:

Vad är en vederlagsfri teckningsoption?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en vederlagsfri teckningsoption?
 2. Vad händer om jag inte utnyttjar teckningsoptioner?
 3. Kan man förlora pengar på teckningsoptioner?
 4. Hur utnyttjar man teckningsoptioner?
 5. Måste man utnyttja teckningsoptioner?
 6. När ska man sälja teckningsoptioner?
 7. Kan man köpa och sälja teckningsoptioner?
 8. Vad är skillnad mellan teckningsrätt och teckningsoption?
 9. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 10. Får man ge bort aktier gratis?
 11. Hur blir man av med onoterade aktier?
 12. Kan man förlora allt på aktier?
 13. Hur mycket kan man förlora på onoterade aktier?
 14. Vem får mina aktier om jag dör?
 15. När ska man sälja aktier som går dåligt?

Vad är en vederlagsfri teckningsoption?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid. En teckningsoption används ofta som en del av ett belöningssystem där nyckelmedarbetare i ett företag kan ges rätt att under vissa förutsättningar teckna aktier i framtiden. Teckningsoptioner kan också användas som en del av en finansiell uppgörelse där en investerare som lånar ut eller på annat sätt investerar medel idag kan tilldelas teckningsoptioner som ett alternativ till lösningar med konvertibla skuldebrev.

Vad händer om jag inte utnyttjar teckningsoptioner?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande. 

En vanlig företeelse är att teckningsoptioner bokats in på kontot i och med en emission där man köpt units; varav en unit kan vara en konstellation av exempelvis aktie+teckningsoption. I de fallen är det praxis att hela omkostnadsbeloppet läggs på aktien och att anskaffningsvärdet (GAV-kursen) för teckningsoptionerna är noll. Teckningsoptionen förkortas TO och följs ofta av en siffra, beroende på vilken serie teckningsoptionen har.

Kan man förlora pengar på teckningsoptioner?

En teckningsrätt ger dig som aktieägare rätt att teckna nya aktier i bolaget när det genomför en nyemission. Du får då dina teckningsrätter automatiskt inbokade på ditt aktiekonto, och blir informerad om under vilken period du kan använda dem för att teckna nya aktier.

Hur utnyttjar man teckningsoptioner?

Hej jag är ny i aktiehandeln men finner det otroligt intressant, jag har kollat på enskilda aktier som jag finner intressanta och som jag tror har potential. Jag tog tjuren i hornen och köpte en del aktier i Lumito tidigare och har sen dess köpt lite då och då ibland ‘‘dyrt’’ och ibland ‘‘billigare’’.

Problemet eller vad man ska kalla det som har uppstått. Jag hade ingen aning vad en teckningsoption var och nu i slutet av november så var första inlösnings perioden slut. Jag hade då dagen innan köpt en del och undrar nu vad som är bäst. Vad kan jag egentligen göra med dom? Det är en del men summan är ej skadlig för min ekonomi vill bara handska detta på allra bästa sätt. Bör jag vänta på nästa inlösnings-perioden? Vad blir utgifterna då och hur ska man gå till väga eller ska man bara sälja av dom?

Måste man utnyttja teckningsoptioner?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande. 

En vanlig företeelse är att teckningsoptioner bokats in på kontot i och med en emission där man köpt units; varav en unit kan vara en konstellation av exempelvis aktie+teckningsoption. I de fallen är det praxis att hela omkostnadsbeloppet läggs på aktien och att anskaffningsvärdet (GAV-kursen) för teckningsoptionerna är noll. Teckningsoptionen förkortas TO och följs ofta av en siffra, beroende på vilken serie teckningsoptionen har.

När ska man sälja teckningsoptioner?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande. 

En vanlig företeelse är att teckningsoptioner bokats in på kontot i och med en emission där man köpt units; varav en unit kan vara en konstellation av exempelvis aktie+teckningsoption. I de fallen är det praxis att hela omkostnadsbeloppet läggs på aktien och att anskaffningsvärdet (GAV-kursen) för teckningsoptionerna är noll. Teckningsoptionen förkortas TO och följs ofta av en siffra, beroende på vilken serie teckningsoptionen har.

Kan man köpa och sälja teckningsoptioner?

Teckningsoptioner kan vara ett bra alternativ för att ta del av ett företags kommande värdeökning. Att äga teckningsoptioner innebär en risk men också en stor möjlighet. Om det företag vars teckningsoptioner du förvärvar blir framgångsrikt kan avkastningen bli riktigt god. Du kanske har hört talas om hur du kan sänka skattesatsen för värdepapper som du placerar i ISK, investeringssparkonto? I ett ISK kan du spara i aktier och fonder, och du äger dem direkt. Ditt sparande i ISK kan bli riktigt lönsamt, beroende på hur de aktier eller fonder du väljer utvecklas. När du väljer att sälja dina värdepapper i ett ISK, behöver du inte deklarera för dem.

Om du äger onoterade teckningsoptioner i onoterade eller noterade företag erbjuder Kaptena en möjlighet att äga dem i en kapitalförsäkring. En försäkring skyddar framtida vinster och utdelningar mot 30 procent kapitalvinstskatt. I stället betalar man en låg årlig avkastningsskatt på värdet. Är det så att du vill sänka skattesatsen för dina teckningsoptioner är det enkelt att flytta dem till en kapitalförsäkring genom Kaptena. Att flytta sina onoterade teckningsoptioner – utgivna av onoterade eller noterade företag – är inte tillåtet i ett investeringssparkonto, ISK. Våra tjänster hjälper dig till en lägre skatt på onoterade värdepapper så att du betalar samma skattesats som för börsnoterade aktier som finns i ett investeringssparkonto, ISK. Fördelen med Kaptenas tjänster är att du kan föra/sälja över dina onoterade teckningsoptioner, även om de är i ett onoterat företag, till de kapitalförsäkringar vi erbjuder. Därmed kan du undvika 30 procents kapitalvinstskatt på framtida vinster och utdelningar.

Vad är skillnad mellan teckningsrätt och teckningsoption?

En teckningsrätt ger dig som aktieägare rätt att teckna nya aktier i bolaget när det genomför en nyemission. Du får då dina teckningsrätter automatiskt inbokade på ditt aktiekonto, och blir informerad om under vilken period du kan använda dem för att teckna nya aktier.

Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

Merparten av de bolag som genomför kapitalanskaffning (nyemission) hos Pepins har för avsikt att erbjuda handel med aktierna på Pepins så småningom. Handeln startar som regel tidigast ett år efter genomförd emission. Tiden mellan emission och handelsstart ska ge bolaget möjligheten och utrymmet att använda pengarna i verksamheten. I memorandum, som tas fram inför en nyemission, presenterar bolaget vad rest kapital planeras användas till samt ungefärlig tidpunkt för när handel med aktien påbörjas och hur ofta handel kommer ske.

Får man ge bort aktier gratis?

De finns tre grundläggande civilrättsliga förutsättningar för att aktierna du ger bort ska anses vara en gåva:

 • Förmögenhetsöverföring – givarens förmögenhet ska minska och gåvotagarens öka.
 • Frivillighet – någon motprestation får inte finnas. Det innebär att gåvan inte kan ersätta betalning för utfört arbete.
 • Vid gåvor i aktier träder gåvomottagaren in i givarens (dvs den tidigare aktieägarens) skattemässiga situation, enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Vid gåva av kvalificerade aktier i fåmansföretag tar gåvomottagen därmed över givarens omkostnadsbelopp och sparade utdelningsutrymme (gränsbelopp) på aktierna.

  Hur blir man av med onoterade aktier?

  En onoterade aktie handlas inte på en reglerad börs. Det är därför inte möjligt att köpa eller sälja dessa aktier på en vanlig handelsplats, som till exempel Stockholmsbörsen.

  Noterade aktier handlas på en reglerad marknadsplats och är därför, jämfört med onoterade aktier, generellt sett enklare att handla. Till skillnad från onoterade aktier har noterade bolag gått igenom en omfattande granskningsprocess för att få vara noterade på börsen.

  Kan man förlora allt på aktier?

  Avsikten med din investering är att du ska få ränta eller värdeökning på de investerade pengarna. Men handel med värdepapper innebär alltid en risk. I värsta fall kan dina investerade pengar försvinna. Det finns också investeringar som gör att du riskerar att förlora mer än det kapital du investerat.

  Vilken typ av investering som passar dig beror på vilka risker du är villig att ta med dina pengar. Det viktigaste att tänka på innan du investerar är att du förstår exakt vad du investerar i, vilka risker du tar och att se till att du sprider dina risker. Du kan även ta hjälp av en licensierad rådgivare för att få hjälp att välja investeringar.

  Hur mycket kan man förlora på onoterade aktier?

  Ja, om du har sålt värdepapper med vinst och under samma år även sålt värdepapper med förlust, kvittas förlusten mot vinsten.

  Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten, får resten av förlusten dras av med 70 procent (kvotering). Observera att full kvittning endast gäller marknadsnoterade värdepapper.

  Vem får mina aktier om jag dör?

  Du vinstbeskattas inte om du övertar aktier genom arv, gåva eller bodelning. Du som ny ägare (mottagare) tar i stället över den tidigare ägarens (överlåtarens) värden för aktierna som omkostnadsbelopp, sparat utdelningsutrymme etc.

  Det kan vara svårt att avgöra vem som ska lämna bilaga K10 året då aktierna överlåts och hur överlåtare respektive mottagare ska redovisa det. Det beror på om hela aktieinnehavet överlåts samt om eller när utdelning i så fall skett under året.

  När ska man sälja aktier som går dåligt?

  När du inte längre tror på en aktie kan det förstås också vara läge att sälja. Men hur avgör du om en aktie förtjänar din fortsatta tillit? Anledningarna till att man slutar tro på en aktie kan vara många, men det finns vissa principer du kan ta hjälp av för att komma fram till om du fortfarande tror på aktien eller inte.