:

Hur mycket ska jag betala till Kronofogden?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket ska jag betala till Kronofogden?
 2. Hur bokför man avgift till Kronofogden?
 3. Hur mycket får Kronofogden dra av lönen?
 4. Hur många procent tar Kronofogden?
 5. Måste man betala Kronofogden?
 6. Har inte råd att betala Kronofogden?
 7. Hur kan man betala Kronofogden?
 8. Vem betalar Kronofogden?
 9. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 10. Vad är det minsta man kan leva på?
 11. Kan man undvika Kronofogden?
 12. Hur länge kan man ha en skuld hos Kronofogden?
 13. Vad kan Kronofogden inte ta?
 14. Hur snabbt växer skulder hos Kronofogden?
 15. Hur mycket är existensminimum hos Kronofogden?

Hur mycket ska jag betala till Kronofogden?

Vi bestämmer hur stora normalbeloppen ska vara en gång per år. Normalbeloppen gäller under ett kalenderår. När vi räknar fram normalbeloppen använder vi oss av konsumentprisindex, som Statistiska centralbyrån (SCB) fastställer på regeringens uppdrag. Konsumentprisindex mäter den generella prisnivån i Sverige. Förutom den årliga ändringen kan vi inte besluta om nya normalbelopp utan ett beslut från riksdagen.

Hur bokför man avgift till Kronofogden?

Förseningsavgift till Skatteverket bokförs på konto 6992 (Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla) eftersom det inte är avdragsgillt.

Om du har ett AB och behöver bokföra en förseningsavgift till Skatteverket kan du använda dig utav vår mall Förseningsavgift till Skatteverket 

Hur mycket får Kronofogden dra av lönen?

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om vad och hur mycket Kronofogdemyndigheten får utmäta finns i utsökningsbalken, förkortad UB. Jag kommer att gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.

Hur många procent tar Kronofogden?

Skulder till statliga myndigheter är det vanligaste ärendet bland invandrare i Kronofogdens databas. Parkeringsböter, skatteskulder och bidragsåterbetalningar kan komma oannonserat och är därför lättare missförstå än räkningar man förväntar sig. Dessutom blir myndighetsskulderna indrivningsärenden hos Kronofogden redan efter en påminnelse, vilket är snabbare än övriga skulder.

Davor Vuleta har studerat invandrares överskuldsatthet sedan 2013, både genom intervjuer med skuldsatta personer samt statistisk analys av Kronofogdens databaser. Hans forskning visar att indrivning och betalningsanmärkningar kan leda till att den som är skuldsatt får nya skulder. Antingen för att man inte längre har råd att betala sina fasta kostnader, eller för att man tar nya lån för att kompensera för sin försämrade ekonomi. Davor Vuleta kallar processen gäldenisering och säger att den kan ha negativa effekter för hela hushållet.

– En obetald räkning på 300 kronor blir med avgifter och räntor en skuld om ungefär 2000 kronor när Kronofogden beslutat om indrivning. För en familj med låga inkomster kan den försämrade ekonomin innebära att barnen kanske inte kan träna eller åka med kompisar på utflykt. Som vuxen kan stressen över ekonomin göra att man mår sämre, man kanske blir sjukskriven och nya skulder uppstår. Den här onda spiralen är väldigt svår att ta sig ur. För invandrare blir det dessutom svårt att integreras i det svenska samhället när de inte kan leva normala sociala liv.

Måste man betala Kronofogden?

Kronofogdemyndigheten (”Kronofogden” eller ”KFM”) arbetar utefter ett tydligt uppdrag, att se till att den som har rätt att få betalt får det, tex företag eller privatpersoner, och ge stöd och råd till den som ska betala. Om du är svårt skuldsatt kan du ansöka om skuldsanering via KFM som kan hjälpa dig att komma tillbaka på fötter och börja leva ett liv utan skulder.

Har inte råd att betala Kronofogden?

Om du inte betalar eller bara betalar en del av skulden kommer Kronofogden att utreda om du har några pengar eller tillgångar. Om du har det använder Kronofogden dem för att betala din skuld till brottsoffret. Deras utredning kan leda till att du får en betalningsanmärkning. Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Om utredningen visar att du inte kan betala får brottsoffret ett brev om det och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för att söka ersättning därifrån. Finns det ingen försäkring eller om brottsoffret bara får ersättning för en del av skadan kan personen ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Du kan då få en skuld till Brottsoffermyndigheten.

Hur kan man betala Kronofogden?

När du köper något mot faktura är du alltid ansvarig för att betala fakturan i tid. Det gäller oavsett om du fått fakturan eller inte. Att din faktura till exempel kommer bort i posten ändrar inte din skyldighet att betala den. Om du saknar fakturan behöver du kontakta företaget och be om fakturauppgifter så du kan betala.

Om du får en faktura som du anser är felaktig är det viktigt att du skriftligen protesterar mot fakturan, det kallas att bestrida betalningskravet.

Vem betalar Kronofogden?

Om någon är skyldig dig pengar måste du först skicka ett skriftligt krav och spara en kopia på kravet. Om du inte får betalt kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden.

Blanketter finns att hämta hos kronofogden.se. Kronofogden söker upp den som är skyldig dig pengar och lämnar över en formell delgivning. Om den som är skyldig dig pengar inte svarar på detta får du ett beslut som kan användas för att driva in skulden.

Om personen vägrar att betala kommer kronofogden att fråga dig om du vill lämna över kravet till tingsrätten. Du har alltid rätt att få din sak prövad i domstol.

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Vi skickar det vidare till tingsrätten som beslutar om utmätningen ska ändras eller inte. ​

I beslutet om utmätning finns information om vart du ska posta din överklagan. Om du inte har kvar beslutet ska du posta din överklagan till det av våra kontor som finns närmast där du bor. Du kan också mejla.

Vad är det minsta man kan leva på?

Om du inte klarar av att betala dina skulder kan du antingen få utmätning på lönen eller begära skuldsanering från Kronofogden och därmed behöva leva på existensminimum. Existensminimum, som även kallas förbehållsbelopp, är det belopp som anses skäligt för att du ska klara dina levnadskostnader, exempelvis för boende, mat och försäkringar.  

Kan man undvika Kronofogden?

Den här hemsidan administreras av Legalis Inkasso bifirma till Sileo Kapital AB.

Vi använder oss av cookies som är nödvändiga för att vår webbplats skall fungera och för att kunna erbjuda dig den bästa besöksupplevelsen. Vi önskar även att använda oss av analyscookies som bidrar till att förbättra vår webbplats och underlättar underhållsarbete.

Hur länge kan man ha en skuld hos Kronofogden?

Du kan också ha fått ett informationsbrev om att Brottsoffermyndigheten har överlämnat ett krav till Kronofogden. Det får du om du redan har andra skulder hos Kronofogden. Om du inte kan betala hela skulden på en gång via Kronofogden kan du komma överens om en avbetalningsplan med Brottsoffermyndigheten. I sådana fall betalar du varje månad ett belopp på din skuld direkt till Brottsoffermyndigheten och myndigheten återkallar kravet från Kronofogden.

Vad kan Kronofogden inte ta?

Det finns flera saker som Kronofogden kan ta ifrån dig om du har obetalda skulder. Några av de vanligaste sakerna Kronofogden kan ta är:

 • Lön
 • Bankkonto
 • Försäkringspengar
 • Förmåner från socialförsäkringen
 • Egendom som kan säljas på auktion

Dessa åtgärder kan vara svåra att hantera, särskilt om du har en familj att ta hand om. Det är därför viktigt att känna till vad Kronofogden inte kan ta för att skydda dig och din familj.

Hur snabbt växer skulder hos Kronofogden?

Första halvåret i år fick Kronofogden in över 609 000 krav på obetalda skulder, så kallade ansökningar om betalningsföreläggande. Det kan jämföras med cirka 545 000 under samma period i fjol – en ökning med drygt 12 procent. Antalet berörda personer har ökat med omkring sex procent till cirka 268 000.

Hur mycket är existensminimum hos Kronofogden?

Existensminimum kallas även för förbehållsbelopp och är den summa pengar som en person eller hushåll får behålla av sin lön när de genomgår en löneutmätning eller skuldsanering. Beloppet ska vara tillräckligt för att personen eller hushållet ska gå runt varje månad, och täcker endast det absolut nödvändigaste.