:

Vad är mitt räkenskapsår?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är mitt räkenskapsår?
 2. Var hittar jag mitt räkenskapsår?
 3. Vad ska man välja för räkenskapsår?
 4. När ska man deklarera vid förlängt räkenskapsår?
 5. När börjar mitt räkenskapsår?
 6. När får ett räkenskapsår börja?
 7. När börjar ett räkenskapsår?
 8. Måste man anmäla förlängt räkenskapsår?
 9. När ska bokföring lämnas in?
 10. Kan man bokföra kvitton från tidigare är på Aktuellt räkenskapsår?
 11. Vilket är Bolagets första räkenskapsår?
 12. När får ett räkenskapsår börja sluta?
 13. Hur långt räkenskapsår kan man ha?
 14. Vad menas med Bokföringsdatum?
 15. Kan man bokföra i efterhand?

Vad är mitt räkenskapsår?

Ett räkenskapsår är den period som en verksamhets eller rörelses bokföring omfattar och som avslutas med ett bokslut och en årsredovisning. Det är normalt ett kalenderår men kan även vara kortare eller längre, dock 18 månader som längst. Dagen då räkenskapsåret avslutas kallas för balansdag.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Det år som en verksamhet startar stämmer räkenskapsåret inte alltid överens med kalenderåret. Därför finns möjligheten att förlänga räkenskapsåret med upp till sex månader för att räkenskapsåret ska kunna komma i fas med kalenderåret. Räkenskapsåret kan också läggas om om särskilda skäl finns och omläggningen blir godkänd av Skatteverket. Då får räkenskapsåret både förkortas och förlängas.

Var hittar jag mitt räkenskapsår?

Räkenskapsåret måste vara kalenderår (1 jan-31 dec) för följande företag:

 • Enskilda näringsidkare.
 • Handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller delar av bolagets inkomst.
 • Samfällighetsförvaltande juridiska personer.

Vad ska man välja för räkenskapsår?

Ett räkenskapsår ska omfatta tolv kalendermånader (3 kap. 1 § första stycket BFL). Med kalendermånader menas hela och obrutna kalendermånader.

Fysiska personer ska ha kalenderår som räkenskapsår (3 kap. 1 § andra stycket BFL).

Detta gäller också handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller för en del av bolagets inkomst, liksom sådana juridiska personer som förvaltar en samfällighet som är delägarbeskattad (6 kap. 6 § andra stycket IL), t.ex. en gemensamhetsanläggning.

När ska man deklarera vid förlängt räkenskapsår?

Webbseminarier om att deklarera enskild näringsverksamhet

Du får veta hur du avslutar din bokföring och hur du deklarerar. Webbseminarierna är kostnadsfria och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.

När börjar mitt räkenskapsår?

Du måste alltid ange vid vilket datum inom den valda perioden som firman startades, dvs när du började driva din näringsverksamhet.

Det kan ofta vara en bedömningsfråga att avgöra när en firma startades. Datum för en ansökan om godkännande för F-skatt kan ge en viss vägledning liksom en ansökan om registrering hos Bolagsverket.

Ofta kan det ändå vara enklast att anse att firman startades den första dagen på det möjliga räkenskapsåret om inga uppenbara omständigheter talar emot det. Därför föreslår programmet alltid detta datum.

När får ett räkenskapsår börja?

Ett räkenskapsår är den period som en verksamhets eller rörelses bokföring omfattar och som avslutas med ett bokslut och en årsredovisning. Det är normalt ett kalenderår men kan även vara kortare eller längre, dock 18 månader som längst. Dagen då räkenskapsåret avslutas kallas för balansdag.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Det år som en verksamhet startar stämmer räkenskapsåret inte alltid överens med kalenderåret. Därför finns möjligheten att förlänga räkenskapsåret med upp till sex månader för att räkenskapsåret ska kunna komma i fas med kalenderåret. Räkenskapsåret kan också läggas om om särskilda skäl finns och omläggningen blir godkänd av Skatteverket. Då får räkenskapsåret både förkortas och förlängas.

När börjar ett räkenskapsår?

Den period som omfattas av ett årsbokslut eller en årsredovisning kallas räkenskapsår. Oftast omfattar räkenskapsåret 12 månader, men räkenskapsåret kan under vissa förutsättningar förlängas eller förkortas (se mer om förlängda och förkortade räkenskapsår nedan).

I Sverige är det fortfarande mest förekommande att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och sträcker sig från den 1 januari till den 31 december. Finansbolag, försäkringsbolag, enskilda firmor och handelsbolag med fysisk person som delägare saknar möjligheten att välja brutet räkenskapsår och måste därmed använda 31 december som slutet för sitt räkenskapsår.

Måste man anmäla förlängt räkenskapsår?

Den period som omfattas av ett årsbokslut eller en årsredovisning kallas räkenskapsår. Oftast omfattar räkenskapsåret 12 månader, men räkenskapsåret kan under vissa förutsättningar förlängas eller förkortas (se mer om förlängda och förkortade räkenskapsår nedan).

I Sverige är det fortfarande mest förekommande att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och sträcker sig från den 1 januari till den 31 december. Finansbolag, försäkringsbolag, enskilda firmor och handelsbolag med fysisk person som delägare saknar möjligheten att välja brutet räkenskapsår och måste därmed använda 31 december som slutet för sitt räkenskapsår.

När ska bokföring lämnas in?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Kan man bokföra kvitton från tidigare är på Aktuellt räkenskapsår?

Hej!

Menar du att du har gjort inköp till företaget innan räkenskapsåret startade?I så fall tror jag att du hittar svaret på din fråga i forumtråden Bokföra privata inköp innan räkenskapsårets början - eEkonomi 

Vilket är Bolagets första räkenskapsår?

Den period som omfattas av ett årsbokslut eller en årsredovisning kallas räkenskapsår. Oftast omfattar räkenskapsåret 12 månader, men räkenskapsåret kan under vissa förutsättningar förlängas eller förkortas (se mer om förlängda och förkortade räkenskapsår nedan).

I Sverige är det fortfarande mest förekommande att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och sträcker sig från den 1 januari till den 31 december. Finansbolag, försäkringsbolag, enskilda firmor och handelsbolag med fysisk person som delägare saknar möjligheten att välja brutet räkenskapsår och måste därmed använda 31 december som slutet för sitt räkenskapsår.

När får ett räkenskapsår börja sluta?

Låt oss börja med att säga att det går att starta och driva en verksamhet, oavsett företagsform, även om du inte gjort någon Företags­registrering hos Skatteverket. Men för att t ex få godkännande för F-skatt eller för att kunna lyfta moms på utgifterna och snabbt få tillbaka den, måste du registrera verksamheten hos Skatteverket.

Företagsregistrering gör du med hjälp av Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se eller på pappersblanketten Företags­registrering (SKV 4620), som du laddar ner från Skatteverkets webbplats.

Hur långt räkenskapsår kan man ha?

Ett räkenskapsår ska omfatta tolv kalendermånader (3 kap. 1 § första stycket BFL). Med kalendermånader menas hela och obrutna kalendermånader.

Fysiska personer ska ha kalenderår som räkenskapsår (3 kap. 1 § andra stycket BFL).

Detta gäller också handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller för en del av bolagets inkomst, liksom sådana juridiska personer som förvaltar en samfällighet som är delägarbeskattad (6 kap. 6 § andra stycket IL), t.ex. en gemensamhetsanläggning.

Vad menas med Bokföringsdatum?

Om banken gör en insättning och transaktionen görs ett datum, men bokföringsdatumet är ett annat, vilket gäller i min bokföring?

Kan man bokföra i efterhand?

bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

Det finns dock flera möjligheter att senarelägga bokföringen.