:

Vad är det för skillnad på semesterlön och semesterersättning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för skillnad på semesterlön och semesterersättning?
 2. Hur många procent av lönen är semesterersättningen?
 3. Hur räknar man ut vad man får i semesterersättning?
 4. Vilken typ av skatteavdrag skall det vara på semesterersättning vid slutlön som huvudregel?
 5. Får man full lön under semester?
 6. Är semesterlön högre?
 7. Får man baka in semesterersättning i lönen?
 8. Får semesterersättning ingå i lönen?
 9. När skattar man 57 %?
 10. Vad är det för skatt på slutlön när en anställd slutar?
 11. Får man mindre lön vid semester?
 12. Måste man betala ut semesterersättning?
 13. Vad betyder lön inklusive semesterersättning?
 14. Hur mycket får man i semesterersättning månadslön?
 15. Hur många procent är Semestertillägget?

Vad är det för skillnad på semesterlön och semesterersättning?

Semestertillägg ingår i semesterlönen enligt semesterlagens sammalöneregel (mer om den nedan) och är ett extra tillägg utöver grundlönen vid semesterledighet. För att få betald semester (semesterlön) måste en anställd ha tjänat in sina semesterdagar under det som kallas intjänandeåret. Det är även möjligt att tjäna in och ta ut semester under samma år, vilket då kallas sammanfallande intjänandeår och semesterår.

Hur många procent av lönen är semesterersättningen?

Du ska använda procentregeln för anställda som inte har bestämd lön per vecka eller månad, till exempel de som har timlön. Enligt procentregeln är semesterlönen 12 procent av den anställdas sammanlagda lön under intjänandeåret, när antalet semesterdagar är 25 (se räkneexempel längre ner).

Den sammanlagda lönen under året är all lön som den anställda fått utbetald under intjänandeåret, inklusive till exempel ackord, provision, ob-tillägg, skift- tillägg, övertidsersättning, restidsersättning och liknande.

Hur räknar man ut vad man får i semesterersättning?

Dags för semester och kanske någon resa på gång? Men hur blir det med din semesterlön? Här kan du räkna ut hur stor den blir!

Säljarnas förbundsjurist Sofia Rudhede får många frågor om just semesterlöner. Men hur ska du veta vilka villkor som gäller och om din semesterlön bara baseras på din baslön eller även på din provision? Och förstås den stora frågan, hur stor blir din semesterlön i år? Gör testet längre ner på sidan!

Vilken typ av skatteavdrag skall det vara på semesterersättning vid slutlön som huvudregel?

Utgångspunkten när arbetsgivare drar skatt från medarbetares lön är att ”Preliminär skatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år”.   

Det finns två viktiga faktorer som är avgörande för vilken skatt som ska dras. Det beror på:

 • Om den som betalar ut lönen är huvudarbetsgivare
 • Om utbetalningen är att betrakta som ett engångsbelopp

Får man full lön under semester?

Jag driver ett företag och undrar hur jag ska räkna ut semesterlönen för mina anställda. Vad ska jag tänka på och vilka regler finns?

Se svaret som film i stället. 

Är semesterlön högre?

Semestertillägget per dag är 0,43 procent av månadslönen för anställda med månadslön.

För veckoavlönade är tillägget per dag 1,82 procent av veckolönen.

Anledningen till att semestertillägget beräknas med olika procentsatser är att det ska ge så lika semestertillägg som möjligt, oavsett om du betalar din anställda per vecka eller per månad.

Får man baka in semesterersättning i lönen?

Hejsan.

Jag har jobbat extra lite över ett år som timanställd och när vi diskuterade lön så kom vi överens om en timlön på 145:-/h. Nu när jag frågar om semesterersättningen så säger min chef att den är inräknad i den timlönen jag fick. Detta var inget vi diskuterade när vi pratade om min lön. I anställningavatalet står inget om att min timlön är inkluderat semesterersättning. Vad är det som gäller? Företaget är anslutet till kollektivavtal arbetare eller vad det nu heter.

Får semesterersättning ingå i lönen?

Till att börja med är det viktigt att veta att semesterlön och semesterersättning är två olika saker. Utöver dessa begrepp har vi också något som kallas semestertillägg.

Semesterlön är den inkomst du får när du tar ledigt. Det är din vanliga lön tillsammans med ett semestertillägg. Semesterersättning är däremot den betalning du får för semesterdagar som du inte har tagit ut eller när du slutar på ett jobb. Det är lag på att du ska få semesterersättning vilket betyder att din arbetsgivare måste betala ut dina semesterdagar, oavsett kollektivavtal, senast en månad efter att anställningen har avslutats.

Om det av någon anledning skulle vara så att din arbetsgivare inte vill betala ut din semesterersättning kan du vända dig till facket, eller tala om för arbetsgivaren att semesterlagen gäller och måste följas.

Utan kollektivavtal beräknar arbetsgivaren din ersättning enligt semesterlagen. Det finns två olika regler i den. Den första kallas för sammalöneregeln, vilket innebär att du för dina semesterdagar får din ordinarie lön plus ett tillägg.

Den andra regeln kallas procentregeln och den gäller för dig som är timanställd. Då beräknas den sammanlagda semesterersättningen genom att räkna ut 12 procent av lönen du tjänande in under förra året. Denna summa delas sedan på antalet semesterdagar som du har rätt till.

Med ett kollektivavtal kan det se lite annorlunda ut och då är det bestämmelserna i kollektivavtalet som gäller. Om inget kollektivavtal finns är det semesterlagen, och därmed procentregeln eller sammalöneregeln, som följs.

När skattar man 57 %?

Många som är födda i slutet av 50-talet riskerar att hamna i kläm både före och efter att man gått i pension och straffas sedan de kommande åren av höjda skatter till följd av ogenomtänkta skatteförändringar.

Fler än 100 000 pensionärer riskerar högre skatt när riktåldern för pensionen höjs. Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension 2023 går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension. Det innebär en skattesmäll på upp emot 3 000 kronor i månaden. Och om tre år drabbas du som är 59:a. Det här en hård, orättvis och helt omotiverad skattesmocka från den förra regeringen.

Vad är det för skatt på slutlön när en anställd slutar?

Publicerat 29 juni, 2021

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande för skatteavdrag på ersättningar när en anställning avslutas.

Får man mindre lön vid semester?

Semesterlönen består av två delar: din ordinarie månadslön plus ett särskilt semestertillägg. Du får alltså mer pengar än en vanlig månad då du jobbar.

”Syftet med semestern är att arbetstagarna ska återhämta krafterna. Tanken är att de då ska ha en något bättre ekonomisk standard än vanligt”, förklarar Bo Ericson, jurist och specialist på semesterregler

Måste man betala ut semesterersättning?

 kan det finnas särskilda regler eller beräkningssätt för semesterlön. Kontrollera därför alltid vad som gäller i just ditt avtal. Avtalen brukar dessutom beskriva hur du ska beräkna de anställdas semesterlön.

Vad betyder lön inklusive semesterersättning?

Till att börja med är det viktigt att veta att semesterlön och semesterersättning är två olika saker. Utöver dessa begrepp har vi också något som kallas semestertillägg.

Semesterlön är den inkomst du får när du tar ledigt. Det är din vanliga lön tillsammans med ett semestertillägg. Semesterersättning är däremot den betalning du får för semesterdagar som du inte har tagit ut eller när du slutar på ett jobb. Det är lag på att du ska få semesterersättning vilket betyder att din arbetsgivare måste betala ut dina semesterdagar, oavsett kollektivavtal, senast en månad efter att anställningen har avslutats.

Om det av någon anledning skulle vara så att din arbetsgivare inte vill betala ut din semesterersättning kan du vända dig till facket, eller tala om för arbetsgivaren att semesterlagen gäller och måste följas.

Utan kollektivavtal beräknar arbetsgivaren din ersättning enligt semesterlagen. Det finns två olika regler i den. Den första kallas för sammalöneregeln, vilket innebär att du för dina semesterdagar får din ordinarie lön plus ett tillägg.

Den andra regeln kallas procentregeln och den gäller för dig som är timanställd. Då beräknas den sammanlagda semesterersättningen genom att räkna ut 12 procent av lönen du tjänande in under förra året. Denna summa delas sedan på antalet semesterdagar som du har rätt till.

Med ett kollektivavtal kan det se lite annorlunda ut och då är det bestämmelserna i kollektivavtalet som gäller. Om inget kollektivavtal finns är det semesterlagen, och därmed procentregeln eller sammalöneregeln, som följs.

Hur mycket får man i semesterersättning månadslön?

Semesterlön är den ersättning den anställda får i samband med semesterledigheten. Förenklat ersätter semesterlönen den ordinarie lönen.

Semestertillägg är ett extra tillägg utöver semesterlön då man tillämpar sammalöneregeln.

Det finns två regler att följa vid beräkning av semesterlön - sammalöneregeln eller procentregeln.

Hur många procent är Semestertillägget?

Jag driver ett företag och undrar hur jag ska räkna ut semesterlönen för mina anställda. Vad ska jag tänka på och vilka regler finns?

Se svaret som film i stället.