:

Hur vet jag vilken SNI-kod jag ska välja?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet jag vilken SNI-kod jag ska välja?
 2. Vilken SNI-kod har mitt företag?
 3. Vad är företagets kod?
 4. Vilka SNI-koder finns det?
 5. Kan man ha två SNI-koder?
 6. Vad händer om man inte har rätt SNI-kod?
 7. Måste man ha en SNI-kod?
 8. Hur skrivs SNI-kod?
 9. Måste man lägga till SNI-kod?
 10. Hur noga är SNI kod?
 11. Vad kostar det att lägga till en SNI kod?
 12. Kan man lägga till SNI-koder i efterhand?
 13. Hur noga är SNI-kod?
 14. Vad händer om jag har fel SNI-kod?
 15. Vad händer om jag har fel SNI kod?

Hur vet jag vilken SNI-kod jag ska välja?

SNI står för svensk näringsindelning och infördes 2008 enligt principer som tagit fram genom EU. En SNI-kod beskriver ett företags verksamhet, vilket betyder att det inte sällan krävs fler än en SNI-kod. När eller om ett företag ändrar inriktning eller lägger till ett verksamhetsområde ska även en ny SNI-kod registreras.

För det första är SNI-koden en form av beteckning, eller beskrivning, av verksamhetens art och för det andra är det en kod som gör det möjligt för SCB att föra statistisk över landets alla företag. När ett företag och en (eller flera) SNI-kod registreras förs företagets uppgifter automatiskt in i företagsregistret, ett offentligt register över alla landets företag. Användningen av NACE är obligatorisk inom det europeiska statistiksystemet .

Vilken SNI-kod har mitt företag?

Databas med vetenskapliga artiklar inom företagsekonomi, nationalekonomi och internationell verksamhet. Sök under fliken Company Profiles.

[https://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=buh]

Vad är företagets kod?

SNI står för svensk näringsindelning och infördes 2008 enligt principer som tagit fram genom EU. En SNI-kod beskriver ett företags verksamhet, vilket betyder att det inte sällan krävs fler än en SNI-kod. När eller om ett företag ändrar inriktning eller lägger till ett verksamhetsområde ska även en ny SNI-kod registreras.

För det första är SNI-koden en form av beteckning, eller beskrivning, av verksamhetens art och för det andra är det en kod som gör det möjligt för SCB att föra statistisk över landets alla företag. När ett företag och en (eller flera) SNI-kod registreras förs företagets uppgifter automatiskt in i företagsregistret, ett offentligt register över alla landets företag. Användningen av NACE är obligatorisk inom det europeiska statistiksystemet .

Vilka SNI-koder finns det?

SNI står för Svensk Näringsgrensindelning (översättning till engelska: Swedish Standard Industrial Classification) och är en standard som gäller för att tydliggöraett företags verksamhet genom att koppla den till en eller flera näringsgrenar.

En SNI-kod är en femsiffrig kod som beskriver den verksamhet företaget ska bedriva. SNI-koden anges i samband med att man registrerar ett företag och används för nästan all ekonomisk statistik. Den används också för att skicka riktad information till en mängd företag inom samma bransch.

Du hittar din SNI-kod via Statistiska Centralbyråns söktjänst på http://www.sni2007.scb.se/. Där kan du göra en fritextsökning på vilken verksamhet du ska bedriva och få upp passande förslag på branscher och tillhörande SNI-koder.

Kan man ha två SNI-koder?

I Sverige finns idag främst tre källor till statistik om jordbruksföretag och sysselsatta i jordbruket nämligen Lantbruksregistret (LBR), Företagsdatabasen (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Definitionerna skiljer sig mellan registren vilket innebär att statistiken inte fullt stämmer överens. Definitionerna för respektive register beskrivs i avsnitt Beskrivning av register nedan.

Resultatet visar att det i LBR fanns 58 791 jordbruksföretag år 2020 medan det i FDB fanns 133 501. Antal sysselsatta i LBR var 107 546 personer utöver företagaren år 2020. I RAMS var totala antalet personer, företagare eller anställda, som klassificerats som sysselsatta 54 853 personer år 2020.

Syftet med den här rapporten är att bekskriva tre register som används till statistik om jordbruk. I rapporten beskrivs också definitionsskillnader mellan registren, hur bra registren matchar mot varandra samt skillnader i resultaten. Det är viktigt att som användare av jordbruksstatistiken känna till dessa skillnader för att kunna tolka resultaten på ett så korrekt sätt som möjligt beroende av vilken källa som används.

Resultaten baseras helt på registeruppgifter från Lantbruksregistret (LBR), Företagsdatabasen (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och avser år 2020. Respektive register beskrivs mer i detalj nedan under respektive rubrik.

De använda registerna styrs av olika EU-regleringar som innebär att innehållet i dem inte är direkt jämförbart. Trösklarna för att ingå i registren och för att klassificeras som ett jordbruksföretag skiljer sig åt, likaså definitionerna på bland annat driftsinriktning och sysselsättning. I den här statistikrapporten redovisas:

Vad händer om man inte har rätt SNI-kod?

SNI står för Svensk Näringsgrensindelning (översättning till engelska: Swedish Standard Industrial Classification) och är en standard som gäller för att tydliggöraett företags verksamhet genom att koppla den till en eller flera näringsgrenar.

En SNI-kod är en femsiffrig kod som beskriver den verksamhet företaget ska bedriva. SNI-koden anges i samband med att man registrerar ett företag och används för nästan all ekonomisk statistik. Den används också för att skicka riktad information till en mängd företag inom samma bransch.

Du hittar din SNI-kod via Statistiska Centralbyråns söktjänst på http://www.sni2007.scb.se/. Där kan du göra en fritextsökning på vilken verksamhet du ska bedriva och få upp passande förslag på branscher och tillhörande SNI-koder.

Måste man ha en SNI-kod?

Aktiebolag är självklart. En stor anledning till att du vill ha företag är att det är en egen juridisk person. Du kan då “lagra” pengar i företaget, investera, ta utdelning etc. Du kan också jobba som anställd vid sidan om hur du vill. Jag har själv ett gammalt AB som jag har vid sidan som idag fungerar mer som ett holdingbolag och där jag bla akumulerar utdelningsutrymme och har diverse investeringar. Ibland använder jag också detta för uppdrag och liknande.

Andrälld direkt hos Regionen är inget alternativ. Jag har nästan tredubblat min lön genom att bli uthyrd. Hellre att jag avsätter 8% till pension själv än att tjänar tre gånger mindre. Sen kan man undra varför systemet ser ut som den gör. Men den fråga borde man ställa till politikerna.

Hur skrivs SNI-kod?

Registreringen är en formell åtgärd som främst syftar till att möjliggöra administrationen av deklarationer, betalningar och kontrollen av skatten.

Beslutet angående registrering fattas med ledning av uppgifterna i den insända anmälan och eventuella andra uppgifter som Skatteverket har fått in. Skatteverket kan också fatta beslut om registrering utan anmälan, s.k. tvångsregistrering.

Måste man lägga till SNI-kod?

Här kan du som är enskild näringsidkare eller behörig företrädare för en juridisk person (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller bostadsrättsförening) göra följande

Hur noga är SNI kod?

Alla företag måste skriva in vilken SNI-kod verksamheten kommer verka inom när man startar företag. SNI-koden består av fem siffror och för varje siffra blir näringsgrenen allt mer specifik. På så sätt finns det övergripande näringsgrenar som täcker flera branscher för att till slut vara väldigt specifik för ditt arbetsområde.

På varje nivå bland de fem siffrorna finns det ett flertal olika näringsgrenar att välja. Här är ett exempel på hur förgreningen av varje steg i en SNI-kod kan se ut.

58 - förlagsverksamhet -> 58,1 - utgivning av böcker och tidsskrifter och annan förlagsverksamhet -> 58,13 - tidningsutgivning -> 58,131 - dagstidningsutgivning

Vad kostar det att lägga till en SNI kod?

Verksamt.se är en gemensam portal där du som företagare själv kan logga in och göra ändringar hos bl.a. Bolagsverket, Skatteverket och SCB. Tänk på att olika myndigheter ansvarar för olika uppgifter.

verksamt.se

Kan man lägga till SNI-koder i efterhand?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Hur noga är SNI-kod?

Alla företag måste skriva in vilken SNI-kod verksamheten kommer verka inom när man startar företag. SNI-koden består av fem siffror och för varje siffra blir näringsgrenen allt mer specifik. På så sätt finns det övergripande näringsgrenar som täcker flera branscher för att till slut vara väldigt specifik för ditt arbetsområde.

På varje nivå bland de fem siffrorna finns det ett flertal olika näringsgrenar att välja. Här är ett exempel på hur förgreningen av varje steg i en SNI-kod kan se ut.

58 - förlagsverksamhet -> 58,1 - utgivning av böcker och tidsskrifter och annan förlagsverksamhet -> 58,13 - tidningsutgivning -> 58,131 - dagstidningsutgivning

Vad händer om jag har fel SNI-kod?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Vad händer om jag har fel SNI kod?

Registreringen är en formell åtgärd som främst syftar till att möjliggöra administrationen av deklarationer, betalningar och kontrollen av skatten.

Beslutet angående registrering fattas med ledning av uppgifterna i den insända anmälan och eventuella andra uppgifter som Skatteverket har fått in. Skatteverket kan också fatta beslut om registrering utan anmälan, s.k. tvångsregistrering.