:

Vad händer om arbetsgivaren betalar ut för mycket lön?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om arbetsgivaren betalar ut för mycket lön?
 2. Vad ska man göra om man får för mycket lön?
 3. Hur långt tillbaka kan man korrigera lön?
 4. Hur betalar man tillbaka Löneskuld?
 5. Måste man betala tillbaka om man fått för mycket lön?
 6. Kan man kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
 7. Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka lön?
 8. Vad gör man om lönen inte stämmer?
 9. Hur länge kan man kräva återbetalning?
 10. Kan arbetsgivaren kräva tillbaka pengar?
 11. Får arbetsgivare fråga om tidigare lön?
 12. När kan man kräva högre lön?
 13. Kan ny arbetsgivare se min lön?
 14. Kan chefen höja min lön?
 15. Får man högre lön som fast anställd?

Vad händer om arbetsgivaren betalar ut för mycket lön?

Fråga:

Jag fick för sju månader sedan, av misstag, lönen utbetald två gånger. Ett fel som bankgirot gjorde. Min arbetsgivare hade alltså inget med detta att göra. Min sambo sköter betalning av räkningar o.dyl, vilket resulterade i att ingen av oss märkte felet, utan använde pengarna i tron att de var min lön.

Vad ska man göra om man får för mycket lön?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve... 27 september, 2023

Hur långt tillbaka kan man korrigera lön?

Övrigt/annat

Har en ba anställning på kommun. Fick för låg lön när jag började för tio år sedan. Har kontakt med HR och facket nu. Min fråga är hur många år tillbaka man kan få retroaktivt?

Hur betalar man tillbaka Löneskuld?

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Hej! Jag arbetar i en kommun och har varit sjukskriven i två månader innan min dotter föddes, därefter är jag föräldraledig. Nu säger min arbetsgivare att jag fått för mycket lön utbetalt och har en skuld som de vill göra avdrag på min kommande lön och skicka en räkning på kvarvarande belopp då lönen inte täcker hela skulden. Det här innebär stora ekonomiska problem för mig, kan en arbetsgivare göra så här, kan man inte hävda god tro?

Måste man betala tillbaka om man fått för mycket lön?

Då är det bråttom att kontakta Sveriges Lärare! Särskilt om du jobbar hos en privat arbetsgivare eftersom utebliven löneutbetalning kan tyda på ekonomiska problem, som i sin tur kan leda till konkurs. 

Om arbetsgivaren går i konkurs kan du ha rätt att få lönegaranti utbetald av staten. Då går staten in och betalar din lön. För att du ska kunna ta del av lönegarantin behöver Sveriges Lärare agera inom mycket korta tidsramar. Ta därför kontakt med oss så snart du upptäcker att du inte fått ut din lön.  

Har du fått för lite lön ska du direkt påpeka det för arbetsgivaren. Sker ingen rättelse ska du omedelbart ta kontakt med Sveriges Lärare. Detta är viktigt eftersom det finns tidsfrister som måste följas.

Kan man kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?

Fråga:

Jag fick för sju månader sedan, av misstag, lönen utbetald två gånger. Ett fel som bankgirot gjorde. Min arbetsgivare hade alltså inget med detta att göra. Min sambo sköter betalning av räkningar o.dyl, vilket resulterade i att ingen av oss märkte felet, utan använde pengarna i tron att de var min lön.

Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka lön?

Det kan hända att en mottagare under innevarande år blir skyldig att betala tillbaka ersättning som felaktigt har betalats ut. Det kan t.ex. avse för mycket utbetalad lön. I samband med återkravet ska utbetalaren rätta arbetsgivardeklarationen (individuppgiften) för den eller de månader som återkravet avser (26 kap. 40 § SFL). Detta innebär att personen får korrekta uppgifter förifyllda i sin deklaration som sedan ligger till grund för personens beskattning.

Vad gör man om lönen inte stämmer?

Om förfallodatumet har passerat, och du är helt säker på att lönen inte har betalats ut, finns det ingen anledning att vänta. Börja med att kontakta chefen och berätta att du inte fått din lön utbetald. Frågan även om varför. Om svaret är att arbetsgivaren har dålig ekonomi är det viktigt att agera fort. 

Om du ringer till arbetsgivaren, eller har ett muntligt möte, är det bra att även skicka ett mejl, så att du har ett skriftligt bevis på att du har informerat chefen.

Det händer att facket kommer i kontakt med anställda som velat vara snälla mot sina arbetsgivare genom att avvakta. Risken med att vänta med att kräva ut din lön är att du kan gå miste om vissa ersättningar, till exempel  om företaget går i konkurs. 

Om du trots det vill ge chefen en sista chans, till exempel för att det har skett ett mänskligt misstag, räcker det med en eller två dagar för att arbetsgivaren ska hinna åtgärda det. 

Hur länge kan man kräva återbetalning?

 • Du ansvarar för ursprungliga fel på varan i minst tre år från inköpstillfället. Ursprungsfel kan till exempel vara fabrikationsfel. För varor med digitala delar, till exempel en gps, är tiden tre år eller den längre tid som avtalet löper.
 • Konsumenten ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes. Reklamerar konsumenten inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid.
 • Om konsumenten upptäcker ett fel precis innan tre år har gått har konsumenten ytterligare två månader på sig att reklamera.
 • Reklamationsrätten påverkas inte av eventuell garanti. En produkt kan ha en sorts garanti på ett år, men konsumenten har fortfarande rätt att reklamera varan i tre år.
 • De första två åren, eller den längre tid som avtal löper för varor med digitalt innehåll, är konsumentskyddet extra starkt. Då är det du som måste bevisa att felet inte fanns vid köpet, om du ska undvika ansvar. Om du inte kan visa att felet uppstått på grund av konsumentens agerande ska du utgå från att felet är ursprungligt och att det är ditt ansvar.
 • Konsumenten ska i normala fall ta den felaktiga varan till dig. Har inte konsumenten möjlighet till detta kan konsumenten kontakta dig så att du kan besluta om hur varan ska transporteras. Om konsumenten ska skicka tillbaka varan till dig så är det konsumenten som ansvarar för att packa varan så att den inte skadas under transporten.

När felet på produkten är ursprungligt och konsumenten har reklamerat inom rätt tid, är du skyldig att antingen:

 • reparera felet
 • byta till en ny, felfri vara
 • ge prisavdrag
 • låta konsumenten få häva köpet och ge pengar tillbaka
 • ge ersättning för reparation
 • låta konsumenten hålla inne betalning
 • ge skadestånd

Under reklamationen har konsumenten rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar konsumentens krav. Det kan exempelvis gälla kostnaden för att få felet avhjälpt eller summan som motsvarar kravet på önskat prisavdrag. Har konsumenten rätt att häva köpet kan konsument hålla inne hela köpesumman.

Kan arbetsgivaren kräva tillbaka pengar?

Fråga från läsare: Jag var deltidstjänstledig från mitt jobb 2020. Nu visar det sig att min arbetsgivare felaktigt betalat full lön till mig under hela denna tid. Det är inget jag har märkt då det inte handlar om något större belopp i månaden, men sammanlagt är det mycket pengar. Måste jag verkligen betala tillbaka allt till arbetsgivaren?

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

Får arbetsgivare fråga om tidigare lön?

Det är inte ovanligt att jobbkandidater uppmanas att ange löneanspråk redan i sin ansökan, särskilt om det är en rekryteringsförmedling som håller i processen.

Gör inte det, är rådet från Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

– Vår rekommendation är att du inte fyller i den uppgiften. Om formuläret kräver att du svarar på den frågan så kan du skriva att du gärna diskuterar det när ni träffas.

När kan man kräva högre lön?

Det finns flera saker du kan göra för att höja din lön. Här är våra viktigaste tips.

Om du inte är nöjd med din ska du börja med att ta reda på om det finns på din arbetsplats och vilka skyldigheter arbetsgivaren har att höja din lön. Vad som gäller för just din  hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Kan ny arbetsgivare se min lön?

Snart dags för lönesamtal. Brukar du få tunghäfta när chefen kommer med argument som ”det finns inga pengar, vi måste spara?” Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt, hjälper dig. Här följer tips på hur du kan bemöta chefens argument.

Agnes Rolka är rådgivare på Vision Direkt. Foto: Lasse Nilsson.

Kan chefen höja min lön?

Snart dags för lönesamtal. Brukar du få tunghäfta när chefen kommer med argument som ”det finns inga pengar, vi måste spara?” Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt, hjälper dig. Här följer tips på hur du kan bemöta chefens argument.

Agnes Rolka är rådgivare på Vision Direkt. Foto: Lasse Nilsson.

Får man högre lön som fast anställd?

När en anställd byter anställning genom att ha sökt utlyst anställning och fått anställningen efter förtjänst och skicklighet gäller samma principer som vid nyanställning. Detta innebär att den anställde inte är garanterad att få behålla eller få höjd lön, utan lönen ska fastställas enligt det lönepolitiska programmets lönepåverkande faktorer.