:

Får man bo på två ställen?

Innehållsförteckning:

 1. Får man bo på två ställen?
 2. Varför ska man vara skriven där man bor?
 3. Vad gör man om man inte har en adress?
 4. Vad händer om någon annan är skriven på min adress?
 5. Får man bo i en lägenhet utan att vara skriven där?
 6. Får inneboende skriva sig på adressen?
 7. Måste man vara skriven på samma adress för att vara sambo?
 8. Kan man skriva sig på en tomt?
 9. Kan man vara skriven på en campingplats?
 10. Kan man vara skriven på en adress man inte bor på?
 11. Måste man vara skriven på den adress man bor på?
 12. Måste man anmäla inneboende?
 13. Var skriver man sig om man är hemlös?
 14. Hur får man bort en person som är skriven på min adress?
 15. Kan jag vara skriven på mitt fritidshus?

Får man bo på två ställen?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Varför ska man vara skriven där man bor?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Vad gör man om man inte har en adress?

Hej!

Du skriver att du i dagsläget är folkbokförd på en adress där du inte bor och där du även ska avskriva dig. Enligt 6 § och 7 § Folkbokföringslagen ska man vara folkbokförd på den adress där man har sin huvudsakliga dygnsvila. I ditt fall är detta kanske svårt att avgöra just nu eftersom du bor runt hos vänner och även uppger att du sover ute.

Vad händer om någon annan är skriven på min adress?

Den som avsiktligt lämnar oriktig uppgift och skriver sig på någon annans adress, kan dömas för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Tidigare gav detta bara böter på upp till 1 000 kronor, trots att det var väldigt obehagligt för den småhusägare som drabbades.

- Villaägarna har jobbat för att få till stånd en skärpning av lagstiftningen, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Får man bo i en lägenhet utan att vara skriven där?

Hej och tack för din fråga,

Ja, du får äga en bostadsrätt utan att vara skriven där, så länge det inte bryter mot bostadsrättsföreningens stadgar.

Får inneboende skriva sig på adressen?

Den som avsiktligt lämnar oriktig uppgift och skriver sig på någon annans adress, kan dömas för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Tidigare gav detta bara böter på upp till 1 000 kronor, trots att det var väldigt obehagligt för den småhusägare som drabbades.

- Villaägarna har jobbat för att få till stånd en skärpning av lagstiftningen, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Måste man vara skriven på samma adress för att vara sambo?

Att flytta ihop och bli sambos kan innebära många nya saker att tänka på. Här kommer våra tips till dig inför flytten:

Med sambor avses två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det finns inget krav på att ni måste vara folkbokförda på samma adress. Om du bor ihop med en kompis räknas ni inte som sambos.

Sambolagen omfattar er gemensamma bostad och alla lösa saker som ni köpt tillsammans i syfte att använda i bostaden. För att sambolagen ska sluta gälla krävs det att ni skriver ett samboavtal eller gifter er.

Skulle ni bo i en hyresrätt som någon utav er var ensamma om att hyra från början räknas den i regel inte in i er gemensamma egendom. Har ni däremot skaffat hyreslägenheten tillsammans räknas den in.

Kan man skriva sig på en tomt?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Kan man vara skriven på en campingplats?

Detta är en väldigt individuell fråga och något som bara du kan svara på. Först och främst, har du rätt körkort för att köra husvagn alternativt husbil? Olika stora fordon kräver olika typer av körkort. 

Efter det är det allt från en smaksak till vad du behöver. Vanlife är en internationell term som pratar om att bo i ett motorfordon (husbil, husvagn och van inkluderat). Vilka behov behöver du att den uppfyller? Måste den ha plats för flera sovplatser? Är en toalett och dusch ett måste? Hur många är ni som ska dela på boendet?  

Beroende på vad du letar efter kan du avgöra om du behöver köpa en husbil eller husvagn. Sedan är den enkla frågan, vilken vill du ha?

Kan man vara skriven på en adress man inte bor på?

Huvudregeln för var man ska vara skriven är enkel: där man bor där ska man vara folkbokförd. Men det finns gråzoner och ibland är det svårt att veta vad som gäller. Till exempel om du bor tillfälligt på en adress eller på grund av din livssituation bor på flera ställen. Nedan reder vi ut vad som gäller för olika situationer.

Ja det måste man. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, alltså där du sover. Om man inte gör någon flyttanmälan eller inte bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Något som kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse. Folkbokföringslagen skärptes i juli 2018, tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor. Om du är osäker på var du ska vara folkbokförd ska du alltid vända dig till Skatteverket för stöd.

Måste man vara skriven på den adress man bor på?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Måste man anmäla inneboende?

Föreningens syfteFöreningens syfte är att upplåta bostäder för permanent boende åt medlemmarna. Förutom medlemmen får medlemmens make, registrerade partner eller sådan sambo på vilka sambolagen tillämpas och deras barn bo i lägenheten.

Regler om inneboende och andrahandsupplåtelse finns i 46 – 48 §§ föreningens stadgar. I huvudsak gäller följande:

Var skriver man sig om man är hemlös?

Före den 1 september 2022 ansågs en person sakna känd hemvist om bosättningen inte kunde knytas till en fastighet eller en kommun och hen inte skulle avregistreras som utflyttad. Bestämmelserna om utan känd hemvist finns på 2020 års utgåva av sidan Utan känd hemvist.

En person som inte kan knytas till en fastighet eller kommun och inte heller är utflyttad ska från och med den 1 september 2022 i stället avregistreras från folkbokföringen som försvunnen (21 § första stycket FOL).

Hur får man bort en person som är skriven på min adress?

Det händer att personer utan tillåtelse skriver sig på en annan adress än där de bor och det utan fastighetsägarens tillåtelse. Att det känns obehagligt kan jag intyga, efter att en bedragare på Blocket hade skrivit sig på vår adress. Det började ringa upprörda människor och söka en person som inte bodde hos oss. Av den anledningen har jag tagit reda på vad man kan göra om man råkar ut för att någon skriver sig på ens adress.

Folkbokföringslag (1991:481) säger bland annat följande:

Kan jag vara skriven på mitt fritidshus?

Dubbel bosättning innebär att du bor i flera bostäder och att du bor i var och en av dem minst en sjundedel av din tid. Du kan bara vara folkbokförd på en adress. När vi på Skatteverket gör en bedömning av var du ska vara folkbokförd, tittar vi på flera omständigheter i din livssituation. Exempel på sådana omständigheter är:

 • om du bor tillsammans med din familj i någon av bostäderna (Som familj räknas i folkbokföringslagens mening makar, registrerad partner, sambos och barn som fortfarande bor hemma)
 • hur mycket du vistas eller sover i de olika bostäderna
 • var din arbetsplats finns eller var du studerar
 • typ av bostäder, storlek och standard på bostäderna samt om du äger eller hyr dem
 • var du förvarar dina tillhörigheter.

Det är dina vanliga livsförhållanden som ligger till grund för bedömningen. Vi räknar oftast inte in semestervistelser, tjänsteresor eller andra tillfälliga vistelser i vår bedömning.