:

Vem har rätt att rösta i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har rätt att rösta i Sverige?
 2. Vad krävs för att man ska få rösta i USA?
 3. I vilka länder måste man rösta?
 4. Vad innebär det att vi har fria och hemliga val?
 5. Hur gammal måste man vara för att få rösta?
 6. Vad betyder rostar?
 7. Kan man vara både svensk och amerikansk medborgare?
 8. Hur många amerikanska medborgare bor i Sverige?
 9. Hur gör man om man vill rösta blankt?
 10. Hur gammal måste man vara för att rösta?
 11. Kan det bli omval i Sverige?
 12. Hur ser en valsedel ut?
 13. Måste man rösta i sin egen kommun?
 14. Vad betyder ordet rot?
 15. Vad betyder ordet rusar?

Vem har rätt att rösta i Sverige?

I val till Sveriges riksdag har samtliga svenska medborgare som bor eller som någon gång bott i Sverige och som senast på valdagen fyller 18 år rösträtt.[2] Utomlands boende svenska medborgare upptas i röstlängd till 10 år efter utflyttandet, och skall om de fortsatt vill rösta därefter vart 10 år skriftligen meddela sin adress till Skatteverket. Dock accepteras ändå en röst från en utlandssvensk om den avges senast dagen före valdagen, även om personen inte tidigare är upptagen i röstlängden.[3] Rösträtt till riksdagen regleras i Regeringsformen. En svensk medborgare kan inte bli fråntagen sin rösträtt med mindre än att man blir av med sitt medborgarskap.

I val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige har svenska medborgare från 18 års ålder som är folkbokförda i respektive kommun och region rösträtt. Utländska medborgare som har bott och varit folkbokförda i Sverige i tre år har också rösträtt till dessa församlingar i de kommuner och regioner där de är folkbokförda (med undantag för medborgare från EU, Norge och Island som endast behöver varit folkbokförda i 30 dagar samt i förväg anmält önskan att rösta). Rösträtt i kommunala val bestäms i kommunallagen.

I val till Europaparlamentet har samtliga rösträtt som har rösträtt i riksdagsvalet. I varje medlemsland i EU väljer man ledamöter till de platser i parlamentet som det landet har. Även medborgare i andra EU-länder kan ha rösträtt beträffande de svenska ledamöterna om de är folkbokförda i Sverige och har anmält att de vill rösta i Sverige i Europaparlamentsvalet i stället för i sitt eget land; en EU-medborgare får bara rösta i ett EU-land, men det behöver inte vara i det land där denne är medborgare. Personer med dubbla medborgarskap som exempelvis finskt och svenskt kan rösta i både Finland och Sverige då ingen kontroll sker ifall man redan avlagt en röst och har därför större möjlighet att påverka parlamentets sammansättning.[4][5]

Vad krävs för att man ska få rösta i USA?

Väljarregistrering för Republikaner, 2013.

Väljarregistrering i USA är obligatorisk för allmänna val i de flesta delstater, kommuner och städer. De grundläggande kraven för att få rösta i USA är överstatliga och samma för alla stater. För rösträtt krävs amerikanskt medborgarskap, en ålder av minst 18 år och att vara bosatt i den stat som röstningen sker. På lokal nivå beslutas hur medborgare ska komma med i röstlängden, och i de flesta stater måste medborgaren registrera sig före valet för att visa sin behörighet rösta. Det motiveras med att det stärker valsäkerheten och de röstandes integritet som visar på ett engagemang från väljaren. Det kritiseras, oftast av representanter för Demokratiska partiet, för att missgynna vissa väljargrupper.[1][2][3]

I vilka länder måste man rösta?

Rösta utomlands

På den här sidan publiceras information för svenskar bosatta i Jerusalem när det är val i Sverige. Om du befinner dig utomlands när det är val kan du förtidsrösta vid ambassaden eller via brevröstning. Det går inte att rösta på valdagen på en ambassad. På Valmyndighetens webbplats kan du läsa om rösträtt för svenskar bosatta utomlands och om hur du går tillväga för att rösta när det är val.

Vad innebär det att vi har fria och hemliga val?

Valen i Sverige är hemliga. Du som röstar ska kunna lita på att ingen annan kan ta reda på hur du har röstat. Inte ens när en människa har dött går det att ta reda på hur hon eller han röstade. Hemliga val är viktigt för att demokratin ska fungera.

I en demokrati måste folket kunna lita på att ingen politiker tar reda på hur de har röstat. I länder där det inte är demokrati är det inte säkert att valen är hemliga. Där kan de som inte röstar på ledaren riskera att bli straffade. I sådana länder vågar inte alla människor rösta som de vill.

Hur gammal måste man vara för att få rösta?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rösträtten vid allmänna val ska gälla alla som fyller 18 år under det kalenderår ett val inträffar och tillkännager detta för regeringen.

Vad betyder rostar?

Categories: Korrosion , Sanering, Tillverkning, Datacenter, Vindkraftverk och förnybar energi, Sjöfart och offshore, Hälsovård, Skolor

Benämningarna korrosion och rost används ofta omväxlande. Medan korrosion och rost båda är resultat av oxidation (när ett ämne reagerar med syre), så finns det skillnader mellan dessa två reaktioner.

Kan man vara både svensk och amerikansk medborgare?

USA:s beskattningsprincip är speciell, och nästan unik i världen. Skattskyldigheten baseras på medborgarskap istället för hemvist.

–Det är bara ett fåtal länder som har den principen, bland annat USA och Eritrea. Här i Sverige beskattar vi folk beroende på var de bor, inte på grund av medborgarskap, berättar Ulrika Hansson, jurist på Svenska Bankföreningen och en av Sveriges experter på Fatca.

Men varför blir den amerikanska beskattningsprincipen så intressant just nu? Det hela började 2008 när USA upptäckte att ca 50 000 amerikaner hade gömt undan pengar på konton i Schweiz. USA stämde då Union Bank of Switzerland och fick rätt. Då föddes idén om att kräva information från utländska banker och försäkringsbolag om amerikaners konton i hela världen.

Eftersom Sverige nu lagstiftar om Fatca så innebär det att Nicolenas bank, så fort hon öppnar ett nytt konto, blir skyldig att rapporterna allt om hennes konto och inkomster till Skatteverket som sedan skickar uppgifterna vidare till amerikanska skattemyndigheterna.

– Det är mängder av information som ska in. En US Person är medborgare i USA eller personer med green cards, uppehållstillstånd. Sedan kommer IRS att samköra det här med vilka deklarationer de har fått in, och se vad som saknas. Eftersom Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med USA kommer många inte att vara skyldig skatt, men bara att inte lämna information enligt Fatca är belagt med en avgift, säger Ulrika Hansson.

Att inte komma in med de uppgifter som Fatca begär är belagt med upp till 10 000 dollar i straffavgifter, även om man inte är skyldig någon skatt. Sverige har ett handräckningsavtal med USA som ger Kronofogden möjlighet att kräva in skatt från skattskyldiga amerikaner i Sverige.

Hur många amerikanska medborgare bor i Sverige?

Sveriges nya medborgarskapslag trädde i kraft den 1 juli 2001. Bland annat tillät den nya lagen dubbelt medborgarskap även för de som inte är födda med dubbelt medborgarskap. Ytterligare lagändringar trädde i kraft den 1 april 2015.

En svensk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får efter 1 juli 2001 behålla sitt svenska medborgarskap om det andra landet inte kräver att han eller hon befriar sig från medborgarskapet.  Likaså får den som blir svensk medborgare behålla sitt utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta. 

Hur gör man om man vill rösta blankt?

Att rösta blankt innebär att man avstår från att välja något av de alternativ som finns tillgängliga vid en folkomröstning eller val. Istället för att lägga sin röst på en specifik kandidat eller ett specifikt förslag, väljer man istället att lämna sin röst blank. Detta kan ses som ett uttryck för missnöje eller som ett sätt att markera att man inte stödjer något av de alternativ som erbjuds.

Att rösta blankt är en demokratisk rättighet och ett sätt att visa sitt engagemang och intresse för politiken. Genom att avstå från att rösta på ett specifikt alternativ, kan man visa sitt missnöje med det politiska systemet eller med de aktuella kandidaterna eller förslagen.

När man röstar blankt räknas rösten som ogiltig, vilket innebär att den inte påverkar valresultatet på samma sätt som en giltig röst. Istället räknas den blanka rösten som en del av valdeltagandet och kan på så sätt ge uttryck för en önskan om förändring. Ju fler blanka röster desto större kan trycket mot det politiska systemet eller de aktuella kandidaterna eller förslagen bli.

Om du känner att ingen av de tillgängliga alternativen representerar dina åsikter eller att du inte stödjer någon kandidat eller parti, kan du välja att rösta blankt. Det finns några fördelar med att rösta blankt:

 • Protest mot det politiska systemet: Genom att rösta blankt kan du uttrycka ditt missnöje med det politiska systemet och visa att du inte är nöjd med de tillgängliga alternativen.
 • Signalerar behovet av förändring: Genom att rösta blankt kan du visa att det finns ett behov av förändring inom det politiska landskapet och att de nuvarande alternativen inte lever upp till dina förväntningar eller krav.
 • Hur gammal måste man vara för att rösta?

  För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det finns även särskilda regler för de olika valen.

  Inför varje val får du ett röstkort om du har rösträtt. På röstkortet står det vilka val du har rösträtt i och var du kan rösta.

  Kan det bli omval i Sverige?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Jag är osäker på vad du menar med att "en tillräckligt stor del av folket är missnöjd". Jag kommer därför i mitt svar gå igenom generellt vad som gäller angående relationen mellan folket och riksdag respektive regering, samt i vilket fall ett nyval eller extraval kan bli aktuellt.

  Hur ser en valsedel ut?

  • partivalsedel – som har partinamnet tryckt högst upp. Det går även att själv skriva dit namnet på en kandidat (person) som man vill rösta på.
  • namnvalsedel – som har en lista med namn på kandidater under partiets namn.
  • blank valsedel – som varken har partinamn eller namn på kandidater. På den blanka valsedeln kan man skriva ett partinamn och även namnet på en kandidat om man vill personrösta.

  Särskilt vid kommunala val kan det finnas ytterligare valsedlar, där man istället för att lägga röst på ett parti tar ställning till en annan fråga.

  I Danmark ingår samtliga partier på en och samma valsedel, på vilken man sätter ett kryss vid det parti eller den partikandidat man vill rösta på.

  Måste man rösta i sin egen kommun?

  1. Ta med ett identitetsbevis, t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto. Om du inte har en sådan handling kan du på närmaste polisinrättning avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta. För kortet behöver du två passfoton som kan vara högst sex månader gamla.

  2. På valdagen kan du rösta enbart i din egen vallokal, dvs. det ställe som anges på meddelandekortet som du fått med posten. Själva meddelandekortet behövs inte vid röstningen, men om du vill kan du ta det med dig. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet kan du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att fråga om kortet och/eller uppgifterna i det. Sök också fram ditt röstningsställe i karttjänstLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik.

  3. Om du redan på förhand vill ta reda på din kandidats nummer, kan du leta fram hans eller hennes kandidatnummer i Justitieministeriets informations- och resultattjänstLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik. Kandidatnumren finns också i kandidaternas valreklam samt i olika medier.

  Vad betyder ordet rot?

  1. Ta med ett identitetsbevis, t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto. Om du inte har en sådan handling kan du på närmaste polisinrättning avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta. För kortet behöver du två passfoton som kan vara högst sex månader gamla.

  2. På valdagen kan du rösta enbart i din egen vallokal, dvs. det ställe som anges på meddelandekortet som du fått med posten. Själva meddelandekortet behövs inte vid röstningen, men om du vill kan du ta det med dig. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet kan du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att fråga om kortet och/eller uppgifterna i det. Sök också fram ditt röstningsställe i karttjänstLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik.

  3. Om du redan på förhand vill ta reda på din kandidats nummer, kan du leta fram hans eller hennes kandidatnummer i Justitieministeriets informations- och resultattjänstLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik. Kandidatnumren finns också i kandidaternas valreklam samt i olika medier.

  Vad betyder ordet rusar?

  Många bolag är säkert tacksamma för att äntligen få stänga skitåret 2022 och Electrolux är definitivt ett av dem. Rusande råvarupriser, en bostadsmarknad som kallnar, återförsäljare som drar i bromsen och konsumenter som är nedtvingade i brygga har gått hand i hand med besparingsprogram och stora engångskostnader i Ryssland.

  Bokslutet som kom på torsdagsmorgonen summerade till slut till en nettoförlust på 1,3 miljarder kronor för 2022, trots att försäljningen faktiskt ökade med 7 procent. Stora engångskostnader för utträdet ur Ryssland och en omställning i Nordamerika belastar visserligen resultatet men under fjärde kvartalet går Electrolux med förlust även justerat för engångsposter.