:

Vad är kraven för att bli svensk medborgare?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är kraven för att bli svensk medborgare?
 2. När kan man förlora sitt svenska medborgarskap?
 3. Kan en svensk medborgare bli av med sitt medborgarskap?
 4. När blir man automatiskt svensk medborgare?
 5. Hur mycket kostar medborgarskap?
 6. Kan man bo i Sverige utan svenskt medborgarskap?
 7. Kan man bli utvisad om man har dubbelt medborgarskap?
 8. Måste man förnya medborgarskap?
 9. Kan man förlora sin medborgare?
 10. Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?
 11. Hur länge kan man vara utomlands som svensk medborgare?
 12. Kan man ha två pass i Sverige?
 13. Hur lång tid tar det för att bli svensk medborgare?
 14. Kan Sverige lämna ut svenska medborgare?
 15. Kan ett barn bli svensk medborgare när varken mamman eller pappan är svensk medborgare?

Vad är kraven för att bli svensk medborgare?

För att bli svensk medborgare krävs att man kunna styrka sin identitet. Med identitet menas namn, födelsetid och som regel medborgarskap. Man kan styrka sin identitet genom att visa sitt hemlandspass i original eller visa ett identitetsdokument i original eller så kan en nära släkting intygar ens identitet.

När kan man förlora sitt svenska medborgarskap?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att hänvisa till Lag om svenskt medborgarskap.

Kan en svensk medborgare bli av med sitt medborgarskap?

En svensk medborgare kan förlora sitt svenska medborgarskap genom preskription, vilket innebär att medborgarskapet upphör.

Förlust av svenskt medborgarskap sker när personen fyller 22 år om hen

 • är född utomlands,
 • aldrig har haft hemvist i Sverige, och
 • inte heller har varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med Sverige (14 § första stycket MedbL).

När blir man automatiskt svensk medborgare?

Ett barn förvärvar enligt 2 § MedbL svenskt medborgarskap vid födelsen om

 • en förälder är svensk medborgare
 • en förälder, som är avliden, var svensk medborgare vid sin död.

Det saknar betydelse var barnet föds och vem av föräldrarna som är svensk medborgare (prop. 2013/14:143 s. 33). Föräldraskapet behöver vara fastställt på ett sätt som gäller i Sverige. Fastställelsen kan ske efter att barnet föds, till exempel genom en föräldraskapsbekräftelse. Läs mer på sidan Föräldraskap.

Ett barn som inte har fyllt 12 år och som adopteras av en svensk medborgare blir enligt 4 § MedbL svensk medborgare vid adoptionen, om

 • barnet adopteras i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge, eller
 • barnet adopteras genom ett annat utländskt beslut som enligt lag gäller i Sverige.

Adoptionen kan alltså ha skett i Sverige eller utomlands. För att ett barn ska få svenskt medborgarskap genom ett utländskt adoptionsbeslut krävs att adoptionen gäller i Sverige (4 § första stycket 2 MedbL). Läs mer på sidan Internationella förhållanden.

Hur mycket kostar medborgarskap?

 • statslös och har fått flyktingförklaring/flyktingstatusförklaring 
 • statslös och har fått resedokument av Migrationsverket på grund av att du är flykting.

Kan man bo i Sverige utan svenskt medborgarskap?

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på uppehållstillstånd. Du behöver bara folkbokföra dig hos Skatteverket.

Kan man bli utvisad om man har dubbelt medborgarskap?

Myndighetsjuridik

Hej! En av mina bekanta är invandrare och har bott i Sverige i över 10 år. Hen är svensk medborgare, men har också sitt medborgarskap från sitt hemland kvar. Nu undrar jag: Om hen begår ett brott, är det möjligt att hen blir utvisad från Sverige? Vad gäller vid utvisningen? Kan den drabba alla invandrare som har begått ett brott, oavsedd hur länge man har bott i Sverige och om man har svenskt medborgarskap? Tack för svar!

Måste man förnya medborgarskap?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Kan man förlora sin medborgare?

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år.

Du kan lämna in din ansökan om att behålla svenskt medborgarskap på ambassaden eller något av konsulaten. Ansökan översänds sedan till Migrationsverket för handläggning och beslut.

Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?

 • statslös och har fått flyktingförklaring/flyktingstatusförklaring 
 • statslös och har fått resedokument av Migrationsverket på grund av att du är flykting.

Hur länge kan man vara utomlands som svensk medborgare?

Om du planerar att bo utomlands i ett år eller mer ska du rapportera det till Skatteverket minst en vecka före avresa. Detsamma gäller om du i början bara har planerat att stanna utomlands en kortare period men sedan bestämmer dig för att förlänga din vistelse till ett år eller mer. Det är viktigt att notera att detta gäller alla som bor i Sverige, oavsett om de har svenskt pass eller inte. Om din avresa ställs in eller skjuts upp måste du meddela Skatteverket senast det tidigare angivna avresedatumet. Du kan läsa all uppdaterad information på Skatteverkets hemsida, där hittar du också formuläret du behöver fylla i: Flytta utomlands. 

Kan man ha två pass i Sverige?

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands, även du som har dubbelt medborgarskap. Dock kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter får göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. Det kan i vissa fall leda till att det kan vara svårt att få hjälp av svenska myndigheter om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland.

Många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i ett land med obligatorisk militärtjänst kan du vara tvungen att göra militärtjänst i det landet, även om du är bosatt i Sverige. Du kan alltså bli inkallad, till exempel i samband med ett besök i ditt andra medborgarskapsland.

Har du dubbelt medborgarskap bör du tar reda på vad som gäller i ditt andra medborgarskapsland, innan du reser dit.

Hur lång tid tar det för att bli svensk medborgare?

Just nu får många vänta alldeles för länge på besked om svenskt medborgarskap. Den genomsnittliga ansökningstiden har ökat de senaste åren och ligger nu på nästan 14 månader – trots att det ska ta sex månader.

Det har tillförts stora resurser till medborgarskapsprövningar, och köerna minskar, enligt Mats Rosenqvist på Migrationsverket.

Kan Sverige lämna ut svenska medborgare?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppen vi har att göra med är dels utvisning, dels utlämning.

Kan ett barn bli svensk medborgare när varken mamman eller pappan är svensk medborgare?

Ansökan om för- och efternamn för barn födda utomlands görs genom formuläret SKV 7750 som skickas till Skatteverket. Ansökan har ingen kostnad.

Ladda ner formuläret med instruktioner här: Förnamn och efternamn - Ansökan (SKV 7750) | Skatteverket

Till ansökan bifogas vidimerade kopior av:- pass (för att styrka namnuppgifter på föräldrarna) - födelseattest där föräldrar framgår (i Chile; "Certificado de Nacimiento")- förlossnings- eller graviditetsintyg (i Chile; "Comprobante de Parto"- krävs enbart om modern är folkbokförd i Sverige)- vigselintyg (i Chile; "Certificado de Matrimonio" - krävs enbart om föräldrarna är gifta)- faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom (i Chile; "Registro de Nacimiento"- krävs enbart om föräldrarna inte är gifta)