:

Hur mycket skatt dras på semesterdagar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt dras på semesterdagar?
 2. Vad är det för skillnad på semesterlön och semesterersättning?
 3. Hur mycket extra får man på semesterlönen?
 4. Får man full lön under semester?
 5. Är semesterersättning skattefritt?
 6. När betalar man 57% skatt?
 7. Är semesterlön högre?
 8. Vilka regler gäller för semesterlön?
 9. Får man mer lön under semestern?
 10. Får semesterersättning ingå i lönen?
 11. Får man mindre lön vid semester?
 12. Hur man räknar ut semesterlön?
 13. Vart går gränsen för 50% skatt?
 14. Hur många tjänar över 50 000?
 15. Får man mindre lön när man har semester?

Hur mycket skatt dras på semesterdagar?

Utgångspunkten när arbetsgivare drar skatt från medarbetares lön är att ”Preliminär skatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år”.   

Det finns två viktiga faktorer som är avgörande för vilken skatt som ska dras. Det beror på:

 • Om den som betalar ut lönen är huvudarbetsgivare
 • Om utbetalningen är att betrakta som ett engångsbelopp

Vad är det för skillnad på semesterlön och semesterersättning?

För anställningar som varar i högst tre månader får rätten till semesterledighet avtalas bort. Semesterersättningen kan då betalas ut i samband med lönen, men då måste den vara särskilt specificerad på lönebeskedet (inte heller då får den alltså vara inkluderad i lönen).

Procentregeln. Procentregeln – Semesterersättningen är 12 % av den under föregående intjänandeår sammanlagda utbetalda lönen, såväl fast som rörlig lön. Denna summa är den totala semesterlönen. Om du delar summan med 25, får du semesterlönen som ska utbetalas per semesterdag.

Sammalöneregeln bygger på att en anställd under semestern ska ha sin vanliga lön (även fasta lönetillägg) + ett semestertillägg med 0,43% av månadslönen (eller 1,82% av veckolönen) inklusive fasta lönetillägg per semesterdag.

Semestertillägg ingår i semesterlönen enligt semesterlagens sammalöneregel (mer om den nedan) och är ett extra tillägg utöver grundlönen vid semesterledighet. För att få betald semester (semesterlön) måste en anställd ha tjänat in sina semesterdagar under det som kallas intjänandeåret.

Hur mycket extra får man på semesterlönen?

Semesterlön. Den lön du får när du tar ut semesterdagar. Består av: Din vanliga lön och semestertillägg.

Semesterersättning. Ersättning i pengar som du får om du inte tagit ut semesterdagar. 

Får man full lön under semester?

Om det finns på din arbetsplats består semesterlönen av

 • Din aktuella månadslön vid den tidpunkten då du tar ut din semester (månadslön och fasta lönetillägg) samt
 •  om 0,8 procent av aktuell månadslön för varje semesterdag samt
 • Semestertillägg om 0,5 procent av de sammanlagda som har betalats ut under intjänandeåret per semesterdag

Rörliga lönedelar i det här sammanhanget omfattar provision, , , premielön, skift-, jour, beredskaps- och , det vill säga ersättningar som varierar över tid.

Är semesterersättning skattefritt?

 kan det finnas särskilda regler eller beräkningssätt för semesterlön. Kontrollera därför alltid vad som gäller i just ditt avtal. Avtalen brukar dessutom beskriva hur du ska beräkna de anställdas semesterlön.

När betalar man 57% skatt?

Skatteverket använder termen engångsbelopp för att beskriva inkomster som ligger till grund för engångsskatt. Det är alltså ersättning som betalas vid enstaka tillfällen och utöver den vanliga lönen. Det finns ett flertal typer av engångsbelopp som du kan betala till din personal som genererar engångsskatt. 

Är semesterlön högre?

Under semestern har du rätt till viss förhöjd lön. Det kallas för semesterlön och finns reglerat både i semesterlagen och ditt kollektivavtal. Semesterlönen beräknas olika beroende på om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats eller inte.

Det finns tre typer av ekonomiska ersättningar som hänger ihop med semestern: semesterlön, semestertillägg och semesterersättning.

Vilka regler gäller för semesterlön?

Alla regler kring semester finns i semesterlagen och i ditt kollektivavtal.

Du hittar hela semesterlagen på Riksdagens webbplats. Du som är medlem i Kommunal kan logga in på Mina sidor, där du hittar just ditt kollektivavtal.

Får man mer lön under semestern?

Om det finns på din arbetsplats består semesterlönen av

 • Din aktuella månadslön vid den tidpunkten då du tar ut din semester (månadslön och fasta lönetillägg) samt
 •  om 0,8 procent av aktuell månadslön för varje semesterdag samt
 • Semestertillägg om 0,5 procent av de sammanlagda som har betalats ut under intjänandeåret per semesterdag

Rörliga lönedelar i det här sammanhanget omfattar provision, , , premielön, skift-, jour, beredskaps- och , det vill säga ersättningar som varierar över tid.

Får semesterersättning ingå i lönen?

Du har enligt lagen rätt till utöver den lön du tjänar in under ditt sommarjobb. Semesterersättningen ska du få senast en månad efter att din anställning upphört, eller inkluderad i din lön.

Om det i ditt eller på din lönespecifikation står att lönen är inklusive semesterersättning, innebär det att arbetsgivaren redan har räknat in den semesterersättning, som du kommer att ha rätt till i din lön. Summan som motsvarar semesterersättningen måste dock märkas ut på lönespecifikationen varje månad. Arbetsgivaren har med andra ord inte rätt att "baka in" semesterersättningen i lönen varje månad, utan det ska klart och tydligt framgå att en del av lönen är semesterersättning.

Om semesterersättning ska ingå i månadslönen bör du och din arbetsgivaren i förväg komma överens om det i ett skriftligt avtal, där det klart och tydligt framgår att semesterersättning ingår i din lön.

Får man mindre lön vid semester?

Semesterlönen består av två delar: din ordinarie månadslön plus ett särskilt semestertillägg. Du får alltså mer pengar än en vanlig månad då du jobbar.

”Syftet med semestern är att arbetstagarna ska återhämta krafterna. Tanken är att de då ska ha en något bättre ekonomisk standard än vanligt”, förklarar Bo Ericson, jurist och specialist på semesterregler

Hur man räknar ut semesterlön?

Vad är semesterersättning, hur mycket är den på och hur räknar man ut den egentligen? Här svarar vi på de vanligaste frågorna om semesterersättning!

Vart går gränsen för 50% skatt?

Marginalskatten är faktiskt inte en skatt utan ett uttryck för hur stor andel av din inkomst över en viss gräns du betalar i skatt. Enkelt uttryckt kan man säga att marginalskatten är den skatt du betalar på den sista intjänade hundra- eller tusenlappen. Om du till exempel får en löneökning på 1 000 kronor i månaden men bara får en femhundring extra på lönekontot varje månad kan man säga att din marginalskatt är 50 %.

Hur många tjänar över 50 000?

Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.

Ratsitkatalogen är en periodisk skrift som kommer ut fyra gånger om året och innehåller allt du förväntas hitta i en vanlig taxeringskalender och mer därtill. Men till skillnad från den vanliga Taxeringskalendern är alla från 16 år med i katalogen, oavsett årsinkomst. Detta innebär att det inte blir något bortfall på grund av exempelvis låg inkomst, sjukskrivning, studier eller arbetslöshet.

Får man mindre lön när man har semester?

Semestertillägget per dag är 0,43 procent av månadslönen för anställda med månadslön.

För veckoavlönade är tillägget per dag 1,82 procent av veckolönen.

Anledningen till att semestertillägget beräknas med olika procentsatser är att det ska ge så lika semestertillägg som möjligt, oavsett om du betalar din anställda per vecka eller per månad.