:

Är gåva en överlåtelse?

Innehållsförteckning:

 1. Är gåva en överlåtelse?
 2. Kan man ge bort en fastighet som gåva?
 3. Måste man betala lagfart vid gåva?
 4. Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?
 5. Måste gåva registreras?
 6. Måste man ta upp en gåva i deklarationen?
 7. Är det skatt på gåva av fastighet?
 8. Varför skriva över fastighet på barn?
 9. Kan man sälja sitt hus hur billigt som helst?
 10. Kan man bjuda under taxeringsvärdet?
 11. Hur stor gåva får man ge skattefritt?
 12. Vad krävs för att en gåva ska vara giltig?
 13. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 14. Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?
 15. Kan man ge bort ett hus till ett av sina barn?

Är gåva en överlåtelse?

För att gåva av fastighet rent skattemässigt ska räknas som gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Om betalningen är lika hög eller högre än fastighetens taxeringsvärde räknas nämligen hela överlåtelsen som ett köp. (Om marknadsvärdet är lägre än taxeringsvärdet görs jämförelsen med marknadsvärdet istället.) 

Om fastigheten saknar taxeringsvärde kan Skatteverket fastställa ett jämförelsevärde som ni kan använda. Om fastigheten har förändrats i stor omfattning – t ex om skog avverkats eller en byggnad rivits eller omavstyckning skett – ska man jämföra med det taxeringsvärde som skulle ha gällt med hänsyn till fastighetens förändring.

Kan man ge bort en fastighet som gåva?

Bostad & Fastighet

Hej ! Vi är sambos och äger 50% av vår fastighet vardera. Pga sambos ekonomi ska hon ge sin del som gåva till mig så att jag står som ägare och ensam låntagare. Hur gör man ? Är det möjligt ?

Måste man betala lagfart vid gåva?

För att kunna ge bort en fastighet, ställs vissa krav på hur detta dokumenteras. Som du säkert är bekant med, krävs det att ett avtal om fastighetsöverlåtelse är skriftligt. Detta gäller också när fastigheten överlåts som en gåva.

Gåvan måste dokumenteras av ett gåvobrev som undertecknas av både givaren och mottagaren. Gåvobrevet måste också tydligt innehålla vilken fastighet det gäller, inklusive fullständig fastighetsbeteckning. Om flera personer är mottagare av gåvan måste också förtydliga om varje mottagare har lika rätt till gåvan, eller annars hur den är uppdelad.

Ofta rekommenderas också att gåvobrevet ska bevittnas av två personer. Det är i sig inget krav för att gåvan ska vara giltig, men Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet kräver att detta bevittnas och kan annars förklara lagfartsansökan som vilande. För att underlätta för er själva, kan ni därför se till att gåvobrevet bevittnas redan från början.

Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?

Jag och min syster äger en fritidsfastighet som vi vill sälja till ett av våra barn. Vi har ytterligare 4 barn.

Det finns ett intresse av att hålla nere priset så vi tänkte sälja precis under taxeringsvärdet.

Måste gåva registreras?

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Måste man ta upp en gåva i deklarationen?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen(IL). Regler om vad inkomstdeklarationen ska innehålla finns i 31 kap. skatteförfarandelagen (SFL)

Är det skatt på gåva av fastighet?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gåvoskatt och stämpelskatt

Varför skriva över fastighet på barn?

Juridik vid dödsfall

Hej, Vi är två äldre personer, 74 och 69, som har två barn. Det ena barnet är förståndshandikappad och vi vill inte att hon ska ärva vårt hus, hon har dessutom en förmyndare. Därför vill vi redan nu ge vårt andra barn vår fastighet men villkoret att vi får bo kvar så länge vi vill. Vad skall vi tänka på?  

Kan man sälja sitt hus hur billigt som helst?

Försäljningen kommer att ses som ett så kallat blandat fång, vilket innebär att en del ses som en försäljning och den andra delen ses som en gåva.

För fastigheter som säljs till ett pris under marknadsvärdet tillämpas den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Om betalningen för fastigheten motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde året för överlåtelsen betraktas hela överlåtelsen skattemässigt som en försäljning. Säljaren ska då deklarera överlåtelsen som en försäljning och kan komma att behöva betala kapitalvinstskatt. Köparen kommer även att behöva betala stämpelskatt.

Om betalningen understiger fastighetens taxeringsvärde för överlåtelseåret kommer hela överlåtelsen istället betraktas som en gåva. Det innebär att gåvotagaren kommer att träda in i gåvogivarens skattemässiga ställning och överta gåvogivarens anskaffningsvärde. Gåvogivaren kommer alltså inte betala någon kapitalvinstskatt i samband med en sådan överlåtelse. Även om överlåtelsen skattemässigt anses vara en gåva kan gåvotagaren komma att behöva betala stämpelskatt i samband med lagfartsansökan. Så är fallet om betalningen motsvarar eller överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde för året före överlåtelsen. Observera att övertagande av lån ses som en betalning.

Kan man bjuda under taxeringsvärdet?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).

Hur stor gåva får man ge skattefritt?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).

Vad krävs för att en gåva ska vara giltig?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som kan användas när en gåva har särskilda villkor och förhållanden som behöver regleras inför mottagandet.

Beroende på vem mottagaren är kan ett gåvobrev anpassas efter olika omständighet, till exempel att ett barn inte får tillgång till gåvan förrän det nått en viss bestämd ålder. Andra villkor kan vara att mottagaren inte får sälja vidare gåvan eller att gåvan inte får användas av någon annan än mottagaren.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

Gränsen för skattefrihet gäller per gåvogivare. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är olika personer.

Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till en början vill jag säga att jag beklagar det du gått igenom och hoppas att du mår bättre idag! Vad gäller just att ge bort pengar till barn är detta något som skulle kunna göras genom gåva. För att en överföring ska betraktas som gåva måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

Kan man ge bort ett hus till ett av sina barn?

Det finns några saker att tänka på om du vill ge egendom som gåva till ett eller flera av dina barn. Om barnet som fått en gåva gifter sig ingår gåvan vid en bodelning, om barnet senare skulle skilja sig.

För att skydda gåvan måste det finnas ett skriftligt gåvobrev där det också står att gåvan är enskild egendom. Dessutom bör det stå i gåvobrevet om gåvan ska räknas som förskott på arv, så att det blir rättvist mellan syskonen. Det bör också framgå i ditt testamente vilka gåvor som är enskild egendom. Annars finns en risk att gåvorna tas med vid en eventuell framtida bodelning.