:

Hur kontaktar jag Pensionsmyndigheten?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kontaktar jag Pensionsmyndigheten?
 2. Var kan jag få hjälp med minPension?
 3. Vem ska jag prata med om minPension?
 4. Vad gör man på ett servicekontor?
 5. När ska man kontakta Pensionsmyndigheten?
 6. Kan man mejla Pensionsmyndigheten?
 7. Hur mycket får en pensionär i månaden?
 8. Är man med i Försäkringskassan som pensionär?
 9. Hur stor blir pensionen 2023?
 10. Hur mycket tjänar en Servicehandläggare?
 11. Hur många servicekontor finns det?
 12. Vad händer med pensionerna 2023?
 13. Varför kommer man inte fram till Pensionsmyndigheten?
 14. Hur mycket får en nyanländ flykting i pension?
 15. Hur mycket höjs pensionen med 2023?

Hur kontaktar jag Pensionsmyndigheten?

Vi har informationsmöten för dig som planerar att börja ta ut pension, har långt kvar till pension, är egen företagare eller redan tar ut pension.Anmäl dig till ett informationsmöte

Penni är en digital chattbot som kan hjälpa dig att få svar på generella frågor om pension. Penni är tillgänglig dygnet runt på vår webbplats.

När du ställer din fråga till Penni är det viktigt att du skriver din text som en fråga eller att det tydligt framgår vad du vill ha hjälp med. Under svaren finns det ofta knappar med länkar att trycka på som underlättar att hitta rätt.

Var kan jag få hjälp med minPension?

Dina Pensioner ger en snabb och enkel överblick av dina pensioner, sjuk-, liv- och kapitalförsäkringar.

Genom att sammanställa informationen från Sveriges försäkringsbolag och pensionsinstitut får du en komplett överblick av dina pensioner, sjuk-, liv-, och kapitalförsäkringar.

En tjänst för dig som är mitt i livet och som vill pensionsplanera. Du får all information om pension samlad i en prognos som ger dig överblick.

 • Samlad överblick av allmän pension, tjänstepensioner, sparande och kapitalförsäkringar.
 • Sammanställning av sjuk- och livförsäkringar.
 • Pensionsplaneraren – marknadens mest kompletta planeringsverktyg för pensionen.

Vem ska jag prata med om minPension?

SVAR: Det är sjukersättning för de som fyllt 61 år och är för sjuka för att jobba kvar fram till pensionsåldern.

SVAR: Prövningen av din arbetsförmåga är inte lika hård. Arbetsförmågan prövas inte mot alla arbeten, utan mot de arbeten du haft de senaste 15 åren. Har du jobbat på ett äldreboende under den tiden så är det jobbet där som Försäkringskassan ska pröva om du klarar av. 

De ska också pröva om du kan ta ”andra lämpliga arbeten som är tillgängliga”. Men det är om det finns ett konkret erbjudande om annat lämpligt arbete hos din arbetsgivare eller andra arbetsgivare. I första hand prövas arbetsförmågan mot din gamla tjänst.

SVAR: Ersättningen är densamma som för vanlig sjukersättning, det vill säga 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån den lön du har haft. Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du också få extra ersättning från avtalsförsäkringen via Afa Försäkring.

Den som har sjukersättning kan ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Vad gör man på ett servicekontor?

Servicekontor är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket och Statens servicecenter. På Statens servicecenters servicekontor får du hjälp med att:

 • använda Arbetsförmedlingens tjänster på webben
 • skriva in dig på Arbetsförmedlingen
 • aktivitetsrapportera
 • fylla i och skriva ut blanketter och intyg.

Du som arbetssökande har möjlighet att använda datorer för att söka jobb och skriva ansökningshandlingar.

När ska man kontakta Pensionsmyndigheten?

En av de vanligaste frågorna om tidpunkten för att ta ut sin pension är om man måste ta ut sin pension samma månad som man fyller år (till exempel vid 66). Svaret är nej, du kan själv välja att ta ut din pension när som helst under året. Hur mycket du får ut i pension varje månad påverkas dock av när du börjar ta ut den.

Tar du ut pensionen tidigare så blir beloppet lägre, eftersom pengarna ska fördelas på fler månader eller år. Om det bara rör sig om några månader, tidigare eller senare, så har det oftast ingen större betydelse.

Laborera gärna med olika åldrar och månader för uttag av pension på vår webb. Mina sidor

Tänk på att du alltid måste ansöka om din allmänna pension, den betalas inte ut automatiskt. Ansök gärna tre månader innan du vill ha pengarna på ditt konto. Logga också in hos dina tjänstepensionsbolag för att få veta om och hur du ansöker om dina olika tjänstepensioner. Ansök om din allmänna pension

Kan man mejla Pensionsmyndigheten?

Ställ frågor eller ge dina synpunkter via e-post till vår kundservice.

Just nu är våra svarstider upp till 3 arbetsdagar.

Hur mycket får en pensionär i månaden?

Spara

Hur mycket pengar har egentligen en pensionär kvar att leva på efter sina utgifter? Här kan du se olika exempel. Dessutom: pensionsexperten tipsar om hur du tar reda på hur mycket pengar du behöver spara privat till pensionen.

Är man med i Försäkringskassan som pensionär?

27 januari 2023 | nyheter

Försäkringskassan betalar ut elstödet till det konto du har registrerat i Swedbanks kontoregister. Om du inte har anmält något konto i Swedbanks kontoregister tittar Försäkringskassan om det finns ett bankkonto registrerat hos dem eller hos Pensionsmyndigheten, och betalar elstödet dit. 

Hur stor blir pensionen 2023?

Utredningens uppdrag är att analysera och föreslå hur serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren kan utvecklas. Det handlar främst om på vilka orter nya servicekontor bör etableras och om fler myndigheter bör knytas till servicesamverkan.

Regeringen föreskriver att 1 a och 9 §§ förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter ska ha följande lydelse.

I detta kapitel ges en bakgrund till utredningsuppdraget och beskrivs dess innehåll och genomförande. Översiktligt redogörs också för utredningens delrapport och remissynpunkterna på denna.

Hur mycket tjänar en Servicehandläggare?

Om vi tittar på lönestatistik för Äldreomsorg i Sverige från och med 13 september 2023, tjänar den representerade anställda 10 500 €. Mer exakt är lönen 875 € per månad, 219 € per vecka eller 5,47 € per timme.Vi har gjort en grundlig undersökning av arbetsmarknaden för detta yrke och tagit fram medelvärden. Lönerna kan variera beroende på var du är anställd. i genomsnitt är den lägsta årslönen 10 500 € och den högsta årslönen 10 500 €.

Hur många servicekontor finns det?

Utredningens uppdrag är att analysera och föreslå hur serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren kan utvecklas. Det handlar främst om på vilka orter nya servicekontor bör etableras och om fler myndigheter bör knytas till servicesamverkan.

Regeringen föreskriver att 1 a och 9 §§ förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter ska ha följande lydelse.

I detta kapitel ges en bakgrund till utredningsuppdraget och beskrivs dess innehåll och genomförande. Översiktligt redogörs också för utredningens delrapport och remissynpunkterna på denna.

Vad händer med pensionerna 2023?

Efter årsskiftet höjs den totala pensionen för de allra flesta pensionärer. Storleken på tillskottet skiljer sig däremot mellan olika grupper.

Från och med den 1 januari får åtta av tio pensionär en höjd total pension på mellan 500 och 1 090 kr per månad efter skatt, skriver Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Varför kommer man inte fram till Pensionsmyndigheten?

Från och med år 2023 kan du tidigast ta ut din inkomst- och premiepension från 63 års ålder. Det berör dig som är född 1961 och 1962.

Om du har rätt till garantipension och inkomstpensionstillägg kan du tidigast få det utbetalt från 66 års ålder. Du kan också ansöka om bostadstillägg tidigast från 66 års ålder. Det berör dig som är född 1958 och 1959.

När riktåldern införs rekommenderas du att vänta med att ta ut din allmänna pension fram till den riktålder som beslutats och som kommer att gälla för din årskull. Allt för att du ska få samma nivå på pensionen som tidigare generationer.

När det gäller garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan du tidigast få dessa från den riktålder som gäller för dig.

Hur mycket får en nyanländ flykting i pension?

Från och med år 2023 kan du tidigast ta ut din inkomst- och premiepension från 63 års ålder. Det berör dig som är född 1961 och 1962.

Om du har rätt till garantipension och inkomstpensionstillägg kan du tidigast få det utbetalt från 66 års ålder. Du kan också ansöka om bostadstillägg tidigast från 66 års ålder. Det berör dig som är född 1958 och 1959.

När riktåldern införs rekommenderas du att vänta med att ta ut din allmänna pension fram till den riktålder som beslutats och som kommer att gälla för din årskull. Allt för att du ska få samma nivå på pensionen som tidigare generationer.

När det gäller garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan du tidigast få dessa från den riktålder som gäller för dig.

Hur mycket höjs pensionen med 2023?

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar höjs den totala pensionen med upp till 1 090 kronor per månad efter skatt.

Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. Följsamhetsindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs med 3,0 procent för 2023. Höjt prisbasbelopp påverkar garantipensionen med 8,7 procent samt förmånsbestämda tjänstepensioner med ungefär lika mycket. Premiepensionens utveckling bidrar negativt för de flesta då fonderna generellt sett gått sämre under 2023.