:

Hur mycket bör man pensionsspara som egen företagare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket bör man pensionsspara som egen företagare?
 2. Får man pension som egenföretagare?
 3. Hur stort är Avdragsutrymmet för pensionsförsäkring för en enskild näringsidkare?
 4. Hur mycket är avdragsgillt för pensionssparande?
 5. Är pensionssparande skattefritt?
 6. Måste företag betala pension?
 7. Vad menas med schablonavdrag för egenavgifter för en enskild näringsidkare?
 8. Vilka avgifter betalar man som egen företagare?
 9. Hur ska man tänka kring pensionssparande?
 10. Hur mycket skatt som egen företagare?
 11. Måste man pensionsspara?
 12. Har alla företag tjänstepension?
 13. Hur minska vinsten i enskild firma?
 14. Vad är för och nackdelar med företagsformen enskild näringsidkare?
 15. Hur mycket skatt betalar man som egen företagare?
 16. Hur ska du tjäna in till din pension?
 17. Vad är ett långsiktigt sparande till pension?
 18. Vad är individuellt pensionssparande?

Hur mycket bör man pensionsspara som egen företagare?

Pensionsfrågor är tillräckligt krångliga för en vanlig löntagare och tyvärr blir det ännu krångligare för dig som driver eget aktiebolag eftersom du har ytterligare valmöjligheter. Uppsidan är att du i en del fall har chansen att anpassa din lön och pension så att du får mer pengar i slutändan. De tre sparalternativen för egenföretagare är:

 • Ta ut lön/utdelning och spara redan skattade pengar privat på ett Investeringssparkonto (ISK)
 • Får man pension som egenföretagare?

  Pensionsfrågor är tillräckligt krångliga för en vanlig löntagare och tyvärr blir det ännu krångligare för dig som driver eget aktiebolag eftersom du har ytterligare valmöjligheter. Uppsidan är att du i en del fall har chansen att anpassa din lön och pension så att du får mer pengar i slutändan. De tre sparalternativen för egenföretagare är:

 • Ta ut lön/utdelning och spara redan skattade pengar privat på ett Investeringssparkonto (ISK)
 • Hur stort är Avdragsutrymmet för pensionsförsäkring för en enskild näringsidkare?

  Här kan du läsa om grundregeln för vilka kostnader du får göra avdrag för i din enskilda näringsverksamhet.  

  Du får dra av alla utgifter du behöver för att bedriva din verksamhet. Vilka utgifter du får dra av beror på vad just din verksamhet kräver. Till exempel får du dra av för hundmat i din kennelverksamhet, men inte om du är massör. Grundregeln är att du får göra avdrag för det du måste köpa in för att kunna tjäna pengar i din verksamhet.

  Hur mycket är avdragsgillt för pensionssparande?

  Personer som saknar pensionsrätt i sin anställning kan göra allmänt avdrag för eget pensionssparande med högst 35% av sin inkomst från denna anställning, dock maximalt 10 prisbasbelopp (motsvarar 525 000 kr inkomståret 2023 och 483 000 kr inkomståret 2022).

  Från och med beskattningsåret 2016 är avdrag för pensionssparande i form av allmänt avdrag med ett fast belopp slopat.

  Är pensionssparande skattefritt?

  Ja, om det är en fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en privat pensionsförsäkring oavsett när den är tecknad.

  Däremot är det inte säkert att du får flytta en privat pensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte.

  Måste företag betala pension?

  Ja, om det är en  fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring, oavsett när den är tecknad. Men om det rör sig om en äldre försäkring måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten.

  Däremot är det inte säkert att du får flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum.

  Vad menas med schablonavdrag för egenavgifter för en enskild näringsidkare?

  En arbetsgivare betalar sociala avgifter, främst så kallade arbetsgivaravgifter, för varje anställd. Arbetsgivaravgifterna betalas in till staten, och ska bland annat finansiera pensioner, sjukvård och social omsorg. Den som bedriver verksamhet som egenföretagare måste själv betala in arbetsgivaravgifterna. De kallas då egenavgifter. Skatteverket är den myndighet som administrerar arbetsgivar- och egenavgifterna.

  Den som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och är godkänd för F-skatt eller FA-skatt räknas som en egenföretagare. Ett godkännande för F-skatt betyder att det är företagaren själv som ansvarar för att betala skatter och egenavgifter varje månad. Den som både bedriver enskild näringsverksamhet och har anställning ska vara godkänd för både F- och A-skatt, så kallad FA-skatt. För den som är godkänd för FA-skatt gäller att egenföretagaren själv betalar skatt och egenavgifter för de inkomster som genererats i näringsverksamheten, medan arbetsgivaren drar av skatt och betalar arbetsgivaravgifter på lönen.

  Vilka avgifter betalar man som egen företagare?

 • I en enskild firma är du personligen ansvarig för allt som händer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person och du är inte personligen ansvarig ifall bolaget går i konkurs.
 • I ett aktiebolag räknas du som anställd (trots att du driver det helt själv) och tar ut lön precis som vilken anställd som helst. I en enskild firma gör du istället egna uttag precis när du vill och betalar istället något som heter egenavgifter i slutet av året. Egenavgifterna är istället för arbetsgivaravgifter och sociala avgifter som betalas på lönen om du är anställd i ett aktiebolag.
 • Hur ska man tänka kring pensionssparande?

  Att spara till pensionen innebär att man avvarar pengar idag som man har tänkt använda när man slutar arbeta och går i pension. Genom inkomstskatten, det vill säga den skatt man betalar när man till exempel arbetar, så sätts det automatiskt av pension till dig. De pengarna får du ta del av när du går i pension. Det kallas för den allmänna pensionen.

  Utöver det så har majoriteten av svenskarna också en tjänstepension via sin arbetsgivare som också bidrar till de pengar du kommer att få ta del av när du blir pensionär. Detta ger en grundtrygghet, men om man vill ha lika mycket pengar att leva för som pensionär som man har när man arbetar bör man även ha ett privat pensionssparande.

  Genom ränta-på-ränta-effekten så har de som börjar spara tidigt en stor fördel jämfört med de som börjar spara senare. Ju tidigare man börjar spara, desto mindre behöver man spara.

  Hur mycket skatt som egen företagare?

  Sidan blev senast uppdaterad: 2022-06-01

  På de här sidorna kan du läsa om hur skatt, avgifter och moms fungerar. Du kan också ansöka om F-skatt och anmäla ditt företag för momsregistrering under respektive företagsform. Om du vill räkna ut eller ska betala in din skatt kan du följa länkarna längst ner på sidan.

  Måste man pensionsspara?

  Det finns flera sätt att påverka din framtida ekonomi. Ett av dem är att jobba något eller några år efter 65 års ålder. Ett annat alternativ kan vara att spara själv. Att jobba längre kan minska behovet av eget sparande eftersom det ökar pensionen för de allra flesta.

  Ett års extra arbete efter 65 års ålder ger dig som har en genomsnittlig lön, och som snart ska ta ut din pension, mellan 1 400 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut.

  För att få ihop samma summa genom ett eget sparande till pension behöver du spara mellan 500 till 800 kronor i månaden under 30 års tid, mellan 700 till 1 100 kronor i månaden under 20 år eller 1 900 till 2 600 kronor i månaden under 10 år. Vi har då räknat med en årlig värdeutveckling på pensionssparandet med 5,5 procent efter avgifter och att sparandet sker på ett investeringssparkonto.

  Har alla företag tjänstepension?

  Det är en vanlig missuppfattning att nästan alla företag har kollektivavtal. Med en sådan föreställning kan varningsklockan ringa när du blir erbjuden ett jobb på ett företag utan kollektivavtal. Men hur vanligt är det egentligen att företag inte är kollektivt anslutna? Och hur säkerställer du att villkoren blir lika bra utan kollektivavtal? Vi reder ut vilka frågor som du kan ställa för att avgöra värdet på ditt tjänstepensionserbjudande.

  Det behöver absolut inte vara så att ett företag utan kollektivavtal erbjuder sämre tjänstepension och villkor. Många bolag väljer nämligen att vara utan kollektivavtal för få mer flexibilitet. Tjänstepensionslösningen kan till och med vara bättre på ett företag utan kollektivavtal, men det är något som du behöver stämma av med arbetsgivaren. Ställ därför de frågor som behövs och se över att de villkor och förmåner som arbetsgivaren erbjuder är konkurrenskraftiga och marknadsmässiga.

  Hur minska vinsten i enskild firma?

  Tips 1 – Betala mindre skatt - undvik onödigt höga skatteuttag

  De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider gränsen då man börjar betala statlig skatt. På inkomst över den gränsen blir det en av världens högsta marginalskatter, som då ligger på minst 63-68 procent på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket ingen gärna vill betala.

  När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

  Arbetsgivare får ge skattefria julgåvor till sina anställda, och under 2022 är denna gåva begränsad till 500 kr inklusive moms. Gåvan kan bestå av vad som helst, men det får inte vara en gåva i rena pengar eller något som är utbytbart mot pengar. Som anställd räknas också en ensam fåmansföretagare i ett aktiebolag, men däremot inte en enskild näringsidkare eller ägare av ett handelsbolag. Anställda i den enskilda firman och handelsbolaget kan dock få julgåvan.

  Skattefria julgåvor kan även ges till uppdragstagare, exempelvis styrelseledamöter och suppleanter i ett aktiebolags styrelse.

  (Obs: Den skattefria extragåvan, coronagåvan, på 2 000 kr per anställd/uppdragstagare under 2021 gäller inte längre.)

  Skattereduktioner är något som vi haft i svensk skattelagstiftning i över 30 år. Till en början fanns bara en enda, nämligen den som ger en minskning av skatten på grund av exempelvis höga räntekostnader, kapitalförluster och liknande.

  Skattereduktionens fördel för lagstiftaren är att den är skattemässigt neutral marginalskattemässigt. Den ger alltså inte en höginkomsttagare relativt sett en mindre skatt än vad en låginkomsttagare får som har haft en förlust vid försäljning av aktier eller räntekostnader på ett boende.

  Skattereduktion för ROT- och RUT-arbete och mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

  Du som fåmansföretagare som äger aktier i företaget vid årets ingång, exempelvis 1 januari 2022, har rätt till att beräkna gränsbeloppet, den lågbeskattade utdelningen, för det året. Det är alltid årets ingång som är avstämningstidpunkten. Det räcker med att aktiebolaget är stiftat.

  För dig som har planer på att starta ett nytt aktiebolag ska således göra det före årsskiftet. För då får du ett extra år med lågbeskattad utdelning än om du väntar till efter årsskiftet. Eftersom förenklingsregeln (en schablonregel) finns, ger det ett gränsbelopp, en möjlig utdelning, på 195 2500 kr år 2023, om du startar bolaget före 2022 års utgång. I handen betyder det ett nettobelopp på drygt 156 000 kr.

  Eftersom ett gränsbelopp kan sparas till ett kommande år, så är detta ett lönsamt råd.

  Vad är för och nackdelar med företagsformen enskild näringsidkare?

  En enskild firma (eller enskild näringsverksamhet som det också heter) är en bolagsform där du som privatperson ensam kan äga och driva företaget. En enskild firma är inte en juridisk person, vilket betyder att det är du som enskild näringsidkare som personligen ansvarar för företagets ekonomi, lån och andra samarbeten. 

  Om pengarna i den enskilda firman inte räcker till är det alltså du som måste betala firmans skulder. En enskild firma har inget organisationsnummer. När du startar en enskild firma är det ditt personnummer som används som identitetsbeteckning.

  Hur mycket skatt betalar man som egen företagare?

  I den här artikeln tittar vi på skattereglerna för enskild firma, dvs vilken skatt du betalar som enskild näringsidkare, och tipsar om åtgärder för att sänka skatten. 

  All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.

  Hur ska du tjäna in till din pension?

  Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

  Vad är ett långsiktigt sparande till pension?

  Eget sparande till pension. Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension. Se hela din pension och gör en pensionsprognos.

  Vad är individuellt pensionssparande?

  Individuellt pensionssparande (IPS) är relevant om du är företagare eller anställd utan tjänstepension. Du får då göra avdrag för sparandet i inkomstdeklarationen. Som mest får du dra av 35 procent av lönen, men max tio prisbasbelopp.