:

Vilka regler gäller vid arbetsträning?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka regler gäller vid arbetsträning?
 2. Vilken ersättning vid arbetsträning?
 3. Vad händer efter en arbetsträning?
 4. Vad händer om man inte klarar av arbetsträning?
 5. Får man ta ledigt när man Arbetstränar?
 6. Kan man tacka nej till arbetsträning?
 7. Vem betalar lön under arbetsträning?
 8. Vad gäller vid arbetsprövning?

Vilka regler gäller vid arbetsträning?

Arbetsträning innebär att du under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Du får möjlighet att utföra arbetsuppgifter med hjälp av handledning utan några krav på produktivitet. Det kan handla om att delta i en arbetssituation, till exempel att umgås med arbetskamrater. Du får också bekanta dig med krav och förväntningar som finns på en arbetsplats. Genom att arbetsträna kan du få erfarenhet och referenser som kan underlätta för dig att få ett jobb.

Arbetsträningens längd är olika beroende på vilket program du deltar i. För dig som deltar i jobbgaranti för ungdomar kan arbetsträningen pågå i upp till 3 månader. För deltagare i etableringsprogrammet och jobb- och utvecklingsgarantin kan arbetsträningen pågå upp till 6 månader. För dig som deltagit länge i jobb- och utvecklingsgarantin är tiden utökad till maximalt 12 månader.

Vilken ersättning vid arbetsträning?

Arbetsträning innebär att du under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Du får möjlighet att utföra arbetsuppgifter med hjälp av handledning utan några krav på produktivitet. Det kan handla om att delta i en arbetssituation, till exempel att umgås med arbetskamrater. Du får också bekanta dig med krav och förväntningar som finns på en arbetsplats. Genom att arbetsträna kan du få erfarenhet och referenser som kan underlätta för dig att få ett jobb.

Arbetsträningens längd är olika beroende på vilket program du deltar i. För dig som deltar i jobbgaranti för ungdomar kan arbetsträningen pågå i upp till 3 månader. För deltagare i etableringsprogrammet och jobb- och utvecklingsgarantin kan arbetsträningen pågå upp till 6 månader. För dig som deltagit länge i jobb- och utvecklingsgarantin är tiden utökad till maximalt 12 månader.

Vad händer efter en arbetsträning?

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete kan du ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering. En av åtgärderna inom yrkesinriktad rehabilitering är arbetsträning. Målet är att du efter arbetsträningen ska kunna återvända till arbetslivet.

På denna sida kan du läsa hur du går vidare. Här finns också information till dig som redan är i arbetsträning.

Arbetsträning är avsedd för en situation där du ska övergå till en ny uppgift som kräver nya kunskaper och ny kompetens. Du måste kunna fortsätta i uppgiften efter arbetsträningen.

Arbetsträningen kan pågå i 3–18 månader och längden avtalas individuellt. Längden beror på hur mycket nytt du måste lära dig.

Vad händer om man inte klarar av arbetsträning?

Efter ett antal månader som arbetslös sökte kvinnan en ledig tjänst som arbetsförmedlare på VO Direkt på Arbetsförmedlingen.

Hon kallades till intervju och lämnade kontaktuppgifter till sina referenser. Kort efteråt fick hon ett samtal som chockade henne:

– Chefen berättar för mig att på grund av min rehab tycker hon inte att jag ska bli erbjuden tjänsten.

Får man ta ledigt när man Arbetstränar?

DEBATT Monica Armini: Semestertider. Mitt i juli. Ledighet. Fast inte för alla – ganska många jobbar ju trots att det är sommar. Affärsbiträden, taxichaufförer, egenföretagare, sjukvårdspersonal med många flera. Så är det till exempel också för alla de sjukskrivna som går på rehabiliteringsersättning.

Som tillfrisknande har man rätt till ett års rehabilitering – men utan semester. Bara om verksamheten där man arbetstränar stänger, har den sjukskrivna rätt till ledighet. Är detta rimligt? Borde man inte eftersträva en arbetssituation som mer liknar en anställning när man arbetstränar?

Kan man tacka nej till arbetsträning?

Övrigt/annat

Hej. Jag har en fråga. En person som jag känner har jobb och utbildnigsgarati fick en varning då personen tackade nej till ett arbete nu skulle personen arbetsträna. Men ville inte vara där så personen sluta att gå ditt kan de bli så att ersättningen för jobb o utbildnings ersättning man får frågn försäkringskassan avstäga o i så fall hur läng kan man bli avstängd

Vem betalar lön under arbetsträning?

Det finns såklart ett antal regler och villkor kopplade till arbetsträning. Det kan vara lite knepigt att få en bra bild av arbetsträningsreglerna. Nedan får du en tydlig guide utifrån ett antal vanliga frågor:

 • Vad handlar arbetsträning om?

 • Vad är idén – vilka är fördelarna?

 • Vem kan ansöka?

 • Hur går ansökan till?

 • Vem betalar eventuell lön eller annan ersättning?

Ordet arbetsträning består av två delar och båda är lika viktiga. Du ska helt enkelt träna på att arbeta på en arbetsplats. Det ska inte finnas några krav på resultat eller produktivitet som det gör för en ordinarie anställd.

Bra att känna till är att det finns två nivåer av arbetsträning, dels en nivå som är lämplig för de flesta, dels så kallad förstärkt arbetsträning. Här kan du läsa lite kort om de båda varianterna och se de största skillnaderna.

Vad gäller vid arbetsprövning?

Arbetsträning innebär att en person under en tid får vara på din arbetsplats och delta i verksamheten. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan några krav på produktivitet.

Arbetsträning behöver inte vara att lära sig specifika arbetsuppgifter. Det kan handla om att delta i en arbetssituation, till exempel att umgås med arbetskamrater, samt bekanta sig med krav och förväntningar som finns på en arbetsplats.