:

Vad innebär det att blanka en aktie?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär det att blanka en aktie?
  2. Vad gör man när man blankar en aktie?
  3. Är blankning bra?
  4. Är det olagligt att blanka aktier?
  5. När måste blankare köpa tillbaka?
  6. Hur mycket kan du förlora vid blankning?
  7. Kan man blanka aktier som privatperson?
  8. Hur beskattas blankning?
  9. När måste man lämna tillbaka blankade aktier?

Vad innebär det att blanka en aktie?

Som med alla typer av investeringar finns det både fördelar och nackdelar du bör väga mot varandra. Det finns även vissa risker med blankning att ta hänsyn till innan du investerar.

Fördelen med blankning är att det ger investerare chansen att tjäna pengar även i en nedåtgående marknad. Om du lyckas identifiera bolag vars aktie sjunker i pris, kan du utnyttja detta till din fördel.

Vad gör man när man blankar en aktie?

En blankning behandlas precis som en vanlig säljorder på börsen och när du sedan vill köpa tillbaka aktier gör du det precis som ett vanligt köp.

När du vill blanka en aktie klickar du på säljknappen och bekräftar sedan ordern. När du sedan vill återköpa aktierna för att stänga positionen klickar du på köpknappen bredvid aktien och köper då tillbaka lika många aktier som du avyttrade.

Är blankning bra?

Något jag har reagerat på de senaste åren är den återkommande berättelsen om onda blankare i småspararkretsar. Det är antingen blankare som ”försöker att driva ner kursen” eller ”sprider rykten och skapar panik”. Den här blankarhetsen kulminerade någonstans kring Fingerprints fall, men den biter sig likväl kvar än idag. Det verkar nästan vara någon form av skyddsmekanism för egot att skylla på blankare eller traders, istället för att ifrågasätta sitt case. Så, med det sagt funderade jag lite på ämnet och tänkte bena ut vad jag tycker och tänker om blankning och blankare, då det är ett verktyg jag dagligen använder i min egen trading.

Först och främst, vad är ens blankning? Att blanka aktier innebär kort och gott att man spekulerar i att aktien ska gå ned. Det här kallas även att man är kort en aktie, vilket är motsatsen till att vara lång en aktie. Rent praktiskt går det till så att man lånar aktier i bolaget, som man sedan säljer i marknaden och hoppas kunna köpa tillbaka till ett lägre pris vid ett senare tillfälle – för att tjäna mellanskillnaden. För det här aktielånet betalar man en löpande ränta och ofta även en administrativ avgift som din bank tar för att lägga upp lånet. Räntan på aktielånet varierar stort beroende på tillgängliga aktier och efterfrågan att låna dessa. I vissa större bolag handlar det om någon enstaka procent, medan det exempelvis har kostat runt 30 procent att låna aktier i Starbreeze under vissa perioder. En blankare har med andra ord avgifterna emot sig, men även det faktum att marknaden går upp över tid. I någon mån har man med andra ord en naturlig uppförsbacke som blankare, så det gäller att vara selektiv med vilka blankningspositioner man tar.

Är det olagligt att blanka aktier?

Under upptakten till Kreugerkraschen 1931–1932 tvingades Ivar Kreuger att stödköpa aktier i sina egna företag för att stoppa blankningen (då kallad baissespekulation) av företagen på New York-börsen.

Blankning var länge förbjudet i Sverige. I februari 1987 tillsatte regeringen Carlsson den så kallade Värdepappersmarknadskommittén som i sitt slutbetänkande 1989 rekommendade att ändra lagen och tillåta blankning. Detta implementerades då regeringen Bildt år 1992 lade fram en proposition[5] för en ny börslagstiftning som föreslog att ändra lagen så att blankning tilläts.[6] Den huvudsakliga anledning som angavs till detta i propositionen var harmonisering av lagen till direktiv från Europeiska gemenskaperna (EG), nuvarande Europeiska unionen.

Efter finanskriserna under sensommaren 2008[7] började även svenska politiker att diskutera fenomenet. Finansminister Anders Borg uttalade sig negativt[8] om blankning och föreslog regleringar för att stävja det hela. Även finansmannen Christer Gardell har gjort ett uttalande i media[9] om att blankning bör förbjudas helt enkelt, eftersom förfarandet på tunna marknader gör normala prissättningar ineffektiva.

När måste blankare köpa tillbaka?

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du säljer aktierna därför att du tror att aktiernas kurs ska sjunka. Du lånar aktierna och säljer dem till en köpare. Sen köper du tillbaka värdepapperna till ett förhoppningsvis lägre pris och återlämnar dessa till ägaren. Om återköpspriset är lägre än försäljningspriset när du köper tillbaka aktierna, inklusive kostnader, så har du gjort en vinst.

Blankning innebär en relativt stor risk. Vid vanliga aktieköp finns en begränsad risk, en placering blir aldrig värd mindre än noll kronor. Vid blankning kan en aktie i princip stiga hur mycket som helst pga. av en kursuppgång och du måste då kunna betala den aktuella kursen.

Hur mycket kan du förlora vid blankning?

Här publicerar vi aktuella korta betydande positioner som passerat 0,5 procent. Däremot när vi visar summeringen i procent (%) för ett bolag så är denna baserad på alla positioner över 0,1 procent. Blankning som visas i procent kan innehålla avvikelser på grund av bolagshändelser, till exempel nyemissioner.

Längre ner på denna sida kan du också läsa mer om blankning, vad det innebär och hur det rapporteras.

Du har säkert läst eller hört talas om blankning. Men vad betyder att blanka aktier, hur fungerar det i praktiken och är det något som alla kan göra? Det och mycket annat kommer vi att ge svar på i den här artikeln där vi tar en närmare titt på just fenomenet blankning.

Kan man blanka aktier som privatperson?

Det är ägaren till de utlånade aktierna som hela tiden äger rätten till aktierna och avkastningen från dem.

Vilket betyder att en utdelning tillfaller ägaren av aktierna, och inte den som lånat aktierna. Blankar man en aktie över avstämningsdagen för utdelning blir man tvungen att betala utdelningen till utlånaren av aktierna som blankats.

Du kommer inte att erhålla någon aktieutdelning, eftersom du spekulerar i en kursnedgång utan att äga aktien. Den som lånat ut aktierna är fortfarande dess ägare. Du måste därför betala den som lånat ut aktierna de aktieutdelningar som görs under låneperioden. Andra bolagshändelser, så som aktiesplittar, kommer också att påverka kostnaden för din korta position.

Det är viktigt att du är medveten om vilka kostnader och avgifter som tas ut i samband med att du genomför affären, så att du inte riskerar att hela eller delar av din eventuella vinst äts upp av kostnader.

När du blankar en aktie utgår courtage precis som vanligt, och lånar du aktierna över natten tillkommer en ränta för aktielån och administrationsavgift. Blankar du och köper tillbaka aktierna under samma dag tillkommer alltså inga avgifter själva aktielånet. Det kan förekomma andra typer av avgifter beroende på vilken bank/mäklare du använder.

Vi rekommenderar att du kollar med din bank/mäklare vad som gäller och vilka kostnader som de tar ut i samband med att man blankar en aktie hos dem.

Hur beskattas blankning?

X AB frågar om vinsterna på blankningsaffärerna ska beskattas enligt kapitalvinstreglerna (fråga 1), om låne- och utdelningsersättningen till banken är en omkostnad vid kapitalvinstberäkningen (fråga 2) och om skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet (fråga 3).

Parterna är överens om att vinsterna på blankningsaffärerna ska beskattas enligt kapitalvinstreglerna och att låne- och utdelningsersättningen till långivaren är avdragsgill som "vanlig" kostnad.

När måste man lämna tillbaka blankade aktier?

Om du som lånar ut aktierna får en ersättning för utlåningen ska denna beskattas enligt kontantprincipen som löpande avkastning. Även den ersättning du får som kompensation för utebliven utdelning utgör inkomst av kapital för dig.

Om syftet med lånet är att låntagaren ska sälja aktierna innan motsvarande aktier återlämnas till dig, så är dessa utlånade för blankning. Du anses då inte har avyttrat de utlånade aktierna. När låntagaren sedan lämnar tillbaka aktierna utlöser därför inte heller detta någon beskattning.