:

Vad är en rimlig hyra per kvadratmeter?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en rimlig hyra per kvadratmeter?
 2. Hur räknar man ut hyra för lokal?
 3. Vad är marknadsmässig lokalhyra?
 4. Vad ligger hyran på?
 5. Vad är rimligt att betala i hyra?
 6. Hur mycket kostar det att hyra en lokal?
 7. Hur mycket hyra är rimligt?
 8. Hur mycket kostar hyra lokal?
 9. Hur mycket ska man betala i hyra?
 10. Hur mycket brukar hyran vara?
 11. Vad är lagom hyra?
 12. Vad ska en 22 åring betala hemma?
 13. Hur mycket kostar en normal hyra?
 14. Vad är för hög hyra?
 15. Vad är en hög hyra?

Vad är en rimlig hyra per kvadratmeter?

I tabellen redovisas genomsnittlig (medelvärde) årshyra per kvadratmeter bostadsyta 2022 samt ny månadshyra per lägenhet 2022 i lägenheter upplåtna med hyresrätt. Siffrorna redovisas i kronor och är uppdelade efter antal rum.

[1] 2023–04-27 Tabellen har korrigerats för småhus avseende Årshyra per kvm och Ny månadshyra.

Hur räknar man ut hyra för lokal?

När du hyr ut en lokal som du hyr i andra hand står ditt hyreskontrakt fortfarande fast. Det kommer inte att förändras bara för att du skapar ett nytt kontrakt för andrahandsuthyrning. Andrahandsavtalet står mellan dig och den som hyr i andra hand, inte mellan den som hyr i andra hand och din hyresvärd.

Det här kallas för en partiell andrahandsupplåtelse. För att hyra ut en del av lokalen som du hyr behöver du inte hyresvärdens samtycke. Så länge som din andrahandsuthyrning av lokalen inte innebär men för hyresvärden är detta inga problem.

Det är dock viktigt att vara medveten om hur stor del av lokalen du kan hyra ut i andra hand utan att det ses som uthyrning av hela lokalen. Med tanke på detta kan det ändå vara klokt att rådgöra juridiskt om den här typen av andrahandsuthyrning. Det kan nämligen finnas fördelar med att få värdens samtycke trots att du skulle kunna genomföra uthyrningen utan.

Om det inte finns samtycke och hyresvärden kan påvisa att han lider men av uthyrningen kan andrahandshyresgästen bli vräkt med omedelbar verkan. Om det finns samtycke är det inte lika enkelt att göra så.

Vad är marknadsmässig lokalhyra?

För dig som är anställd i ditt eget aktiebolag (eller har annan arbetsgivare) kan det vara svårt att få göra avdrag för arbetsrum. Alternativet kan vara att istället ta ut en hyra från bolaget. Det du behöver göra är att kunna ange rummets läge och storlek när du hyr ut det. Precis som du skulle göra om du hyrde ut till en extern aktör. En grundläggande förutsättning för att du ska få göra det här avdraget är att ditt företag verkligen har behov av utrymmet, det vill säga att bolaget inte har någon annan liknande lokal för sin verksamhet. Det är också viktigt att du upprättar ett hyresavtal där hyresvillkoren framgår. Tänk på att om du och din make/maka/partner äger bostaden tillsammans ska båda två stå som hyresvärdar. 

När du ser över möjligheterna att hyra ut en del av hemmet till bolaget måste du se över vilken nivå hyran ska ligga på. Här lönar det sig att göra en del research på din ort, du måste nämligen sätta en hyra som är marknadsmässig. Med marknadsmässig menas den hyra som bolaget skulle få betala för en liknande lokal på din ort. En hyra som överstiger en marknadsmässig hyra, så kallad överhyra, kommer att beskattas som lön. Du kommer med andra ord inte att vinna på att ta ut en hyra som inte är skälig.

Bolaget får avdrag för hyreskostnaden och du som hyresvärd kapitalbeskattas med 30 procent. När uthyrning sker till eget bolag/arbetsgivare finns ingen skattefri del, så som vid annan uthyrning av din bostad. Avdrag får enbart göras för de ökade kostnader du fått för exempelvis el, uppvärmning, slitage och liknande som uppkommit på  grund av uthyrningen. Merkostnaden för uthyrning av ett kontorsrum brukar normalt bli ungefär 1 000–3 000 kronor per år.

Vad ligger hyran på?

 • Hyran måste vara skälig och inte avvika för mycket mot liknande lägenheter i samma område som också hyrs ut i första hand.  

 • Det är okej att hyran avviker med cirka 4–5 procent jämfört med en likvärdig lägenhet. 

 • Om du anser att din hyra är för hög är det bra att i första hand informera hyresvärden om det. Skulle ni inte vara överens om hyran kan du vända dig till Hyresnämnden för att få en prövning av frågan.

Vad är rimligt att betala i hyra?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att det inte finns någon mer inneboende i villan än du, att det inte gäller en lägenhet för fritidsändamål och att din hyresvärd inte hyr ut rummen till dig i näringsverksamhet. I sådant fall gäller lag om uthyrning av egen bostad. Där finns en bestämmelse om hur hög hyra hyresvärden har rätt att ta ut.

Hur mycket kostar det att hyra en lokal?

Inför varje allmän eller förenklad fastighetstaxering av hyreshus beslutar Skatteverket i allmänna råd om rekommenderade genomsnittshyror för bostäder och lokaler i alla värdeområden. Ett värdeområde är ett geografiskt avgränsat område.

Du kan se i vilket värdeområde din fastighet ligger i e-tjänsten Fastighetsdeklaration, hyreshus eller på sista sidan på din deklarationsblankett. Du hittar också alla värdeområden och deras genomsnittshyra i e-tjänsten Se beräkningsgrund för taxeringsvärden

Hur mycket hyra är rimligt?

 • Hyran måste vara skälig och inte avvika för mycket mot liknande lägenheter i samma område som också hyrs ut i första hand.  

 • Det är okej att hyran avviker med cirka 4–5 procent jämfört med en likvärdig lägenhet. 

 • Om du anser att din hyra är för hög är det bra att i första hand informera hyresvärden om det. Skulle ni inte vara överens om hyran kan du vända dig till Hyresnämnden för att få en prövning av frågan.

Hur mycket kostar hyra lokal?

Lunds universitet tillämpar en central prislista med rekommendationer om hur prissättning bör ske. Varje resurs, ex. lokal, utrustning eller tjänst, har antingen ett timpris angivet eller en prisgrupp som talar om kostnaden. I prislistan nedan hittar du lokalernas prisgrupper. Vilken prisgrupp en viss lokal tillhör kan avläsas på bokningssidan. Klicka på lokalen för en bokning för att se prisgrupp. Vid frågor kring prissättning kontakta ansvarig processledare. LTH:s processledare är Love Liedholm.Prislista över lokaler - framtagen av LU Byggnad (pdf i ny flik)

I prislistan finns även Lunds universitets bokningsregler samt information om vad som gäller vid avbokning.

Hur mycket ska man betala i hyra?

Bostäder som hyrs ut måste hyras ut med en så kallad skälig hyra. Reglerna kring skälig hyra skiljer sig åt beroende på om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller ett hus som hyrs ut samt om bostaden hyrs ut i första eller andra hand. För att avgöra vad som är en skälig hyra för en bostad finns en del regler och riktlinjer att följa.

Med denna kalkylator kan du räkna ut en skälig hyra för din bostadsrätt eller ditt hus.

Längre ner på sidan kan du även räkna ut en skälig hyra för en hyresrätt.🔗 Gå direkt ner till: kalkylatorn som beräknar skälig hyra för hyresrätt

Hur mycket brukar hyran vara?

Just nu pågår förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och fastighetsvärdar om nästa års hyror.

Vad blir hyreshöjningen 2022? Vi har pratat med Hyresgästföreningen som sitter med hyresförhandlingarna just nu.

Vad är lagom hyra?

Låt oss börja med den mest intressanta biten av att hyra ut sin bostad, hur mycket du kan tjäna utan att behöva betala skatt. Du kan göra schablonavdrag på 40 000 kronor av den hyra du tar av hyresgästen. Man har även rätt att göra avdrag på 20 % av hela sin hyresintäkt, vilket gör att du kan hyra ut din bostad för 50 000 kronor skattefritt. 

Du kan använda en kalkylator hos Skatteverket som räknar ut schablonavdrag, kostnader och avdrag åt dig.

En av de viktigaste sakerna att tänka på när du bestämt dig för att hyra ut din bostad är att få tillstånd för uthyrningen och vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning för just din bostadsform. Reglerna skiljer sig nämligen något åt beroende på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt. Huvudregeln är att tillstånd behövs och ett godkännande från din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om det är en bostadsrätt du ska hyra ut vill t.ex. bostadsrättsföreningen ha namn och information om den som ska hyra bostaden. Därför kan det vara bra att påbörja en annons så tidigt som möjligt. För en hyresrätt behöver du även ”beaktansvärda skäl” för att hyresvärden ska godkänna uthyrningen men däremot behövs det numera bara ett skäl för en bostadsrätt. Ska du hyra ut ditt hus behöver du inget tillstånd men det finns däremot regler om hur mycket du får ta i hyra, vilket kan vara bra att tänka på.

”Att hyra ut sin bostad enbart för att tillgodogöra sig en extra inkomst är ej en acceptabel anledning. Men det är upp till varje hyresvärd att avgöra detta.”

Vad ska en 22 åring betala hemma?

Med gott om plats för skidor, cyklar och packning. Därtill en körupplevelse som passar dem som gillar fart och att köra långt. En av dem är längdskidsstjärnan Jonna Sundling.

– Ford Mustang Mach-E passar mitt liv perfekt och den är jätteskön att köra, säger hon.

Extern länk: Läs mer om Ford Mustang Mach-E här 

Hur mycket kostar en normal hyra?

Bostäder som hyrs ut måste hyras ut med en så kallad skälig hyra. Reglerna kring skälig hyra skiljer sig åt beroende på om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller ett hus som hyrs ut samt om bostaden hyrs ut i första eller andra hand. För att avgöra vad som är en skälig hyra för en bostad finns en del regler och riktlinjer att följa.

Med denna kalkylator kan du räkna ut en skälig hyra för din bostadsrätt eller ditt hus.

Längre ner på sidan kan du även räkna ut en skälig hyra för en hyresrätt.🔗 Gå direkt ner till: kalkylatorn som beräknar skälig hyra för hyresrätt

Vad är för hög hyra?

Hyran för en lägenhet på 70 kvm i Sverige är i genomsnitt 7 222 kronor.

Högst är hyresläget i storstadsregionerna. Men genomsnittshyran i en kommun påverkas också av hur gamla hyreshusen är. Kommuner som inte byggt så mycket nytt på senare år har låga genomsnittshyror.

Medelhyran i Bjurholm är till exempel mindre än hälften av den i Täby. För en 70 kvm stor lägenhet i Bjurholm var månadshyran i snitt 4 311 kronor, att jämföra med 10 751 kr/mån i Täby. 

Vad är en hög hyra?

Hyran för en lägenhet på 70 kvm i Sverige är i genomsnitt 7 222 kronor.

Högst är hyresläget i storstadsregionerna. Men genomsnittshyran i en kommun påverkas också av hur gamla hyreshusen är. Kommuner som inte byggt så mycket nytt på senare år har låga genomsnittshyror.

Medelhyran i Bjurholm är till exempel mindre än hälften av den i Täby. För en 70 kvm stor lägenhet i Bjurholm var månadshyran i snitt 4 311 kronor, att jämföra med 10 751 kr/mån i Täby.