:

Hur länge får man stanna i Sverige som EU-medborgare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge får man stanna i Sverige som EU-medborgare?
 2. Vad gäller för EU-medborgare i Sverige?
 3. Hur blir man EU-medborgare?
 4. Vad innebär det att vara EU-medborgare?
 5. Kan man bli utvisad om man är EU medborgare?
 6. Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?
 7. Måste man kunna svenska för att få bli svensk medborgare?
 8. Vilka fördelar har medborgare i EU?
 9. Hur länge får en rumän stanna i Sverige?
 10. Kan EU medborgare bli svensk medborgare?
 11. Kan EU-medborgare bli svensk medborgare?
 12. Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?
 13. Hur mycket måste en invandrare tjäna för att få stanna i Sverige?
 14. Får man bo i Sverige om man inte är svensk medborgare?
 15. Hur mycket kostar medborgarskap?

Hur länge får man stanna i Sverige som EU-medborgare?

 • Österrike
 • Belgien
 • Kroatien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige

Utländska medborgares rätt att resa in i och vistas i Sverige styrs av utlänningslagen (2005:716), Schengens viseringskodex (EU) 810/2009 och Schengens gränskodex (EU 2016/399).

Gränskontroll kan göras vid resa till och från Sverige. Om gränskontroll utförs, och vilken typ av kontroll, skiljer sig beroende på:

 • resenärens medborgarskap,
 • om resan går till, från eller via ett EU/EES-land,
 • om resan går till, från eller via ett så kallat tredjeland (ett land utanför EU/EES).
 • Tredjelandsmedborgare ska ha giltigt pass vid inresa till Sverige. Passet får inte vara äldre än 10 år och ska vara giltigt minst 3 månader efter den planerade hemresan. Visum kan krävas.
 • Personer med uppehållstillstånd eller Schengenvisering måste kunna uppvisa både giltigt uppehållstillstånd eller visering, och giltigt pass.
 • Tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en EU/EES-medborgare omfattas av direktivet för fri rörlighet och är undantagna kravet på att passet ska vara giltigt i minst tre månader efter den planerade hemresan. Om de har tillstånd att bo och arbeta i Sverige ska detta styrkas med dokumentation, till exempel giltigt uppehållskort.
 • Medborgare i Storbritannien som har uppehållsstatus i Sverige får resa in i Sverige med ett nationellt id-kort eller pass utfärdat av Storbritannien. Det samma gäller medborgare i Storbritannien som kan styrka att de har ansökt om uppehållsstatus. Brittiska medborgare utan uppehållsstatus, samt familjemedlemmar till medborgare i Storbritannien som inte är EU-medborgare, behöver dock giltigt pass.   

Your Europe - Resehandlingar för medborgare från länder utanför EUMigrationsverket - Uppehållkort för en EU/​​EES-medborgares familjMigrationsverket -Uppehållsstatus för brittiska medborgare

Det är Migrationsverket eller svenska utlandsmyndigheter som handlägger ansökningar om visering eller tillstånd så frågor kring detta måste ställas dit. Polisen kommer kontrollera din resehandlingar och eventuell visering eller tillstånd vid inresa, och om du saknar giltiga handlingar eller inte kan styrka syftet med inresan, kan du nekas inresa och avvisas. 

Vad gäller för EU-medborgare i Sverige?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Hur blir man EU-medborgare?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Vad innebär det att vara EU-medborgare?

För att ditt besök på servicekontoret ska gå snabbt och smidigt rekommenderar vi att du innan besöket använder vår tjänst Flytta till Sverige. Det gäller både för dig själv och om du har barn och/eller partner som flyttar med. Tjänsten är en digital anmälan som finns på flera språk: engelska, arabiska, dari, pashto och svenska.

När du fyller i din anmälan får du förslag på dokument som du normalt behöver ta med dig när du besöker servicekontoret. Skatteverket kan också fråga efter ytterligare uppgifter och dokument. När du har gått igenom alla steg i tjänsten skriver du ut anmälan och tar med dig den till servicekontoret tillsammans med de dokument som du vill visa. Om du har en e-legitimation från en utfärdare som är ansluten till eIDAS så kan du logga in i tjänsten. När du är inloggad så kan du spara ett utkast av din anmälan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Förbered ditt besök på servicekontoret genom att först använda tjänsten Flytta till Sverige.

Kan man bli utvisad om man är EU medborgare?

Myndighetsjuridik

Hej! En av mina bekanta är invandrare och har bott i Sverige i över 10 år. Hen är svensk medborgare, men har också sitt medborgarskap från sitt hemland kvar. Nu undrar jag: Om hen begår ett brott, är det möjligt att hen blir utvisad från Sverige? Vad gäller vid utvisningen? Kan den drabba alla invandrare som har begått ett brott, oavsedd hur länge man har bott i Sverige och om man har svenskt medborgarskap? Tack för svar!

Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?

Du som vistas i Sverige minst 6 månader, men kortare än 12 månader och arbetar hela eller del av den perioden ska i de flesta fall betala vanlig inkomstskatt i Sverige. Det innebär att du betalar cirka 30-50 procent i skatt på din inkomst beroende på hur mycket du tjänar.

För att bli skatteregistrerad och kunna betala vanlig inkomstskatt i Sverige ska du anmäla dig för preliminär A-skatt på blankett eller via vår e-tjänst.

Måste man kunna svenska för att få bli svensk medborgare?

Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2019

En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap ska vara ett krav för medborgarskap i Sverige. Syftet är att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Det finns även skäl att se över vissa andra frågor om förvärv och förlust av medborgarskap.

Vilka fördelar har medborgare i EU?

 • jobba
 • studera
 • söka jobb
 • bo där som pensionär
 • bo med min familj
 • göra något annat

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst där du är anställd, driver eget företag eller är utsänd av din arbetsgivare.

Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land får du bo kvar om du

 • är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall
 • är inskriven som ofrivilligt arbetslös (om du har varit anställd i mindre än ett år före arbetslösheten behåller du samma rättigheter som landets invånare i minst sex månader)
 • går en yrkesutbildning (om du inte är ofrivilligt arbetslös måste utbildningen ha anknytning till ditt tidigare jobb).

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Efter tre månader som arbetstagare i landet bör du registrera dig hos de lokala myndigheterna (ofta kommunen eller polisen). När du registrerar dig får du ett intyg som bekräftar din uppehållsrätt i landet.

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill.

Du får dock göra vissa avbrott under femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år.
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring.
 • En sammanhängande frånvaro på ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

Hur länge får en rumän stanna i Sverige?

 • jobba
 • studera
 • söka jobb
 • bo där som pensionär
 • bo med min familj
 • göra något annat

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst där du är anställd, driver eget företag eller är utsänd av din arbetsgivare.

Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land får du bo kvar om du

 • är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall
 • är inskriven som ofrivilligt arbetslös (om du har varit anställd i mindre än ett år före arbetslösheten behåller du samma rättigheter som landets invånare i minst sex månader)
 • går en yrkesutbildning (om du inte är ofrivilligt arbetslös måste utbildningen ha anknytning till ditt tidigare jobb).

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Efter tre månader som arbetstagare i landet bör du registrera dig hos de lokala myndigheterna (ofta kommunen eller polisen). När du registrerar dig får du ett intyg som bekräftar din uppehållsrätt i landet.

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill.

Du får dock göra vissa avbrott under femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år.
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring.
 • En sammanhängande frånvaro på ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

Kan EU medborgare bli svensk medborgare?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Kan EU-medborgare bli svensk medborgare?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?

Du som anställer en person som är medborgare i ett land utanför EU ska kontrollera att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige samt underrätta Skatteverket om anställningen.

Kravet på att kontrollera rätten att vara och arbeta i Sverige och meddela Skatteverket gäller inte när du anställer personer som är medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz. Det gäller heller inte familjemedlemmar till dessa oavsett familjemedlemmens medborgarskap.

För att kontrollera att någon har rätt att vara och arbeta i Sverige kan du som arbetsgivare be personen som ska arbeta hos dig att ta med dokument som visar detta. Det kan till exempel vara

 • ett uppehållstillståndskort
 • en kopia av ett beslut från Migrationsverket om uppehålls- och arbetstillstånd
 • ett LMA-kort.

Hur mycket måste en invandrare tjäna för att få stanna i Sverige?

Under andra halvan av 1800-talet var många familjer i Sverige fattiga. Många var jordbrukare och vintern var ibland lång och kall. Det var svårt att få tillräckligt med mat. Vid den här tiden flyttade 1,5 miljoner svenskar från Sverige. Många drömde om ett bättre liv i Amerika och åkte båt över Atlanten. Då var Sverige ett utvandringsland.

Idag är det istället många som åker båt över Medelhavet och drömmer om att komma till Europa och Sverige. Det är fler personer som flyttar till Sverige än som flyttar härifrån. Nu är Sverige ett invandringsland.

Invandringen till Sverige har varierat genom åren. Ibland har många människor kommit under en ganska kort tid. Många har kommit för att de måste fly från sina hemländer. Andra har kommit för att arbeta.

Får man bo i Sverige om man inte är svensk medborgare?

Med begreppet EU-medborgare menar Migrationsverket också medborgare i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge som också omfattas av den fria rörligheten inom EU. Medborgare i länder inom EU och EES behöver inte uppehållstillstånd för att bo i Sverige.

Ett barn blir svensk medborgare från födseln om någon av föräldrarna är svensk medborgare oavsett var barnet föds.

Hur mycket kostar medborgarskap?

 • statslös och har fått flyktingförklaring/flyktingstatusförklaring 
 • statslös och har fått resedokument av Migrationsverket på grund av att du är flykting.