:

Hur får man tillbaka källskatt från Finland?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man tillbaka källskatt från Finland?
 2. Får man tillbaka hela källskatten?
 3. Kan man få tillbaka utländsk källskatt?
 4. Hur lång tid tar det att få tillbaka källskatt?
 5. Hur lång tid tar det att få tillbaka källskatt från Finland?
 6. Får man tillbaka källskatt på KF?
 7. Får man tillbaka utländsk källskatt på ISK?
 8. När betalas skatteåterbäringen ut 2023 Finland?
 9. Vad är bäst ISK eller KF?
 10. Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?
 11. När får man skatteåterbäring 2023 efter ändring?
 12. När får man skatteåterbäring 2023 med ändringar?
 13. Vad är nackdelen med ISK?
 14. Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?
 15. Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?

Hur får man tillbaka källskatt från Finland?

Finland har från 1 januari 2021 infört nya regler om beskattning av utdelning på finska aktier. De nya reglerna gäller för aktier som förvaras på depå hos en bank eller på värdepapperskonto hos Euroclear Sweden.

Idag finns ingen möjlighet för SEB att anpassa hanteringen av utdelningar till de nya finska reglerna. För dig som har finska aktier på depå, investeringssparkonto (ISK), Servicekonto eller individuellt pensionssparande (IPS) innebär det att den finska skatten på utdelning inte kan sättas ned till 15 procent i enlighet med skatteavtal. Istället kommer full skatt att dras i Finland med 35 procent och den överskjutande delen av skatten på 20 procent (det vill säga skillnaden mellan 15 och 35 procent) måste sökas tillbaka av aktieägaren hos den finska skattemyndigheten Vero.

Får man tillbaka hela källskatten?

Den automatiska beräkningen av hur mycket skatt på utdelningar som får tas ut enligt skatteavtal bygger på bestämmelserna i OECD:s modellavtal. Enligt modellavtalet har källstaten rätt att ta ut 15 procent i skatt på utdelningen. Avräkningsbar utländsk skatt på utdelningar begränsas därför i de flesta fall till 15 procent av utdelningen. Undantag görs dock för utdelningar från bolag i Österrike och Storbritannien där begränsningen görs till 10 respektive 5 procent av utdelningen.

Om det inte finns ett skatteavtal med det land som utdelningen kommer ifrån eller om procentsatsen i skatteavtalet med aktuellt land inte är 15 procent blir den automatiska beräkningen fel. I dessa fall bör du lämna en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703.

Kan man få tillbaka utländsk källskatt?

Många av våra kunder äger finska aktier, så som Nordea, Nokia och Stora Enso. Och Nordea har ju historiskt, precis som övriga storbanker, varit en stor och viktig utdelare för många kunder. När restriktionerna för finansiella bolag nu försvinner blir det åter aktuellt för Nordea att dela ut.

Från och med 1 januari 2022 gäller nya regler för nedsatt källskatt på finska utdelningar. För att fortsatt kunna erbjuda Nordnets kunder 15% utländsk källskatt istället för 35% utländsk källskatt krävs att man äger bolagens aktie som är noterade på finska marknaden. Nedsättning att utländsk källskatt möjliggörs genom att Nordnet antagit rollen som registrerad förvarare hos finska skattemyndigheter.

Om du äger finska aktier, noterade på finska listor, så behöver du inte göra någonting för att fortsatt få direktnedsättningen och därmed endast belastas med 15% utländsk källskatt, istället för 35% utländsk källskatt. Nordnet kommer fortsatt försöka kräva tillbaka all utländsk källskatt som belastar utdelningar i försäkringar så som KF, tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring, vilket dock kan ta upp till ca 2-3 år.

Hur lång tid tar det att få tillbaka källskatt?

Aktieägare bosatta i Sverige som betalt 35 procent skatt på utdelningen, men som bara ska betala 15 procent skatt kan själva begära tillbaka skatt från Vero.fi. De kan ansöka om återbetalning av skatt först året efter att utdelningen betalats. Ansökan måste lämnas till Vero inom tre år, dvs. senast vid utgången av 2025 för utdelningar som betalats under 2022 och senast utgången av 2026 för utdelningar som betalats under 2023. Mer information om detta och vilka blanketter som ska användas hittar du våra investerarsidor. 

Hur lång tid tar det att få tillbaka källskatt från Finland?

Hur bra koll har du på influencers? Idag finns det så otroligt många att hålla koll på och det är svårt att veta vilka man bör följa och vilka som ger dig den bästa inspirationen. Vi har listat åtta influencers vi bör lägga till i våra flöden.

Får man tillbaka källskatt på KF?

Det finns tre olika sparformer att välja mellan för privat aktiesparande; traditionell aktiedepå, Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF).

Den traditionella aktiedepån har vissa generella fördelar jämfört med de två ”nya” sparformerna ISK och KF. Främst handlar det om att förluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital, och kan därmed användas för att kvitta bort vinster.

Får man tillbaka utländsk källskatt på ISK?

Den automatiska beräkningen av hur mycket skatt på utdelningar som får tas ut enligt skatteavtal bygger på bestämmelserna i OECD:s modellavtal. Enligt modellavtalet har källstaten rätt att ta ut 15 procent i skatt på utdelningen. Avräkningsbar utländsk skatt på utdelningar begränsas därför i de flesta fall till 15 procent av utdelningen. Undantag görs dock för utdelningar från bolag i Österrike och Storbritannien där begränsningen görs till 10 respektive 5 procent av utdelningen.

Om det inte finns ett skatteavtal med det land som utdelningen kommer ifrån eller om procentsatsen i skatteavtalet med aktuellt land inte är 15 procent blir den automatiska beräkningen fel. I dessa fall bör du lämna en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703.

När betalas skatteåterbäringen ut 2023 Finland?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Vad är bäst ISK eller KF?

Du kan välja mellan tre typer av kapitalförsäkringar:

 • Fondförsäkring – Du väljer själv mellan de olika fonder som ditt försäkringsbolag erbjuder
 • Depåförsäkring – Du väljer själv de fonder, aktier eller värdepapper du vill placera pengarna i
  • Du kan ha en bindningstid på upp till 15 år
  • Dina kostnader består av årsavgifter och uttagsavgifter
  • Du kan sätta in och ta ut pengar, men däremot inte flytta värdepapper
  • Du kan ta ut pengar före bindningstidens utgång, men då får du betala en avgift.
  • Din försäkring schablonbeskattas löpande och du kan sälja tillgångar utan beskattning.
  • Du kan välja förmånstagare till försäkringen till en tidpunkt du själv bestämmer.
  • Du väljer om du vill ha utbetalning som en klumpsumma eller över en längre period
  • Du betalar ingen skatt när försäkringen betalas ut.

  Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?

  Vi betalar skatt för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Grundtanken med skatten är att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter.

  Jämfört med andra länder betalar vi ganska mycket i skatt i Sverige. Att skatten är hög beror på att staten, kommuner och regioner i Sverige har stora ansvarsområden. Områden som utbildning, sjukvård och infrastruktur finansieras genom skatt.

  När får man skatteåterbäring 2023 efter ändring?

  Om du har betalat in för mycket skatt under året betalas den överbetalda delen tillbaka till ditt konto efter att du deklarerat. Detta kallas för skatteåterbäring. I de fall du betalat för lite skatt under året behöver du betala in det återstående beloppet, även kallat kvarskatt.

  Som privatperson har du möjlighet att göra avdrag på en rad olika kostnader. På så vis sänks den inkomst din skatt beräknas på och det betyder att du kommer betala mindre i skatt. De flesta avdragsgiltiga kostnaderna redovisas automatiskt i din deklaration men flera kostnader behöver du själv deklarera. Genom att göra avdrag kan du påverka den summa du får tillbaka i skatteåterbäring.

  När får man skatteåterbäring 2023 med ändringar?

  Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

  Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

  Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

  Vad är nackdelen med ISK?

  Öppna ISK här

  Ditt sparande på ISK schablonbeskattas. Det betyder att du betalar en årlig skatt på det totala värdet på ditt ISK, en fast procentsats, oavsett om värdet på dina tillgångar gått upp eller ner. Uppgifterna skickas automatiskt till Skatteverket och finns sedan förtryckta på din deklaration.

  Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?

  I tjänsten för att räkna om utländska tjänsteinkomster kan du som fått pension från Finland, Norge eller Danmark, få hjälp med att räkna om dina utländska inkomster till svenska kronor och se om du kan få avräkning. Tjänsten hjälper dig även med om du ska deklarera pensionen och hur du ska fylla i den i inkomstdeklarationen

  Tjänsten för att räkna om utländska kapitalinkomster kan just nu bara hjälpa dig som har ränteinkomster eller utdelningar.

  Fyll i den utländska inkomsten i rätt ruta på deklarationen. Tänk på att alla belopp ska vara omräknade till svenska kronor. Om det redan finns ett belopp tryckt i rutan ska du fylla i det nya totalbeloppet.

  Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?

  Bestämmelserna om kontrolluppgifter för betalningar till och från utlandet finns i 23 kap. 1 § SFL. Uppgifterna lämnas i första hand för Skatteverkets kontrolländamål. Regeringen anser att uppgifterna är ett bra hjälpmedel i Skatteverkets granskningsverksamhet (prop. 2008/09:44 s. 20). Uppgifterna som uppgiftslämnarna ska lämna skiljer sig åt vad det gäller betalningar till och från utlandet. Skillnaderna beror på att uppgiftslämnandet ska bli mindre betungande.

  Den som förmedlar en betalning är kontrolluppgiftsskyldig och ska lämna en kontrolluppgift. Någon egentlig definition vad förmedla innebär finns inte. Regeringen anger att den som har varit mellanhand i en valutatransaktion får anses ha förmedlat en betalning (prop. 1992/93:65 s. 31). Det här innebär att det är den som, faktiskt genomför själva betalning till ett annat land eller tar emot pengar från ett annat land som är uppgiftsskyldig. I många fall innebär detta en bank eller annat betaltjänstföretag.