:

Hur gör man när bouppteckningen är klar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man när bouppteckningen är klar?
 2. Var registreras en bouppteckning?
 3. Vilket skattekontor bouppteckning?
 4. Hur lång tid tar det att registrera en bouppteckning hos Skatteverket?
 5. Vad gör Skatteverket med bouppteckningen?
 6. Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?
 7. Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?
 8. När får man pengar efter bouppteckning?
 9. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 10. Vart skickas bouppteckning adress?
 11. Vad händer efter avslutad bouppteckning?
 12. Hur mycket betalar man i skatt på arv?
 13. Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?
 14. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 15. Måste man ta upp arv i deklarationen?
 16. Vad är en bouppteckning?
 17. När ska bouppteckning skickas till Skatteverket?
 18. När ska bouppteckningen upprättas?
 19. Hur gör man en bouppteckning steg för steg?

Hur gör man när bouppteckningen är klar?

När bouppteckningen och arvskiftet är klart är det dags att avsluta dödsboets konton och fonder, och samtidigt fördela dödsboets tillgångar i Nordea. Du kan göra det online via vår digitala brevlåda och skriva under med Mobilt BankID, eller genom att boka möte på ett att våra bankkontor.

 • Ta fram uppgifter om de konton och andra tillgångar som den avlidne har haft hos oss. Du hittar uppgifterna i det kapital- och räntebesked vi har skickat till dödsboets adress.
 • Ha kontonummer till dödsbodelägare till hands. 
 • Fyll i blanketten Avslutsuppdrag – antingen för en dödsbodelägare (pdf, 170 KB)Öppnas i nytt fönster eller flera dödsbodelägare (pdf, 297 KB)Öppnas i nytt fönster.
 • Ha bouppteckningen, dödsfallsintyg med släktutredning och eventuellt testamentet till hands.

Det kan vara bra att lämna kvar ett konto för exempelvis skatteåterbäring eller andra återbetalningar. 

Är fler än 10 dödsbodelägare? Eller är det någon av dödsbodelägarna som inte har Mobilt BankID? Då behöver ni besöka något av våra kontor för att avsluta dödsboets konton. 

Läs mer om att avsluta dödsboets konton på kontor.

Var registreras en bouppteckning?

När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

Vilket skattekontor bouppteckning?

Hos Stadsarkivet finns bouppteckningar gjorda före 1 juli 2001.

För att beställa en kopia på en bouppteckning behöver du veta

Hur lång tid tar det att registrera en bouppteckning hos Skatteverket?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

Vad gör Skatteverket med bouppteckningen?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?

Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

  Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  När får man pengar efter bouppteckning?

  Om du ärver en fastighet eller del av en fastighet behöver du anmäla att du är ny ägare. Det görs inte automatiskt.

  Du behöver ansöka om en ny lagfart hos Lantmäteriet i den region som fastigheten ligger i. Lantmäteriet behöver se den registrerade bouppteckningen när du ansöker om ny lagfart.

  I många fall kan den bank som har beviljat bolån också hjälpa till med lagfarten.

  Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person.

  Om du och den döda har haft en gemensam hyresrätt ska kontraktet ändras. Kontakta i så fall hyresvärden att få rätt namn på kontraktet och på hyresavierna.

  Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

  Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

  Vart skickas bouppteckning adress?

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

  Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

  Vad händer efter avslutad bouppteckning?

  En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

  Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

  Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

  Hur mycket betalar man i skatt på arv?

  Arvsskatten avskaffades för ett antal år sedan tillsammans med gåvoskatten i Sverige. 1 januari 2005 valde Sverige att slopa arvsskatten som fick en bakåtverkande effekt och började verka från den 17 december 2004. Arvsskatt är däremot vanligt i andra delar av världen, vilket kan vara värt att undersöka vid en flytt utomlands. Har du några frågor kring arvsskatt utomlands? Du når Lavendla via kontaktformuläret längre ned, via mail eller på 0770 – 33 90 70.

  Arvsskatten lever kvar i många länder. I EU tar 18 av 28 medlemsstater ut skatt på arv, vilket kan komma som något av en överraskning i samband med en flytt utomlands. För svenskar som är bosatta utomlands och önskar följa de svenska arvsreglerna krävs ett testamente.

  Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?

  Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

  Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

  Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

  En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

  Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

  Måste man ta upp arv i deklarationen?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Både gåvoskatten och arvskatten slopades i Sverige år 2005 och sedan dess har vi inte behövt betala skatt för varken gåvor eller arv. Att gåvor och arv är skattefria kan du se i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Eftersom det är skattefritt behöver ingen av er ta med denna summan pengar i er deklaration.

  Vad är en bouppteckning?

  Bouppteckning (boka 30 min gratis juridikrådgivning nedan) Bouppteckningen är ett av flera juridiska dokument som måste upprättas i samband med ett dödsfall. Den ska vara klar senast tre månader efter dödsfallet, och skickas in till Skatteverket för registrering.

  När ska bouppteckning skickas till Skatteverket?

  När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder. En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet. Bouppteckning, skatteverket.se.

  När ska bouppteckningen upprättas?

  När en person avlidit ska det upprättas en så kallad bouppteckning. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidna personens tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket för registrering inom fyra månader efter dödsfallet.

  Hur gör man en bouppteckning steg för steg?

  Göra en bouppteckning steg för steg Kalla alla delägare i dödsboet till en bouppteckningsförrättning så snart som möjligt. Ta fram underlag som styrker tillgångar och skulder, till exempel fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav. Kalla också två förrättningsmän, som inte är arvingar.