:

Hur får man reda på hur stor en fastighet är?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man reda på hur stor en fastighet är?
 2. Hur många kvadrat är min fastighet?
 3. Hur många m2 är mitt hus?
 4. Var hittar jag ritningar på min fastighet?
 5. Var får jag tag på ritningar till mitt hus?
 6. Kan man dela upp en fastighet på egen hand?
 7. Hur många kvadratmeter har jag?
 8. Hur vet jag hur många kvadratmeter?
 9. Hur många kvadratmeter är ett vanligt hus?
 10. Hur får man tag på ritningar på sitt hus?
 11. Var får man tag i Husritningar?
 12. Vad kostar ritningar till hus?
 13. Är byggnadslov en offentlig handling?
 14. Kan man ge bort en halv fastighet?
 15. Hur liten andel av en fastighet kan man äga?

Hur får man reda på hur stor en fastighet är?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i värdeområdet, två år före taxeringsåret, det så kallade nivååret.

Det som påverkar taxeringsvärdet på en taxeringsenhet är, förutom värdenivån, också sådana värdefaktorer som bland annat avstånd till vattendrag, tillgång till vatten- och avlopp, bostadsbyggnadens byggnadskategori, ålder, storlek och standard.

Vid småhustaxeringen 2024 är det prisutvecklingen under åren 2020-2022 och prisnivån under 2022 som har avgjort om taxeringsvärdena gått upp eller ner sedan förra taxeringen.

I tjänsten kan du söka efter beslutade taxeringsvärden för olika typer av fastigheter. Du behöver inte logga in för att använda tjänsten.

Hur många kvadrat är min fastighet?

Det finns massor av anledningar till beräkna kvm på ett hus, oavsett om du vill sälja en fastighet, bestrida en hög hyra eller renovera eller för att lägga till mer utrymme. Om du förbereder dig för att sälja din bostad är det en avgörande faktor när du anger ditt utropspris.

”Kvadratmeterpriset beräknas med liknande fastigheter som blivit sålda i ditt område”

En felaktig mätning kan potentiellt resultera i ett felaktigt värderingspris. Storleken i kvadratmeter har också betydelse i fastighetsaffärer som involverar ett bolån. Långivaren vill ha den informationen för att verifiera vad fastigheten är värd. Men att känna till ditt hems kvadratmeter kan vara praktiskt även på andra sätt. Till exempel, om du bestämmer dig för att färdigställa en tidigare oanvänd del av ditt hus – säg en källare eller vind – kan du behöva tillhandahålla storleken i kvadratmeter, för att få ett bygglov. På samma sätt om din kommun bedömer att du ska få högre skatt än vad du tror att du borde vara skyldig, kan det vara bra att bekräfta av ytorna och vara en poäng till din fördel till att få fastighetsavgiften sänkt.

Hur många m2 är mitt hus?

Beräkningen och dimensionering vid takavvattning behöver inte vara exakt och kommer aldrig vara exakt eftersom man vet aldrig hur mycket det regnar varje säsong. 

Det handlar om att göra en uppskattning och se till att det finns en viss överdimensionering som kan hantera mer än vad som behövs.

Var hittar jag ritningar på min fastighet?

Här finns en sammanställning av informationen som kan visas under varje flik för din valda fastighet. Utöver textinformationen som visas i tjänsten kan det även finns länkar till akter att öppna för att få mer information.

Var får jag tag på ritningar till mitt hus?

Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer på plats för självbetjäning. Vill du ta del av andra dokument är du välkommen att besöka eller kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Om du befinner dig i Tekniska Nämndhuset kan du använda våra datorer för självbetjäning, utan inloggning, för att se och ladda ner ritningar och andra handlingar genom Bygg- och plantjänsten. Datorerna finns vid stadsbyggnadsexpeditionen. Ta med ett usb-minne om du vill ladda ner dokument.

Bäst sökträff får du genom att skriva fastighetsbeteckning eller diarienummer. Det går inte att söka på lägenhetsnummer. 

Kan man dela upp en fastighet på egen hand?

Att vara fastighetsägare tillsammans med andra kan vara ett tveeggat svärd. Å ena sidan kan man få mycket hjälp med underhållet av fastigheten. En familj kan känna större samhörighet genom att tillsammans förvalta en och samma sommarstuga. Å andra sidan ökar alltid risken för konflikter ju fler personer som har äganderätt till en och samma egendom. Speciellt när det rör sig om så pass dyrbar egendom som en fastighet. Därför är det viktigt att känna till några beståndsdelar av samäganderätten innan man bestämmer sig för att köpa en fastighet tillsammans med någon annan.

När du ska samäga en fastighet blir vissa speciella regler aktuella, utöver vanlig samäganderättsreglering. Det kan vara bra för dig att tänka på följande regler:

Hur många kvadratmeter har jag?

Med denna kalkyl kan du räkna ut arean av en rektangel eller kvadrat. Som du kanske känner till handlar det om att multiplicera ena sidan med den andra (närliggande) sidan.

Är det något konstigt med kalkylen Beräkna arean av en kvadrat eller rektangel? Är det en bugg eller har den helt ballat ur? Berätta exakt vad som är fel, ju tydligare du är desto troligare är det att vi kan fixa problemet. Ange gärna vilka värden du angav också, om det är möjligt.

Hur vet jag hur många kvadratmeter?

Räkna ut kvadratmetern på en yta med en mycket enkel formel. Vi hjälper dig att ta reda på storleken och räknar ut hur många plattor du behöver om du exempelvis ska lägga nytt golv.

Hur många kvadratmeter är ett vanligt hus?

Barnfamiljer i Sverige har väldigt liten extra bostadsarea jämfört med ensamboende och par utan barn. Barnfamiljer i hyresrätt har i snitt 82 kvadrat, men 130 kvadrat i småhus.

Det kan verka rimligt att familjer väljer bostadens storlek beroende på antal människor. Svenska regler säger att en ensamstående ska ha minst en tvåa för att inte vara trångbodd, medan en familj med tre barn behöver minst fem rum och kök.

Hur får man tag på ritningar på sitt hus?

Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer på plats för självbetjäning. Vill du ta del av andra dokument är du välkommen att besöka eller kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Om du befinner dig i Tekniska Nämndhuset kan du använda våra datorer för självbetjäning, utan inloggning, för att se och ladda ner ritningar och andra handlingar genom Bygg- och plantjänsten. Datorerna finns vid stadsbyggnadsexpeditionen. Ta med ett usb-minne om du vill ladda ner dokument.

Bäst sökträff får du genom att skriva fastighetsbeteckning eller diarienummer. Det går inte att söka på lägenhetsnummer. 

Var får man tag i Husritningar?

En planritning är en form av illustration som visar hur ett våningsplan är uppdelat i utrymmen och rum. Här visas även fönster, dörrar, trappor, altaner och skorstenar samt var till exempel vitvaror och VVS-arbeten är installerade. Planritningen visar också vilken typ av rum det handlar om samt hur stora rummen är i kvadratmeter. Planritningar är i de flesta fall ritade i skala 1:100.

Vad kostar ritningar till hus?

 • Det ingår i en konstruktionsritning
 • Byggnadskonstruktören tar fram konstruktionsritningar
 • När behöver jag en konstruktionsritning?
 • Vanliga frågor och svar

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Ibland efterfrågas konstruktionsritningar eftersom byggnadsnämnden i kommunen behöver kunna se att åtgärden uppfyller de tekniska krav som finns. Det är svårt att göra egna konstruktionsritningar0, de måste vara fackmässigt gjorda. Det är vanligt att konstruktionsritningar krävs till grundkonstruktioner, husets stomme, avväxlingar inuti väggar samt över takstolar. Konstruktionsritningar kallas även för K-ritningar och de beskriver utförandet av huset – hur det är byggt ner till minsta detalj där till och med skruvar beskrivs med storlek och kvalitet. När behövs egentligen K-ritningar?

 • Vid det tekniska samrådet. När du ansökt och fått bygglov kommer du förr eller senare att ha ett tekniskt samråd med kommunen. Syftet med mötet är att kommunen ska se att svenska och internationella standarder och konstruktionsregler har följts, därför behövs K-ritningar.
 • Vid offertförfrågan. Konstruktionsritningar är utmärkta att bifoga när du skickar ut offertförfrågan. De detaljerade ritningarna gör att hantverkaren eller snickerifirman enklare kan ge en mer korrekt offert.
 • Vid inköp av material. Eftersom K-ritningen är så pass detaljerad, ner till minsta skruv, kan du med hjälp av ritningen veta exakt hur mycket material du behöver köpa. Dagens priser på byggnadsmaterial är relativt högt så det är viktigt att inte köpa mer än du behöver.

En konstruktionsritning av en villa innehåller detaljer om följande:

Är byggnadslov en offentlig handling?

Handlingsoffentligheten regleras i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen där det står att "Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ska varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar".

En handling innehåller information av något slag – det kan vara fråga om en text, ett fotografi, en film, en bandinspelning, e-post eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator hos en myndighet.

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos myndigheten och antingen har kommit in till myndigheten eller upprättats hos myndigheten.

Handlingar som kommit in till myndigheten från en utomstående och handlingar som skickats från myndigheten till en utomstående är alltid allmänna.

Kan man ge bort en halv fastighet?

Det finns inga lagliga hinder för dig som fastighetsägare att ge bort en belånad fastighet i gåva. Däremot finns det vissa omständigheter som är viktiga att ha koll på.

Först måste du veta om du vill att gåvomottagaren ska ta över lånen eller inte. Om lånen ska gå över till den nya ägaren måste banken godkänna detta. En överlåtelse av lånen kommer innebära att den nya ägaren måste ansöka om lagfart på fastigheten.

Hur liten andel av en fastighet kan man äga?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din mor och hennes två syskon ärvde 1/3 av fastigheten var och att barnen till det avlidna syskonet nu har ärvt 1/9 av fastigheten var. Ett av dessa barn vill nu att hela fastigheten ska säljas. Du undrar nu om barnet som äger 1/9 av fastigheten har rätt att kräva försäljning av hela fastigheten.