, [dua] Duala, [dub] Dubli, [duc] Duna, [dud] Hun-Saare, [due] Umiray Dumaget Agta, [duf] Drubea, [duf] Dumbea, [dug] Chiduruma, [dug] Duruma, [duh] Dungra Bhil, [dui] Dumun, [duk] Uyajitaya, [dul] Alabat Island Agta, [dum] Middle Dutch (ca. 1050-1350), [dun] Dusun Deyah, [duo] Dupaninan Agta, [dup] Duano, [duq] Dusun Malang, [dur] Dii, [dus] Dumi, [duu] Drung, [duv] Duvle, [duw] Dusun Witu, [dux] Duungooma, [duy] Dicamay Agta, [duz] Duli-Gey, [dva] Duau, [dwa] Diri, [dwr] Dawro, [dws] Dutton World Speedwords, [dwu] Dhuwal, [dww] Dawawa, [dwy] Dhuwaya, [dwz] Dewas Rai, [dya] Dyan, [dyb] Dyaberdyaber, [dyd] Dyugun, [dyg] Villa Viciosa Agta, [dyi] Djimini Senoufo, [dym] Yanda Dom Dogon, [dyn] Dyangadi, [dyo] Jola-Fonyi, [dyu] Dyula, [dyy] Dyaabugay, [dza] Tunzu, [dze] Djiwarli, [dzg] Dazaga, [dzl] Dzalakha, [dzn] Dzando, [dzo] Dzongkha

[eaa] Karenggapa, [ebg] Ebughu, [ebk] Eastern Bontok, [ebo] Teke-Ebo, [ebr] Ebrié, [ebu] Embu, [ebu] Kiembu, [ecr] Eteocretan, [ecs] Ecuadorian Sign Language, [ecy] Eteocypriot, [eee] E, [efa] Efai, [efe] Efe, [efi] Efik, [ega] Ega, [egl] Emilian, [ego] Eggon, [egy] Egyptian (Ancient), [ehu] Ehueun, [eip] Eipomek, [eit] Eitiep, [eiv] Askopan, [eja] Ejamat, [eka] Ekajuk, [ekc] Eastern Karnic, [eke] Ekit, [ekg] Ekari, [eki] Eki, [ekk] Standard Estonian, [ekl] Kol, [ekl] Kol (Bangladesh), [ekm] Elip, [eko] Koti, [ekp] Ekpeye, [ekr] Yace, [eky] Eastern Kayah, [ele] Elepi, [elh] El Hugeirat, [eli] Nding, [elk] Elkei, [ell] Modern Greek (1453-), [elm] Eleme, [elo] El Molo, [elu] Elu, [elx] Elamite, [ema] Emai-Iuleha-Ora, [emb] Embaloh, [eme] Emerillon, [emg] Eastern Meohang, [emi] Mussau-Emira, [emk] Eastern Maninkakan, [emm] Mamulique, [emn] Eman, [emp] Northern Emberá, [ems] Pacific Gulf Yupik, [emu] Eastern Muria, [emw] Emplawas, [emx] Erromintxela, [emy] Epigraphic Mayan, [ena] Apali, [enb] Markweeta, [enc] En, [end] Ende, [enf] Forest Enets, [eng] English, [enh] Tundra Enets, [enl] Enlhet, [enm] Middle English (1100-1500), [enn] Engenni, [eno] Enggano, [enq] Enga, [enr] Emem, [enr] Emumu, [enu] Enu, [env] Enwan (Edu State), [enw] Enwan (Akwa Ibom State), [enx] Enxet, [eot] Beti (Côte d'Ivoire), [epi] Epie, [epo] Esperanto, [era] Eravallan, [erg] Sie, [erh] Eruwa, [eri] Ogea, [erk] South Efate, [ero] Horpa, [err] Erre, [ers] Ersu, [ert] Eritai, [erw] Erokwanas, [ese] Ese Ejja, [esg] Aheri Gondi, [esh] Eshtehardi, [esi] North Alaskan Inupiatun, [esk] Northwest Alaska Inupiatun, [esl] Egypt Sign Language, [esm] Esuma, [esn] Salvadoran Sign Language, [eso] Estonian Sign Language, [esq] Esselen, [ess] Central Siberian Yupik, [est] Estonian, [esu] Central Yupik, [esy] Eskayan, [etb] Etebi, [etc] Etchemin, [eth] Ethiopian Sign Language, [etn] Eton (Vanuatu), [eto] Eton (Cameroon), [etr] Edolo, [ets] Yekhee, [ett] Etruscan, [etu] Ejagham, [etx] Eten, [etz] Semimi, [eus] Basque, [eve] Even, [evh] Uvbie, [evn] Evenki, [ewe] Ewe, [ewo] Ewondo, [ext] Extremaduran, [eya] Eyak, [eyo] Keiyo, [eza] Ezaa, [eze] Uzekwe

[faa] Fasu, [fab] Fa d'Ambu, [fad] Wagi, [faf] Fagani, [fag] Finongan, [fah] Baissa Fali, [fai] Faiwol, [faj] Faita, [fak] Fang (Cameroon), [fal] South Fali, [fam] Fam, [fan] Fang (Equatorial Guinea), [fao] Faroese, [fap] Paloor, [far] Fataleka, [fas] Persian, [fat] Fanti, [fau] Fayu, [fax] Fala, [fay] Southwestern Fars, [faz] Northwestern Fars, [fbl] West Albay Bikol, [fcs] Quebec Sign Language, [fer] Feroge, [ffi] Foia Foia, [ffm] Maasina Fulfulde, [fgr] Fongoro, [fia] Nobiin, [fie] Fyer, [fij] Fijian, [fil] Filipino, [fil] Pilipino, [fin] Finnish, [fip] Fipa, [fir] Firan, [fit] Tornedalen Finnish, [fiw] Fiwaga, [fkk] Kirya-Konzəl, [fkv] Kven Finnish, [fla] Kalispel-Pend d'Oreille, [flh] Foau, [fli] Fali, [fll] North Fali, [fln] Flinders Island, [flr] Fuliiru, [fly] Flaaitaal, [fly] Tsotsitaal, [fmp] Fe'fe', [fmu] Far Western Muria, [fnb] Fanbak, [fng] Fanagalo, [fni] Fania, [fod] Foodo, [foi] Foi, [fom] Foma, [fon] Fon, [for] Fore, [fos] Siraya, [fpe] Fernando Po Creole English, [fqs] Fas, [fra] French, [frc] Cajun French, [frd] Fordata, [frk] Frankish, [frm] Middle French (ca. 1400-1600), [fro] Old French (842-ca. 1400), [frp] Arpitan, [frp] Francoprovençal, [frq] Forak, [frr] Northern Frisian, [frs] Eastern Frisian, [frt] Fortsenal, [fry] Western Frisian, [fse] Finnish Sign Language, [fsl] French Sign Language, [fss] Finland-Swedish Sign Language, [fub] Adamawa Fulfulde, [fuc] Pulaar, [fud] East Futuna, [fue] Borgu Fulfulde, [fuf] Pular, [fuh] Western Niger Fulfulde, [fui] Bagirmi Fulfulde, [fuj] Ko, [ful] Fulah, [fum] Fum, [fun] Fulniô, [fuq] Central-Eastern Niger Fulfulde, [fur] Friulian, [fut] Futuna-Aniwa, [fuu] Furu, [fuv] Nigerian Fulfulde, [fuy] Fuyug, [fvr] Fur, [fwa] Fwâi, [fwe] Fwe

Vad betyder ISO 400?

ISO-standarden ISO 5800, utgiven av International Organisation for Standardisation, är en internationell standard som kombinerar två tidigare standards: ASA, American Standards Association (i dag heter organisationen ANSI, American National Standards Insititute) och DIN, Deutsche Industrie-Normen (tysk industrinorm).

Exempelvis ska en film med känsligheten 400 ASA – motsvarar 27 DIN – med ISO-standarden uttryckas med beteckningen ISO 400/27. Det är inte ovanligt att böcker och tidskrifter underlåter att uttrycka filmkänsligheten även i DIN, utan anger endast ASA-värdet.