:

Vilka bilar får miljöbonus 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka bilar får miljöbonus 2023?
 2. Får man 70 tusen om man köper elbil?
 3. Hur får man bonus för elbil?
 4. Vilka elbilar får Klimatbonus?
 5. När försvinner miljöbonus?
 6. Får man miljöbonus vid Privatleasing?
 7. Vad kostar det att köra 1000 mil med elbil?
 8. Hur ska alla ha råd med elbil?
 9. Hur har man råd med en elbil?
 10. Vem betalar ut miljöbonus elbil?
 11. Kan man bli utan miljöbonus?
 12. Varför ta bort miljöbonus?
 13. När lönar det sig inte med elbil?
 14. När blir det lönsamt att köra elbil?
 15. När lönar det sig att köpa elbil?

Vilka bilar får miljöbonus 2023?

Följande ändringar är föreslagna att börja gälla 1:a juli 2022:

 • Gränsen för utsläpp för att få miljöbonus sänks från 60 g CO2 / km till 50 g.
 • Ett tak införs så bara bilar med ett nypris på högst 700 000 kr får bonus. Transportstyrelsen ska meddela vad som avses med nypris, men det ligger nära tillhands att anta att Skatteverkets listor på nybilspriser kommer användas.
 • För laddhybrider beräknas storleken på bonusen idag ut genom formeln 45000 – 583 * g där g är CO2-utsläppen i gram. Detta ändras till 20000 – 300 * g. Det innebär alltså att laddhybrider som mest kan få 20000 kr i bonus, och som lägst 5000 kr.
 • Man tar bort begränsningen att bonusen till företag får uppgå till högst 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil, så att samma regler gäller både privatpersoner och företag.

För elbilar förblir bonusen alltså maximalt 70000 kr, men taket som införs kommer påverka många dyrare elbilar som Tesla Model S, Model X och Model Y, Porsche Taycan, Audi e-tron, med flera. I fallet Tesla Model Y så kostar en Long Range idag 719900 kr så där kan man nog förvänta sig att de sänker priset med 20000 kr.

Får man 70 tusen om man köper elbil?

Den nya regeringen har beslutat att helt ta bort klimatbonusen för alla bilar som köps eller beställs efter den 8:e november 2022.

Det innebär att du som beställer en ny elbil den 9:e november helt blir utan bonus.

Under 2023 sänks maxbeloppet du kan få i bonus från 70.000 kr till 50.000 kr.

Maxbeloppet höjdes under 2021 och låg kvar under 2022. Men om du köper en elbil som tas i bruk efter 1 januari 2023 så kan du räkna med att högst få en klimatbonus på 50 000 kr.

Beloppet höjdes inför 2021 för att ytterligare förbättra incitamentet att byta till en mer miljövänlig bil. Det gäller för rena elbilar (eller vätgasbilar), dvs sådana med nollutsläpp.

Hur får man bonus för elbil?

 • Utsläppsgräns för att få miljöbonus sänks 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km.
 • Laddhybrider får en korrigering där maxbonus blir 10 000 kr och 5 000 kr som lägst.
 • Elbilar får en sänkt maxbonus från 70 000 kr till 50 000 kr.

Ändringarna som ska träda i kraft den 12 juli 2022 innebär att: bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks. gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km.

Tidigare: Förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018. 

För bilar som ställs på efter den dagen kan det istället vara aktuellt med utbetalning av bonus. Läs mer om bonus här.

Regeringen beslutade den 22 december 2011 att införa en supermiljöbilspremie. Syftet är att försöka öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan. Supermiljöbilspremien omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018.

Premien omfattar personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per km, vilket sannolikt till största delen kommer att vara laddhybrider och rena elbilar.

Merkostnaden för en sådan bil är uppskattad till mellan 100 000 och 150 000 kronor, bland annat på grund av att batteritekniken fortfarande är dyr. Regeringen införde därför ett bidrag – en premie – om högst 40 000 kronor per bil och har gett Transportstyrelsen i uppdrag att betala ut premien.

Vilka elbilar får Klimatbonus?

Under de senaste tio åren har koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige minskat snabbast i EU. De politiska visioner som idag finns bäddar för att den trenden ska fortsätta. 

För att nå målen kommer det att krävas en kombination av de tre hörnstenar som industrin arbetar med: energieffektivisering, ökad användning av biobränslen, samt ny teknik (för energilagring och framdrift).

För att den positiva utvecklingen gällande klimatpåverkan från personbilar är det av största vikt att de styrmedel som finns, t.e.x klimatbonusbilar är rätt utformade, dv.s teknikneutrala, långsiktiga och i harmoni med resten av EU.

När försvinner miljöbonus?

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2023 att klimatbonusen ska avvecklas. Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar vara jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Styrmedlet har därför bedömts ha uppfyllt syftet att främja marknadsintroduktionen av mer miljövänliga bilar.

Genom ändringarna i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar säkerställs att den som köpte eller beställde en klimatbonusbil innan brytdatumet för bonus den 8 november 2022 ska kunna få sin bonus. När det gäller leasing eller taxiföretag är det vanligt att bilen har beställts av någon annan än den som ställer på bilen för första gången. Därför görs ett undantag för dessa typer av situationer i syfte att säkerställa att den som ställt på bilen kan få bonus på samma sätt som tidigare. För att få bonusen ska den som ställt på bilen efter den 8 november 2022 lämna in en skriftlig ansökan till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024. Ansökan ska också innehålla dokumentation som visar när bilen har köpts eller beställts. Om bilen ställts på den 8 november 2022 eller tidigare ska ingen ansökan lämnas in.

Får man miljöbonus vid Privatleasing?

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2023 att klimatbonusen ska avvecklas. Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar vara jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Styrmedlet har därför bedömts ha uppfyllt syftet att främja marknadsintroduktionen av mer miljövänliga bilar.

Genom ändringarna i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar säkerställs att den som köpte eller beställde en klimatbonusbil innan brytdatumet för bonus den 8 november 2022 ska kunna få sin bonus. När det gäller leasing eller taxiföretag är det vanligt att bilen har beställts av någon annan än den som ställer på bilen för första gången. Därför görs ett undantag för dessa typer av situationer i syfte att säkerställa att den som ställt på bilen kan få bonus på samma sätt som tidigare. För att få bonusen ska den som ställt på bilen efter den 8 november 2022 lämna in en skriftlig ansökan till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024. Ansökan ska också innehålla dokumentation som visar när bilen har köpts eller beställts. Om bilen ställts på den 8 november 2022 eller tidigare ska ingen ansökan lämnas in.

Vad kostar det att köra 1000 mil med elbil?

Genom att använda M Sveriges bilkostnadskalkyl så blir det lättare för dig att se bilens alla kostnader. Använd gärna webbläsare Chrome eller Safari*

Hur ska alla ha råd med elbil?

Först 2029 har en amerikansk låginkomstfamilj råd att köpa en elbil enligt uträkningar från det internationella rådet för rena transporter ICCT. Från 2030 kommer de dessutom spara cirka 8.500 kronor årligen på att göra bytet.

Hur har man råd med en elbil?

Den ena stora punkten rör så klart laddningen och allt som det för med sig. Här betar vi av de olika frågorna som dyker upp inom det området.

Vem betalar ut miljöbonus elbil?

 • Utsläppsgräns för att få miljöbonus sänks 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km.
 • Laddhybrider får en korrigering där maxbonus blir 10 000 kr och 5 000 kr som lägst.
 • Elbilar får en sänkt maxbonus från 70 000 kr till 50 000 kr.

Ändringarna som ska träda i kraft den 12 juli 2022 innebär att: bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks. gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km.

Tidigare: Förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018. 

För bilar som ställs på efter den dagen kan det istället vara aktuellt med utbetalning av bonus. Läs mer om bonus här.

Regeringen beslutade den 22 december 2011 att införa en supermiljöbilspremie. Syftet är att försöka öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan. Supermiljöbilspremien omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018.

Premien omfattar personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per km, vilket sannolikt till största delen kommer att vara laddhybrider och rena elbilar.

Merkostnaden för en sådan bil är uppskattad till mellan 100 000 och 150 000 kronor, bland annat på grund av att batteritekniken fortfarande är dyr. Regeringen införde därför ett bidrag – en premie – om högst 40 000 kronor per bil och har gett Transportstyrelsen i uppdrag att betala ut premien.

Kan man bli utan miljöbonus?

 • Utsläppsgräns för att få miljöbonus sänks 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km.
 • Laddhybrider får en korrigering där maxbonus blir 10 000 kr och 5 000 kr som lägst.
 • Elbilar får en sänkt maxbonus från 70 000 kr till 50 000 kr.

Ändringarna som ska träda i kraft den 12 juli 2022 innebär att: bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks. gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km.

Tidigare: Förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018. 

För bilar som ställs på efter den dagen kan det istället vara aktuellt med utbetalning av bonus. Läs mer om bonus här.

Regeringen beslutade den 22 december 2011 att införa en supermiljöbilspremie. Syftet är att försöka öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan. Supermiljöbilspremien omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018.

Premien omfattar personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per km, vilket sannolikt till största delen kommer att vara laddhybrider och rena elbilar.

Merkostnaden för en sådan bil är uppskattad till mellan 100 000 och 150 000 kronor, bland annat på grund av att batteritekniken fortfarande är dyr. Regeringen införde därför ett bidrag – en premie – om högst 40 000 kronor per bil och har gett Transportstyrelsen i uppdrag att betala ut premien.

Varför ta bort miljöbonus?

Volvo Car Retail och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

När lönar det sig inte med elbil?

Vi Bilägares Tommy Wahlström och SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén reder ut vad som är bäst för både plånbok och klimat när det kommer till bilköp och hur man undviker bråk kring laddstolparna.

När blir det lönsamt att köra elbil?

Med rusande elpriser i hela Sverige har vi fått flera kunder som undrar om det fortfarande är smartare att köpa elbil? Javisst, säger vi! Förutom att elbilen är överlägsen ur miljösynpunkt och driver på omställningen mot ett fossilfritt samhälle, så visar vår jämförelse nedan att elbilen fortfarande kör den billigaste milen. Det gäller dock att vara lite smart för att hålla kostnaderna nere nu under vintermånaderna med höga elpriser i hela landet. Vi hjälper dig hålla koll!

Under senaste månaderna har priset på el i hela landet stigit enormt och åtskilliga spaltmeter har ägnats åt att skriva om de ökande kostnadernas påverkan på människor och industri. Alla drabbas vi såväl privat som på våra arbetsplatser. Men hur är det egentligen för alla elbilsägare?

När lönar det sig att köpa elbil?

Ser man till kostnaden mellan att köpa en elbil eller en fossildriven bil är elbilar fortfarande dyrare på marknaden. Trots att elbilar har ett dyrare utgångspris än bilar med förbränningsmotor i nuläget, kan detta komma att sjunka i takt med att tillverkare ställer om sin produktion för elbilar. Dock är det viktigt att ta in alla kostnader som kan tillkomma, hur mycket bilen kostar i drift och en hel del andra aspekter för att ta reda på vad som är det mest kostsamma alternativet för en själv i det långa loppet. Nedan tar vi upp en del av de främsta och mest självklara kostnaderna att ta med i beräkningen före köpet. 

Ditt körmönstret kan ha stor betydelse för vilken bil som är det rätta alternativet för dig. Om du för det mesta i vardagen använder din bil till att köra kortare sträckor och har möjlighet att ladda din elbil med laddstolpe eller laddbox hemma är el elbil eller laddhybrid för det mesta det ekonomiska alternativet. Om du däremot kör en hel del längre sträckor vardagligen och inte har möjlighet till hemmaladdning, kan en bil med förbränningsmotor vara kortsiktigt mer ekonomiskt.

Det finns dieselmotorer och bensindrivna bilar som drar mindre än andra och det kan vara ett alternativ. Har du möjlighet att ladda hemma är en eldriven bil lika bra för en vardag med längre resor och sträckor. Batteri och laddkapacitet för elbilar blir allt bättre med tiden vilket möjliggör längre resor i framtiden. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det för samhället är mer miljövänligt med en eldriven bil och att i det långa loppet är det viktigt att vara med och bidra till att minska koldioxidutsläppen i samhället. En satsning på en eldriven bil är en tryggare investering ur ett samhällsperspektiv.