:

Hur stor del av elpriset är skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur stor del av elpriset är skatt?
 2. Hur mycket skatt betalar vi för el?
 3. Hur mycket är skatt på el 2023?
 4. Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?
 5. Hur mycket har staten tjänat på elpriset?
 6. Vem tjänar på att elen är dyr?
 7. Hur mycket kostar det att ha ugnen på en timme?
 8. Hur mycket ström drar en tv?
 9. Vilka företag gynnas av höga elpriser?
 10. Hur mycket tjänar staten på de höga elpriserna?
 11. Vilka gynnas av timpris på el?

Hur stor del av elpriset är skatt?

Det pris som du som elkund betalar för din el (ibland kallat konsumentpriset) består av tre delar: elnät, elhandel samt skatter och avgifter. Halva den kostnad som typisk elkund i Sverige betalar för sin el består av skatter och avgifter. Med “skatter och avgifter” menas energiskatten, moms på denna samt vissa myndighetsavgifter.

Energiskatten är en svensk punktskatt. Punktskatter är skatter som historiskt har lagts på vissa typer av varor, för att bland annat öka statens inkomster och styra konsumtionen i en riktning som staten bedömer vara önskvärd. Energiskatten infördes i Sverige 1951 och kostade då 1 öre per kWh. Sedan 1981 är skatten differentierad, vilket innebär att den kostar olika mycket beroende på vem som konsumerar elen och var i Sverige konsumenten bor. I och med skattereformen 1990-1991 tillkom också moms på el som hushållen förbrukar. Momssatsen ligger idag på 25 procent.

Hur mycket skatt betalar vi för el?

Du måste registrera dig som producent om du framställer skattepliktig el som förbrukas i Sverige. Som registrerad för energiskatt på el lämnar du en deklaration varje månad. Skatteverket får besluta att du lämnar deklarationen en gång per år om du beräknar att betala högst 50 000 kronor i energiskatt under ett beskattningsår. Ibland är el inte skattepliktig, se rubriken Undantag för skatteplikt.

Som producent köper du vanligtvis in el utan skatt samt redovisar och betalar energiskatt när du själv förbrukar el eller då du överför el till någon som inte är skyldig att deklarera skatt på el. Du behöver inte redovisa och betala skatt för el som du förbrukar för att framställa el eller som du överför till någon som själv deklarerar skatt på el. Beroende på om vissa förutsättningar uppfylls kan du göra avdrag med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme för el som du själv förbrukat eller överfört inom vissa delar av norra Sverige.

Hur mycket är skatt på el 2023?

Vid årsskiftet skrivs elskatten upp med nio procent. Det hänger ihop med indexeringen av skatten i linje med inflationstakten.

Därmed blir redan dyra elräkningar ännu dyrare för hushåll.

Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?

Följ beräkningsexempel nedan för att se hur det är möjligt att beräkna kostnaden för 1 kWh inklusive nätavgifter och energiskatt för en lägenhet som använder 300 kWh per månad.

Förutsättningar (priser exkl. moms):

Hur mycket har staten tjänat på elpriset?

Bengt Ekenstierna menar att den svenska prissättningsmodellen på el måste ändras för att få bukt med situationen.

Han har tagit fram en prissättningsmodell som han anser löser problemet, Beken-modellen. Förenklat går den ut på att inte låta exportpriset på el påverka det inhemska priset i Sverige.– Vi måste se till så att den elexport som sker inte blir prissättande på den svenska marknaden, säger han.

Ett argument som förts fram mot en sådan modell är att Sverige då skulle bryta mot en EU-paragraf om att samma pris ska gälla i samma elprisområde. Bengt Ekenstierna framhåller att Sverige med de förändringar i prissättningsmodellen som hans team föreslagit inte innebär några förändringar i de exportvolymer som sker idag.

Vem tjänar på att elen är dyr?

I samma undersökning, som gjordes i början av oktober 2021, ställdes också frågan “Hur orolig är du för att elpriset kommer öka ytterligare i höst och vinter?”. Då uppgav hela 43 procent av svenskarna att de kände sig oroliga eller till och med mycket oroliga. Siffran för boende i södra Sverige var siffran ännu högre – hela 52 procent. 

–Vi märker av oron bland våra kunder och vår kundtjänst sliter hårt när elpriserna är som de är. Det vi gör när kunderna hör av sig är att informera om varför prisläget är som det är och ger tips på hur man kan hålla sin elanvändning nere, säger Tiina Strid.

Hur mycket kostar det att ha ugnen på en timme?

När det är dags att byta ut en glödlampa hemma, välj ett energisnålt alternativ som lågenergilampa, halogenlampa eller lysdiodlampa.

Standby-läget är en energitjuv som gör att apparater fortsätter dra ström även när de inte används. Genom att stänga av apparaten helt istället för att låta den stå i standby-läge kan man spara mycket elektricitet. Tänk också på att även mobilladdaren har ett slags standby-läge som gör att den drar ström så länge den är ansluten till eluttaget, även om mobilen är fulladdad eller till och med bortkopplad.

En grenkontakt med strömbrytare gör det enkelt att stänga av strömmen till samtliga apparater som är kopplade till grenkontakten. Man kan på så vid till exempel se till inte bara teven utan också all kringutrustning till kan slås av och på med en enda enkel knapptryckning. Det kan också vara praktiskt att ordna en laddningsstation där man kopplar in mobiltelefoner, surfplattor etc för laddning och stänger av med en knapptryckning på grenkontaktens strömbrytare när ingen laddning ska ske.

Moderna datorer brukar tillåta att man själv ställer in hur snabbt de ska ställa om sig till energisparläge när de inte används. Utnyttja denna möjlighet. Ibland finns det flera olika energisparlägen att välja mellan, så att man till exempel kan ha ett energisparläge som går igång så snart datorn har stått oanvänd i 2 minuter och ett annat som följer om datorn fortsätter vara oanvänd i ytterligare 10 minuter.

Hur mycket ström drar en tv?

Så klart beror strömförbrukningen på din TV:s storlek och vilken typ av TV du har. En 42" LED-TV drar ca 60-80 watt (W) när den är påslagen, medan den i standby-läge drar mellan 1-3 W.

Vilka företag gynnas av höga elpriser?

Undrar du vart pengarna tar vägen för dina rekorddyra elräkningar? Hemnytt kan avslöja vilka som profiterar på att du betalar rekordmycket. Staten drar totalt in 100 miljarder kronor extra  – över 100 miljarder kronor går till elproducenterna och finanshajar som köpt elkontrakt. 

De rekordhöga elpriserna var en av de hetaste frågorna i valet och är det hetaste debattämnet i Sverige just nu. I södra och mellersta Sverige betalar vi flera gånger högre elpriser än normalt. Elen till en normal villa kan i vinter kosta 85000-95000 kronor, enligt Stockholms Handelskammare. 

Hur mycket tjänar staten på de höga elpriserna?

Undrar du vart pengarna tar vägen för dina rekorddyra elräkningar? Hemnytt kan avslöja vilka som profiterar på att du betalar rekordmycket. Staten drar totalt in 100 miljarder kronor extra  – över 100 miljarder kronor går till elproducenterna och finanshajar som köpt elkontrakt. 

De rekordhöga elpriserna var en av de hetaste frågorna i valet och är det hetaste debattämnet i Sverige just nu. I södra och mellersta Sverige betalar vi flera gånger högre elpriser än normalt. Elen till en normal villa kan i vinter kosta 85000-95000 kronor, enligt Stockholms Handelskammare. 

Vilka gynnas av timpris på el?

Med ett timprisavtal/timavtal betalar du till din elhandlare för vad elen faktiskt kostar för varje enskild timme på elbörsen. Till detta tillkommer också elhandlarens påslag och moms på 25 %.

Syftet med reglerna är att öka möjligheten för elkonsumenten att minska sin totala elförbrukning och att ändra sitt förbrukningsmönster. Vidare möjliggörs en ny marknad för tjänster och produkter kring konsumenternas elförbrukning. I förlängningen kommer en större andel timmätta elkonsumenter att bidra till ett lägre effektuttag under kritiska perioder, något som kan medföra både lägre elpriser och ett mer effektivt resursutnyttjande.