:

Vad innebär lönegarantin?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär lönegarantin?
 2. Vad krävs för att få lönegaranti?
 3. Får man jobba med lönegaranti?
 4. Vad ingår i statlig lönegaranti?
 5. Hur mycket får man i Garantilön?
 6. Hur beskattas lönegaranti?
 7. Vad ersätter lönegarantin?
 8. Hur mycket är en vanlig lön?
 9. När får man Garantilön?
 10. Hur mycket pengar får man ge bort utan att betala skatt?
 11. Hur länge kan man få lönegaranti?
 12. Är en lön på 40000 bra?
 13. Hur många i Sverige tjänar över 60000?
 14. Hur fungerar Garantilön?
 15. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Vad innebär lönegarantin?

Lönegaranti innebär att staten för en viss tid och upp till ett visst belopp går in och betalar arbetstagarens fordringar på lön m.m. hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs.

Om arbetstagaren inte behöver arbeta åt konkursboet är arbetstagaren skyldig att anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmed­lingen. Från uppsägningslönen ska avräknas inkomst som arbetstagaren fått från annan anställning, borde ha kunnat tjäna i annan anställning eller har haft av egen rörelse. Ingen avräkning görs för ersättning från a-kassan eftersom arbets­tagaren är skyldig att återbetala utbetald ersättning till a-kassan.

Om konkursboet inte säger upp arbetstagaren utan i stället använder dennes arbetskraft senare än en månad från konkurs­beslutet utgår inte någon lönegaranti för det fortsatta arbetet. Dessa lönefordringar blir i stället massafordringar i konkursen (5 kap. 18 § KonkL).

Vad krävs för att få lönegaranti?

Lönegaranti är en form av ersättning som staten betalar ut vid konkurs, för att kompensera anställda som inte får ut sin lön av sin arbetsgivare. Oftast är det konkursförvaltaren som beslutar om lönegarantin ska betalas eller inte. Ersättningen betalas från länsstyrelsen.

En konkursförvaltare ska så snart som möjligt efter att bolaget försatts i konkurs besluta om lönegaranti. Ändå tar det ofta minst tre veckor eller längre efter en konkurs innan de anställda får ut sin lönegaranti.

Får man jobba med lönegaranti?

Du kan få lönegarantiersättning för

Om din arbetsgivare går i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Förvaltaren fattar alla beslut som rör företaget som gått i konkurs och tar emot dina fordringar.

Vad ingår i statlig lönegaranti?

Lönegaranti innebär att staten för en viss tid och upp till ett visst belopp går in och betalar arbetstagarens fordringar på lön m.m. hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs.

Om arbetstagaren inte behöver arbeta åt konkursboet är han eller hon skyldig att anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmed­lingen. Från uppsägningslönen ska avräknas inkomst som han eller hon fått från annan anställning, borde ha kunnat tjäna i annan anställning eller har haft av egen rörelse. Ingen avräkning görs för ersättning från a-kassan eftersom arbets­tagaren är skyldig att återbetala utbetald ersättning till a-kassan.

Om konkursboet inte säger upp arbetstagaren utan i stället använder dennes arbetskraft senare än en månad från konkurs­beslutet utgår inte någon lönegaranti för det fortsatta arbetet. Dessa lönefordringar blir i stället massafordringar i konkursen (5 kap. 18 § KonkL).

Hur mycket får man i Garantilön?

Är du medlem och har frågor om dina villkor som bemanningsanställd? Kontakta Journalistförbundet Rådgivning! Några av frågorna lägger vi ut i denna frågelåda (anonymt såklart).

Det är i detta fall bara din garantilön som anges på kontraktet. Om du jobbar mer än 133 timmar under en månad tickar din prestationslön igång och du kommer få mer pengar.

Hur beskattas lönegaranti?

Statlig lönegaranti som betalas ut till begränsat skattskyldig person beskattas i Sverige enligt bestämmelserna för enskild tjänst i 5 § första stycket 2 SINK. Inkomsten omfattas av artikel 15 vid tillämpning av skatteavtal som följer OECD:s modellavtal.

Vad ersätter lönegarantin?

Om din arbetsgivare inte betalar ut din lön behöver du agera snabbt. Om du går med på att fortsätta jobba utan lön mot ett löfte om att lönen kommer senare, är risken stor att du inte får lönegaranti vid en eventuell konkurs eftersom lönegarantin inte täcker äldre lönekrav.

På sidan Lönefordran – när du inte fått din lön läser du om hur du driver en lönefordran och hur vi kan hjälpa dig.

Hur mycket är en vanlig lön?

Medianlönen för högre bankchefer är 118 700 kr. Den är en bra bit lägre än medellönen på 144 900 kronor. Att medianlönen är mycket lägre beror alltså på att det finns löner bland dessa chefer som sticker ut genom att de är mycket högre än resten.

Gruppen Marknadsundersökare och intervjuare har lägst medianlön. Deras medianlön är 22 600 kronor, alltså något lägre än gruppens medellön på 22 300 kronor. Det visar att lönespridningen bland Marknadsundersökare och intervjuare är betydligt lägre än för bankcheferna.

När får man Garantilön?

Är du medlem och har frågor om dina villkor som bemanningsanställd? Kontakta Journalistförbundet Rådgivning! Några av frågorna lägger vi ut i denna frågelåda (anonymt såklart).

Det är i detta fall bara din garantilön som anges på kontraktet. Om du jobbar mer än 133 timmar under en månad tickar din prestationslön igång och du kommer få mer pengar.

Hur mycket pengar får man ge bort utan att betala skatt?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Hur länge kan man få lönegaranti?

Vänta inte för länge om din arbetsgivare får ekonomiska problem och inte klarar att betala lönen. Då ökar chansen att du får ut din lön, säger förbundsjurist Magnus Bäckström på Sveriges Ingenjörer.

Vad ska jag göra när arbetsgivaren inte betalar ut min lön?

Är en lön på 40000 bra?

Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.

Ratsitkatalogen är en periodisk skrift som kommer ut fyra gånger om året och innehåller allt du förväntas hitta i en vanlig taxeringskalender och mer därtill. Men till skillnad från den vanliga Taxeringskalendern är alla från 16 år med i katalogen, oavsett årsinkomst. Detta innebär att det inte blir något bortfall på grund av exempelvis låg inkomst, sjukskrivning, studier eller arbetslöshet.

Hur många i Sverige tjänar över 60000?

När vi jämför inkomster tittar vi här på medianinkomsten. Det betyder den mittersta inkomsten när alla inkomster sorterats i stigande ordning. År 2021 var medianbeloppet för den sammanräknade förvärvsinkomsten i åldersgruppen 20–64 år 325 500 kronor för kvinnor och 390 400 kronor för män.

För alla personer i åldrarna 20–64 år var medianinkomsten 356 900 kronor. Kvinnors inkomster ligger därmed på 83 procent av mäns inkomster. Sedan år 2000 har inkomsten för kvinnor ökat med 47 procent fram till 2021, medan männens inkomster har ökat med 35 procent samma period. Då har vi räknat bort effekterna av inflationen, vilket innebär att vi tänker oss att den allmänna prisnivån har varit konstant under perioden.

Tittar man på hur skillnaderna ser ut mellan könen i olika åldrar så är skillnaderna minst för 20-åringar, där kvinnor har 6 procent högre inkomst än män. Mellan 20–29 år ökar medianinkomsten snabbt, men mer för män än för kvinnor, vilket leder till ökade inkomstskillnader. I åldrarna kring 30 år ligger kvinnors inkomst på cirka 78 procent av mäns inkomst. Skillnaderna minskar därefter successivt fram till 60 års ålder, då andelen ligger på 86 procent. Därefter ökar skillnaden igen.

Hur fungerar Garantilön?

När vi jämför inkomster tittar vi här på medianinkomsten. Det betyder den mittersta inkomsten när alla inkomster sorterats i stigande ordning. År 2021 var medianbeloppet för den sammanräknade förvärvsinkomsten i åldersgruppen 20–64 år 325 500 kronor för kvinnor och 390 400 kronor för män.

För alla personer i åldrarna 20–64 år var medianinkomsten 356 900 kronor. Kvinnors inkomster ligger därmed på 83 procent av mäns inkomster. Sedan år 2000 har inkomsten för kvinnor ökat med 47 procent fram till 2021, medan männens inkomster har ökat med 35 procent samma period. Då har vi räknat bort effekterna av inflationen, vilket innebär att vi tänker oss att den allmänna prisnivån har varit konstant under perioden.

Tittar man på hur skillnaderna ser ut mellan könen i olika åldrar så är skillnaderna minst för 20-åringar, där kvinnor har 6 procent högre inkomst än män. Mellan 20–29 år ökar medianinkomsten snabbt, men mer för män än för kvinnor, vilket leder till ökade inkomstskillnader. I åldrarna kring 30 år ligger kvinnors inkomst på cirka 78 procent av mäns inkomst. Skillnaderna minskar därefter successivt fram till 60 års ålder, då andelen ligger på 86 procent. Därefter ökar skillnaden igen.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen.